NIEZBĘDNY ELEMENT, BEZ KTÓREGO NIE MOŻE ISTNIEĆ MATERIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSTANCJA to:

niezbędny element, bez którego nie może istnieć materia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEZBĘDNY ELEMENT, BEZ KTÓREGO NIE MOŻE ISTNIEĆ MATERIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.912

PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, PREPROCESOR, OBCIĄŻNIK, TOKSYNA SINICOWA, GWICHT, ROZTWÓR BUFOROWY, NIERUCHOMOŚĆ, RADIANT, FORMALIZM, ANTYSZACHY, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, GRAD, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NOMADA, KIEP, SENSYBILIZATOR, BEZROBOCIE AGRARNE, WCINKA, BERMUDY, BEZSENS, SMAROWIDŁO, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KLONOWATE, PISTOZAUR, KANCIASTOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PORZĄDEK, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, AUTOMOBILISTA, GAŁKA, AMBA, CYKL POETYCKI, EPICYKL, TANKIETKA, SPAWĘKI, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, GUZ ŁAGODNY, STAŻ, ZLOT GWIAŹDZISTY, BRODAWKA, ŚCIĄGACZ, RÓWNOWAGA, UDRY, WESOŁOŚĆ, KRZYŻ HERALDYCZNY, GUMA DO ŻUCIA, STRUKTURA GEOLOGICZNA, TRANSAKCJA WIĄZANA, GRYZETKA, GADACZ, OBBLIGATO, ROZKŁAD, PLACEK PO WĘGIERSKU, MATERIA, TEST, STAROŚĆ, KREDKA WOSKOWA, PRESJA INFLACYJNA, ZAKON MENDYKANCKI, PALIWO KOPALNE, RAMADAN, UŚMIESZEK, ŁUK ANGULARNY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, PUSTY ŁEB, ŁAD, ZASTRZAŁ, ROTOR, PODGRUPA, AKSJOMAT PASCHA, DOGMATYZM, CHCIWOŚĆ, SYJON, BAWEŁNIANKA, SUBSTANCJA AKTYWNA, POSTĘPOWANIE KARNE, PALEC, GARBATY ANIOŁ, MASZYNA INFORMACYJNA, CISZA, EPIKUREIZM, LODOWIEC WISZĄCY, NIEMY, PEPINIERA, KOMUNIA, GRAF NIESPÓJNY, BASTION, KOSZARKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PRZECIWWAGA, INSIMBI, PLAMA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, DOMINACJA PEŁNA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, CUDZOŁOŻNICA, CIĘŻKI SEN, CHUSTA, PRZYPORA, RENTGENOMETR, SPOCZNIK, SZCZAWIK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, POMOCNOŚĆ, METODA KASOWA, PIGMENT, KAMYCZEK USZNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, LUSTERKO WSTECZNE, SĄD SKORUPKOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZWORNIK, NONAJRON, NEUROPROTEKCJA, ALT, PŁETWA, MŁODZIK, KOPACZ, NETTO, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, RAWELIN, IZOLACJA, WALUTA MIĘKKA, ZWROT, KILOMETR ZEROWY, PLAN ASTRALNY, MIANOWNIK, WOLNE, KORONA, CHOROBA PLUMMERA, RÓG SZOTOWY, AKT OSKARŻENIA, BILON, POZYTYWIZM LOGICZNY, PĘCZEK HISA, MOŻLIWOŚĆ, CHROMOSOM POLITENICZNY, KURATELA, PĘTLICA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, WYPEŁNIACZ, ORGANIZM WYŻSZY, SKRZYDŁO, KONKURENCJA, GAŚNIK, MITRA, STYGOFIL, ARYJKA, SONDA, POZIOM, KATEGORIA PIÓRKOWA, BEZPOWROTNOŚĆ, MUFA, SKAŁA MACIERZYSTA, DOWOLNOŚĆ, ŁAZĘGA, CZEPLIWOŚĆ, CIAŁKO SZKLISTE, HEKSACHLOROFEN, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, INSTRUMENTOLOGIA, MIKROFON CEWKOWY, BLOKERS, WITALIZM, CHIŃSKI, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, GORSET, MIODÓWKA PĄSOWA, TRUP, ŁUK, ŻAGIELEK, GŁADKOŚĆ, ZESZYT W KRATKĘ, PUNKT ROSY, KĄPIEL POWIETRZNA, PUSTY DŹWIĘK, GOŚCIU, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ZASADA MACHA, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, MUNSZTUK, GERBAULT, OKRĄGŁOGŁOWY, FOTEL ROZKŁADANY, CUDOTWÓRCZYNI, ROZDZIELCZOŚĆ, METEORYT KAMIENNY, SIMO, CEWKA INDUKCYJNA, PODATEK, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, MLECZAN, NAJDUCH, JEŁOP, KONGREGACJA, AVIZO, CZUJKA, PORĘBA, AEROZOL, CUKIER PROSTY, CUKIER TRZCINOWY, KOPIAŁ, PIĘTRO, DEMONSTRACJA, CEWA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, RUGI, ADIUWANT, LIZESKA, ADWOKAT, KORNIJSKI, GÓRA PODWODNA, SŁUPEK, HUBA SINIAK, LUJ, FIREWALL, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, KOTEW, WIDEŁKI, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, GADACZ, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, PORZĄDEK, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, ANTENA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, EKSCENTRYK, ŚNIEG, NOTACJA MUZYCZNA, LALKA, NIENARUSZALNOŚĆ, ŚLEPA ULICZKA, PESTYCYD, OBRAZA BOSKA, MAŁOLETNOŚĆ, TWIERDZENIE HARTOGSA, OSTRACYZM, KLASA POSIADAJĄCA, GHOUL, WIDŁOZĘBOWCE, WYRĘBA, EMIRAT, FERRIMAGNETYZM, NASADA, SREBRO PIORUNUJĄCE, TURÓWKA, CZASOWNIK FRAZALNY, AWIZO, OBCHODOWY, PLEBEJUSZ, GATUNEK SEMELPARYCZNY, PANCERZ BURTOWY, WULWODYNIA, TACKA, ACHIROPITA, TRANSPOZYCJA, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, BLOCZEK, UKŁAD INERCJALNY, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, MORDOKLEJKA, ODKOS, SZEREG ROZBIEŻNY, KLAUZULA HORNA, KLOAKA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, GLEBA AUTOGENICZNA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, LANTANOWIEC, KESON, BATYSTAT, PARK PRZEMYSŁOWY, NOŚNIK, HIPOTEZA SUSLINA, JACHTKLUB, CIENNIK, MLEKO, LASKA, BRAT KRWI, NOC ASTRONOMICZNA, KOPANINA, ZNAK MUZYCZNY, POWŁOKA, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, DRUK AKCYDENSOWY, CIĄG FUNKCYJNY, DRZEWOŁAZOWATE, MEGATSUNAMI, NASIENNIK, KRYMKA, BEZA, WIETLICOWATE, PODZIELNOŚĆ, POWIEŚCIDŁO, JĘZYK INDIAŃSKI, KATEGORIA, ŚRODEK, KNAJPA, ?STAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.912 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEZBĘDNY ELEMENT, BEZ KTÓREGO NIE MOŻE ISTNIEĆ MATERIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEZBĘDNY ELEMENT, BEZ KTÓREGO NIE MOŻE ISTNIEĆ MATERIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSTANCJA niezbędny element, bez którego nie może istnieć materia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSTANCJA
niezbędny element, bez którego nie może istnieć materia (na 10 lit.).

Oprócz NIEZBĘDNY ELEMENT, BEZ KTÓREGO NIE MOŻE ISTNIEĆ MATERIA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - NIEZBĘDNY ELEMENT, BEZ KTÓREGO NIE MOŻE ISTNIEĆ MATERIA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x