W POLSKICH WARUNKACH: MIEJSCE, GDZIE MOŻNA SIĘ CZEGOŚ NAPIĆ; ZAZWYCZAJ PIWIARNIA, LOKAL OTWIERANY ZWYKLE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUB to:

w polskich warunkach: miejsce, gdzie można się czegoś napić; zazwyczaj piwiarnia, lokal otwierany zwykle w godzinach popołudniowych (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUB

PUB to:

w kulturze anglosaskiej: dość tania knajpa, która nadaje się na codzienne wyjście, serwująca oczywiście piwo, ale również pożywne jedzenie (na 3 lit.)PUB to:

tam napijesz się dobrego piwa (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W POLSKICH WARUNKACH: MIEJSCE, GDZIE MOŻNA SIĘ CZEGOŚ NAPIĆ; ZAZWYCZAJ PIWIARNIA, LOKAL OTWIERANY ZWYKLE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.082

PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, WIRTUALIZACJA, BĄK, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, SYLWETA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, ODŚRODKOWOŚĆ, SKRZYDEŁKO, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, WYPAR, FIRMA ZWROTOWA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PRZEGLĄD, KOLIBER, DEKOMPENSACJA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MAKATKA, OBIEG, KONTYNGENT, PRZECIWLEGŁOŚĆ, PRZYPŁYW, JAMA GARDŁOWA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, BIEG, BOMBERKA, CETOLOGIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, STREFA KONWEKTYWNA, SIŁA ODŚRODKOWA, PODŁOGA, ELIKSIR ŻYCIA, MIĘSISTOŚĆ, KODZIK, PUNKT KONSTRUKCYJNY, REWIZJONIZM, GALAKTOLIPID, TEBY, WYRÓB CUKIERNICZY, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, MUTACJA GENOWA, KRAJANKA, BASEN, ZAPAŁECZKA, TARCZKA, METATEKST, POKÓJ, EMALIA, DEWETYNA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WYSTAWIENNIK, WEBMASTER, ZYGMUNTÓWKA, EKSPEDYTURA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ROZTOCZE, PRZYPŁYW, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, MOPS, CELNOŚĆ, UNIFIKACJA, PODATEK EKOLOGICZNY, SPRAWNOŚĆ, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, NATĘŻENIE, TOPIELISKO, FORMA, PARASOLNIK, WYKRZTUSZANIE, KOLCZAKOWATE, GRANATNIK, IDIOTYZM, WAŁKARZ, WYŁAWIACZ, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, BOGOLUBOVIA, ŚLIWA, TRAWERS, UKŁAD ODNIESIENIA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, GLIKOPROTEINA, RATA BALONOWA, MODEL, KATEGORIA OPEN, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, RAK, FRANIA, SKÓRNICTWO, JĘZYK DRAWIDYJSKI, PUNKT OPATRUNKOWY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, NORWESKI, MAJZA, METEOR, PODSKAKIWACZ, GENETYKA MOLEKULARNA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, FIZYKA JĄDROWA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, PATRIARCHAT, PENETRACJA GENU, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, ZAKŁAD PRACY, LORDOSTWO, PRAGERMAŃSKI, OLIWA, FORMAT BINARNY, NIERUCHOMOŚĆ, OPALIT, SAWANTYZM, GRABEN, PŁOMYK, OBSESJA, MYSZ ZAROŚLOWA, DEMONSTRACJA, GNEJS OCZKOWY, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ZNAMIĘ SPITZ, PIERWIASTEK CHEMICZNY, MANEŻ, BILDUNGSROMAN, HIPERTROFIA, SILNOŚĆ, ROCK AND ROLL, OŚMIOKROTNOŚĆ, WĘDRÓWKA, SPRAWNOŚĆ, SPRAY, WĄŻ OSTROGŁOWY, MOL, SŁOWIANKA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, WZW E, SPRAWNOŚĆ, CHOROBA MORGELLONÓW, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ZNIKNIĘCIE, PUKLERZ, SZCZELINA, LUSTRO, DUPLIKACJA, PODRYDZYK OSTRY, WIDZOWNIA, RZEŹWOŚĆ, CZARNY MAKAK CZUBATY, PARTNER, PIĘTKA, TFILIN, SZCZĄTEK, SAŁATA, KATOLIK, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, KRUCHOŚĆ, OSOBNOŚĆ, HUTA SZKŁA, KEBAB, SZASZŁYKARNIA, PRACZ, ASCEZA, RESORT SIŁOWY, ŚRODOWISKO, NATYWIZM, LITERATURA POPULARNA, ZBOWID, SYNTETYK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SZELMUTKA, MODELARSTWO LOTNICZE, MONOCHORD, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ATONALNOŚĆ, PIJAWKA, INICJATYWNOŚĆ, ZIARNO, SHORT-TRACK, PARTIA WIEDEŃSKA, PROCENT, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, OSCYPEK, TRANSLATORYKA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, BALDACHIM, MALOWNICZOŚĆ, FOKUS, ZDARZENIE, SHIMMY, NIEKAPEK, KONWERTOR, MUCHA, CEMENTOWE BUTY, TYP, WIROWOŚĆ, BEZBRZEŻE, POZYCJA, TROISTOŚĆ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, STOPKA, NIEŚWIADOMOŚĆ, POLIGON DOŚWIADCZALNY, PROSIĘ, POWINOWATY, AGORA, ODCIEŃ, EROZJA, WYWIAD SKARBOWY, STÓŁ MONTAŻOWY, INFLACJA, METODOLOGIA NAUK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, WĄŻ W KIESZENI, DOŁEK OSIOWY, FONDUE CZEKOLADOWE, NADBUDÓWKA, HŁADYSZA, DRUGI OFICER, POKAZOWOŚĆ, BROGSY, MUSZLA, PRZEPOCZWARZENIE, MAGNOLIA, TUNEL, ZBIERALNIK, WŁAZ, BABIE LATO, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, CYGA, UBOŻENIE, LOKAL, AYER, PRZYGRYWKA, PANDA, DOWÓD NIE WPROST, PÓŁKRUCHE CIASTO, POWTARZALNOŚĆ, SZAŁAS, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, RUSAŁKA, MAŁY REALIZM, WOJOWNICZOŚĆ, NEOREALIZM, EDYKUŁ, MAŁPA, CHOROBA FORESTIERA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, OFICYNA DRUKARSKA, BEZROBOCIE JAWNE, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, LINORYT, ANATOMIA KLINICZNA, PADOK, KOTWICZNIKOWCE, FEERIA, MYSZ MAŁOOKA, BIKINIARZ, RZEŹ, SZCZEPIONKA WŁASNA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, DOJŚCIE, FILEMON CZARNOLICY, KOMORA ZAMKOWA, FUZJA WERTYKALNA, KARTRIDŻ, CENTRALA, SYLWESTER, WENEROLOGIA, REGULARNOŚĆ, BŁYSKOTKA, ROZTWÓR BUFOROWY, PROPLASTYD, ZMARZLUCH, ŚWIT, KIESZONKA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, WAKAT, PROFIL, USZYSKO, WSPÓŁCZYNNIK, HIPPIS, GRAF PLANARNY, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, WIATRAK, MOSTEK SCHERINGA, STWORZENIE, SPAWACZ, RODZAJ ŻEŃSKI, LIST APOSTOLSKI, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, PODKATALOG, ZASKOK, WYGRZMOCENIE SIĘ, KREDYT ZAUFANIA, PERSONA, AWANS, ENERGIA WIATROWA, WOLNY, ŚLĄSKOŚĆ, LIBRA, ?NERWIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.082 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W POLSKICH WARUNKACH: MIEJSCE, GDZIE MOŻNA SIĘ CZEGOŚ NAPIĆ; ZAZWYCZAJ PIWIARNIA, LOKAL OTWIERANY ZWYKLE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W POLSKICH WARUNKACH: MIEJSCE, GDZIE MOŻNA SIĘ CZEGOŚ NAPIĆ; ZAZWYCZAJ PIWIARNIA, LOKAL OTWIERANY ZWYKLE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUB w polskich warunkach: miejsce, gdzie można się czegoś napić; zazwyczaj piwiarnia, lokal otwierany zwykle w godzinach popołudniowych (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUB
w polskich warunkach: miejsce, gdzie można się czegoś napić; zazwyczaj piwiarnia, lokal otwierany zwykle w godzinach popołudniowych (na 3 lit.).

Oprócz W POLSKICH WARUNKACH: MIEJSCE, GDZIE MOŻNA SIĘ CZEGOŚ NAPIĆ; ZAZWYCZAJ PIWIARNIA, LOKAL OTWIERANY ZWYKLE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - W POLSKICH WARUNKACH: MIEJSCE, GDZIE MOŻNA SIĘ CZEGOŚ NAPIĆ; ZAZWYCZAJ PIWIARNIA, LOKAL OTWIERANY ZWYKLE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast