ŚRODEK TRANSPORTU, POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ NA KOŁACH (DWÓCH LUB CZTERECH) LUB PŁOZACH (SANIE) PRZY WYKORZYSTYWANIU SIŁY ZWIERZĘCIA POCIĄGOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KONIA), RZADZIEJ CZŁOWIEKA (RIKSZA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJAZD ZAPRZĘGOWY to:

środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 16 lit.)ZAPRZĄG to:

środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 7 lit.)ZAPRZĘG to:

środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK TRANSPORTU, POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ NA KOŁACH (DWÓCH LUB CZTERECH) LUB PŁOZACH (SANIE) PRZY WYKORZYSTYWANIU SIŁY ZWIERZĘCIA POCIĄGOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KONIA), RZADZIEJ CZŁOWIEKA (RIKSZA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.541

TKANKA TWÓRCZA, DRABINOWIEC MROCZNY, KORSARZ, NIHILIZM, PAWĘŻ, PRYSZNIC, SKRĘT, TAPIR CZARNY, MOSTEK, DYSZKANCIK, FIGURKA, HAFT, BRACTWO KURKOWE, PROSAK, ZRAZÓWKA, BUTLONOS, SAMOCHODZIK, PANICZĄTKO, SELENODEZJA, REAKCJA SPRAWCZA, PODZIAŁKA, KADŹ, WULGARYZM, KART, TRIADA CARNEYA, RZĄDNOŚĆ, PODKÓWECZKA, HAGIOLOGIA, MARSZ, PODPINKA, KOSTUREK, OMAM, KASZALOT, SPRAWDZIAN, CZTERDZIESTKA, MECHANIK, BROKER UBEZPIECZENIOWY, WYRÓB CUKIERNICZY, SZKARADA, KLEJNOT HERBOWY, IZBA, GOMBROWICZ, FUZJA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, PACZKA, ABSORPCJA, DZIEŃ, ANILANA, GRA, FELDMARSZAŁEK, ZESPÓŁ USHERA, MYLORD, IGRASZKA SŁOWNA, OPŁATA PROLONGACYJNA, ISLAMISTA, AURORA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DRUT, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, KRET, GEODEZJA OGÓLNA, ELANA, GOFR, ZASTRZAŁ, FIZYKA STATYSTYCZNA, ANOMALIA UHLA, OPŁATEK, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, SIODZI, PODZIEMIE, STOPIEŃ NAUKOWY, WNIEBOWZIĘCIE, TERMOS, RDZENIARZ, HEROD-BABA, AKCJA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KOSMETYK KOLOROWY, CHOROBA MORGELLONÓW, IMIGRACJA, WDROŻENIOWIEC, WIZA WJAZDOWA, PROMOTOR, CYNADRA, NÓŻ OGRODNICZY, JEDWAB, WATA CELULOZOWA, PRĄD GALWANICZNY, ROZCIEŃCZALNIK, MORŚWINY, OPERACJA, RESOR, NIEDOPOWIEDZENIE, ŚRODEK KONTAKTOWY, KOMORNIK, ŻYDOWIN, EKWIPAŻ, TEŚCIK, ZDZIADZIENIE, GILOSZ, FLAWONOID, KARTKA, NOGA, SMUŻ, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PRZYSTRÓJ, WYRĘBA, BŁONA DOPOCHWOWA, WALCOWNIA GORĄCA, RYBA UKWIAŁOWA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, KARTY, SYMPATIA, MASALA DOSA, NAŁÓG, MINIMALIZM, BRZOSKWINIA, INFLACJA OTWARTA, GONDOLA, WIELOMIESZEK, KOSZULA, ALEGORYZM, INFORMACJA POUFNA, RATING KREDYTOWY, PIENIĄDZ LOKALNY, POMYSŁOWOŚĆ, GARŚĆ, RAK AMERYKAŃSKI, MUGOL, KOŃ KLADRUBSKI, TEMPERATURA MROZU, MARSZ, WIATR POZORNY, NOWINKARSTWO, ZASTÓJ, ŁACINA, KRAWIECTWO, DALEKOWZROCZNOŚĆ, WINDA, TARCZA KONTYNENTALNA, RZUT, OSPAŁOŚĆ, RYBA, PĘTLA NEFRONU, TELEWIZORNIA, MATURZYSTA, OŚLE UCHO, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, GONIOMETRIA, OPONA PAJĘCZA, SKRZYDŁA, TEORIA HOMOTOPII, NIERUCHOMOŚĆ, ETAP, NACIĄG, LONT, PRZEWRÓT, METAL KOLOROWY, JANÓW, DIAMENT, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, GEN HIPOSTATYCZNY, PRZEPUSTKA, LEBERKA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, CZŁOWIECZOŚĆ, MĄCZKA KOSTNA, PRODUKT LECZNICZY, WYSTARCZALNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, ROŻEN, MYRMEKOFIL, KLUCZ, POZIOMY TRANSFER GENÓW, GERMAŃSKI, APRETUROWANIE, HELIKAZA, MAJSTERSTWO, NEKTARNIK, BLOCZEK, ŹRÓDŁO, TWIERDZENIE CEVY, SPOINA, IMPUTOWANIE, PROJEKT, FIRN, STRÓJ PLAŻOWY, APOLOGETA, OTTER, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ROZKŁAD, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, NADOBNOŚĆ, BRAMKA KONTAKTOWA, RETUSZ, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, POWRÓT, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PRZYCISK, KOMOSA, PIJALNIA, WSPÓŁREGENT, MEFLOCHINA, MENUET, BAT MICWA, KOPCIUCH, APOGEUM, FAZA, DRAPIEŻNIK, CARAT, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PAPIER PRZEDRUKOWY, TENDENCJA, ALARM POŻAROWY, KOLASA, BECZKA BEZ DNA, GOSPODARSTWO DOMOWE, OSZOŁOM, NAPÓR, MASZKARON, KUDŁACZ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, DZIAŁ WÓD, OKUCIE, WYCISKANIE, KASTRAT, ZAD, TĘPOZĘBNE, POPRAWKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ŁYKACZ, PROFESOR ZWYCZAJNY, KOSTNIAK KOSTNAWY, ADIUTANT PRZYBOCZNY, OSKARD, PRANKO, CEWNIK, ASOCJALNOŚĆ, CZUWAK, NORMA REAKCJI, ABSZTYFIKANT, RENTGENODIAGNOSTYKA, AGENT, MIODNIK, PAPIEROŚNIK, BODZIEC PROKSYMALNY, WĘGIERSKI, OPALENIZNA, SZYKANA, TERMOMETR RNA, JĘZYK PIDŻYNOWY, CHIŃSZCZYZNA, BAGNO, AKUSTOELEKTRONIKA, PRZEDSZKOLE, NAKO, WÓR, WYROK, HISZPAŃSKIE BUTY, PORNOGRAFIA TWARDA, SKRĘCENIE STAWU, KOLO, WATAHA, PROWINCJA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ŻÓŁTY, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, STOIK, SPORT MOTOROWY, NUNCZAKO, MIEJSCE, NOMINALIZACJA, NÓŻ DO CHLEBA, PADYSZACH, SIAD, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, POLNIK PÓŁNOCNY, SEPTET, DZBANIEC, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, EUTENIKA, OGŁOSZENIE, AKALKULIA, OKA, POJAZD KOSMICZNY, PSEUDOMORFIZM, SZYFON, TEST PŁATKOWY, BUTERSZNYT, BIZA, CHOROBA BERGERA, PAS, MIMEOGRAF, TEOLOGIA APOFATYCZNA, BULDER, PRODROM, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, ?KOKPIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK TRANSPORTU, POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ NA KOŁACH (DWÓCH LUB CZTERECH) LUB PŁOZACH (SANIE) PRZY WYKORZYSTYWANIU SIŁY ZWIERZĘCIA POCIĄGOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KONIA), RZADZIEJ CZŁOWIEKA (RIKSZA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK TRANSPORTU, POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ NA KOŁACH (DWÓCH LUB CZTERECH) LUB PŁOZACH (SANIE) PRZY WYKORZYSTYWANIU SIŁY ZWIERZĘCIA POCIĄGOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KONIA), RZADZIEJ CZŁOWIEKA (RIKSZA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJAZD ZAPRZĘGOWY środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 16 lit.)
ZAPRZĄG środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 7 lit.)
ZAPRZĘG środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJAZD ZAPRZĘGOWY
środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 16 lit.).
ZAPRZĄG
środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 7 lit.).
ZAPRZĘG
środek transportu, pojazd poruszający się na kołach (dwóch lub czterech) lub płozach (sanie) przy wykorzystywaniu siły zwierzęcia pociągowego (najczęściej konia), rzadziej człowieka (riksza) (na 7 lit.).

Oprócz ŚRODEK TRANSPORTU, POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ NA KOŁACH (DWÓCH LUB CZTERECH) LUB PŁOZACH (SANIE) PRZY WYKORZYSTYWANIU SIŁY ZWIERZĘCIA POCIĄGOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KONIA), RZADZIEJ CZŁOWIEKA (RIKSZA) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ŚRODEK TRANSPORTU, POJAZD PORUSZAJĄCY SIĘ NA KOŁACH (DWÓCH LUB CZTERECH) LUB PŁOZACH (SANIE) PRZY WYKORZYSTYWANIU SIŁY ZWIERZĘCIA POCIĄGOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KONIA), RZADZIEJ CZŁOWIEKA (RIKSZA). Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x