CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRÓBKA to:

czynność zmierzająca do zmiany kształtu, wielkości lub nadania jakichś innych właściwości obiektowi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRÓBKA

OBRÓBKA to:

działanie mające na celu zmianę wymiarów lub własności fizycznych obrabianego przedmiotu, materiału (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.847

WAPNO, MAGIEL, ALBUM, HALBA, KONSTABL, MGŁAWICA, DYKTAT, ESKORTA, KONTUR, PRZEWAGA, DWUNASTKA, PREMIERA, ZIELENIEC, STEREOTAKSJA, SEZAM, ELF, PLIK DŹWIĘKOWY, FRONTYSPIS, LODOWIEC NORWESKI, BORDO, PROFANATORKA, PASZTET, MARIO, ROWER, ZAWIŁOŚĆ, PRZEPIS KOŃCOWY, KOMBAJN GÓRNICZY, KREODONTY, SKIP, KWINTET, UCHWYT, WOMBAT TASMAŃSKI, AEDICULA, LALKA, OGÓREK, IGLICA, KATAPLAZM, SZCZOTECZKA, UMOWA KOMPENSACYJNA, KAPITALNY REMONT, PLAGIAT, PAPIER GAZETOWY, WZIERNIK, SKŁAD, ZAŚPIEW, ZJAWISKO BARKHAUSENA, WYPALANKA, KOREKTOR, BIAKS, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, LINA, SAMOPAŁ, TULEJA, SOKI, HOBBY, JĘZYK SZTUCZNY, NADRUK, MOCZ, CUDACZEK, CZEK PODRÓŻNY, TAFA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, KRYKIET, PŁOW, SZKŁO Z MURANO, RACJONALIZM, ŚRODEK ZASKARŻENIA, EMILY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PRASA, WAHADŁO, KANAŁ ENERGETYCZNY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, POLIGYNANDRIA, RENOMA, ZAWIKŁANIE, SZTUCER, CZUJNIK, KRUŻGANEK, WOLANT, GAWRON, ALLEGRO, KOSZÓWKOWATE, WENTYL, BAGIETA, CHOCHOŁEK, CHŁOSTA, SERWETKA, ROZSADNIK, MHOR, MESZEK, METABAZA, ANTYFONA, BIELMO, POLEWKA, TRZECI PLAN, OSIEMDZIESIĄTKA, EDYKUŁ, NIECHLUJ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, STATYKA, POŁYSK, MORWIN, ZNACZENIE, SKALA, ŻUKOWCE, KOKTAJL MOŁOTOWA, ASTROTURFING, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KWASEK, GOŹDZIENIEC, CEDUŁA, FORMACJA, SIŁY POKOJOWE, KOLUMNADA, BĄK, FUNKCJA ZDANIOWA, KREACJONIZM, SANDAŁY, REMONT ŚREDNI, TEREN ZIELENI, OBRÓBKA ELEKTROOPOROWA, BEZSENS, NAJEZDNIK, JEZIORO ZAPADLISKOWE, PRAWOMOCNOŚĆ, LOKACJA ATELIEROWA, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, GLAZURA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, BRYZOL, CERKIEW, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, SPECJACJA RADIACYJNA, ÓSMY, POJAZD KONNY, BITLES, STABILIZACJA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, FILOGENIA, BAWOLE OKO, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KREACJA PIENIĄDZA, POSADZKA, KAPER, KAMIENIARZ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ANALITYKA MEDYCZNA, GRABINA, RÓŻA SKALNA, TEMAT, KIEROWCA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KOMITET, RODZINA ZASTĘPCZA, RENÓWKA, ASOCJALNOŚĆ, ŹREBIĘ, KRECIK, KISZKA WĄTROBIANA, KOMÓRKA, CHÓR, ROBOTA, MOLINO, KUTIA, S/Y, PAWĘŻ, MODRZEW EUROPEJSKI, CZABAN, ŻABA LEOPARDOWA, PLURALIZM, PRZEPIS, JABŁKO, PRZODOWNIK, MOLESKIN, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, CIĘGNIK, HOMOGENAT, KONWERSJA, MOŁOTOW, KLASA, GETTO ŁAWKOWE, IRRADIACJA, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, WELON, METADANE, LIMNOCHARYSOWATE, STOPA DOCHODU, SZATA, PROFIL, RUCH PRZYSPIESZONY, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, REPUTACJA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, SPIRYT, KATAKUMBY, CZASZA LODOWA, REPOZYCJA, MOHRG, TASIEMIEC UZBROJONY, ZNAJOMY, ZACIĘCIE, KLUCZ, LINA, LAK, SEPTET, ODGAŁĘZIACZ, KREACJA, ZBRODNIA, BYDLĘ, GRA HAZARDOWA, STRAPONTEN, ŻAKARD, POTĘPICIEL, POSTAĆ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, PALCÓWKA, FLET PROSTY, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, STATUS, OBÓZ, ŚLIWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, MANGABA RUDOCZELNA, CAPRICCIO, FAŁ, DZIECINA, KARETKA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, AŻUR, PLAMA, MASZT, SEN, DWUNASTY, SKAŁA ILASTA, POJAZD KOLEJOWY, ŚRUBSZTAK, KARP PO KRÓLEWSKU, BEZPIECZNE ZAPASY, GRZEBIEŃ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, FLAMBIROWANIE, DESKARZ, DRUT, PODATNOŚĆ, KRAWĘDŹ, ASYMILATOR, NACZYNIE, KOŁACZYK, HALO, ŁOWCA , ISKIERNIK, DEWOLUCJA, DRUK, ROZLEGŁOŚĆ, MEDALIK, ZBROJENIE, LASKOWANIE, JELEŃ PAMPASOWY, WYBRANKA, KADŹ, KALIMBA, NEUROPATIA, CYBORG, AUTOCHTONICZNOŚĆ, MITOLOGIZM, BOCIANIE GNIAZDO, TARLAK, TROSKA, OPERATOR, PROCH BEZDYMNY, PRÓBA GENERALNA, OPARZENIE, PULPA, BRAZYLIANY, PUŁAP, PĘCHERZYK, LOGIKA NIEFREGOWSKA, RENESANSOWOŚĆ, SZKLIWO, KATZENJAMMER, RUNA, HAITI, PRASA, RDZEŃ OBLICZENIOWY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, OKOP, RYGIEL, DOBÓR GENETYCZNY, KORYFEUSZ, PROGRAM, KRAŚNIK PURPURACZEK, DUCH OPIEKUŃCZY, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ?LEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.847 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRÓBKA czynność zmierzająca do zmiany kształtu, wielkości lub nadania jakichś innych właściwości obiektowi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRÓBKA
czynność zmierzająca do zmiany kształtu, wielkości lub nadania jakichś innych właściwości obiektowi (na 7 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x