PRZYSTOSOWANIE CZEGOŚ DO NOWYCH POTRZEB, ZMIANA CZEGOŚ POD KĄTEM NOWYCH CELÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADAPTACJA to:

przystosowanie czegoś do nowych potrzeb, zmiana czegoś pod kątem nowych celów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADAPTACJA

ADAPTACJA to:

utwór, dzieło, produkt itp. - wynik adaptacji, przystosowania (na 9 lit.)ADAPTACJA to:

proces dostrojenia organizmu lub narządu do życia/funkcjonowania w nowych dla niego warunkach (na 9 lit.)ADAPTACJA to:

proces dostosowania się jednostki do nowych wymogów sytuacji lub środowiska (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYSTOSOWANIE CZEGOŚ DO NOWYCH POTRZEB, ZMIANA CZEGOŚ POD KĄTEM NOWYCH CELÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.018

ZMIANA, POCHRZĘST, POBIAŁKA, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, FRAGMENTARYZACJA, ZAKRĘT, STRONA, JEDNOSTRONNOŚĆ, PROFIL, DRGNIENIE, SETKA, RZECZKA, GOSPODARZ, SYGNAŁ, WSZECHMOCNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, RÓŻDŻKARZ, DRAPIEŻNOŚĆ, STOPA, RELACYJNOŚĆ, SZALUPA, ŁONO, KAPA, EKSPATRIANTKA, SEROHEMATOLOGIA, UPUST, MONTAŻ, WYSPIARSKOŚĆ, KALIBER, SIEDEMDZIESIĄTKA, POCISK ODŁAMKOWY, WARIACYJNOŚĆ, FELICIA, TOREBKA, WSTĘP, SPOIWO BUDOWLANE, MUCHA, NIESTOSOWNOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA, MŁOT, SZYBKOŚĆ, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, DYWERGENCJA, EKWILIBRYSTYKA, PRZESTRZELENIE, DELIKATNOŚĆ, KAPITAŁ RZECZOWY, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, BEZDNO, WAHADŁO, PISMO GRECKIE, BLUZG, POCZUCIE, DIAKONAT, POLEMICZNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, KOMPETYCJA, STRZAŁKA, MISJE, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, TELEMARK, SKŁADNICA, HAHN, BAROMETR, PROJEKCYJNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, DWUNASTA, MIGRACJA, MIGOTANIE GWIAZD, OPŁATA RYCZAŁTOWA, NACZYNIAK, AJAKS, IDEALISTKA, NAPEŁNIACZ, OSTATECZNOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ, PUCH, DAWKA, DICKMANN, WSOBNOŚĆ, CIAŁKO BARRA, GŁUSZEC, PRZEMYSŁ, BRYNDZA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, SERPENTYNA, WSTĄŻKA, SZYLD, ŻYWOTNOŚĆ, ATANOR, OPONKA, MIŁOŚĆ, WAMPIREK, WARTA, CYKL MIESIĄCZKOWY, PRESTIŻ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, DEKORTYKATOR, NASYCANIE, PARTYJKA, ALLOSTERIA, TERMOMETR RNA, POSTĘP TECHNICZNY, KRUPADA, ZAINTERESOWANIE, KONFEKCJONER, TENDENCYJNOŚĆ, WYKRAWACZ, WODOTRYSK, ODBIORCA, DROBNOŚĆ, POPĘD PŁCIOWY, PODEJŚCIE, TEMPERATURA UPAŁU, DOGADZANIE SOBIE, NIENARUSZALNOŚĆ, STUDIUM WYKONALNOŚCI, MIGRACJA, WALKA, OPOZYCJA RELEWANTNA, MOWA POGRZEBOWA, REZERWA, PORUSZENIE, CHOINKOWOŚĆ, STOS, PRZESTRZELINA, KOCHER, STATUS, MASŁO, ZDOLNOŚĆ, WIAROŁOMSTWO, MOLTON, SKANDYNAWSKOŚĆ, DEKURIA, PLAN, STARANIE, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, RAFA, PRECEDENSOWOŚĆ, SPECYFIKACJA, BŁĘDNOŚĆ, SKOWYT, WAMPIR, MIĘKKOŚĆ, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, BELECZKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, DEKANTACJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KISMET, ANTYCZNOŚĆ, GAZ MIEJSKI, ATRYBUCJA, HALIZNA, STEMPEL, ODMIANA, POWAŻNY WIEK, FAŁSZYWE ZEZNANIE, REALIZM, KONGRES WIEDEŃSKI, SZTORMLINA, PLAFON, NIEMOC, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, NORMATYWIZACJA, OBLATANIE, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, MARGINES, WODA GEOTERMALNA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, LINKA, PORYWISTOŚĆ, MUSZLA KONCERTOWA, WŁOSKOŚĆ, WIERZCHNICA, UZBROJENIE, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, ŚLAD, STERYLNOŚĆ, AKCENCIK, MIARA, GRYZIEL ZACHODNI, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, PRÓG, WSTRZYMANIE, KORONKA, ZUCHELEK, PROROCTWO, DZIADZIENIE, PAWLACZ, SPÓD, ŚWIADECTWO, KAMPANIA, DYSOCJACJA TERMICZNA, WYMIERNIK, GEOPATIA, NIESKRĘPOWANIE, ULGA MIESZKANIOWA, EROTOMAN, PODKOŁDERNIK JADOWITY, PODGLĄD, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, PREPARACJA, RAMA, WIELOBARWNOŚĆ, PRZEKŁADACZ, IMPRESYJNOŚĆ, ROŚLINA UŻYTKOWA, TRAGICZNOŚĆ, BARWNOŚĆ, AKOMODACJA, NURT, NALOT FALOWY, ZSYP, WŁAŚCIWOŚĆ, COROCZNOŚĆ, FOTOCHROMIA, SPRZĘCIOR, BRZOZA CZARNA, BEZGRANICZNOŚĆ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, CZUBEK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ZASŁONA DYMNA, NIECHĘĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, DURNOŚĆ, HYDROBUS, ZMIANA MORFOLOGICZNA, BUTLA GAZOWA, GEHENNA, GRA, KOŃ KUZNIECKI, STANDARDZIK, PASEK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, HRABAL, ABSMAK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, APLA, HYDROWĘZEŁ, ZDANIE, BEZGRANICZNOŚĆ, PETRYFIKACJA, CIEKŁOŚĆ, TROISTOŚĆ, ŻABA ZWINKA, INDEKSACJA, TAGESTOLOGIA, DYSPLAZJA WŁÓKNISTA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, SHOPPING, TAPINOCEFAL, ZABÓR, CYKLIZACJA, EUROPEJSKOŚĆ, KULTURA UNIETYCKA, ZAGRANICZNOŚĆ, UNIEWAŻNIENIE, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, SSE, WROCŁAWSKOŚĆ, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, KONSERWARNIA, OBŁUSZYN, SAPA, KORNIK, CHEŁBIA, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, GOSPODARSTWO DOMOWE, BALANS, SZPATUŁKA, RZADKOŚĆ, AMPLA, OKRES PRZEDRZYMSKI, ROZKŁAD, MIERZENIE, PONĘTA, CHWYTAK, TRZEŹWOŚĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PANICZĄTKO, KOLEC, WŁADCZOŚĆ, DROBINA, WSPÓŁZAWODNICTWO, BITWA POD PIŁAWCAMI, STERYLIZATOR, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, FILHARMONIA, ANACHRONICZNOŚĆ, SKRA, PRZEDSZKOLE, LAMPA ŁUKOWA, MAGICZNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, SCEPTYCYZM, ?CZWARTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYSTOSOWANIE CZEGOŚ DO NOWYCH POTRZEB, ZMIANA CZEGOŚ POD KĄTEM NOWYCH CELÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYSTOSOWANIE CZEGOŚ DO NOWYCH POTRZEB, ZMIANA CZEGOŚ POD KĄTEM NOWYCH CELÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADAPTACJA przystosowanie czegoś do nowych potrzeb, zmiana czegoś pod kątem nowych celów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADAPTACJA
przystosowanie czegoś do nowych potrzeb, zmiana czegoś pod kątem nowych celów (na 9 lit.).

Oprócz PRZYSTOSOWANIE CZEGOŚ DO NOWYCH POTRZEB, ZMIANA CZEGOŚ POD KĄTEM NOWYCH CELÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PRZYSTOSOWANIE CZEGOŚ DO NOWYCH POTRZEB, ZMIANA CZEGOŚ POD KĄTEM NOWYCH CELÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x