CECHA CZEGOŚ/KOGOŚ, PREDYSPOZYCJA DO ROBIENIA CZEGOŚ DOBRZE, WYNIKAJĄCA CZĘSTO Z DOŚWIADCZENIA LUB TALENTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMIEJĘTNOŚĆ to:

cecha czegoś/kogoś, predyspozycja do robienia czegoś dobrze, wynikająca często z doświadczenia lub talentu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UMIEJĘTNOŚĆ

UMIEJĘTNOŚĆ to:

cecha objawiająca się w działaniu, gdy coś robi się umiejętnie, sprawność; wyrobienie, wprawa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ/KOGOŚ, PREDYSPOZYCJA DO ROBIENIA CZEGOŚ DOBRZE, WYNIKAJĄCA CZĘSTO Z DOŚWIADCZENIA LUB TALENTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.406

RUMUNKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, CZWARTY, WEŁNIAK, IZOTERMICZNOŚĆ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PREFEKT APOSTOLSKI, KULA, KAULIKARPIA, ŁAŃCUCH, GĘŚ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, CIURKADEŁKO, KOŁOWANIE, RÓŻNOWICIOWCE, SZATA, OWOCNIK, BURZA, PACHOLĘ, PASEK, ZŁOTÓWKA, WEREŻKA, WSCHODZĄCA GWIAZDA, HEROD-BABA, CZAPRAK, PODSKOK, GOŁĄBKI, ATRAPA, BLOCZEK, GEORGE, SPRAWA, OLGA, KAPITALISTA, REHABILITACJA, DRABISKO, GŁOWA, GRA W BUTELKĘ, OBEJŚCIE, NADZWYCZAJNOŚĆ, WATA, PARTNERKA, MONOPOL NATURALNY, OBRÓŻKA, KABEL, DEPORTOWANY, KASA, SALSA, POLEWKA, SERPENTYNA, ROSŁOŚĆ, PASSACAGLIA, KWADRATURA, FORMA, ZBOWID, NIEZRĘCZNOŚĆ, ANTRYKOT, CANZONA, ROZKAŹNIK, ICHTIOFAUNA, WYŚCIGÓWKA, PŁEĆ, HYDROLAT, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, OBJAW, PODPORA, ZAPRAWA, ROGATA DUSZA, OSOBA, BROŃ, PRANKSTER, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, GRANAT, MALARSKOŚĆ, TĘPICIEL, TRANSPOZYCJA, OBRAZ, ZIARNKO, GAZ BOJOWY, NIESTAWIENNICTWO, BLOK RYSUNKOWY, ZABORCZOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOCZ, NIC, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, PRZENIKLIWOŚĆ, KOCIOŁ WIROWY, KANEFORA, KONTUR MELODYCZNY, KANTOREK, WIKARY, BOLERO, DZIAŁ WÓD, DESKARZ, PIĘKNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, CZASOCHŁONNOŚĆ, ŚWIAT, AKCJA, MINORKA, MARUDERSTWO, YOUTUBER, PROTEZA, RAMY, DESYGNACJA, NASTAWIENIE, INWEKTYWA, SZYDERSTWO, DRZEWO IGLASTE, NIENORMATYWNOŚĆ, NULLIPARA, STARTER, POLEWKA, ALPAGA, TEST PSYCHOLOGICZNY, GAŁKA, ZAJĘCZA WARGA, KONDOMINIUM, RANA POSTRZAŁOWA, MARAN, ŚWIDEREK, KSIĄŻKA DOTYKOWA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, SESJA POPULARNONAUKOWA, REMIZA, PODSADKA, JAMA, ZACZEPNOŚĆ, HRABINA, ARCHAICZNOŚĆ, POMYŁKA, WYTWÓR, ROZMACH, PIEPRZ, KILOMETRAŻ, PROFESOR, IGOR, KRYNOLINA, NIEPODLEGŁOŚĆ, STWARDNIENIE GUZOWATE, ZGRUPOWANIE, MEDALOWOŚĆ, ORBITAL, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, SPOILER, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, BORDER, GOŁYSZEK CHIŃSKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MITOLOGIZM, DĄŻENIE, PŁYWAK, ANTYKWARK, ŁAGIEW, DEKIEL, HALA PERONOWA, PRZYRODNI BRAT, FRAKCJA, ROZSZCZEP, TEUTON, OMEGA, ANGLEZ, OBIEKTYW, WÓZEK SZPITALNY, PIĄTY, IZOLATORIUM, SIUR, PION, DZIEGCIARZ, ZDRADA, GARMAŻERIA, PAPIER WELINOWY, PLURALIS, WARZYWNIAK, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, SWETER, PRYMITYWIZM, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PEAN, KATASTROFA BUDOWLANA, PRYMUS, ROZETKA, ŻÓŁW, KOPROFAGIA, TENOR, ANTYFONA, FASETA, OPIEKUŃCZOŚĆ, APROBATA, WYLĘGARNIA, KONSERWATYWNOŚĆ, KANIBALIZACJA, KONKURENCJA, ELEGIA, PRZEWODNIK, PLAMA, TRACKBALL, WCIERKA, TABLICA, KOSZ, BUTNOŚĆ, APANAŻ, SKŁAD DRUKARSKI, OBRONA WŁASNA, RAFA, BAZA PŁYWAJĄCA, MYJKA, WIESŁAW, TREPANACJA, KLAMOTY, NAWAŁNOŚĆ, BRUDY, TAJFUN, ZAOPATRZENIE, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KRUPNIK, INWITACJA, PODSYP, UROBEK, KRYTYCZNOŚĆ, CHOCHOŁEK, BAGAŻOWY, TYKA, MYKOPLAZMA, CIEPLICA, TYRANIA, NIEPOPULARNOŚĆ, NIGER, PŁYTKA POSADZKOWA, WYZWANIE, DIFFERENTIA SPECIFICA, SZAŁAS, PRZEPŁYW, OSPAŁOŚĆ, EDUKATOR, DOKŁADNOŚĆ, REPREZENTACJA, CHAŁTUROWIEC, DROGA BEZPRZETARGOWA, NIESPOKOJNOŚĆ, DYSGUST, POLAK, UCHWYT, DEGRADACJA, POWTÓRZENIE, SZWEDZKI, LAPIS-LAZULI, PORNO, SZPETNOŚĆ, DUPEK ŻOŁĘDNY, CZTERDZIESTKA, TRYSKAWKA SZKLANA, ZEW, MIOTEŁKA, OBRAZOBURCA, KOSZULKA, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, PLAZMA, POJAZD NIENORMATYWNY, TRYB, KARKOŁOMNOŚĆ, KONSOLIDACJA, PADYSZACH, GERMANIZACJA, MAŁPA, KSIĘŻULEK, BINARNOŚĆ, WZOREK, PRZECHODNIOŚĆ, MURARKA RUDA, PRZYSPOSOBIENIE, TROMPA, SEKS, SZTANGA, DEMOT, NIEDOŻYWIANIE, POTKNIĘCIE, OBLUZ, TECHNIKA ANALOGOWA, KOMANDOR, ALAIN, RODZIMOŚĆ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, SOLANKA, MARENGO, PRODUKCJA, GRZYB NADRZEWNY, CYNK, ZARYS, OBSESJA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZAPLECZE SANITARNE, ZWORKA, ODROŚL, NALEŚNIK WIOSENNY, NADBITKA, POKAL, ORIENTACJA, ?LODOWIEC NORWESKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ/KOGOŚ, PREDYSPOZYCJA DO ROBIENIA CZEGOŚ DOBRZE, WYNIKAJĄCA CZĘSTO Z DOŚWIADCZENIA LUB TALENTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ/KOGOŚ, PREDYSPOZYCJA DO ROBIENIA CZEGOŚ DOBRZE, WYNIKAJĄCA CZĘSTO Z DOŚWIADCZENIA LUB TALENTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UMIEJĘTNOŚĆ cecha czegoś/kogoś, predyspozycja do robienia czegoś dobrze, wynikająca często z doświadczenia lub talentu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMIEJĘTNOŚĆ
cecha czegoś/kogoś, predyspozycja do robienia czegoś dobrze, wynikająca często z doświadczenia lub talentu (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ/KOGOŚ, PREDYSPOZYCJA DO ROBIENIA CZEGOŚ DOBRZE, WYNIKAJĄCA CZĘSTO Z DOŚWIADCZENIA LUB TALENTU sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - CECHA CZEGOŚ/KOGOŚ, PREDYSPOZYCJA DO ROBIENIA CZEGOŚ DOBRZE, WYNIKAJĄCA CZĘSTO Z DOŚWIADCZENIA LUB TALENTU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast