NEG. LUB ŻART. O CZŁOWIEKU: ZŁOŚLIWYM, WREDNYM, PRZEKORNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁPA to:

neg. lub żart. o człowieku: złośliwym, wrednym, przekornym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAŁPA

MAŁPA to:

w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek (na 5 lit.)MAŁPA to:

prostytutka, kobieta sprzedająca swoje ciało za pieniądze (na 5 lit.)MAŁPA to:

najwyżej zorganizowany ssak; szeroko i wąskonose (na 5 lit.)MAŁPA to:

najwyżej uorganizowany ssak; szeroko i wąskonose (na 5 lit.)MAŁPA to:

goryl (na 5 lit.)MAŁPA to:

szympans (na 5 lit.)MAŁPA to:

gibon lub lar (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NEG. LUB ŻART. O CZŁOWIEKU: ZŁOŚLIWYM, WREDNYM, PRZEKORNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.391

SZUBIENICA, CIĄG, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SONG, SZKLARKA, SPIĘCIE, PRANK, KANTATA, STRZAŁ, BRZOZÓWKA, DOBRO INWESTYCYJNE, PIEPRZ ZIELONY, MŁAKA, VOTUM, PUSZCZA, ORANŻADA, WAGA, NIEDOUCZEK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, MATURA POMOSTOWA, FIGÓWKA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, DZIEŁO OTWARTE, ODGAŁĘZIACZ, PSIKUS, FLOTA, WYRÓB TYTONIOWY, ULOTKA, PLAŻA, ROŚLINA KOPALNA, PEPICZEK, ARABSKI, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, KOŁNIERZ, JARZĘBINA, PARKA, WERMUT, KLASTER, CIĄGOTY, IDIOMAT, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, OSTATNI MOHIKANIN, EDAM, PODGATUNEK, WOSK, ANTOLOGIA, TRANZYSTOR, ŚWIAT, PRZENOŚNIK, DZIÓB, DNO, PRZEWRÓT, OBI, WĘGLÓWKA, COLCANNON, TERMOSTAT, ŚLISKOŚĆ, FILTRACJA, ZATOKA, ŚLEPA AMUNICJA, TRANSLACJA, MORESKA, TRACKLISTA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, CHOROBA EULENBURGA, SZKOŁA, DYSKALKULIA, GŁUPTAS, HAYDN, OSTEOTOMIA, ZWINNOŚĆ, LITERATKA, SOLITER, PŁOMYK, STACJA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, DOSTAWCA, FALLADA, LINIA BRZEGOWA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, POJAZD LATAJĄCY, KACENJAMER, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, BOLA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, ZŁOTKO, RAJDER, SENSUALIZM, POUSSIN, KASOWNIK, KNEDLIK, MIKSER, DRGANIE AKUSTYCZNE, BEZAN, BIDULA, ZAWŁOKI, AKROBATYKA SPORTOWA, WIENIEC, KASZKIET, DYSKONTO, PŁOZA, ŁAWA, KROKIET WIOSENNY, KONWENANSE, DECHA, WYRÓB MEDYCZNY, AHISTORYZM, HYDROFOR, FAKT, MODULACJA SKROŚNA, SRACZKA, WADA WZROKU, TELETECHNIKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, LEGALIZACJA PONOWNA, ŁOBUZIAK, TOREBKA BOWMANA, TROJAN, PĘDZLIK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KROPLÓWKA, GOSPODARKA, SIECZKA, TEŚCIK, ROZZIEW, PAROBEK, LIPOLIZA, WIELKI PORZĄDEK, GALASÓWKA, PAS, SZAGRYN, TYP, TOALETA, PRAWNICTWO, KOPNIAK, DRENAŻ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, MINERAŁ, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PESTYCYD, OBSERWATOR, OPERACJA LOGICZNA, GŁUPEK, PRZEPAD, SZLUFKA, PARANOJA PRAWDZIWA, POKŁAD STATKU, UMOWA CYWILNOPRAWNA, CYMELIUM, MATOŁKA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KRĘGOWIEC, NASTURCJA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ŻABOT, MIASTO, TRZYKROTNOŚĆ, WIBRACJA LABILNA, BAJKA, OLGA, PION, MEZOPITEK, WIECZNE PIÓRO, WYWÓZKA, HALA PERONOWA, KOMIN, KORONA, ALFABET MORSE'A, DYFERENCJACJA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, PŁOMYK, BAŃKA, GAZ, KASKADER, ZABAWKA, PRYMITYW, IZOLAT, WYDAWNICTWO, BUŁAN, RACJONAŁ, PIERSIÓWKA, KWAS, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, OBRAZ, BIOREMEDIACJA, PRODROM, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, WĘZEŁ, ANIMIZM, MIŚ, ŻURAWIK, SATELITA, MCHY LIŚCIASTE, PEŁZAK, WAŻNIK, WYCHODŹSTWO, ERUPCJA, KAŁAMARZ, OLIWA, SEKULARYZACJA, MINERAŁ, DRUK, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, BRZOZA CZARNA, BUŁA, PACHCIARZ, PROPAGANDA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PERKAL, KATAFOREZA, ARABESKA, PUL, ZOOFAG, TULEJA, ZBLIŻENIE, ŁAMANY DACH POLSKI, WARSZTAT, DAWKA, MIKOZA, ABOLICJONISTA, OSTATECZNOŚĆ, ŻYDOSTWO, LANDO, KARAFECZKA, PAROBEK, OKRĘT TRANSPORTOWY, AEROZOL, ZWORNIK, KNECHT, CHOROBA WENERYCZNA, OSTATNIE PODRYGI, PUBLIKA, OGNIWO SREBROWE, INGUSZKA, CHÓR, PEŁNE MLEKO, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, DZIABKA, ALLOMETRIA, WĄTEK, KOLONIZATOR, BISIOR, TRZYDZIESTKA, SRAKA, PULWERYZATOR, DIATRYBA, REWIR, KLOSZ, JEHOLOPTER, MASZYNA DO PISANIA, STOCZNIA, ADWENTYZM, POWTÓRZENIE, SPÓŁKA CICHA, ELEKTROCHIRURGIA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PRZEKRÓJ, WITAMINA, SŁODKA BUŁKA, WYCHODŹSTWO, SĘK, WZORZEC, DACH HEŁMOWY, KRWIODAWSTWO, TRĄBKA SYGNAŁOWA, POLE DRUMLINOWE, NAJEM OKAZJONALNY, AHISTORYCYZM, DEOKSYRYBONUKLEAZA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, BACIK, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MOWA NIEZALEŻNA, HALMA, DZIANET, RZEŹ NIEWINIĄTEK, SYPIALKA, KOPUŁA, VADEMECUM, POPELINA, WYMIANA, BOMBIARZ, IRRADIACJA, OTWARTOŚĆ, DEKORTYKACJA, ŁYŻKA, ZJAWISKO THOMSONA, CIĘŻKIE DZIAŁA, DAWKA PROGOWA, LOKAL SOCJALNY, KOSMOS, PALACZ, OBLECH, PARK PRZEMYSŁOWY, AKACJA, KARB, ?PŁASKOSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.391 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NEG. LUB ŻART. O CZŁOWIEKU: ZŁOŚLIWYM, WREDNYM, PRZEKORNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NEG. LUB ŻART. O CZŁOWIEKU: ZŁOŚLIWYM, WREDNYM, PRZEKORNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁPA neg. lub żart. o człowieku: złośliwym, wrednym, przekornym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁPA
neg. lub żart. o człowieku: złośliwym, wrednym, przekornym (na 5 lit.).

Oprócz NEG. LUB ŻART. O CZŁOWIEKU: ZŁOŚLIWYM, WREDNYM, PRZEKORNYM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - NEG. LUB ŻART. O CZŁOWIEKU: ZŁOŚLIWYM, WREDNYM, PRZEKORNYM. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast