TWORZYWO LUB FARBA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKRYL to:

tworzywo lub farba (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKRYL

AKRYL to:

tworzywo sztuczne wykonane z polimetakrylanu metylu (na 5 lit.)AKRYL to:

obraz namalowany farbami akrylowymi (na 5 lit.)AKRYL to:

włókno syntetyczne, znaleźć je można w składzie większości tanich dzianin (na 5 lit.)AKRYL to:

wełnopodobne włókno syntetyczne, otrzymane z żywic akrylowych (na 5 lit.)AKRYL to:

wełnopodobne włókno (na 5 lit.)AKRYL to:

tworzywo sztuczne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWORZYWO LUB FARBA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.239

ISKRA, MUZYKA, ROZNOSICIEL, GAŁĘZIAK, REZYDENT, GRAMOWID, SPEKTROSKOPIA, SZESNASTY, KUNA, GIGANT, MASKA POŚMIERTNA, PŁEĆ, POWIEŚĆ SF, CZTERDZIESTKA, BRAMKA, ABIOGENEZA, MROZEK, AZJATA, PIEZOMETR, ŻYŁA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, POWAGA, NIEMIEC, OSOWIAŁOŚĆ, ORGANIZM, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, FRATER, DYSOCJANT, NAPAŚĆ, CZEBUREK, RYBA AMFIDROMICZNA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, DRAMAT HISTORYCZNY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ŁUK, ODSKOK, CIELĘCINKA, DWUDZIESTY, PĘK, MEBLOWÓZ, FARBA DRUKARSKA, ELITARNOŚĆ, KOSKINOMANCJA, OLIWA Z OLIWEK, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, PLAN MOBILIZACYJNY, BEZAN, ZNAK TOWAROWY, MASZT ANTENOWY, WARTOŚĆ NOMINALNA, BIAŁORUSKI, WYBITNOŚĆ, MUCHINA, KANAŁOPATIA, AKROBACJA LOTNICZA, ŁACINA, ŻABA DARWINA, AKRONIM, WINIAN, KOK, PIEPRZ MNISI, DUŃSKOŚĆ, PANICZ, KRATOWNICA, SERWETECZKA, TRAMWAJ, BIAŁA FLAGA, GOTYK, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, RABA, TALIB, RYZYKO KURSOWE, BZYGI, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, DEFICYT, BALDACH, SĄCZEK, LABOLATORIUM, KOLUMNADA, SIATKA GEOGRAFICZNA, IGŁA, NIEDOPASOWANIE, STATEK TRANSPORTOWY, PAPRYKARZ, WSPÓŁMAŁŻONEK, ZAPINKA, ORLĘ, SZCZYTNICA, KRUŻA, TRUMNA, MIEJSCE KULTU, NIEŻYWOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, KREACJONIZM, MECENASKA, INTERNUNCJUSZ, LOGIKA ZDAŃ, GALANTYNA, SZEŚCIAN, CYGARNICA, ZAKŁÓCENIE, KAPITALNY REMONT, PASTEL, TENOR, KAUCZUK BUTYLOWY, USTNIK, KABRIOLECIK, MASZYNOWNIA, ANNA, NAZWA KODOWA, SZÓSTKA, WIECHA, MIŃSZCZANKA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, CHOINKA, SŁUCH ABSOLUTNY, ZIELENIEC, ŁUPEK WĘGLOWY, HUMORESKA, RZĄD, ATRYBUCJA, KUDŁACZ, DŹWIGACZ DACHOWY, PORWAK LODOWCOWY, FIOLET GORYCZKI, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, ZAJĘCIE, OKNO, PIĘTRO, OBSERWATOR, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, SZCZOTKA, KRAŃCOWOŚĆ, PROCES TECHNOLOGICZNY, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BALDACHIM, LASKA, KOTLET POŻARSKI, PIERÓG, DZIERŻAWCZOŚĆ, RUCH, DOBYTEK, KEFALINA, ZATOKI, WĄTPLIWOŚĆ, DZIEDZICZNOŚĆ, DYSZKANCIK, AEROZOL SIARCZANOWY, PLECIONKA, JEZIORO PROGLACJALNE, NUŻENIEC LUDZKI, SRACZKA, KREDYT HANDLOWY, KARA GŁÓWNA, SPIRYTUS, KOSZULKA, PERSPEKTYWA, LINIA MONTAŻOWA, WIERTNICA, NIEDYSPONOWANIE, ŚMIAŁOŚĆ, PRZEWRÓSŁO, KLASZTOR, BUTLA GAZOWA, KOLONIA, MADZIARSKI, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, MIESZANINA, FONDUE, SPEAKER, LUZAK, TĘPAK, USŁUGODAWCA, FALA WODNA, SKAŁA MAGMOWA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KLIKOWOŚĆ, AZALIA, NORDYCKOŚĆ, FUGA, TYP, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, CZUBEK, WARSTWA, KWASJA, OPASKA, MAJĄTEK, LEJNOŚĆ, ASESOR, KALIBER, RATOWNIK MEDYCZNY, MOLESKIN, KOMPETYCJA, POZIOM, LAMPA WYŁADOWCZA, LĄDZIENIE, REDAKTOR NACZELNY, SERIA, RĄCZNIK, KORYTO, MOSKALIK, DZYNDZEL, DZIADOWINA, KAMYCZEK USZNY, PRZYBYTEK, SCENKA, TROLLING, MENTALNOŚĆ, PIEROGI, DIRCIK, GATUNEK MIESZANY, WYŻYNKA, BOSS, HANKA, RATING KREDYTOWY, BRODAWKA STÓP, GOŹDZIANKA, MUR, SZYBOLET, BZYGI, DYFUZJA KULTUROWA, FUNDAMENT, INSTYTUCJA PRAWNA, PLAGA, NADBITKA, AWANS, KAPOTAŻ, SAKRAMENT, SZKIELET, EUROWALUTA, BUM, KASA, ODPŁYW, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KREDKA, PUCHAR, BER, GRZYB SIARKOWY, MATERAC, TRAUMATYCZNOŚĆ, USZAK, BOTTOMLESS, ILOCZYN BLASCHKEGO, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DEZABIL, PIK, KIWI, WYPADEK JĄDROWY, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, WYGŁAD TEKTONICZNY, DUROPLAST, SZLAUCH, WROTKARSTWO HOKEJOWE, BRYCZKA, EFEKT MNOŻNIKOWY, NIEWIERNOŚĆ, WIROSZYBOWIEC, DIAKRYT, STOS, WÓR, PRAKTYCZNOŚĆ, KOCZ, CYWILKI, ŁAJNO, ARTYKUŁ, PAPRYKARZ, OBRÓT, RÓŻANIEC, ANALIZA, CZEK PODRÓŻNICZY, JĘZYK ALEUCKI, PATOGENICZNOŚĆ, FROTTE, PION ŻYROSKOPOWY, KACZUGA INDYJSKA, DEKORTYKACJA, OWAD, MECENAT, PRZEZIERNIK, PLUSKWIAK WODNY, TACZKA, OCZAROWIEC, ŻYDOSTWO, KOSA, LOBELIA, LEGALIZACJA PONOWNA, DWUDZIESTY PIĄTY, GORSET, ŚWIAT, ARTEFAKT, SŁUŻEBNIK, ROZBIEŻNOŚĆ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, OKAP, APARAT SZPARKOWY, ?KOMBATANTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWORZYWO LUB FARBA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWORZYWO LUB FARBA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKRYL tworzywo lub farba (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKRYL
tworzywo lub farba (na 5 lit.).

Oprócz TWORZYWO LUB FARBA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TWORZYWO LUB FARBA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast