ŻARTOBLIWIE LUB IRONICZNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY TRUDNI SIĘ PISANIEM (OKREŚLENIE PODRZĘDNEGO LITERATA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRYBA to:

żartobliwie lub ironicznie o człowieku, który trudni się pisaniem (określenie podrzędnego literata) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRYBA

SKRYBA to:

dawniej: osoba, która przepisywała teksty, nie tylko zawodowo (lub w związku z powołaniem) oraz spisywała teksty np. ze słuchu, pod dyktando (na 6 lit.)SKRYBA to:

pisał gęsim piórem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWIE LUB IRONICZNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY TRUDNI SIĘ PISANIEM (OKREŚLENIE PODRZĘDNEGO LITERATA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.693

KWASZENIAK, GREGORIANKA, MAMELUK, SARKOFAG, PRZYLEPA, KAPSLA, HUMORESKA, RÓWNOLATEK, ZACHŁYST, PAL, ASTROORIENTACJA, MELUZYNA, ERICKSON, SUBSKRYPCJA, OBUDOWA, METODA AGLOMERACYJNA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KSIĘŻULO, PATRONAT, GŁUPIĄTKO, KOMUNA MIEJSKA, ZĘBORÓG, DETEKTORYSTA, NĘCISKO, SUMA, OPERA, PĘTLA, KORDONEK, DERYWACJA ALTERNACYJNA, INTERESOWNOŚĆ, ŁUPEK, AKROLIT, CHEMIA POWIERZCHNI, OBERWANIE CHMURY, SZUMOWINA, DRAPIEŻCA, IGOR, OCEMBROWANIE, KHMER, CZARNA DZIURA, WIKING, METADANE, KORD, ZOOMETRIA, EPOKA LITERACKA, WIRTUOZERSTWO, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, SASZETKA, KOŃ KARABACHSKI, KRUSZYNKOWATE, FASKA, SPOINA, DOBRO, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NEGATYWIZM, TWÓR, WZORNIK, POLISYNDETON, IRYGATOR, WYCHODŹSTWO, PRADZIAD, ZEGAR MOLEKULARNY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, DRAMAT OBYCZAJOWY, KIR, TAMTAM, SAKWA, TOR ODSTAWCZY, GYROS, OKRUTNIK, WAŃKA, JAN, KÓŁKO, POSTAĆ BIBLIJNA, BABKA, STARA DUPA, SYMFONIK, MODRZEW, KERO, PŁYWACZEK, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, SKÓRZAK, PARALELIZM, PRZERWANIE, SIANO, KURZAWKA, PIES OZDOBNY, MARIMBA, ŚLEDŹ, TRZY KRÓLE, CYTRYNADA, OBRAZICIEL, ZEA, SIAD TURECKI, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, MEDALION, PUNKT, STRONNOŚĆ, DZIELNICOWY, BĘBEN, SANKI, CYTRONELLA, ŚMIERDZIEL, PROFESOR ZWYCZAJNY, UKRES, GARNITUR, SZYK TOROWY, ODĘCIE, KONFIGURACJA, ALAIN, DYFUZJA KULTUROWA, DELFINEK, PODSTRYSZE, IKAR, APOGEUM, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, BILBORD, GĄSIOR, KUMOTERSTWO, MELASA, GETRY, EFEKT RYGLA, ORGAN, KANCONETTA, ROZETKA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, ZAPORA OGNIOWA, DZIABA, RONDELA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KREOL, INFORMATYKA MEDYCZNA, SYN, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, BONANZA, PRZYKWIATEK, PALCÓWKA, GOL SAMOBÓJCZY, JELITO CZCZE, JASKÓŁKA, MANIPULATOR, OPOZYCJA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, FRANKATURA WIELOKROTNA, GŁOWNIA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ARYBALLOS, CELA, ASEKURANTKA, RAPT, DZIWNY ATRAKTOR, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SZEW, SAPROFAG, PANDA, KULON, CHŁONIAK BURKITTA, CYKL, FIGHTER, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, BALANS, OSTRYGOJAD, SIATECZKA, KOSZT UTOPIONY, LATAWICA, AREOGRAFIA, ORBITA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, PLURALISTA, CZANKA, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, KREDKA, CERATA, POLAK, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ANALIZA, KOMORA ZAMKOWA, KASATA, GŁODÓWKA, MOTYLEK, RACHUNEK OPERATOROWY, POPRZEDNIK, FOTOGRAFIKA, JAMA GARDŁOWA, KABINA RADIOWA, ZROBIENIE KUPY, UDAR, PORÓD NIEWCZESNY, DRZEWCE, GULASZ, DEKLARANT, KRYZYS, ETEZJA, KATAR, ŚMIGŁO, HEZYCHAZM, SEPTYMOLA, GOŚĆ, POGONIEC, POSMAK, ROPA, DOCHÓD NOMINALNY, RENATA, OBIEG PIENIĄDZA, LUBASZKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, SARI, POGROBOWIEC, CHARAKTER, KRYJÓWKA, LIST ZASTAWNY, SONATA, GAJA, DOLENTE, PADAŁKA, SCHAB, FUNT-SIŁA, HOBBYSTA, DROGA, CHARAKTERYSTYKA, ASNYKOWIEC, SEKS, GŁOSKA NOSOWA, PIEKARNIA, PANCERNIK KIESZONKOWY, ASOCJACJONISTA, NOWOBOGACKI, KASETKA, LESŁAW, ENERGIA, POTWÓR, AGNOZJA CZUCIOWA, WAGA SZALOWA, OWAD, TELETURNIEJ, EKONOMIA, OLEJ, TRUST, WĄŻ OSTROGŁOWY, USTAWA ZASADNICZA, WARIACJA, MANIERKA, FAKTOR, PRZYKRYCIE, TARCZKA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ZAPRUCIE SIĘ, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, NAKŁADKA, RAKSA, BORDER, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, FALLADA, TENOR DRAMATYCZNY, JĘZYK NAHUATL, PRZYBYŁY, KWAS BEZTLENOWY, BAMBO, SZPALTA, WOSK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, CIĘŻKA ARTYLERIA, KOMPETENCJA MIĘKKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KASZANKA, PIEŚŃ, HALO, POWOLNOŚĆ, TROMPA, LODOWIEC NORWESKI, SER, ŁUSZCZAK, PRZYCZYNA MATERIALNA, CON, MARTWOTA, GARDEROBA, GŁOWOCIS, BAZA TRANSPORTOWA, RACZYNA, RUCH PROSTOLINIOWY, BIAŁA DAMA, ANGOBA, WIEŃCE, DZIWKA, PYZATOŚĆ, PAPA TERMOZGRZEWALNA, AKCENT, SKŁAD, CIĄG, PROTETYKA, REAKTYWACJA, NACJA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZAWIKŁANIE SIĘ, DIALOGIZM, SZARLATAN, MADŻONG, ARKA, ?EKONOMISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻARTOBLIWIE LUB IRONICZNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY TRUDNI SIĘ PISANIEM (OKREŚLENIE PODRZĘDNEGO LITERATA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWIE LUB IRONICZNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY TRUDNI SIĘ PISANIEM (OKREŚLENIE PODRZĘDNEGO LITERATA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRYBA żartobliwie lub ironicznie o człowieku, który trudni się pisaniem (określenie podrzędnego literata) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRYBA
żartobliwie lub ironicznie o człowieku, który trudni się pisaniem (określenie podrzędnego literata) (na 6 lit.).

Oprócz ŻARTOBLIWIE LUB IRONICZNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY TRUDNI SIĘ PISANIEM (OKREŚLENIE PODRZĘDNEGO LITERATA) sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - ŻARTOBLIWIE LUB IRONICZNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY TRUDNI SIĘ PISANIEM (OKREŚLENIE PODRZĘDNEGO LITERATA). Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast