SZTUCZNY JĘZYK, KTÓRY JEST POCHODNĄ ESPERANTO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ESPERANTYDA to:

sztuczny język, który jest pochodną esperanto (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTUCZNY JĘZYK, KTÓRY JEST POCHODNĄ ESPERANTO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.863

NIUCHACZ, TWIERDZENIE WILSONA, LENIUCH, MASKA, MINIPIŁKA, ZBIERACZ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, PRUSKOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, TIAZYD, PRZEBIERANIEC, OWOCARZ, DYDAKTYCZNOŚĆ, MAŁOŚĆ, WODA PODSKÓRNA, PLIK WSADOWY, DZIURA, ZŁOTOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, OZOREK, MALINA OMSZONA, EPIKA, MODRASZEK BLADY, LICZI, RYCERSKOŚĆ, POPRZEWRACANIE, WYDŁUŻALNIK, CYJANOŻELAZIAN, IGŁA, GŁOSICIEL, EKSPAT, PRONATALIZM, JĘZYK SZAROELFICKI, AKTYWNOŚĆ, TILAPIA WIELKOGŁOWA, DELTA, FILOLOGIA CHORWACKA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, TWIERDZENIE KRULLA, PLAMKA FORDYCE'A, HUROŃSKI, RYKSIARZ, SZCZUPŁOŚĆ, JĘZYK NAUKOWY, GALARETKA, OUTLIER, GAL, PORTUGALSKI, GŁUPKOWATOŚĆ, JĘZYK AŁTAJSKI, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, ANTYLIBERALIZM, MROK, TRZPIEŃ, DEINSTALACJA, SPOISTOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, METODA NAWIASÓW LIEGO, ALTANNIK ARCHBOLDA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, KRÓWKA, FORTECA, FIRMÓWKA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, ŚLEPY NABÓJ, WYBRYK NATURY, POSIADACZ ZALEŻNY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, SAMOBÓJCA, NEFELIN, PAPRYKARZ, BIOGRAFIZM, NOSICIEL, ZIARNO, BIAŁA MAGIA, GUGIEL, METABOLIT WTÓRNY, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, MĘTNOŚĆ, CZEK PODRÓŻNICZY, AEROFON, JĘZYK INDOARYJSKI, TERMINATOR, MAKAKOKSZTAŁTNE, SYSTEM DZIESIĘTNY, POPRZECZKA, GRUBOŚĆ, RAFA, PATAFIAN, JĘZYK ARABSKI, TUŁÓW, MISTRZ, AGNOSTYK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, GRZEBIEŃ, ŁUK ŻEBROWY, BILARD FRANCUSKI, REFERENDARZ, NIECHLUJNOŚĆ, WYPYCHACZ, BUŁGARSZCZYZNA, SYNTEZATOR, NASZYWKA, RETROGRADACJA, LAKOLIT, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PRĄD FARADYCZNY, AROGANT, CZĄSTKA CIĘŻKA, TWIERDZENIE, DZIWNY ATRAKTOR, WZMACNIACZ, OGIER, BRAT MNIEJSZY, REZERWA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, PRAGNĄCY, TACZNIK, STOP NISKOTOPLIWY, BOMBA, JĘZYK KANANEJSKI, STAROINDYJSKI, GARIBALDKA, NIEMIECKOŚĆ, PION, STAWKA AWANSOWA, BROŃ MASZYNOWA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, BUREK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, NAKRYCIE GŁOWY, WYJĄTEK, BALKONIK, COŚ, OSŁONOWOŚĆ, TELETURNIEJ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, KOMÓRECZKA, ŁYSIENIE POSPOLITE, WYCZUWALNOŚĆ, FORMACJA DEFENSYWNA, BIAŁY MURZYN, AGROLOTNICTWO, GATUNEK ZAWLECZONY, SMRÓD, NICPOŃ, PODEJRZLIWIEC, WOLUMTERYCZNOŚĆ, WIROPŁAT, BRUTAL, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, ROZPISKA, NOWICJUSZKA, KYNOTERAPIA, PERILLA ZWYCZAJNA, DILER, PRECEDENSOWOŚĆ, SOŚNIAK, STAŁA HUBBLE'A, EROTOMAN TEORETYK, HAJDUK, MNOŻYCIEL, DEZINSTALACJA, DINGS, KWARC ZIELONY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, POSEŁ NIEZRZESZONY, WYMIAROWOŚĆ, ZRZĘDLIWOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, MODEL, GAŚNICA PIANOWA, KONTRAST DYNAMICZNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, WAZONKOWCOWATE, GRZYB OKAZAŁY, JĘZYK DUNGAŃSKI, SPRAWDZIAN, TAPIR GÓRSKI, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, KOD PREFIKSOWY, OPUKIWANIE, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, BRAMKA, OTWARTOŚĆ, RĘCZNIAK, REJA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, UDANOCERATOPS, WAŁECZEK, NAUSZNIK, RELACJA PUSTA, KOZA, LALKARZ, RATOWNICTWO TECHNICZNE, AUTOBUS CZŁONOWY, OPAT KOMENDATORYJNY, TRAWERS, PASTA, NIEOKRZESANIEC, ŚLĄSKOŚĆ, ŻYWY POMNIK, PIESZY, HAWAJSKI, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, SAMOUCZEK, CIĘŻKOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, SKARŻĄCY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, NIEAKTYWNOŚĆ, JĘZYK ASEMBLERA, ZASUWNICA, OZÓR, KOZERA, ZAOCZNY, ŻOŁDAK, STYL GOTYCKI, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, HAMULEC TAŚMOWY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, RADAR GEOLOGICZNY, USZKO, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, UNIWERSYTET, BECZKA PROCHU, TEORIA DESKRYPCJI, WAŻNOŚĆ, SPOT, DROGA KRAJOWA, WSPOMNIENIE, OBŁĘK, KORZEŃ, MEGALNEUZAUR, PODDANY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, LEGITYMISTA, WIMBLEDON, PEWNIK, TOKSYNA SINICOWA, KAKAO, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, EKSTREM, PATRYCJUSZ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, NIEWYBUCH, TRYL, WEKSEL NIEZUPEŁNY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BIAŁY DZIEŃ, ZŁAD, ROZDZIAŁ, DOKSOGRAF, SERCE, STAROSTA, BANKSTER, AZYDOTYMIDYNA, GRABEN, UKŁAD SŁONECZNY, UPRZEMYSŁOWIENIE, ELITARYSTA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, SKRÓT SYLABOWY, DOBRODUSZNOŚĆ, IMPLIKATURA, TĘGA GŁOWA, SMRÓD, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KROWIENIEC, WOAL, WEKTOR WAHADŁOWY, DOMINATOR, KOSTNIAK KOSTNINOWY, BEZROBOCIE AGRARNE, HINDUISTYKA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, PROTAGONISTA, WIECHEĆ, CUDACZNOŚĆ, KONWENT, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, KONSULTANT, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, OBROŻA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SER ŻÓŁTY, DEFENSYWNOŚĆ, KAMELEON ŻYWORODNY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, CZERSKA, CIERPIĄCY, ANTYLOPA KROWIA, MAPA FIZYCZNA, ?PATRONAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTUCZNY JĘZYK, KTÓRY JEST POCHODNĄ ESPERANTO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTUCZNY JĘZYK, KTÓRY JEST POCHODNĄ ESPERANTO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ESPERANTYDA sztuczny język, który jest pochodną esperanto (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ESPERANTYDA
sztuczny język, który jest pochodną esperanto (na 11 lit.).

Oprócz SZTUCZNY JĘZYK, KTÓRY JEST POCHODNĄ ESPERANTO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SZTUCZNY JĘZYK, KTÓRY JEST POCHODNĄ ESPERANTO. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast