PŁYTKA LUB GUZICZEK PORUSZAJĄCE DŹWIGNIE MECHANIZMU W MASZYNIE DO PISANIA, MASZYNIE DRUKARSKIEJ ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAWISZ to:

płytka lub guziczek poruszające dźwignie mechanizmu w maszynie do pisania, maszynie drukarskiej itp (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLAWISZ

KLAWISZ to:

element klawiatury, rodzaj przycisku, który spełnia funkcję obsługi jakiegoś urządzenia (na 7 lit.)KLAWISZ to:

w gwarze więziennej: strażnik, pilnujący (na 7 lit.)KLAWISZ to:

element klawiatury, dźwignia w instrumentach muzycznych, służąca do uruchamiania mechanizmu młoteczkowego (na 7 lit.)KLAWISZ to:

strażnik więzienny (pot.) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁYTKA LUB GUZICZEK PORUSZAJĄCE DŹWIGNIE MECHANIZMU W MASZYNIE DO PISANIA, MASZYNIE DRUKARSKIEJ ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.075

STRĄGA, ZASTAWKA, MEMBRANOFON, DELIKT KONSTYTUCYJNY, LANGUSTA, BACYTRACYNA, IGRASZKA SŁOWNA, KALINA, WINO, BATUTA, ŻÓŁW NATATOR, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SURFINGOWIEC, LISTEK, BENCHMARK, REKREACJA, NAWÓJ, DZIEWKA, KOMPANIA, WYCHÓD, PALINGENEZA, POCHODNA FORMALNA, RUMUN, TAJSTRA, KASKADA, POMYLENIEC, TAPETA, KOŻUSZYSKO, GWASZ, HUBA SIARKOWA, BYSTROŚĆ, ŻYWIENIE, KIERAT, PÓŁOŚ, EUTEKTYKA, MARATON, WIĘZADŁO, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, HEAD-HUNTER, MIESZACZ, ZARAZA, RASOWOŚĆ, PRZEWODNIK, DZIEWIĄTKA, IMPULS, DOBROSĄSIEDZTWO, PRZEKLĘTNIK, WIERNOŚĆ, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, SMALEC, RYNEK NIEDOSKONAŁY, NAKO, WDROŻENIOWIEC, OCZKO, SITO, WINIETA, ODTWÓRCA, CHEKKER, LADA, BAKTERIOLIZYNA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, KULT, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, KRÓLEWICZ, KANALIZACJA KABLOWA, POPRAWKA, ATAWIZM, GLORYFIKATOR, SORBET, STATUS SPOŁECZNY, TROLLING, MANIPULATOR, SPŁUKIWACZ, JEDNOSTKA NAUKOWA, DERYWAT, TERMOS, KASZUBSKI, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ŻARLIWIEC, SIARCZEK, ROZWOLNIENIE, MISZPELNIK, BRĄZ, KLINKIER, ZAKOLE, PŁYTKA NAZĘBNA, KĄPIEL, GWIAZDA WIELOKROTNA, WSKAZÓWKA, OPLOT, CIAŁO NIEBIESKIE, JĘZYK URZĘDOWY, ŁAWA KOMINIARSKA, PORNOGRAFIA, ZNAK MUZYCZNY, TOPIELISKO, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PRZEDZIAŁ, TRYB, SSAK, POLEWKA, MATECZNIK, PRZENOSICIEL, WITEKS CZCZONY, PRZYWÓZKA, LEKTURKA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PŁUCZKA, PRZEKŁADKA, WAGON, WIESZAK, MANEŻ, TRYSKAWKA, SAMPLING, IRRADIACJA, STYL, ANATOMIA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, CIĄG, ZAPOŻYCZENIE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, STROP, OPARZENIE, RESTRYKCJA, ZAPALENIE, SĄD PODKOMORSKI, KNEDLE, RYBOSTAN, GOŹDZIENIEC, MURARKA, MANIERYZM, SIARKOSÓL, PŁYTKA DRUKOWANA, WAMS, BLISKIE SPOTKANIE, UNISONO, ROZRUCH, ODCHYŁKA, BRAZYLIANY, PUSZYSTOŚĆ, AEROZOL, PORÓD RODZINNY, BLOCZEK, SFIGMOMANOMETR, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, HOMOGENAT, KAPITUŁA GENERALNA, SUBSTANCJA OBCA, LINIA, GĄSKA, BIUSTONOSZ, KĄT PEŁNY, DODATEK MOTYWACYJNY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, BAKAS, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KUFF, PRZELICZNIK, EKSPLOATACJA, MINY, PRZEDZIAŁ, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, CLERK, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PELAGIAL, LIŚCIONOGI, SENTYMENT, FLAKI, HELING, ANOMALIA, BARSZCZ, PRECYPITACJA, KONKURENCJA, PLANETOIDA, BEZPANCERZOWCE, BALDACHIM, PASTERZ, OBSESJA, CUKIER, MIZOPEDIA, BALDACH, OBRZĘK, LITERATKA, IMMUNOSUPRESOR, KARMNIK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, DECYMA, CERKIEW, OSKAR, CUKRZYCA, SILNIK SPALINOWY, POLE, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, DYSTANS, WCZASY POD GRUSZĄ, MARKIER, DOMINACJA, ZAKOP, USTNIK, STOWARZYSZENIE, GROŹBA BEZPRAWNA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ORGANIZM, ODSYP, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BAZYLISZEK, IZOLATKA, PRAWO MAJĄTKOWE, PRZEGLĄDACZ, SYF, BAZA LOTNICZA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ISTOTA FANTASTYCZNA, TAMARILLO, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, UMOWA ADHEZYJNA, KB, SKANER, OŚWIADCZENIE, POKÓJ GOŚCINNY, LASKA MARSZAŁKOWSKA, HANGAR, GWIAZDKA, SŁUPISKO, NEOPOGANIZM, AURA, MADONNA, KALIKO, PROMIEŃ, INSTYTUCJA PROCESOWA, WYCIERACZKA, RESTRYKCJA, CZYN, PLACÓWKA NAUKOWA, SENES, OSIEMNASTY, ZBROJENIE, KROSNO, KACENJAMER, IMITATOR, DWUWIERSZ, ROZTWÓR WZORCOWY, HIPODROM, PŁYTA KORKOWA, KORKI, ANTYSOWIETYZM, KLASER, DROŻDŻE, PROJEKT, MINIATURKA, WYSTĘPOWANIE, NIEŚPIESZNOŚĆ, TAUKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, INGUSZ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, RUG, ŁÓŻKO, KATAFALK, OLIWKOWATE, TYP DZIKI, JUJUBA, POGODNOŚĆ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, AKT PŁCIOWY, SALCESON, KOLEJ LINOWA, PROLEK, KONWERSJA, WOKABULARZ, KOMBATANTKA, RUBASZNICA, JĘZYK PIDŻYNOWY, BEAN, LAS OCHRONNY, WŁÓKNO, BOCIANIEC, WKŁAD, DŻIHAD, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, FLUORESCENCJA, MURZYSKO, PRACE, SOPRANISTA, SZATAN, CZTERDZIESTKA, CIĄŻA, SIEDMIOMILOWE BUTY, AKINEZJA, BIAKS, INFORMACJA, KORONA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, LEKTURA, DYREKTOR KREATYWNY, AKCENT, ?MIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁYTKA LUB GUZICZEK PORUSZAJĄCE DŹWIGNIE MECHANIZMU W MASZYNIE DO PISANIA, MASZYNIE DRUKARSKIEJ ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁYTKA LUB GUZICZEK PORUSZAJĄCE DŹWIGNIE MECHANIZMU W MASZYNIE DO PISANIA, MASZYNIE DRUKARSKIEJ ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAWISZ płytka lub guziczek poruszające dźwignie mechanizmu w maszynie do pisania, maszynie drukarskiej itp (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAWISZ
płytka lub guziczek poruszające dźwignie mechanizmu w maszynie do pisania, maszynie drukarskiej itp (na 7 lit.).

Oprócz PŁYTKA LUB GUZICZEK PORUSZAJĄCE DŹWIGNIE MECHANIZMU W MASZYNIE DO PISANIA, MASZYNIE DRUKARSKIEJ ITP sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PŁYTKA LUB GUZICZEK PORUSZAJĄCE DŹWIGNIE MECHANIZMU W MASZYNIE DO PISANIA, MASZYNIE DRUKARSKIEJ ITP. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast