DODATKOWY ELEMENT LUB ŁADUNEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST ZNACZNY CIĘŻAR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BALAST to:

dodatkowy element lub ładunek, którego podstawową cechą jest znaczny ciężar (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BALAST

BALAST to:

obciążenie psychiczne; coś, co ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 6 lit.)BALAST to:

w kolejnictwie: podkład ze żwiru, umieszczony pod torami (na podtorzu) (na 6 lit.)BALAST to:

dodatkowe obciążenie statku powietrznego mający na celu polepszenie stateczności, utrzymanie odpowiedniego położenia i wysokości (na 6 lit.)BALAST to:

specjalne obciążenie statku w celu zapewnienia równowagi (na 6 lit.)BALAST to:

ciążące brzemię (na 6 lit.)BALAST to:

worki piasku w balonie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATKOWY ELEMENT LUB ŁADUNEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST ZNACZNY CIĘŻAR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.551

NÓW, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, WZÓR JAWNY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PALINGENEZA, MACIERZYSTOŚĆ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, MAKSIMUM, KRENELAŻ, UKŁAD URBANISTYCZNY, BAKTERIOLIZYNA, DOŁEK, DYFUZOR, SZAROTA NORWESKA, BAGIETA, WIĄZANIE, WAŁ, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ISKIERNIK, STADION OLIMPIJSKI, DRESZCZ, TARCZA, ZAAWANSOWANIE, BAZYLIKA KATEDRALNA, ZDROWAŚKA, FAKTYCZNOŚĆ, POLARYZACJA JONOWA, TRAGICZNOŚĆ, MASŁO, KARBROMAL, GNÓJ, KRYKIET, BETON ŻUŻLOWY, ZŁOCIEŃ, LICZBA BRINELLA, STYMULACJA, NARKOTYK TWARDY, BYLICA SKALNA, KURATOR, KLONOWATE, TATARKA, BRYCZKA, PULPA, CZEPIAKI, STRES OKSYDACYJNY, KROCHMAL, WIGOŃ, GUZ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, MISKA SOCZEWICY, SFIGMOMANOMETR, ZAJĘCIE, DRZWI, PRĘT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PÓŁKA SKALNA, CACHAÇA, LUNETA, PORĘBA, ISTOTA ŻYWA, BAZYLIA, GRENADYNA, ULOT, STAROISLANDZKI, ZAPALCZYWOŚĆ, NOTOWANIA, WYBITNOŚĆ, KARZEŁ, TKAŃCOWATE, WIELKODUSZNOŚĆ, PASZCZA, KONSTYTUCJA, KAPITUŁA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, LOBELIOWE, ASNYKOWIEC, POŁYSK, KIERAT, PISTOLET, ARTROZA, GALETA, FARBKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, FAJANS, EKSPRES DZBANKOWY, ANTURAŻ, STATEK, WYZWANIE, CHIMEROKSZTAŁTNE, TŁOK, POJAZD ZAPRZĘGOWY, GRA WSTĘPNA, TON, CYTADELA, POKOLENIE SANDWICZOWE, IMITATOR, CARGO, REGRESJA LOGISTYCZNA, MARKIZA, POTRZEBA, LERNA, WATA, EDYKUŁA, WYŻYNY, SURFAKTANT, LEJBIK, MATRYKUŁA, DEMOT, FILET, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ELEGIA, PRĄD JEDNOFAZOWY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ADIANTUM KLINOWATE, PIORUNOCHRON, KOŹLAREK, ZNAK PISARSKI, ZASTÓJ, ŁUK OPOROWY, PRZEWIJAK, CHOINKA, SYGNIFIKATOR, APTAMER, INSPEKTOR SZKOLNY, GRZECHOTKA, KRATKA ŚCIEKOWA, PIERWOTEK, WANNA, WZIĘCIE POD WŁOS, GLORIETA, SZLAK METABOLICZNY, STRZAŁ, ŻYDOSTWO, MIKROKASETA, HIEROFANT, GARDA, FILM SCIENCE-FICTION, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KOŃCÓWKA, KASA, LANDLORD, PRZEGRODA NOSOWA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PEDAGOG SPECJALNY, ODJEMNA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ETIUDA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, UMOWA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, DOKUMENT, S/Y, JĘZYK SZWEDZKI, WAGA RZYMSKA, RARYTASIK, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, KANCLERZ FEDERALNY, ZEŚWIECCZENIE, RIKSZARZ, ROZPADLISKO, SZKARADNOŚĆ, PYSZOTA, PORT, MONETYZACJA, ŚMIECH, TRYL, CEDZIDŁO, SKANER, ORBITAL, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ŁAPACZ, MADISON, ZAPŁATA, PASTA, ALDEHYD, KARMNIK AUTOMATYCZNY, SZURPEK MISECZKOWATY, TERMOSTAT, MANEWROWY, KRAJALNICA, OSTENTACYJNOŚĆ, CEZURA, PRZEWROTKA, NOSOWOŚĆ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, REFREN, RELIKT, PUNKT LIMFATYCZNY, SZELMA, ALKOHOL ROLNICZY, LOT, SUBTELNOŚĆ, BATERIA, PIESZCZOCH, DYWDYK, SPARRING, ŁAPACZ, TERCJARZ, GAŁKA, WULWODYNIA, CIRROCUMULUS, EMENTALER, MEGATSUNAMI, FENKAMFAMINA, ZMORA, WĘZEŁ, ANTENA, WŁÓCZYKIJ, WIOSŁO, NAWÓZ MINERALNY, KANU, ŚMIETANKA, BERET, PRAWO BIOTA-SAVARTA, WIBRATOR, WINA KWALIFIKOWANA, NIEPOKOJENIE SIĘ, RZECZ WNIESIONA, TRASA ŚREDNICOWA, SPRZĘCIOR, WARTOŚĆ OPAŁOWA, SCHABOWY, RZEPKA, REDUTA, POJAZD KOLEJOWY, PRZEŻYCIE, RAJD OBSERWOWANY, PRÓCHNICZEK, PIECZĘĆ, ZACZEP, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PROWINCJA, EMULGACJA, PIEPRZ, WÓZ STRAŻACKI, DRIAKIEW, SAUNA, DRUT, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, MŁAKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, DEKADA, AUDYTOR, OBWÓDKA, BEFSZTYK, IZBA CZELADNA, BROŃ TERMOJĄDROWA, NAKIEROWANIE SIĘ, MATOWOŚĆ, ŻMIJA, SOSNOWE, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, MONITORING, PRZEBÓJ, TROPIK, DROŻDŻE, ZACHYŁKA, RASOWOŚĆ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KABOTAŻ, GLORIA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, GRUPA TOPOLOGICZNA, GODZINA, REGULATOR POGODOWY, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ZAKRES, UTWÓR WKŁADOWY, PATRON, KOMUNIKATYWNOŚĆ, KLATKA KLUCZOWA, EUGLENA ZIELONA, GALWEOZAUR, SZUM, KOZIOŁ EUROPEJSKI, NIEWYRAŹNOŚĆ, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KLAUZULA, ROGATNICA, OSET, NATURALNY SATELITA, MAŁY EKRAN, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, BIEG BEZPOŚREDNI, TELEGRAF CHAPPE'A, WYRÓWNANIE, ROGAL, PRZYROSTEK, GRANAT, LINEARNOŚĆ, LODOWIEC SIECIOWY, ACEFALIA, KURT, TABOR, WAGA, ?NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATKOWY ELEMENT LUB ŁADUNEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST ZNACZNY CIĘŻAR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DODATKOWY ELEMENT LUB ŁADUNEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST ZNACZNY CIĘŻAR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BALAST dodatkowy element lub ładunek, którego podstawową cechą jest znaczny ciężar (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BALAST
dodatkowy element lub ładunek, którego podstawową cechą jest znaczny ciężar (na 6 lit.).

Oprócz DODATKOWY ELEMENT LUB ŁADUNEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST ZNACZNY CIĘŻAR sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - DODATKOWY ELEMENT LUB ŁADUNEK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST ZNACZNY CIĘŻAR. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x