SYRENY, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOZDRZAKI to:

syreny, Sirenia - rząd dużych ssaków łożyskowych prowadzących wyłącznie wodny tryb życia; zajmują szczególne miejsce w ekosystemie, ponieważ są jedynymi roślinożernymi ssakami wodnymi i nie jest znana przyczyna zajęcia przez nie środowiska odmiennego niż u większości innych ssaków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYRENY, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.427

BRYŁA KORZENIOWA, NOWA, OBIEKT FIZJOGRAFICZNY, BATYFOTOMETR, NIL, PAN STOP, KANONIK, CIEMNICA, MAŁODUSZNOŚĆ, TWÓR, FRYGIJKA, EMPIREUM, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, DELFIN HEKTORA, ZAPALENIEC, SUWAK LOGARYTMICZNY, PANAMA, KOSTNIAK KOSTNAWY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, OBUDOWA, IDIOGRAFIZM, FORMALNOŚĆ, KUBIZM ORFICZNY, ZAPYLACZ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, SAMOLOT LEKKI, BOBROWATE, FIRCYK, GATUNEK ZWORNIKOWY, DOMINIKANKI, BACHANTKA, WIECZORÓWKA, OBIEGNIK, DEMISEKSUALIZM, KRASKOWATE, MARIO BROS, DOWÓD, BOGATKI, OŚWIECONOŚĆ, ŻÓŁTODZIÓB, DZIÓB, BECZKARNIA, PERFUMA, PODZIELNOŚĆ, WIMPERGA, KARNER, PŁETWOJASZCZURY, KAPUŚCIANA GŁOWA, IRREDENTYZM, CHROMOSOM MARKEROWY, ŚWIĘTA KSIĘGA, RZECZYWISTOŚĆ, STABILIZATOR, LOTOS, PROTEKTOR, SPŁAWIK, NEWRALGICZNOŚĆ, GŁASZCZKOCHODY, NARÓW, USŁUGA OBCA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BAŁWOCHWALSTWO, KOŁO HERMENEUTYCZNE, MATCZYNOŚĆ, RADAR GEOLOGICZNY, DEPOZYTORIUM, IDIOTYCZNOŚĆ, UNDERGROUND, NIL, ŁAWICA SKALNA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, BERYL, GUIGNOL, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, METAJĘZYKOWOŚĆ, PANASONIC, PÓŁANALFABETA, STYGON, DUSZNICA BOLESNA, KOREKTA WŁASNA, KARCZMA, OSNOWA GEODEZYJNA, STOŻEK NAPŁYWOWY, GENERACJA ROZPROSZONA, RZEŚKOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, TIC TAC, SZCZUR PIŻMOWY, JUMPER, ZAWIEW, LENIUCH OSPAŁY, ŚWIĘTOKRADZTWO, KĄT, PŁÓCIENNICA, UCZCIWOŚĆ, PILOT, ZIARNO, REA, PTAK ŁOWNY, CEKOTROFIA, DOGMAT, KOSTKI NAPIERA, ATORWASTATYNA, PODYPLOMÓWKA, SPOWALNIACZ, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, LEŃ, TRĄBY JERYCHOŃSKIE, PAŹDZIOR, RYJÓWKOWATE, FORMA PRZESTRZENNA, NIEUCHWYTNOŚĆ, JARSTWO, GEREZA BIAŁOBRODA, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SARMACKOŚĆ, ARMEŃSKI, WIRUSY SSRNA-RT, RADOSNOŚĆ, PÓŁGOLF, ROSŁOŚĆ, PINGWIN, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, SZKARADNOŚĆ, AKKA, KASZKIET, BIOMAGNIFIKACJA, TSUNAML, HUBA MAŚLAK, NETTO, ŁAPACZ, LOŻA PRASOWA, CIOS PONIŻEJ PASA, PIEŃ TRZEWNY, PARSĘTA, KOLCZAK, ZNAK, NORNIK ZWYCZAJNY, PANSPERMIA, MŁODZIK, BIAŁE WINO, ŻARÓWKA, CIĄG NIESKOŃCZONY, ŚLEPA PRÓBA, GRUPA FOKUSOWA, ALBATROSY, LASONOGI, IMPULSYWNOŚĆ, STASEK, SWATKA, WOJSKO, WKŁAD MIESZKANIOWY, DELTA WSTECZNA, NEOGNATYCZNE, LEASING PRACOWNICZY, LEPANTO, WIĄZANIE ATOMOWE, DWUSTRONNOŚĆ, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, KROKODYLE, RUNDA HONOROWA, FRACHT DYSTANSOWY, ZAWAŁ, OŁTARZYK, BARWY NARODOWE, WIDNOŚĆ, CEREMONIAŁ, SIEWKOWATE, KATAR KISZEK, MERZYK GROBLOWY, PIGWA POSPOLITA, MYCA, CIĄG, RADA GABINETOWA, ASPOŁECZNOŚĆ, ZAGĘSTNIK, PARTYKULARNOŚĆ, WYKOP, SUTANNA, SUPERNOWA TYPU IC, PIERWSZY, PODATEK GRUNTOWY, PARABOLA SZEŚCIENNA, UKŁAD KRWIONOŚNY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, PODPIS CYFROWY, DOLINA U-KSZTAŁTNA, OCEANOGRAFIA, DRIBLER, RYCZAŁT, GODZIWOŚĆ, CEMENTACJA, MLECZAN, ZGIEŁK, WSZECHWŁADNOŚĆ, PALIATYWA, AGUTI, PERLICA CZUBATA, SYGNAŁ CIĄGŁY, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, POLANA, JĘZYK JAPOŃSKI, CYRKUMFLEKS, POŁOWNIK, CEREMONIA ZAPACHOWA, NIEODZOWNOŚĆ, SZUWAR TURZYCOWY, FIRMA, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, DWUCYFRÓWKA, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, JARMULKA, BEZPODSTAWNOŚĆ, EROTOMAN, ZSYP, NIEBYWAŁOŚĆ, RĘKAWICA, ATLANTYDA, REGUŁA ALLENA, PROMOCJA, PIĘCIORNIK GĘSI, ŚWIĘTÓWKA, WIRTUOZERIA, CHARYZMATYK, CECHA PODZIELNOŚCI, WODA STOJĄCA, WAĆPANNA, BUFOR, JUFERS, WIELORYBNICTWO, CECHA RECESYWNA, TELETURNIEJ, TRACZ, ZGODNOŚĆ, DOPEŁNIACZ, GRODZA, TAKT, PIĘKNODUCH, SASZETKA, CZARNA DZIURA, KORYTARZYK, OBSZAR METROPOLITALNY, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, NIEKOMERCYJNOŚĆ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, CZERWONA STREFA, ROZMNAŻALNIA, KOZIOŁ OFIARNY, PODRYWKA, ŁAWKOWIEC, OBSZCZYMUR, PERYSKOP ODWRACALNY, NATURALIZM, NIESPOKOJNOŚĆ, EMULGACJA, TARANTULA, GRZYB ZAJĘCZY, SKORUPIAKI, WÓŁ, PINGWIN RÓWNIKOWY, JASKINIA LODOWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, URLOP WYCHOWAWCZY, GZY, GLEJCHENIOWCE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, OBIEG PIENIĄDZA, PRZYPADEK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, POLE BRAMKOWE, SKUBANIEC, ELIPSOIDA ZIEMSKA, KOPULACJA, SSAK WYMARŁY, CIĄG GŁÓWNY, RACJONALNA IGNORANCJA, STONE, PUŁAP DYNAMICZNY, NERW BŁĘDNY, BEŁT, REWIA MODY, PASSIFLORA, MAŁY, STRADIVARIUS, GARIBALDCZYK, WAŁ, WARIAT, DŹWIĘCZNIK, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KROPELKA, STANDARD ETYCZNY, MRÓWKOJADY, MNIEJSZOŚĆ, FIKCJONALIZM, KOMŻA, NIEŚCISŁOŚĆ, ECHIDNA OGNIWOWA, ?GUYS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYRENY, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYRENY, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOZDRZAKI syreny, Sirenia - rząd dużych ssaków łożyskowych prowadzących wyłącznie wodny tryb życia; zajmują szczególne miejsce w ekosystemie, ponieważ są jedynymi roślinożernymi ssakami wodnymi i nie jest znana przyczyna zajęcia przez nie środowiska odmiennego niż u większości innych ssaków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOZDRZAKI
syreny, Sirenia - rząd dużych ssaków łożyskowych prowadzących wyłącznie wodny tryb życia; zajmują szczególne miejsce w ekosystemie, ponieważ są jedynymi roślinożernymi ssakami wodnymi i nie jest znana przyczyna zajęcia przez nie środowiska odmiennego niż u większości innych ssaków (na 9 lit.).

Oprócz SYRENY, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - SYRENY, SIRENIA - RZĄD DUŻYCH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE WODNY TRYB ŻYCIA; ZAJMUJĄ SZCZEGÓLNE MIEJSCE W EKOSYSTEMIE, PONIEWAŻ SĄ JEDYNYMI ROŚLINOŻERNYMI SSAKAMI WODNYMI I NIE JEST ZNANA PRZYCZYNA ZAJĘCIA PRZEZ NIE ŚRODOWISKA ODMIENNEGO NIŻ U WIĘKSZOŚCI INNYCH SSAKÓW. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast