CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRÓBKA to:

czynność zmierzająca do zmiany kształtu, wielkości lub nadania jakichś innych właściwości obiektowi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRÓBKA

OBRÓBKA to:

działanie mające na celu zmianę wymiarów lub własności fizycznych obrabianego przedmiotu, materiału (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.847

TERMOMETR RNA, NANSUK, BAJADERKA, LAK, BABOCHŁOP, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ZJAWISKO FIZYCZNE, ESKADRA, AFRYKANER, BANDYTYZM, UŚMIECH, MOBIL, FACIO, IMIONISKO, TARCZA, EUFORBIA, PALETA, NOWALIA, SOWIECKOŚĆ, SERWIS, CHEMIA OBLICZENIOWA, UNCJA, DRÓŻKA, WARTOWNIK, SYMBOL, WRZECIONO, MONIZM, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, OBŁĘK, KPINA, KUNA, ŻŁÓB, ANTENA, KÓŁECZKO, DZIAŁKA, POTENCJAŁ RYNKOWY, RZĄD, REJESTR, ZABYTEK, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, PŁOMIEŃ, KLIN, CYRK, NIEOCZYWISTOŚĆ, PLATFORMA PROCESOROWA, KUFF, GALWANOSTEGIA, CHORÓBKA, KHMER, RUCH, MARUDER, HANTABA, OSIEMNASTKA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ABSZTYFIKANT, SKUPIENIE, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, METAFRAZA, BŁĄD POMIARU, DOŻYWOCIE, NOTABL, METODA DELFICKA, DIAMENT, KNECHT, KAFETERIA, OLGA, WARTOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ZAMEK, GARKUCHNIA, HISTORIA, TERRINA, ENUMERACJA, WIDMO ATOMOWE, PIEPRZ MNISI, ASTRAGAL, BRUKSELA, PRYSZNIC, ŁOWCA , LUGIER, TEMBR, BEFKA, AUGUR, MACIEJ, PUNKT SPUSTOWY, LIMNOCHARYSOWATE, NEURON CZUCIOWY, WEŁNA, RETENCJA, PLURALIZM, GRANAT, SKALA, SZCZOTKA, FOLIA, ELIKSIR ŻYCIA, PEIRESKIA, AGRESJA, ŁUPEK ILASTY, ZAPOŻYCZENIE, POMOST, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, JER SŁABY, KOSTKA BRUKOWA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PT, ETYKIETA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, KREDKA, KOLUMNA, ODSZCZEPIEŃSTWO, REGRESJA, KABINA, CHOROBA ANGIELSKA, PŁEĆ, POZYCJA TESTOWA, PANICZ, RICHELIEU, OBSTRUKCJA, DOROTA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BURZA PIASKOWA, SĘK, PISTOLET, KRYZA, DEMOBILIZACJA, BABUŚKA, LALA, OPUCHLIZNA, TYTULIK, SZOWINIZM, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, TOPIEL, GRADUAŁ, KAMELEON, BORYS, LEMONIADA, NIEPRZYJACIEL, EDAMMER, ZASUWNICA, NIEBIOSA, DEPORTOWANY, PLAC APELOWY, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, PASZTETOWA, SZKŁO Z MURANO, RAKIETA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, CYBORIUM, PODOBRAZIE, PANTOGRAF, KAREL, TUM, PIŁA CZOPOWA, WYŁAPYWACZ, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, BARWNOŚĆ, ŁOPATACZ, ODMA OPŁUCNOWA, SĄCZEK, PRZEDSZKOLE, DYFTYK, SKUP, SZYNA, ŁAWA KOMINIARSKA, PRZEWRÓT, PUNKT KATECHETYCZNY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SZNUR, AFERKA, PRÓBA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ARKABALISTA, SUWAK, STEP, EKIPA, BIAŁA DIETA, ZEKS, KAŁAMARZ, STOS, KRÓLOWA RENET, OBRÓT SPECJALNY, DZ, PATRONAT, OLEANDER, LIST KREDYTOWY, SILNIK CZTEROSUWOWY, KRATER, KOLEGA, KEFALINA, MUSZTARDA, PTASIE MLECZKO, POWIEŚĆ RZEKA, GLIKOLIPID, ROZGAŁĘŹNIK, KSIĄŻĘ, CZYTELNIA, NEOGOTYK, CISZA PRZED BURZĄ, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, PODWODA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, LOG, SZLAM, BRYGANTYNA, ZWIAD, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, POKRYCIE, ZGROMADZENIE CZYNNE, WIR, ANTEPEDIUM, WILCZE STADO, CYNK, FIGURA GEOMETRYCZNA, KRÓLEWNA, TRANSPORTOWIEC, TRZYDZIESTKA, PUNKT, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, RÓW IRYGACYJNY, GÓRNICA, IWO, PODAŻ ELASTYCZNA, BANDOLIER, PEREŁKA, PIRAMIDKA, REKOMPILACJA, ZASIŁEK PORODOWY, KORZENIONÓŻKI, APLA, PUNKTUALNOŚĆ, ARYTMOMETR, SET, MAFIJNOŚĆ, FIGA INDYJSKA, LIBRA, MOWA WIĄZANA, STONÓG MYSZATY, NOOB, SZACHY TRZYOSOBOWE, GUMIDRAGAN, IZBA, ZARAZA, DOLNOPŁAT, FLAUSZ, RUGBY, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KOZAK, PRZELICZNIK, REKLAMA, ŻABA DARWINA, PARYTET, KLIKOWOŚĆ, ŚLIZG, BER, GIRLANDA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ZASADA, WYRÓB TYTONIOWY, BUKWICA, SZYBKOŚĆ, ALIT, MUSZLA, EKSPOZYCJA, RPG, LIST GOŃCZY, DRUK, SYMPOZJON, MECHANIZM, MISJONARZ, ARANŻER, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ALPAKA, MARUDER, CHÓR, SUCHOWIEJ, KOMPLANACJA, AMPUŁKA, MATRYCA STRUKTURALNA, SPLOT, POR, POCISK ARTYLERYJSKI, ZAAWANSOWANIE, PŁYN ETYLOWY, KINETOPLASTYDY, KĘS, KONWOLUCJA, KOMUNIKATOR, MIŃSZCZANKA, KASZA, PATRON, SZTYLPY, KRUŻA, ŚCIEŻKA, FIZJOLOGIA, APARAT, ?RUDA DARNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.847 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRÓBKA czynność zmierzająca do zmiany kształtu, wielkości lub nadania jakichś innych właściwości obiektowi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRÓBKA
czynność zmierzająca do zmiany kształtu, wielkości lub nadania jakichś innych właściwości obiektowi (na 7 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - CZYNNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO ZMIANY KSZTAŁTU, WIELKOŚCI LUB NADANIA JAKICHŚ INNYCH WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTOWI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast