BUKŁAK; NACZYNIE Z DREWNA, SKÓRY LUB METALU SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAGIEW to:

BUKŁAK; naczynie z drewna, skóry lub metalu służące do przechowywania płynów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAGIEW

ŁAGIEW to:

naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUKŁAK; NACZYNIE Z DREWNA, SKÓRY LUB METALU SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.512

KANONIERKA, GRUBOŚĆ, MIEJSCE, MŁOTEK, PARAROTACYZM, PLAŻA, ATRAKTANT, PIANKA, SUPERRAKIETA, KULTURA STARTEROWA, AUREOLA, WILK, EGZORCYZM, SKRYTKA DEPOZYTOWA, GLORIA, ŁABĘDZI ŚPIEW, WÓZ STRAŻACKI, DOBYTEK, BARIERA TECHNICZNA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SOLANKA, APLA, NOTA PROTESTACYJNA, MONOPOL NATURALNY, SPRAWUNEK, CIAŁO, SEJSMOGRAM, ARABESKA, RZECZ PRZYSZŁA, NADWYŻKA, SZCZEĆ, BAGGALA, BLUZA, DYWDYK, CZEREMCHA, SZUBIENICA, SŁONIOWATE, EDYKUŁ, KLUCZ, SIARKOSÓL, KONTUR MELODYCZNY, AGAT, KARAFECZKA, HAK, AKCJA, BRANŻA, TŁUMIENIE, PĘDNIK OKRĘTOWY, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KAMIZELKA, FORMACJA, KOŚCISTOŚĆ, PANORAMA, DYSKRETKA, PIERWSZOŚĆ, PŁUCZKA, GRABINA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, WARIACJA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, TUŁÓW, POLEWA, POŁYSK, BLEJTRAM, WARZYWNIAK, IMAGE, ZRAZOWA, NORBLIN, STONOGA MUROWA, MUFKA, LIAZA, SINGIEL, AKCJA, OKNO DIALOGOWE, HADŻ, KOKSIAK, PUKLERZ, PRACA INTERWENCYJNA, MROZEK, SLAJS, OSZOŁOM, MALUCH, STAN NIETRZEŹWOŚCI, UKŁAD ODNIESIENIA, GALON, PLACÓWKA NAUKOWA, SZTYLPY, PLECIONKA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, EKRAN, TAJNE KOMPLETY, ROLNIK INDYWIDUALNY, ŁBISKO, FUTRO, KAJAK, KREOLKA, CUKRZYCA, TURYSTYKA SEKSUALNA, MURZYSKO, MEFLOCHINA, GIEZŁO, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, BELKOWANIE, WAŁ, BODZIEC WARUNKOWY, DERMOKOSMETYK, KONSOLA STEROWNICZA, GOMÓŁKA, BINDOWNICA, RELIKWIA, TYGIEL, STAN PSYCHICZNY, AEROCASCO, JAGLANKA, PRAWNICTWO, WIERCIPIĘTKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, AZOLLA PAPROTKOWA, SIARCZEK, KAULIKARPIA, BRYTFANNA, BASKINA, NACZYNIE CHŁONNE, ANOMALIA UHLA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, DRZEWCE, ZEBROID, WERANDA, ZAKUTA PAŁA, KUCHENKA, KOMA, DEMOBILIZACJA, BIOGEN, AGAMA, TRZYNASTKA, KRZYŻYK, GUARANA, ŁADOWANIE, POLAK, SSAK, COASTER, LUBASZKA, AEDICULA, KWASKOWATOŚĆ, POLETKO DOŚWIADCZALNE, KRÓLEWIĘTA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, CHORWACKOŚĆ, NIECUŁKA, SIOSTRZYCZKA, PRZEWÓD BOTALLA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, STOS, NIEDOJRZAŁOŚĆ, POMYLENIEC, MANEŻ, EMISJA, PŁYTA, BÓG, SYLWETA, PREMIERA, FUNKCJA ZDANIOWA, PYŁ, DEZAKTYWACJA, KLAPAK, KANAŁ BURZOWY, SMERF, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, OKRĘT-BAZA, NORMALIZACJA, KONWENANS, SANDAŁY, KOSZT POŚREDNI, ŁADUNEK, LODOWIEC ALPEJSKI, KARBAMINIAN, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KĄPIEL OŁOWIANA, ZIARNIAK, KRAJALNICA, CHOROBA PROMIENNA, PODRYG, FORMA DRUKOWA, TARCZA, BAMBO, BRYFOK, OWICYD, CYBORIUM, CYTRYNIAN, KRAKOWIACZEK, REAKCJA SPRAWCZA, STROIK, SAMOOBRONA, PRAWORZĄDNOŚĆ, REALIZM, TŁO, STRZELNICA SPORTOWA, ŚCIEŻKA, TUBA, KURAK, SZUPINKA, BULIONÓWKA, CEL, FELER, IGLICA, TRÓJKĄT, KONTO DEPOZYTOWE, SZABROWNIK, GOŹDZIK, POLIPTYK, KOLEKTOR, RZEMIOSŁO, KOCIOŁEK, KOPROFIL, FOTEL OBROTOWY, MIERZEJA, ZABYTEK NIERUCHOMY, ŻYDEK, POCHMIEL, PRACA, KOMANDOR, JUDASZOWE SREBRNIKI, LODOWIEC GRUZOWY, PAKA, JESION, SKAŁA METAMORFICZNA, PALCÓWKA, TYTOŃ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CELLULITIS, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, JUFERS, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PALATOGRAM, ALT, KOLBA, KANOPA, MASŁO, PRZEKŁADNIA BOCZNA, CHIŃSKI, WYDERKA, CZTERDZIESTKA, TUNIKA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, TERYTORIUM POWIERNICZE, POCHYLNIA, IMITATOR, EKSPRES DO KAWY, HAK, MINIATURKA, WÓŁ, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, MECHANIZM, SEKULARYZACJA, EPISTOŁA, KARAFKA, MAZEROWANIE, SIÓDEMKA, PLUSKWIAK WODNY, LIFTING, ODBITKA, OBWIĄZKA, FOTOTYP, WIAROŁOMSTWO, WACŁAW, NISZA, STACJA POMP, SYLFON, SCHRONISKO, ELASTOMER, BOSCH, OMAR, SKARYFIKATOR, POJAZD LATAJĄCY, ZAPALNIK UDERZENIOWY, WYGIĘCIE, CANZONA, SERECZNIK, ZABIEG KOSMETYCZNY, WASZA WYSOKOŚĆ, ZBIORNICA, KRUPNIK, NIEDOROZWÓJ, LIST POETYCKI, INTERPRETATOR, SZUFLA, ŚWIECA, ŁAPEĆ, KREDKA, LEK, SŁOWNIK, KAREL, SIMON, PITOS, SPEKTROSKOPIA, MUSLI, ŚMIAŁOŚĆ, KANTOR, MEMBRANA, ?UNDEAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUKŁAK; NACZYNIE Z DREWNA, SKÓRY LUB METALU SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUKŁAK; NACZYNIE Z DREWNA, SKÓRY LUB METALU SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAGIEW BUKŁAK; naczynie z drewna, skóry lub metalu służące do przechowywania płynów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAGIEW
BUKŁAK; naczynie z drewna, skóry lub metalu służące do przechowywania płynów (na 6 lit.).

Oprócz BUKŁAK; NACZYNIE Z DREWNA, SKÓRY LUB METALU SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BUKŁAK; NACZYNIE Z DREWNA, SKÓRY LUB METALU SŁUŻĄCE DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast