Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGANIZM, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZAKAŻENIU; RZADKIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZSADNIK to:

organizm, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zakażeniu; rzadkie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZSADNIK

ROZSADNIK to:

źródło; miejsce, w którym bierze początek coś złego (na 9 lit.)ROZSADNIK to:

teren wydzielony do hodowli drzewek i krzewów (na 9 lit.)ROZSADNIK to:

teren, na którym uprawia się rośliny przeznaczone do rozsady (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZAKAŻENIU; RZADKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.228

DYSLOKACJA TEKTONICZNA, KURDUPLOWATOŚĆ, CELA, UDAR, ALIDADA, POWÓD, ZAWORA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, EMAKIMONO, PAS, ROZWORA, ZAROST, CHROPAWOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, KLON, KONTRMANIFESTACJA, ESTAKADA, LUFKA, BAMBUS, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, KABOTYN, MARSZ, WYCIĄG, POMPA ŁYDKOWA, KOŁOWANIE, ZNICZ, SERIA, PIKA, PASKUDNIK, ŚMIECIARZ, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, ECHOLOKACJA, JĘZYK TELUGU, ŁUK, NEUROPROTEKCJA, PRZETRAWIANIE, ŁUPEK SAPROPELOWY, ROZPIS, NIELOTNOŚĆ, MEMBRANA, PATOWOŚĆ, TŁUMIK, RYKSZARZ, PIONEK, WAŁ MORENOWY, KAPLERZ, NOC KAIRU, NAKAZ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, GŁOWA PAŃSTWA, CHŁODNIK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, DANIE, FLEBODIUM, REFLEKTOR, KAMICA NERKOWA, WYPADEK JĄDROWY, MAKATA, KRAŃCOWOŚĆ, OBSADA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, MITENKI, REGUŁA, KERO, POLNIK BURY, KLUCZ, CZUWAK AKTYWNY, MASECZKA, PRZODOWNIK, NEKROMANTA, CIĘŻKA ARTYLERIA, KURACJA WSTRZĄSOWA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, WOLNA SŁUCHACZKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, DIALOGICZNOŚĆ, BASTEJA, WNĘKA, ZABYTEK, ALPAKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PRZEKAZICIEL, WIELOMĘSTWO, KONWERTER, OŚWIETLACZ, OPONA, METAMERIA, KOTEWKA, ZASTAWKA, GŁOS, IZOLACJA, REPRODUKCJA, ANIMALIZM, ROZPOREK, BREST, MIEDNICZKA NERKOWA, KISZONKA, RESIDUUM, DEBILNOŚĆ, FASCYNATOR, STYLISTKA, DENITRYFIKATOR, AROMAT, FLANELA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, PLEŚNIAK, SUTEK, SORBET, KOMPENSACJA, LINIA MONTAŻOWA, PARANOJA PRAWDZIWA, KOZA BEZOAROWA, RZECZOWNIK ZBIOROWY, ANTYFONA, BODY PAINTING, KOCHAŚ, SZAJBUS, BAT MICWA, PIERNIK, MUMIA, KARAFECZKA, NAGOŚĆ, REAKCJA PODSTAWIANIA, WITACZ, BALON, SZLUFKA, WAGA, BŁĄD POMIARU, EDYCJA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KONTRAKT TERMINOWY, TWIERDZA, OBI, GOTYK, DRAM, OWADZIARKI, BOCZNIK, ZASADA DUALNOŚCI, TROMPA, TREND ROZWOJOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WIRUS GRYPY TYPU B, POSTRZELENIEC, ISKIERNIK OCHRONNY, ANSAMBL, AMEBA, POZYCJA, SAMORODNOŚĆ, CICHA MSZA, DUPA BLADA, MONITOR, SILNIK PRZELOTOWY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KAPUŚCIANA GŁOWA, ZAMEK NA PIASKU, MECENAT, TAJNOŚĆ, POGONIEC, SEKSTURYSTYKA, KREOLKA, AMBRAZURA, STYGON, MURARKA RUDA, KILIM, ŚRODEK PRAWNY, NIEMORALNOŚĆ, SZCZELNOŚĆ, CHAMEOFIT, KONSULTANTKA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, IRC, SIEDLISKO, TRUSIA, FUNKCJA CELOWA, OŚLA CZAPKA, ROSZPONKA, SIEĆ ENERGETYCZNA, DWUTLENEK, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, WIGILIA, TARLATAN, ŚMIESZKA, KOMBINACJA, SZABROWNIK, ALIT, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ŁATA, PODRZUT, BIEG JAŁOWY, ZAZNAJOMIENIE, KAWAŁEK, DEWOLUCJA, OKRĘŻNOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, ALGEBRA LINIOWA, GALARETA, ŻÓŁTA FEBRA, SER ŻÓŁTY, MATURA, STRZAŁA, ROMANS, KOLUMNA AMUNICYJNA, SCRATCHING, SYGNAŁ, PRALNIA, ŻAGIEW, TERMOLUMINESCENCJA, WYBIEG, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, DYKTATURA, AWANSCENA, KSIĘGA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, KOMBAJN GÓRNICZY, STYPENDIUM, KOMORNICA, GOLARZ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, ODPŁYW, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, MISKA SOCZEWICY, NIECHLUJA, EKSTERN, WIELKOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, REAKCJA ZAPALNA, DOSADNOŚĆ, PORCYJKA, NAPĘD, RÓŻDŻKARZ, ZWINNOŚĆ, DANA, KOLEJ LINOWA, GEOTECHNIK, KASZUBSKOŚĆ, EUKARIONT, BRYTFANNA, GIRLANDA, STRUDEL, ROK KOŚCIELNY, ERPEG, KOSTKA, SZATRA, WYTWÓR, TAPIR ZE WZGÓRZ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, IZBICA, ŚWIĘTÓWKA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, PODWODA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, UROJENIE KSOBNE, WYPIS ŹRÓDŁOWY, MASKOWANIE, INWAZJA, FORMANT, PARTIA, SUTANELA, DYMKA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, GAZ SYNTEZOWY, EKSCYTARZ, PLIK MULTIMEDIALNY, PŁASZKA, MA, KAMPUS, AKSAMIT, KROKIEW, GAZ KOPALNIANY, SEKSIZM, WIERZBÓWKA, REZONATOR, BIERWIONO, GLEBA KOPALNA, KREOLKA, HUNCWOT, KOPUŁA GEODEZYJNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, WERSET, ALLEN, TARNOWIANIN, INICJATOR, MANIOK, SPECJALIZANT, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KRĄGLIK, OTCHŁAŃ, KAPTUR, RESKRYPT, NIEMIECKOŚĆ, PODBIERACZ, CZASZA, DZIEŃ REKTORSKI, ATORWASTATYNA, ZWŁOKI, INSPEKTOR SZKOLNY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: organizm, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zakażeniu; rzadkie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, KTÓRY JEST NOSICIELEM BAKTERII LUB WIRUSA, ALE SAM NIE ULEGA ZAKAŻENIU; RZADKIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rozsadnik, organizm, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zakażeniu; rzadkie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZSADNIK
organizm, który jest nosicielem bakterii lub wirusa, ale sam nie ulega zakażeniu; rzadkie (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x