TOREBKA KŁĘBUSZKA NERKOWEGO (ŁAC. CAPSULA GLOMERULI) - CZĘŚĆ CIAŁKA NERKOWEGO (CZĘŚCI NEFRONU), ZBUDOWANA Z NABŁONKA JEDNOWARSTWOWEGO PŁASKIEGO, OTACZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE KŁĘBUSZKA NERKOWEGO. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH WARSTW, ZWANYCH BLASZKAMI LUB LISTKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOREBKA BOWMANA to:

torebka kłębuszka nerkowego (łac. capsula glomeruli) - część ciałka nerkowego (części nefronu), zbudowana z nabłonka jednowarstwowego płaskiego, otaczająca naczynia krwionośne kłębuszka nerkowego. Składa się z dwóch warstw, zwanych blaszkami lub listkami (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOREBKA KŁĘBUSZKA NERKOWEGO (ŁAC. CAPSULA GLOMERULI) - CZĘŚĆ CIAŁKA NERKOWEGO (CZĘŚCI NEFRONU), ZBUDOWANA Z NABŁONKA JEDNOWARSTWOWEGO PŁASKIEGO, OTACZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE KŁĘBUSZKA NERKOWEGO. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH WARSTW, ZWANYCH BLASZKAMI LUB LISTKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.995

SPRZĘCIOR, ODPLAMIACZ, FAKTURA, REALISTA, WIELKOROSJA, CZUBEK, DŹWIGAR, GRA CASUAL, BILOKACJA, ULAŻ, KWASOWĘGLÓWKA, MOSHING, ORIENTACJA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, RACJONALIZACJA, JEŻ ZACHODNI, KENOZOIK, ZIEMNIAK SKROBIOWY, REMINISCENCJA, OŚNIK, KREDA, BIMS, STROLLER, MCLAREN, KOMBAJN ROLNICZY, AKROPOL, LAPICIDA, STOPKA, MARIIŃSK, PODZIAŁ METRYCZNY, KROKIET, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, PŁYN, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, RYMARSTWO, WAHADŁO, KULT SOLARNY, ŁANIA, ADAGIO, ZAPORA, SEKCJA, GLAZURA, NAPIĘTEK, FILM SF, MAGNES, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, DRABINA, JĘZYK ALBAŃSKI, OLEJ, RAKSA, SURF, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, URUK-HAI, CIECZ WYCZERPANA, BROŃ, FLAMING MAŁY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, LORA, CYFRA, ZAMOŚĆ, RUSYCYSTYKA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, WOJNA CELNA, KORONA, PIEPRZ, POGROBOWIEC, POWIERNICTWO, HARMONIJKA USTNA, SŁODYCZ, WOLNY ZAWÓD, CHYLUS, CZOP, OPONA, MADZIARKA, GRANICA FUNKCJI, ZAŁOŻENIE PARKOWE, NORYLSK, TIOMERSAL, LAMNA, STREETBALL, ROZPAD SKAŁ, ART ROCK, ANTOWIE, FILTR CYFROWY, ÓSMA CZĘŚĆ, ORKIESTRA SYMFONICZNA, DOJŚCIE, OŚNIK, GRZBIET KSIĄŻKI, PROMIENNOŚĆ, NERKA RUCHOMA, ORATORIUM, KRZYŻ, BAMBUS, KNEL, STYLISTYKA, PLANETA WEWNĘTRZNA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, SYR, DOTHRACKI, PODUSZKA, WYNIK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, BATON, KIJ, KORONA DROGI, PISARZ, PODPAŁ, BATAT, RUCH, BUNT, CIĄGNIK, RUCH IZOSTATYCZNY, KUROPATWA, GORĄCZKA DUM-DUM, ŁAMACZ BLOKADY, PARTIA, POTRZEBA, TOSKAŃSKI, NACZYNIAK, ALUMINOGRAFIA, LABIRYNT, ISTOTA ŻYWA, ZEŚWIECCZENIE, UŚMIECH SARDONICZNY, LINIA ABSORPCYJNA, SZCZOTKA, TRÓJSTRONNOŚĆ, BŁONA PŁYWNA, TOPIELEC, BOSFOR KIMMERYJSKI, MRUKOKSZTAŁTNE, ATOL, CHOROBA PFEIFFERA, TOLERASTA, UZDA, KAMIEŃ MŁYŃSKI, BEZKRĘGOWIEC, ISKITIM, WODA PO KISIELU, BENEFICJENT, NADŻD, SEPARACJA, WZORNIK, SUBRETKA, JEDYNA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, MAKROREGION, ORBITA, PONCZÓWKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, B, MONITORING, MIKROFON KWASOWY, PODSTAWY, WIĘZADŁO PIERŚCIENIOWATE, FILAMENT, INTERLUDIUM, MYSZ POLNA, TERMINATOR, SCENICZNOŚĆ, KARABELA, PRZEKŁADACZ, REPOZYCJA, EMULSJA, OGON, OSIEDLE, PODWIELOKROTNOŚĆ, LIGUSTR, MOTYW, TRASA ŚREDNICOWA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, CZOPEK, MAŁPA WĄSKONOSA, CICHODAJKA, MEGALOPOLIS, REJON, MIESZACZ, BLOKADA, DZIEWIĘTNASTKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, MOSKWICZ, NAMYSŁ, KAPLICZKA, MISECZKA, CHODZĄCA POWAGA, ELASTOMER, SUPERNOWA TYPU IB, PEAN, CYGAN, WYSIĘK, SPACJA, IBISOWATE, ALGEBRA OGÓLNA, MUMIA, MODYFIKACJA, AUTOTEMATYZM, HEJT, BYLICA PONTYJSKA, GÓRKA, WAŁ, MERYNOS, ARTUR, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, SWATKA, TRANSPORTÓWKA, TERAPSYDY, TATRA, JAJKO PO FRANCUSKU, DYSTONIA TORSYJNA, KARTAUN, KROWIEŃCZAK, PANOWANIE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, NIEZNAJOMY, CYKL POETYCKI, ALERGEN POKARMOWY, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, ŻĄDŁÓWKI, WĘGIEŁ, SAROS, TRZON, MARCHEW, PRESKRYPTYWIZM, RYTUAŁ, PERLICZKA, CHOROBA PICKA, STENGA, PRZEGLĄDACZ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, FILTR GĄBKOWY, ALT, WILK Z GÓR CASCADE, EKSPERIENCJA, ISLANDIA, ATRAPA, SOZOLOGIA, DWUNASTKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, FLORYDA, ŁĄCZNIK DROGOWY, PLAMA, OSTREK, ZAPAŚNICTWO, ŚLIWKA, BINDA, CHART, OBRZEŻKOWATE, DRAMAT EPICKI, HASŁO, ALLEL DOMINUJĄCY, LEBERA, PODZIAŁ, SOS SOJOWY, ZNAK KOREKTORSKI, LĘK DEZINTEGRACYJNY, MYSZ LEŚNA, PIES DO TOWARZYSTWA, ZABAWKA, SZCZI, BRETOŃSKI, MROZOODPORNOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, DZIECINNOŚĆ, EGZEMPLARZ OKAZOWY, NARZĄD, SAMPLER, LEPSZA POŁOWA, ANTABA, BOKSERKA, ZAŁOŻENIE, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PANTOMIMA, ROCZNIK, WIETEK GORCZYCZNIK, SARDANA, GROOMING, NALEŹLINA POSPOLITA, MILANEZ, KOKORYCZKA, GORS, HALMA, KAMERTON, OSOWO, PIERÓG KARELSKI, LORNETA NOŻYCOWA, ROPUCHA WODNA, IZBA, KACZKA, DOSTAWA, ŁEB NA KARKU, MIANOWANIEC, PARAMAGNETYZM, ?PORTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOREBKA KŁĘBUSZKA NERKOWEGO (ŁAC. CAPSULA GLOMERULI) - CZĘŚĆ CIAŁKA NERKOWEGO (CZĘŚCI NEFRONU), ZBUDOWANA Z NABŁONKA JEDNOWARSTWOWEGO PŁASKIEGO, OTACZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE KŁĘBUSZKA NERKOWEGO. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH WARSTW, ZWANYCH BLASZKAMI LUB LISTKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TOREBKA KŁĘBUSZKA NERKOWEGO (ŁAC. CAPSULA GLOMERULI) - CZĘŚĆ CIAŁKA NERKOWEGO (CZĘŚCI NEFRONU), ZBUDOWANA Z NABŁONKA JEDNOWARSTWOWEGO PŁASKIEGO, OTACZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE KŁĘBUSZKA NERKOWEGO. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH WARSTW, ZWANYCH BLASZKAMI LUB LISTKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOREBKA BOWMANA torebka kłębuszka nerkowego (łac. capsula glomeruli) - część ciałka nerkowego (części nefronu), zbudowana z nabłonka jednowarstwowego płaskiego, otaczająca naczynia krwionośne kłębuszka nerkowego. Składa się z dwóch warstw, zwanych blaszkami lub listkami (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOREBKA BOWMANA
torebka kłębuszka nerkowego (łac. capsula glomeruli) - część ciałka nerkowego (części nefronu), zbudowana z nabłonka jednowarstwowego płaskiego, otaczająca naczynia krwionośne kłębuszka nerkowego. Składa się z dwóch warstw, zwanych blaszkami lub listkami (na 14 lit.).

Oprócz TOREBKA KŁĘBUSZKA NERKOWEGO (ŁAC. CAPSULA GLOMERULI) - CZĘŚĆ CIAŁKA NERKOWEGO (CZĘŚCI NEFRONU), ZBUDOWANA Z NABŁONKA JEDNOWARSTWOWEGO PŁASKIEGO, OTACZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE KŁĘBUSZKA NERKOWEGO. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH WARSTW, ZWANYCH BLASZKAMI LUB LISTKAMI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - TOREBKA KŁĘBUSZKA NERKOWEGO (ŁAC. CAPSULA GLOMERULI) - CZĘŚĆ CIAŁKA NERKOWEGO (CZĘŚCI NEFRONU), ZBUDOWANA Z NABŁONKA JEDNOWARSTWOWEGO PŁASKIEGO, OTACZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE KŁĘBUSZKA NERKOWEGO. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH WARSTW, ZWANYCH BLASZKAMI LUB LISTKAMI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x