OKRES OBIEGU PLANETY DOOKOŁA SŁOŃCA, PRAWDOPODOBNIE W INNYCH UKŁ. PLANETARNYCH - WOKÓŁ CENTRALNEJ GWIAZDY (NP. ROK MARSJAŃSKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROK to:

okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański) (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROK

ROK to:

jednostka rachuby czasu zależna najczęściej od cyklu przemian związanych z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)ROK to:

grupa ludzi, którzy studiują razem kolejne lata na uczelni (na 3 lit.)ROK to:

jednostka czasu związana z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca: rozróżniamy rok słoneczny, gwiezdny, zwrotnikowy (na 3 lit.)ROK to:

jednostka czasu powiązana z obiegiem Ziemi wokół Słońca (na 3 lit.)ROK to:

od maja do maja (na 3 lit.)ROK to:

część wieku (na 3 lit.)ROK to:

cztery kwartały (na 3 lit.)ROK to:

bywa przestępny (na 3 lit.)ROK to:

szkolny, kończy się w czerwcu (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRES OBIEGU PLANETY DOOKOŁA SŁOŃCA, PRAWDOPODOBNIE W INNYCH UKŁ. PLANETARNYCH - WOKÓŁ CENTRALNEJ GWIAZDY (NP. ROK MARSJAŃSKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.218

HERSCHEL, ALERGIA PYŁKOWA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, CHARYZMA, KEFIJA, WAŁECZEK, PODOBRAZIE, EKOSFERA, BRYŁA LODU, APEKS, WYRAZ ZŁOŻONY, CEPERSKI, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SMOLUCH, KALENDARZ KOŚCIELNY, AGONIA, EKSPRESJA, NIMB, AGREGATOR TREŚCI, KSENOFIL, AGORA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, AMERYKANKA, KRUSZON, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, LICENCJA PRZYMUSOWA, ELEKTROIZOLACJA, SZUM, FISKUS, SKĄPOGUZKOWCE, ROTACJA, KABATC, BAŻANT, LATEN, MARTWY PUNKT, KOLORY NARODOWE, PIEKARNIK, PILICA, WÓZ STRAŻACKI, JASKINIA LODOWA, OPŁYW, SZYMPANS KARŁOWATY, SIŁA PRZEBICIA, NOSACIZNA, ENALAPRYL, PĘDNIK AZYMUTALNY, MAHAJUGA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, ETAT, MIRANDA, KORELACJA CZĄSTKOWA, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, BRZESZCZOTEK CZARNY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, MILLENIUM, GLORIA, POWŁOKA, PLEBEJUSZ, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, NEOGEN, OBIEG, INSTALLER, MARS, ŻABA ORANŻERYJNA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, NEOLIBERALIZM, TIOMERSAL, KULCZYBA WRONIE OKO, TROGLOKSEN, CZAS PÓŁTRWANIA, DEBUGGER, URAN, STOŻEK WULKANICZNY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, IKAR, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, ŻELAZICA, ICHTIOSTEGOWCE, RUSIN, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, BLESKOTKA, EKLIPTYKA, ŚWIĘTA KROWA, HUN, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, SZOWINISTA, PROCENT SKŁADANY, HERMA, ROK, SPAMER, TREPTOW, ELIMINACJA, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, MIKROSOCZEWKA, ŁUK BLOCZKOWY, KRZYŻÓWKA, ZARZĄDZENIE, DELFIN BIAŁY, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, SINIEC, FACH, DRABINA ANALGETYCZNA, KOMA, POTASZ, MIPS, SZCZUR ŚNIADY, CHOMIK EVERSMANNA, MANTA, DZIEŃ, PAS, TRZĘSIDŁA, PERM, OBLICZE, DOCHÓD NOMINALNY, ASTROTAKSJA, AGLOMERACJA, SALWINIOWCE, ZARAZA, ADWOKAT, UROJENIE KSOBNE, MEPAKRYNA, CANO, AKSJOMAT, TOLERASTIA, GANIMEDES, ŁABĘDZI ŚPIEW, AMPLIFIKACJA, GRUPA ROBOCZA, BAWICIEL, WŁASNOŚĆ, KAMELEON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, DIAGONAL, ZNAMIĘ SUTTONA, PROTUBERANCJA, ŁAJDACTWO, SATURN, OKUPACJA, KONFEKCJONER, KISZKA PODGARDLANA, DRENAŻ, ELONGACJA, BODE, JESIEŃ ŻYCIA, SAMOWOLA, TURYSTYKA WYJAZDOWA, FLORYSTA, PRZYLEPA, PLAMA, ARMEŃSKI, HIEROFANT, NEPTUN, MAGELLAN, SKUPISKO, CIASTO, STATER, ASPOŁECZNOŚĆ, OPŁYW, OKRES SKŁADKOWY, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, EHDV, TERAPENA, BEJCA, MORTADELA, WIATRACZEK, PERKOZ OLBRZYMI, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ANGSTROM, MAŁPECZKI, ROZBIÓR, LIZAWKA, NEGATYWIZM, KISZKA PASZTETOWA, APTEKA, J.A, SABATARIANIN, SZOWINIZM, ZŁĄCZE, RETUSZ, TERBINAFINA, MASŁO, GEN WIELOKROTNY, ROTATOR, DRAMAT OBYCZAJOWY, KISZKA WĄTROBIANA, AUTORADIOGRAFIA, WEGETARIANIZM, PRZEJŚCIÓWKA, SIKA, , SEMESTR ZIMOWY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, TŁUSTE LATA, JESIOTR ROSYJSKI, ROZMNOŻA, ASOCJALNOŚĆ, SEKSTANS, ZBROJENIE, WALIDACJA, PALMA KRÓLEWSKA, MYSZ DOMOWA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, ZACHÓD, SINOPE, KORONA, DREWNO LETNIE, MORALIZATOR, FIGA INDYJSKA, KARBONATYT, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WRAŻLIWOŚĆ, BARSZCZ, OTOCZENIE, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PODAŻ, RYBAWIRYNA, DORADCA METODYCZNY, ŚWIATŁO KOTWICZNE, RUCH EUSTATYCZNY, SFERA GWIAZD STAŁYCH, BARWY PAŃSTWOWE, ROPUCHA ZIELONA, KARABIN PRZECIWPANCERNY, BETON, POSZKODOWANA, DOBRA POŚREDNIE, DWÓR, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, CZARNY, OROGENEZA ALPEJSKA, METEORYT MARSJAŃSKI, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, GOŁĘBIE SERCE, OPONKA, DOŁEK OSIOWY, GWIAZDA, ŻYŁA SZYJNA, ZNAK KRÓTKOŚCI, BURZA DZIEJOWA, STYL BYCIA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, PREFEKTURA, WIOSNA, TRAM, CYNAMON, DUSZA TOWARZYSTWA, ZMIENNA ZWIĄZANA, MARUDA, DŁUGIE RĘCE, METEOR, SKYLAB, FAVELA, NURZANIEC KAUKASKI, DELFIN HEKTORA, WYRAFINOWANIE, FOTOSFERA, ŚREDNIOWIECZE, OBMÓWCA, PRĄTKI ATYPOWE, LEMUR WARI, SZCZYT, CEFTAZYDYM, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KOMPILACJA, CHOROBA ROŚLINNA, DRAMAT WOJENNY, NOWY ROK, AQUAFABA, JOY, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, MŁOT SPALINOWY, NORMA REAKCJI, ZUCHWALSTWO, DYREKTORIAT, ODMA OPŁUCNOWA, POSTROMANTYZM, KALENDARZ CHIŃSKI, SOKOLARNIA, TAKT, ROK, REKONWALESCENCJA, OBIEGOWOŚĆ, CIĄGNIK SIODŁOWY, SKALA PORÓWNAWCZA, WOLUNTARIAT, BŁONA LOTNA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, GEORADAR, KALIMBA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PARAWANING, ZAKAMIENIAŁOŚĆ, ŚWINIA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, STACJA, TURBOSŁOWIANIN, ?PORA GODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.218 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRES OBIEGU PLANETY DOOKOŁA SŁOŃCA, PRAWDOPODOBNIE W INNYCH UKŁ. PLANETARNYCH - WOKÓŁ CENTRALNEJ GWIAZDY (NP. ROK MARSJAŃSKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRES OBIEGU PLANETY DOOKOŁA SŁOŃCA, PRAWDOPODOBNIE W INNYCH UKŁ. PLANETARNYCH - WOKÓŁ CENTRALNEJ GWIAZDY (NP. ROK MARSJAŃSKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROK okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański) (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROK
okres obiegu planety dookoła słońca, prawdopodobnie w innych ukł. planetarnych - wokół centralnej gwiazdy (np. rok marsjański) (na 3 lit.).

Oprócz OKRES OBIEGU PLANETY DOOKOŁA SŁOŃCA, PRAWDOPODOBNIE W INNYCH UKŁ. PLANETARNYCH - WOKÓŁ CENTRALNEJ GWIAZDY (NP. ROK MARSJAŃSKI) sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OKRES OBIEGU PLANETY DOOKOŁA SŁOŃCA, PRAWDOPODOBNIE W INNYCH UKŁ. PLANETARNYCH - WOKÓŁ CENTRALNEJ GWIAZDY (NP. ROK MARSJAŃSKI). Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x