OWALNE ZAGŁĘBIENIE O WYGŁADZONYCH ŚCIANACH, WYŻŁOBIONE W STROPIE LUB ŚCIANIE KORYTARZA JASKINI, W MIEJSCACH ZAWIROWAŃ PŁYNĄCEJ POD CIŚNIENIEM WODY KRASOWEJ, KTÓRA WYPEŁNIAŁA CAŁĄ OBJĘTOŚĆ KORYTARZA JASKINI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOCIOŁ WIROWY to:

owalne zagłębienie o wygładzonych ścianach, wyżłobione w stropie lub ścianie korytarza jaskini, w miejscach zawirowań płynącej pod ciśnieniem wody krasowej, która wypełniała całą objętość korytarza jaskini (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWALNE ZAGŁĘBIENIE O WYGŁADZONYCH ŚCIANACH, WYŻŁOBIONE W STROPIE LUB ŚCIANIE KORYTARZA JASKINI, W MIEJSCACH ZAWIROWAŃ PŁYNĄCEJ POD CIŚNIENIEM WODY KRASOWEJ, KTÓRA WYPEŁNIAŁA CAŁĄ OBJĘTOŚĆ KORYTARZA JASKINI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.562

FILM PŁASZCZA I SZPADY, MAKARON, METODA KASOWA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, MACIERZ KOWARIANCJI, FAKSYMILE, POSTAĆ, KRAJARKA, CAFE, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, BISIOR, WODNICZKA, KRYZA, KOLEJKA PODZIEMNA, ŚCIEKI KOMUNALNE, ROŚLINA OKRYWOWA, KANAŁ, ZAKON CZYNNY, RICHELIEU, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ZIOŁO, CZTEROKROTNOŚĆ, CHWYTNIK, GŁUPEK, DYSONANS, OKALECZENIE, ZBROJOWNIA, CZARNA KSIĘGA, DYSPEPSJA, FURGON, KROKIET WIOSENNY, KLIPER, POST, DWUDZIESTKA, HIPOTEZA, OSOBA, STATEK GŁĘBINOWY, PILOT, ANTAŁEK, LOKACJA ATELIEROWA, EDYKUŁA, USZKO, USTRÓJ, BĄBELEK, ZEWŁOK, BETA TESTER, SKARB, PRĄD, SKALA STAROGRECKA, OSZCZĘDNIŚ, IRISH DRAFT, WIRTUOZERIA, DEZAKTYWACJA, ŁAGIEW, AUTOTEMATYZM, ROZGAŁĘZIACZ, KROKODYL NILOWY, ZASADA PODCZEPIENIA, GÓRA PODWODNA, KRATY, POKŁAD, BORDER, WZÓR CHEMICZNY, DZ, MUTACJA PUNKTOWA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, KOKOSZKA, DENDRYT, SZYJA, AKCJA IMIENNA, DEZINSTALACJA, GRECKI, PORT, KIT, PAPIER WELINOWY, UKOICIEL, DYSZKANCISTA, GORĄCE KRZESŁA, DROBIAZG, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PIECZEŃ, OSIEMNASTKA, BARWNIK SPOŻYWCZY, POCIĄG DROGOWY, SKRYTKA, BOJAŹŃ BOŻA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, GLIF, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KINKIET, LOG, SOS SOJOWY, AKROBATYKA SPORTOWA, WYKŁADZINA, KONWERSJA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, WIERNOŚĆ, DZIESIĄTKA, BUTLA, EUCHARYSTIA, DYPTYCH, ZAWODOWIEC, GEORGE, KURANT, KARTUSZ HERBOWY, JĘZYK OGÓLNY, CZELESTA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, PARKAN, KULTURA KRETEŃSKA, REAKCJA, TYGIEL, MOSTEK, BRZOZA CZARNA, ŁACINA, BIAŁY MARSZ, TEMAT, RUCHY DIKTYOGENICZNE, TEKA, POŁĄCZENIE, STOPA NARZUTU, POJEDYNEK, ELEKTROIZOLACJA, HAGIOLOGIA, OFIARODAWCZYNI, ALPAGA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, TYŁÓWKA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, TABLICA EPITAFIJNA, KITAJ, SZMATKA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ŚWIADEK, MAPA POZNAWCZA, MARTA, KARAFKA, PESTYCYD, DYMA, KLASTER REGIONALNY, ŁUK SKRZELOWY, KORKOCIĄG, DERESZOWATA, JĘZYK KIPCZACKI, PIKIETA, SATELITA, SADZENIAK, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, KRÓLEWICZ, KOŃ DOŃSKI, DIATRYBA, SPEKTROMETRIA, PRIMADONNA, WYCISKANIE, MAGISTER, OCHMISTRZYNI, FLUORESCENCJA, ANIMIZM, PODSTAWA, DOMEK DLA LALEK, BIOMARKER, SPIRYTUS SALICYLOWY, WIENIEC, DEFICYTY BLIŹNIACZE, CZOŁG SAPERSKI, GĄSKA, OBŁOK SREBRZYSTY, SUBSTRAT, CHLOREK HEMATYNY, CENTRALA, ARONIÓWKA, KOŁKOWNICA, KŁAMCZUCH, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WSIOK, RELING, PRĄTNIKOWE, TEKSASY, ŻEBERKA, PLENER, ZABUDOWANIE, RĘCZNE STEROWANIE, KASETON, SZYFON, AUTOLIZA, ŁĄCZNOŚĆ, NADAWCA PUBLICZNY, PIRAMIDKA, ANTONI, USZAK, GROŹBA, PAŹDZIERZ, AUDYTOR, KERMESYT, BAJADERKA, CHLEB, DWUDZIESTY SZÓSTY, STARA PUDERNICA, BETON, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, HERMA, WOLNA SOBOTA, SZASZŁYKARNIA, BANDOLIER, MARKETING INWAZYJNY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, POMPA POŻARNICZA, PRZYPOŁUDNIK, OPAD, POLIKRYSZTAŁ, GRZYB PASOŻYTNICZY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, DZIKA LOKATORKA, GRZBIET, ROTA, REAKCJA SPRAWCZA, GOL SAMOBÓJCZY, PAPAD, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PODNÓŻEK, ŚMIECIARZ, KAPLERZ, PÓŁŚWIATEK, ZATOPIONA DEPRESJA, SALCESON, KRĄGŁOŚĆ, INTROIT, MASER, WIZYTÓWKA, GOETEL, OLEFINA, BOHATER, APATIA, DWUDZIESTY ÓSMY, SYMETRALNA, STOPA LOMBARDOWA, KONTROLA, ŚCIEŻKA, BALON, CYGANKA, PTASIE MLECZKO, PANI, METROPOLIZACJA, MAKRAMA, NOSICIEL, RÓWNINA ZALEWOWA, INFUZJA, PEŁNOMOCNIK, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, TRANSAKCJA SPOT, TRINIA, POŚREDNIK, GOBELIN, OSTOJA, RZEKOTKA DRZEWNA, CERAMIKA SZNUROWA, ŁONO, PŁYTA KORKOWA, PEONIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, KACZKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WYKŁADOWCA, KANCONETTA, GOŚCIU, BUDOWA, STRUKTURALISTKA, BUŁA, HASHTAG, PIENIĄDZ LOKALNY, BATUTA, CEROFERARIUSZ, CYWILKI, SFERA DYSONA, EMPORA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, SŁUŻALEC, WRĘBNIK, LITR, INFORMACJA POUFNA, SUGESTIA, KORYTO, BARWY, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, DOMINACJA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PŁUCA, STAŁOŚĆ, PRADZIADEK, PÓŁKA SKALNA, KRÓCICA, AZOTOBAKTER, PODATEK IMPORTOWY, WIELORASOWOŚĆ, APRETURA, IRRADIACJA, RZUT, PROWENIENCJA, ?CYKL OWULACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.562 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWALNE ZAGŁĘBIENIE O WYGŁADZONYCH ŚCIANACH, WYŻŁOBIONE W STROPIE LUB ŚCIANIE KORYTARZA JASKINI, W MIEJSCACH ZAWIROWAŃ PŁYNĄCEJ POD CIŚNIENIEM WODY KRASOWEJ, KTÓRA WYPEŁNIAŁA CAŁĄ OBJĘTOŚĆ KORYTARZA JASKINI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWALNE ZAGŁĘBIENIE O WYGŁADZONYCH ŚCIANACH, WYŻŁOBIONE W STROPIE LUB ŚCIANIE KORYTARZA JASKINI, W MIEJSCACH ZAWIROWAŃ PŁYNĄCEJ POD CIŚNIENIEM WODY KRASOWEJ, KTÓRA WYPEŁNIAŁA CAŁĄ OBJĘTOŚĆ KORYTARZA JASKINI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOCIOŁ WIROWY owalne zagłębienie o wygładzonych ścianach, wyżłobione w stropie lub ścianie korytarza jaskini, w miejscach zawirowań płynącej pod ciśnieniem wody krasowej, która wypełniała całą objętość korytarza jaskini (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOCIOŁ WIROWY
owalne zagłębienie o wygładzonych ścianach, wyżłobione w stropie lub ścianie korytarza jaskini, w miejscach zawirowań płynącej pod ciśnieniem wody krasowej, która wypełniała całą objętość korytarza jaskini (na 12 lit.).

Oprócz OWALNE ZAGŁĘBIENIE O WYGŁADZONYCH ŚCIANACH, WYŻŁOBIONE W STROPIE LUB ŚCIANIE KORYTARZA JASKINI, W MIEJSCACH ZAWIROWAŃ PŁYNĄCEJ POD CIŚNIENIEM WODY KRASOWEJ, KTÓRA WYPEŁNIAŁA CAŁĄ OBJĘTOŚĆ KORYTARZA JASKINI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OWALNE ZAGŁĘBIENIE O WYGŁADZONYCH ŚCIANACH, WYŻŁOBIONE W STROPIE LUB ŚCIANIE KORYTARZA JASKINI, W MIEJSCACH ZAWIROWAŃ PŁYNĄCEJ POD CIŚNIENIEM WODY KRASOWEJ, KTÓRA WYPEŁNIAŁA CAŁĄ OBJĘTOŚĆ KORYTARZA JASKINI. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x