CUKIER PROSTY, KTÓRY ZAWIERA GRUPĘ KETONOWĄ; KETOZA JEST CUKREM REDUKUJĄCYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KETOZA to:

cukier prosty, który zawiera grupę ketonową; ketoza jest cukrem redukującym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CUKIER PROSTY, KTÓRY ZAWIERA GRUPĘ KETONOWĄ; KETOZA JEST CUKREM REDUKUJĄCYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.562

WIROPŁAT, NIELITOŚCIWOŚĆ, KSYLULOZA, MAJEUTYKA, DEINSTALACJA, ZGREDEK, NAZWA ZBIOROWA, ODPYCHACZ, MAMUCIA SKOCZNIA, ALTER EGO, PĘTLA, GŻEL, POSEŁ NIEZRZESZONY, ZDERZAK, MIĘKKOŚĆ, LOGOGRAM, POBORCA, FILM SZPIEGOWSKI, GRÓB CIAŁOPALNY, INDUSTRIALIZACJA, URANINIT, RADIOELEKTRONIKA, ROŚLINY OSIOWE, GRZEBIEŃ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, RZUT PROSTOKĄTNY, TRIANGULACJA, AJDUKIEWICZ, PINGWIN CESARSKI, SREBRNA PAPROĆ, ZGODNOŚĆ, CUKIER WANILIOWY, ZADZIORNOŚĆ, WSZECHWIEDZĄCY, DOŻYWOCIE, FLEGMA, OBJEŻDŻACZ, NIERÓB, WIELORDZENIOWOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, GRONINGER, RĘKA BOSKA, LICZEBNOŚĆ, KRYTERIUM CAŁKOWE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ALDOKSYM, TERMINATOR, GEEZ, EGZOSZKIELET, ANTROPOCENTRYZM, BECZKOWÓZ, KREDYT KONSORCJALNY, PSEUDOBIELICA, SZPARA POWIEKOWA, WYCZUWALNOŚĆ, WAŁECZEK, WYSPA KONTYNENTALNA, DAR, RUTYNIARZ, PLANTACJA NASIENNA, LESZCZ, POLIMODALNOŚĆ, KORZEŃ, PĘTLA, PREFIKS, BÓL, ŁOWCZY, NIEUNIKNIONOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ, PRZENOSICIEL, BALON PILOTOWY, NIECHLUBNOŚĆ, BAŚNIOPISARZ, TWARDOŚĆ, SZTAFAŻ, RELACJA LOGICZNA, BURAK, OPARCIE, SUPERNOWA TYPU IB, KOMETKA, CEKOTROFIA, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, UKŁAD NIELINIOWY, SONDAŻ, SKAUT, PERKOLACJA, MILANEZ, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, OSTROŚĆ, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, KIEŁKOWNIK, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, MONK, PIERWSZEŃSTWO, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, AEROZOL, ZIMOCHÓW, NACHALNOŚĆ, DZIWNY ATRAKTOR, SZEPTUN, LOTOKOT FILIPIŃSKI, CHUDOŚĆ, BALECIK, TAGALSKI, GWAŁTOWNOŚĆ, GRAF PLANARNY, CZEREŚNIAK, ANODA, SKARB, TURANOWIE, ROZWIĄZALNOŚĆ, ANIMAG, KARBONATYT, UZBROJENIE, CIŚNIENIE, PARTYKUŁA, HODOWLA ZARODOWA, NEWRALGICZNOŚĆ, KANONISTYKA, POJĘCIE, RYNEK NABYWCY, ROZKRZEWICIEL, NIEUCHRONNOŚĆ, PRUSKOŚĆ, MISKA, WIERZĄCY, BATALION RADIOTECHNICZNY, SCEPTYK, ANDROGYNIA, DOWOLNOŚĆ, KOMIN PŁACOWY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, OPERA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, RAK SZLACHETNY, REKULTYWACJA, KONFEKCJA, KAT, MINERAŁ, JĘZYCZEK, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, SSAK WYMARŁY, ZŁOŚLIWOŚĆ, KOORDYNACJA, ANIOŁEK, LALKARZ, OCZKO, RAK PRĘGOWANY, ALT, TEOGONIA, IZOMER GEOMETRYCZNY, BOHATER POZYTYWNY, LITERAT, GRANULA, PLAMKA FORDYCE'A, ZABAWA, SPORT EKSTREMALNY, JĘZYK MARTWY, BOMBA WULKANICZNA, KWADRANT, HENNA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, FAJANS, BAKI, OKRZOS, KURAWONGA ZMIENNA, WZNIOS, DZIESIĘCIONOGI, DEGRESJA PODATKOWA, WOLNA SOBOTA, BOŻY BOJOWNIK, GUGLE, OPIESZAŁOŚĆ, MANIERYSTA, WIRUS GRYPY TYPU C, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, WĘŻÓWKA, CYBERPANK, PROSZEK DO PIECZENIA, CZEŚNIKOSTWO, WANIENKA, PODDANY, DYPLOMAT, PŁYWAK, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, OLEJARZ, KONTROLKA, DEKLAMATOR, RZUT STEREOGRAFICZNY, NOWY, BRZĘKACZ, PIEPRZ CZERWONY, ZAPALENIE, TELEMARK, KĄT, WTYCZKA, ŻART, WKŁADKA GRAMOFONOWA, FILOLOGIA WŁOSKA, PRZEWÓD ODGROMOWY, FILOLOGIA KLASYCZNA, TRZYDZIESTKA, GRUPA PRZEMIENNA, ROK ZWYKŁY, DEKARBOKSYLAZA, TURBINA POWIETRZNA, MOMENT, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, WĘGRZYNEK, KORZEŃ, PSI GRZYB, HIPOTEZA SUSLINA, DZIENNIK, SŁONOROŚLE, MACZANKA, AMINOPENICYLINA, OLEJ ARACHIDOWY, RATING, PLUG-IN, KOMISJA REWIZYJNA, SZAROTA NORWESKA, KĄT, PROSTOLINIOWOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, SZELMA, TURBINA PAROWA, BEDŁKA MUCHOMOR, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ŻARŁACZ SZARY, RZADZIZNA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, OPĘTANIE, ALOES, BIAŁA DAMA, ANTYINTELEKTUALISTA, DŁUG SPADKOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, JAPONKA, POGODNOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, KRÓLEWICZĄTKO, ROZBIERANKA, KARŁOWATOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ODPOWIEDNIOŚĆ, MANIA PRZEŚLADOWCZA, AEROFON, MASOWOŚĆ, KACZKARZ, PRZYCZÓŁEK, PERKOZ OLBRZYMI, DURNOŚĆ, PŁASKOSZ, BEZPIECZNIK, PRZYCZYNEK, BULANŻERIA, PODGLĄD, HALIT, CHROPOWATOŚĆ, LUMP, LESER, JĘZYK GYYZ, LEWICOWOŚĆ, PRZELICZNIK, PLAKODONTY, KABALARZ, SKRZYDEŁKO, ZAPIS, SPORT SIŁOWY, SULFACETAMID, DELFIN GRUBOGŁOWY, PILCH, PALENISKO RETORTOWE, DOBÓR KREWNIACZY, GORYL NIZINNY, EDUKATOR, JUROR, BIEDNY, HYDROZOL, KOLUGO, PIRAMIDA FINANSOWA, ETANOLOAMINA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BRZYDULA, REKIN OWSONA, ANAKREONTYK, GAMBIT PRZYJĘTY, MARSZ, MIĘSOŻERCA, STAROŚWIECKOŚĆ, 2-FENYLOETYLOAMINA, WĘGLÓWKA, UŁAMEK PROSTY, TEORIA DESKRYPCJI, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, PRZELUDNIENIE AGRARNE, ?SYNERGIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.562 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CUKIER PROSTY, KTÓRY ZAWIERA GRUPĘ KETONOWĄ; KETOZA JEST CUKREM REDUKUJĄCYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CUKIER PROSTY, KTÓRY ZAWIERA GRUPĘ KETONOWĄ; KETOZA JEST CUKREM REDUKUJĄCYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KETOZA cukier prosty, który zawiera grupę ketonową; ketoza jest cukrem redukującym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KETOZA
cukier prosty, który zawiera grupę ketonową; ketoza jest cukrem redukującym (na 6 lit.).

Oprócz CUKIER PROSTY, KTÓRY ZAWIERA GRUPĘ KETONOWĄ; KETOZA JEST CUKREM REDUKUJĄCYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CUKIER PROSTY, KTÓRY ZAWIERA GRUPĘ KETONOWĄ; KETOZA JEST CUKREM REDUKUJĄCYM. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast