NUDZIARZ, OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARUDA to:

nudziarz, osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARUDA

MARUDA to:

osoba, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba (na 6 lit.)MARUDA to:

ten, kto zawsze się spóźnia, z opóźnieniem wykonuje swoje zadania i jest zawsze ostatni, swoim zachowaniem opóźnia pracę innych (np. swojego zespołu) (na 6 lit.)MARUDA to:

nudziarz (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NUDZIARZ, OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.742

SZAŁAS, SALWINIOWCE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WOSKOWNIA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, AEROLOGIA, OBCOKRAJOWIEC, WĘGIERSKI, SKRZYDŁO, SYNONIM TAKSONOMICZNY, KOLO, KOTYLION, BALON, PORZĄDEK, BARBARYZACJA, ROGATNIK, STRUDEL, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZAKOCHANA, BOHATER, BOMBA LOTNICZA, CZTEROPOLÓWKA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, APARAT, WSPÓŁBRZMIENIE, LEGOWISKO, JARSTWO, PRESKRYPTYWIZM, ALEJA SZTYWNYCH, DOBRA, KREMOGEN, BLIŹNIACZOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, LINIA GEODEZYJNA, NAROST, TORBACZE, EMANACJA, CUDOTWÓRCA, JANE, JEDNOSTRONNOŚĆ, WYTWÓRCZOŚĆ, PROGRAM, OLEJ ARACHIDOWY, NA PIESKA, POUSSIN, HIPERPRZESTRZEŃ, HIPOTEZA PERMANENCJI, BONANZA, RASOWOŚĆ, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, AWIATYKA, SKRZYNECZKA, ALFABET ŁACIŃSKI, ESDEK, ZAPAS, ŁACINNICZKA, EMIGRACYJNOŚĆ, POBIAŁKA, PRZEZIERNOŚĆ, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, WAPIENNIK, WAGA, DZIEWUSZKA, RODZAJ MĘSKI, KOREK, KOMUNIA, OPERA, WAREG, DRZEWO MAMUTOWE, ŚWIADECTWO, ZUPA Z GWOŹDZIA, WĘZEŁ, SOSNA MASZTOWA, INTELEKTUALIZM, KLEJOWNIA, ROŻEK, ZATRUCIE SIĘ, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, TANGO ARGENTYŃSKIE, DENAT, SZWARCOWNIK, GRANICA PAŃSTWA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BOROWODOREK, PRZEKLĘTNIK, SAMPLER, IMPOSTOR, RAFIA, GŁOWNIA, KONEW, SKRZELOTCHAWKI, LAMA, MIKOZA, RASA PANÓW, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, ANAGLIF, TREŚĆ, POPOVER, TARYFA ULGOWA, BASEN, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, STATYWIK, WYWŁASZCZENIE, PŁATEW, NOŻOWNICTWO, MUESLI, MAJOWY PRACOWNIK, ZARYCIE NOSEM, OBLADER, ZASIŁEK OKRESOWY, GRZEBIEŃ, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, MARUDA, SYN, DZIECKO, STREFA POŻAROWA, STECZKA, ROZSZCZEPIENIE, MALAKOZOOLOGIA, INWIGILOWANY, DRAM, CHOCHOŁEK, SIŁA WYŻSZA, ORGAN RENTOWY, FUZJA JĄDROWA, OKOLE, ALABASTRON, NERECZNICA VILLARA, MAORYSKI, ATMOSFERA, FAWORYTKA, LANE CIASTO, CHODZĄCY TRUP, MAŁPI GAJ, GAŁUSZKA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, BIZNES, TYPOLOGIZACJA, PLUTON, POLE GOLFOWE, ZMIENNA NIEZALEŻNA, DYSZKANCIK, DOROSŁOŚĆ, PATENT, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, BIAŁY ŚPIEW, WRZECIENNIK, SENATOR, WOLUTA, AWARYJNOŚĆ, TRYBUT, UCHWAŁA, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, BRUSTASZA, DRESIARZ, BROMOLEJ, POLIGAMISTKA, MAKATA, SZOK POPORODOWY, NEUROMEDIATOR, POKAL, LEKCJA, ASTRONOM, SZARADZISTA, NALEŚNIK, STARZEC, DANE, RUMUN, TRIADA CHARCOTA, KOKOSZKA, VERAIKON, BARTNIK, KURIER TATRZAŃSKI, ZWORNIK, WYNIK, TELESKOP, GOŁĄBKI, KREDKA WOSKOWA, LATAWICA, KOSZT POŚREDNI, ANKUS, PADÓŁ, PODKARMIACZKA, ODTWÓRCA, ARTEFAKT, ZADANIE, ZOONOZA, C, BUŁKA MONTOWA, POETA LAUREATUS, WYROCZNICA, ODPRYSK, SPEKTAKL, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, DRUGI, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PODWODA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, POWIERZCHNIA WALCOWA, ZĘBY NOWORODKOWE, PORÓD KLESZCZOWY, KOS, TETRAPTYK, FAJKA, ZEA, BINDOWNICA, AUTOSTOPOWICZ, MIŁOŚĆ, WOZIWODA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, REŻYM, SPRAWDZIAN, SIATKA, JAKUBKA, PRZEDMURZE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, LOTERIA, RADIOBIOLOG, SIARKA POPIOŁOWA, MARSZAŁEK POLNY, BUSOLA INKLINACYJNA, CHAŁTUROWIEC, LAK, RUCH KRZYWOLINIOWY, OGÓR, ATRYBUCJA, ZBÓJNIKOWATE, DOBUDÓWKA, TRAFIENIE, FELDMARSZAŁEK, CEMENT, BRANŻA, KLUCZ KODOWY, NIMB, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PRZEBIEG, PILAR, KLEJ, ODBITKA, JEŻOWIEC, PATROLOWIEC, WIDEOMANIAK, ROZBÓJNICTWO, KOMPLEKS ARENOWY, MIASTO OGRÓD, GRA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, SEJSMOGRAF, NAWIS, EWOLUCJA KASKADERSKA, POTNICA, TRÓJKA, KLEJARZ, OSĘKA, STORCZYKARNIA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, TYGIELEK, EGZEKUTYWA, PYLICA TALKOWA, SPULCHNIACZ, RZADKOŚĆ, KOŃ CUGOWY, BACHUS, WĄTEK, NIEWIERNOŚĆ, BEZGŁOŚNOŚĆ, SZCZĘKA, NIEZDARSTWO, CIĄGNIK CIĘGNIK, POŃCZOSZNIK, EKSPEDYCJA, PAPAD, ABNEGATKA, PRZYBLIŻENIE, PLATFORMÓWKA, MACIUPA, PANDA, SZNUR, POLONIZATOR, ZAKRYSTIA, ODWAGA, UPOKORZENIE, MARYNARZ, JEDNOSTKA NAUKOWA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KANAŁY, MAJSTERKLEPKA, NIEZNAJOMY, JANKA, DELOKALIZACJA, ANTYWESTERN, CHONDRYT, PRZEBARWIENIE, KULFONIK, ?MIMEZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.742 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NUDZIARZ, OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NUDZIARZ, OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARUDA nudziarz, osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARUDA
nudziarz, osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem (na 6 lit.).

Oprócz NUDZIARZ, OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - NUDZIARZ, OSOBA, KTÓRA ZANUDZA INNYCH, NAPRZYKRZA SIĘ SWOJĄ OBECNOŚCIĄ LUB ZACHOWANIEM. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x