WYDZIELONA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ, NP. TEKSTU, TOWARU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTIA to:

wydzielona część lub ilość, np. tekstu, towaru (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARTIA

PARTIA to:

organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 6 lit.)PARTIA to:

ludzie tworzący organizację partyjną (na 6 lit.)PARTIA to:

część utworu wykonywana przez jedną osobę lub określoną grupę, może to być część roli w dramacie lub operze (na 6 lit.)PARTIA to:

zamknięta część gry towarzyskiej lub sportowej (na 6 lit.)PARTIA to:

partia rządząca w państwach o ustroju socjalistycznym lub totalitarnym; w Polsce komunistycznej nazywano tak PZPR (na 6 lit.)PARTIA to:

wyodrębniona w pewnym celu grupa ludzi (na 6 lit.)PARTIA to:

kandydat na męża lub kandydatka na żonę (na 6 lit.)PARTIA to:

rola śpiewana w operze (na 6 lit.)PARTIA to:

jej odłam - to frakcja (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ, NP. TEKSTU, TOWARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.517

TERLICA, SERWIS, KOMOSA, ZATOR, TWIERDZENIE CEVY, ŁOTEWSKOŚĆ, KULTURA MATERIALNA, SŁUCHOWISKO, DERESZOWATA, PÓŁKOLONIE, LOT, BEZMIAR, DWUZŁOTÓWKA, SZEJK, BARK, ZWAŁ, PRZEKAŹNIK, OBJAWIENIE, TARCIE, TULEJA, MAŁPA, JEZIORO POLODOWCOWE, TIAZYD, ZAPRAWA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, HEKSAMETR, KOSZT OCENY JAKOŚCI, KOCIOŁEK SKALNY, ZABAWKA, MAPA TEMATYCZNA, RYT, FUS, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ZAMEK, STATYW, HERETYK, LARGO, ZIELONI, FRUSTRACJA, PODREGION, KOŁNIERZYK, CHEMOTAKSYNA, DROBNICA, OKREŚLNIK, SZLAUF, RUMSZTYK, APARAT, INDOKTRYNACJA, KIESZONKA, CEMENT, PLAFON, ARYTMOMETR, DEZABIL, ENZYM, WATRUSZKA, DZIADEK DO ORZECHÓW, INKUBATOR, ANSAMBL, KAWAŁEK, DZIEWIĄTY, PIEZOMETR, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, PEDAGOG, SYGNAŁ ANALOGOWY, SORT, ZAPINKA, KOŃ CUGOWY, ROZPUSZCZALNIK, SPEAKER, ROZPADLINA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, LEJTNANT, OZNAKA, REMONT ŚREDNI, ASFODEL, ALGA, TRANSMITER, ALZACKI, PRZYPAŁ, INTROMISJA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, UNIA PERSONALNA, FROTTE, MIGOTANIE GWIAZD, PÓŁCIEŃ, CEMENT, MAGIERA, KĄT, CZASZA, RENOMA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, DARŃ, ZWŁOKI, SZCZYTNICA, KALKA JĘZYKOWA, PERUKARNIA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, WYRĘBISKO, STRUMYK, DYL, ŁUSKA, MARATON, KASKADER, PRZERYWACZ, RYKSIARZ, ZWIERZYNIEC, FILET, GWARANCJA, PAROWANIEC, GÓRALKI, SUW, PACHOŁEK, PRZEGLĄDACZ, STADION, TYTOŃ, GORSET, GETRY, ADAPTER, TRUKCZASZY, MEMORIAŁ, DEZETA, PRZETWÓRCZOŚĆ, SYNTETYK, GÓRALSKI, TERYNA, SYMULTANA, CELOWNIK, BUŁKA TARTA, SKORUPA, PERKOZ ZAUSZNIK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, RAUT, SŁODKOŚĆ, HAUST, KOMPLEKS, RZEZALNIA, KRZYŻYK, KOMA, PRZEDZIAŁ, POLARNA CZAPA LODOWA, GATUNEK MIESZANY, SZYLKRET, ZBROJENIE, PUNKT WYJŚCIA, BUDKA, FINISZ, ODSIEW, NIC, WAGONIK, POŚWIĘCENIE, CHŁODNIK, JAMESA, MAZAMA RUDA, KOLCZATKA, KARTAN, GOŁĄBKI, PUSZKARZ, JUBILER, DRINK-BAR, PEAN, PILOKARPUS, SCENOPISARSTWO, MA, ZASIŁEK PORODOWY, KUPA, ROZŁÓG, BASILEUS, DENDRODOA, PRZYRZĄD, PATRZAŁKI, BAGNIK ZDROJOWY, KARAFKA, BORDO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BUTLA, TEREN ZAKRYTY, GEEK, UTRILLO, CIAŁO, OSADA, BEŁT, STÓŁ, BALSAM, PRZEBIERANIEC, ŁOŻYSKO, DOKŁADNOŚĆ, SUMATOR, MUNDSZTUK, DROŻDŻE, SKONIA, WOLUMEN OBROTÓW, PIWONIA, TRACZ DŁUGODZIOBY, ALARM POŻAROWY, KONTROLA, PIASTA, ŁUK, ŁOPATA, KONTYNGENT CELNY, DOROBEK, REDUKCJA, OTWARTOŚĆ, SKRZYPOWE, RACHUNEK CAŁKOWY, COŚ NA ZĄB, OBRÓBKA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, LICYTACJA, DŻINSY, GRETING, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, NIEWINNA KREW, WIRKI, IMIĘ, KOPULA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SKŁAD, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ZAPŁADNIACZ, NAKŁAD, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PEAN, PRZEPAD, NAKŁADKA, NAWÓZ SZTUCZNY, MUŁ, REKWIZYCJA, MONITOR, FORMA, TYTUŁ, DRUK AKCYDENSOWY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, SMAK, DRWINA, NATRYSK, SPUST, PŁATEK, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, BAKTERIOLIZYNA, ZASADA REAFERENCJI, KASZTELAN, STANOWISKO, PŁYWACZEK, OPŁATA CZYNSZOWA, MSZA, POWTÓRZENIE, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, NOK, PCHACZ, PRZEPIĘCIE, MONITOR, KOPNIAK, PROTEKCJONIZM, HISTORIA, RUMPEL, BATAGURY, KILOKALORIA, GETTO, PUBLIKA, OBJAW ZASŁONOWY, ORBITER, DEGRADACJA, PRALNIA, HAMERNIA, SEKSUOLOGIA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PLANISTYKA, ESENCJA, SYGNATURKA, RYTM SWOBODNY, WCIĄGARKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, TEMPERATURA ZAPALENIA, PRZYTARCZYCA, GRANAT, STOPA NARZUTU, KIT, RZEMIEŚLNICTWO, PRZENOSKA, KOLOKWIUM, PUŁAPKA OFSAJDOWA, OWAD, CYGANECZKA, NASTAWA OŁTARZOWA, CEGŁA DZIURAWKA, OPCJA TERMINOWA, KAMIEŃ OBRAZY, FILTR CYFROWY, OPIEKUN, PANEKLA, KACZKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, OSTEOTOMIA, AMARANT, PŁYTA PILŚNIOWA, MINIATURA, KAPAR, WYGASZACZ, KAPITAN, ?SZTYLPY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ, NP. TEKSTU, TOWARU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ, NP. TEKSTU, TOWARU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTIA wydzielona część lub ilość, np. tekstu, towaru (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTIA
wydzielona część lub ilość, np. tekstu, towaru (na 6 lit.).

Oprócz WYDZIELONA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ, NP. TEKSTU, TOWARU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WYDZIELONA CZĘŚĆ LUB ILOŚĆ, NP. TEKSTU, TOWARU. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast