MAŁA CIELICA LUB PIESZCZOTLIWIE O CIELICY (JAŁÓWCE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIELICZKA to:

mała cielica lub pieszczotliwie o cielicy (jałówce) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA CIELICA LUB PIESZCZOTLIWIE O CIELICY (JAŁÓWCE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.549

MAŁA, SZCZOTECZKA, ALPAKA, LEKTOR, BABINIEC, REZYDENT, PALIWO GAZOWE, ZWŁOKI, WĄTEK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, DAMAST SKUWANY, KOŃ, JER SŁABY, LANDLORD, REJESTR, ESKADRA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, KŁOPOTANIE SIĘ, KALATOS, SER, STROICZKOWE, BLOKADA, FANTOM, ŚMIAŁOŚĆ, DZIEWCZYNKA, FEJHOA, SUPERRAKIETA, HOT DOG, PARYTET, MINERAŁ, CENOTWÓRCA, BACYTRACYNA, OBRONA, GODET, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PRZECHÓW, PUNKT ROSY, RÓŻA, PŁYWACZEK, SPŁUKIWANIE, DOBRO POZYCJONALNE, ROPUCHA BLOMBERGA, WCIERKA, REWERENCJA, ODŁAMKOWY, KURS, DEASEMBLER, BAT MICWA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ANTAGONIZM, CEMBROWANIE, PRZEŁYKANIE, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, BALON, WIELKI KSIĄŻĘ, COKÓŁ, GAD, KIKS, INWESTYCJA, OSTOJA, CUMULONIMBUS, KRÓLOWA MATKA, EPONIM, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MNICH, WELIN, SZNUREK, OTRUCIE, MAJORAT, CHLOASMA, UNIA REALNA, IDENTYFIKACJA, ASSAPAN, JERSEY, DZIUPLA, PODMIOT, ZNACZNIK, WYSZUKIWARKA, IZBA ROZLICZENIOWA, RATYSZCZ, ROZLEGŁOŚĆ, KWATERODAWCA, BALIJKA, SZLACHCIURA, WYCIERACZKA, TARCZA, ROZSADNIK, STOMIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KRUSZNICA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, NAKAZ, NACZYNIE, OPUS, SYSTEM OBRONNY, ZNAK, REFERENDUM LOKALNE, UMOWA CYWILNOPRAWNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, BALSAM, DECYMA, INGUSZ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, USTĘP, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KAMPUS, SOS, BLOKADA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, CYBORIUM, MAGNETO, KANAŁ ENERGETYCZNY, EKSTRUZJA, KABINA, LAMPKA MAŚLANA, KOMISUROTOMIA, PISTACJA, IRIANKA MAŁA, MOST POWIETRZNY, KIEŁ, ZNAK PISARSKI, PROSEKTORIUM, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, TENOR, DELOKALIZACJA, ROZWÓJ WSTECZNY, LOT SZYBOWCOWY, GRZYB NIEJADALNY, AGENCJA, DAWCZYNI, DYSKALKULIA, ORANŻADA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, TIPI, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, CIĄGNIK, ADAPTER, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PEDERASTKA, BLENDA, PRODUKT TRADYCYJNY, SĄD I INSTANCJI, KAZAMATA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZORZA, ŚMIERDZIEL, REOGRAF, WAMPIR, NAPAŚĆ, LEWOSKRZYDŁOWY, CEBULAK, KRATOWNICA, KADŹ, PAMIĘĆ GÓRNA, EFEKT, PEŁZAK, CHOROBA BRUGADÓW, KURZA STOPKA, NERW, ABSORPCJA, RASOWOŚĆ, ARAK, MATUSIA, PIEŚŃ, BUTLA, SKALA, SUMAK, KONKURS, PALATOGRAM, CONCEPT ART, MISIEK, KLASZTOR, ATRYBUCJA, CZAPKA SPORTOWA, MELANIZM, ZIELENIEC, STACZ, GOŁOLEDŹ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, EGZORCYZM, NAMIESTNICZKA, KARP BEZŁUSKI, ROZRZUTNIK, ELEW, OKRES PÓŁTRWANIA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, BARSZCZ, STAN NIETRZEŹWOŚCI, KASA, EMBARGO, OKNO, NAJEM OKAZJONALNY, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, KONDYCJONALIZM, KORZYSTNOŚĆ, KUTIKULA, TRIO, SILNIK UNIWERSALNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, TROLLING, FUNKCJA CELOWA, ZWORKA, DINO, CIAPATY, METYLOTROFIA, CZEREP, KURZYSKO, GWAJAKOWIEC, SKAŁA OSADOWA, BLACKOUT, DIAGNOZA, CHORÓBKA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KONWERTOR, ZREKOMPENSOWANIE, EDAMMER, IVAN, GARNITUR, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, LUSTRO TEKTONICZNE, KREM, LIST, KITEL, PLINTA, DEPILACJA, PANNICA, KLAMRA, POKŁAD, RODZAJ, POWSINOGA, GWAJAK, POLE DRUMLINOWE, PIĘĆDZIESIĄTKA, LUBASZKA, PORTFEL, TERAPIA ODRUCHOWA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, TERMOMETR RNA, ŚWIETLIK, NOSOROŻEC, POCENIE, PRĄTNIKOWCE, SWÓJ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, ATREZJA JELITA GRUBEGO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, WARUNEK LOKALOWY, OKRZOS, BALECIK, BIAŁY KRUK, PLAGA, NIEŻYWOŚĆ, KWASICA, POJAZD SILNIKOWY, METAL KOLOROWY, KITAJKA, MAŹNICA, LIST POETYCKI, WPADKA, ANIMIZM, PIŁKA, DIVA, AKT PŁCIOWY, MIESZEK, CUDACZEK, TYKA, ROSTBEF, WARTOŚĆ OPAŁOWA, GĄSKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WYPALANKA, TARCZKA, CZARNUCH, SUBSTANCJA DODATKOWA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, DERYWAT, HIPSOMETRIA, BOMBA TERMOJĄDROWA, OPASKA, ADIDAS, TEOLOGIA NEGATYWNA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, BŁOTNIAK, PRZENOŚNIK, PALETKA, KOLORYT, BOHATER POZYTYWNY, RELIKT, WRZECIONO, WINO ZIOŁOWE, KOSMOS, GATUNEK MIESZANY, CZARNA MAGIA, ?CZESKI BŁĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.549 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA CIELICA LUB PIESZCZOTLIWIE O CIELICY (JAŁÓWCE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA CIELICA LUB PIESZCZOTLIWIE O CIELICY (JAŁÓWCE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIELICZKA mała cielica lub pieszczotliwie o cielicy (jałówce) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIELICZKA
mała cielica lub pieszczotliwie o cielicy (jałówce) (na 9 lit.).

Oprócz MAŁA CIELICA LUB PIESZCZOTLIWIE O CIELICY (JAŁÓWCE) sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - MAŁA CIELICA LUB PIESZCZOTLIWIE O CIELICY (JAŁÓWCE). Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast