Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PATOLOGICZNA ZMIANA UKŁADU KOSTNEGO POJAWIAJĄCA SIĘ W OKOLICY PRZYCZEPU ŚCIĘGIEN MIĘŚNI PROSTOWNIKÓW NADGARSTKA DO KOŚCI NADKŁYKCIA BOCZNEGO KOŚCI RAMIENNEJ, KTÓREJ POWODEM JEST DŁUGOTRWAŁE PRZECIĄŻENIE TYCH MIĘŚNI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOKIEĆ TENISISTY to:

patologiczna zmiana układu kostnego pojawiająca się w okolicy przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka do kości nadkłykcia bocznego kości ramiennej, której powodem jest długotrwałe przeciążenie tych mięśni (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PATOLOGICZNA ZMIANA UKŁADU KOSTNEGO POJAWIAJĄCA SIĘ W OKOLICY PRZYCZEPU ŚCIĘGIEN MIĘŚNI PROSTOWNIKÓW NADGARSTKA DO KOŚCI NADKŁYKCIA BOCZNEGO KOŚCI RAMIENNEJ, KTÓREJ POWODEM JEST DŁUGOTRWAŁE PRZECIĄŻENIE TYCH MIĘŚNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.585

MIHRAB, KARAFKA, ALFABET FONETYCZNY, BANIAK, POŁOŻENIE, EMALIA, APOGEUM, NIEMORALNOŚĆ, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SOCJOPSYCHOLOGIA, GNIAZDO, BENIAMINEK, KULTURA LATEŃSKA, PRAWO RUSKIE, IKONOGRAFIA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, MUSSET, AUTONOMICZNOŚĆ, ŻÓŁW SŁONIOWY, REGRESJA LINIOWA, PRYSZNIC, PATATAJKA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, BALZAK, FUNGICYD, FOKUS, SZCZEGÓLNOŚĆ, MIASTO WOJEWÓDZKIE, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, PLASTIK, WIDLICZKA, WYGIB, WYWROTKA, KARA TALIONU, TURAS, MIECZOGONY, KÓŁECZKO, FENOLAN, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, KOPROSTANOL, PRUSY, GRZECH ŚMIERTELNY, SIEWNIK RZUTOWY, ZANZA, KUMOSZKA, DOM KATECHETYCZNY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, FANPAGE, ZIMNO, SYMPATYCZNOŚĆ, INDEKSACJA, TACHION, POKOLENIE KANAPKOWE, SPOWINOWACONY, PRYMITYWNOŚĆ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, KWIATUSZEK, DOM STARCÓW, GĘSTOŚĆ, FISZBINOWIEC, STYL KOLONIALNY, STRZELNICA SPORTOWA, PLENNOŚĆ, CHART, EFEKT PRIMAKOFFA, POCIĄG EKSPRESOWY, AGAR, DERYWAT MODYFIKACYJNY, TOKAMAK, ATONIA, CHOROBA PLUMMERA, FILOLOGIA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, MONARCHIA STANOWA, WIĄZANIE, CZUBATOŚĆ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, CHOROBA ORMONDA, POŚLIZGI, DWUTLENEK SIARKI, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, WIRUS NEUROTROPOWY, DELFIN BIAŁOBOKI, EPKA, KÓŁKO, PARK SZTYWNYCH, INSTALATOR, KORELACJA ELEKTRONOWA, BIURO, SKARBNIK, WYŚMIENITOŚĆ, ABSURD NAZWOWY, FUNKCJA UNIMODALNA, MOSKIT, ZAPISOBIORCA, ADMINISTRATYWISTA, NORMATYWIZM, CYBERNETYZACJA, PAZUR, CZEKOLADA, PRZEJŚCIE FAZOWE, KURS STAŁY, ELASTYCZNOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, ALKA, PRZECIWSTOK, CHOROBA KUSSMAULA, ZESPÓŁ CAPLANA, WYDRA, SALWINIOWATE, MUTACJA, ROZSZERZENIE CIAŁA, POMPA ŁYDKOWA, SAŁATA, KAKAO, IKRA, WOLA, SPŁACALNOŚĆ, PIEŃ MÓZGU, NAPŁYW, WILCZY GŁÓD, NALEPA, NAROST, LICZI, WIOSKA TEMATYCZNA, TELEGRAF CHAPPE'A, FIRN, MEDYCYNA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, ENALAPRYL, DYNAMICZNOŚĆ, ANTOCYJANIDYN, ŻOŁDAK, SZCZOTECZKA, REFLEKSOLOG, ELEMENT, ŁOMIKOST, ZACHYŁKA, GANG, PRZETARG NIEOGRANICZONY, KRATKA ODPŁYWOWA, ZASIŁEK CHOROBOWY, WIRULENCJA, REKURS, ZUPA NA GWOŹDZIU, ABORCJONISTKA, SEKRET, DISNEY, MAH JONG, OBROŃCA, BALERON, AKTUALIZOWANIE SIĘ, PIRACTWO INTELEKTUALNE, JEJMOŚĆ, OFIARODAWCZYNI, ODLEWNIK, GERMAŃSKI, OŚMIOKROTNOŚĆ, LEW SALONOWY, POCHWA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, INSTRUMENT DREWNIANY, POBIAŁKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, BOLIMUSZKA, OCZKO, KONCEPCJA MONETARNA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, WYCHOWANKA, ANARCHIZM, TAMBURYN, ROGATNIK, DERYWACJA FLEKSYJNA, WIĘŹBA, SARNA, TORPEDA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, LIGNINA, RICERCAR, LUJEK, DENTYSTA, REGULATOR, TERENOZNAWCA, SYSTEM OBRONNY, PORAŻENIE MÓZGOWE, PSOTA, ANTENA, GADACZ, SYNEREZA, BOCIAN SIODLASTY, SCREENSHOT, ANIMACJA KOMPUTEROWA, POKER DOBIERANY, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, BEDŁKA FIOLETOWA, GNOJAK, TURBINA OSIOWA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, OSYPISKO, DWUPRZODOZĘBOWCE, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, OKTANT, PRZYJACIEL, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, PRZERYWACZ, DACH MANSARDOWY, REGION STREFOWY, ZĄBEK, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, JASZCZUR, TRAFIKA, SMOK, TAMBURA, PIESZY, RODZAJ NIJAKI, ROK KOŚCIELNY, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, ANEMIA APLASTYCZNA, START ZATRZYMANY, PLANETKA, CYTADELA, TRIADA KARTAGENERA, KONIEC, MACIERZ RZECZYWISTA, FILEMON CIENKODZIOBY, TRWAŁOŚĆ, KRĘGARSTWO, ALTEMBAS, BRIT POP, SZCZAWIÓWKA, PRZEWARSTWIENIE, INFA, SROM, MÓZGOWIE, STATEK POWIETRZNY, RAGLAN, NAWÓZ KATALITYCZNY, BĄBEL, EKSPERTKA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, HARTOWNOŚĆ, OSTRYGOJAD, KADZIELNICZKA, OMIEG GÓRSKI, ORLICA, KARBONATYT, TRACICIEL, JAKUBKA, POMYLENIEC, HISZPAN, CYGARO, OBŁOK SREBRZYSTY, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, GOBELINIARZ, ZASŁUŻONY, KARTON, MATKA-POLKA, BARKAN, SUBSYSTENCJA, GATUNEK PARASOLOWY, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, KULA ZIEMSKA, NIESTATECZNOŚĆ, MAGAZYN, SB, SZCZEPIONKA WŁASNA, MIĘSIEŃ ŁOKCIOWY, KOMÓRKA ZWOJOWA, ŚLIZGAWKA, SPRZĄGLE, BROŃ ATOMOWA, ZIOMEK, SUKIENNIK, OTWARTOŚĆ, RÓG, DUJKER JENTINKA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, FOSFORESCENCJA MORZA, WZNIOS, ZABAWKA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, DZIECINNA IGRASZKA, PENDYNKA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ZOOFAGIA, KRYTERIUM NYQUISTA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, STĘP, DYSCYPLINA KLUBOWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CZŁAPAK, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, PRZYBUDOWA, ZĘBNICA, ROZKŁAD, ŁADUNEK BOJOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.585 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: patologiczna zmiana układu kostnego pojawiająca się w okolicy przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka do kości nadkłykcia bocznego kości ramiennej, której powodem jest długotrwałe przeciążenie tych mięśni, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PATOLOGICZNA ZMIANA UKŁADU KOSTNEGO POJAWIAJĄCA SIĘ W OKOLICY PRZYCZEPU ŚCIĘGIEN MIĘŚNI PROSTOWNIKÓW NADGARSTKA DO KOŚCI NADKŁYKCIA BOCZNEGO KOŚCI RAMIENNEJ, KTÓREJ POWODEM JEST DŁUGOTRWAŁE PRZECIĄŻENIE TYCH MIĘŚNI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łokieć tenisisty, patologiczna zmiana układu kostnego pojawiająca się w okolicy przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka do kości nadkłykcia bocznego kości ramiennej, której powodem jest długotrwałe przeciążenie tych mięśni (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOKIEĆ TENISISTY
patologiczna zmiana układu kostnego pojawiająca się w okolicy przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka do kości nadkłykcia bocznego kości ramiennej, której powodem jest długotrwałe przeciążenie tych mięśni (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x