APATOSAURUS - DUŻY ZAUROPOD ŻYJĄCY OK. 150 MLN LAT TEMU W PÓŹNEJ JURZE NA TERENACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ;BRONTOZAURA DZISIAJ UWAŻA SIĘ ZA NIŻSZY RANGĄ SYNONIMAPATOZAURA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRONTOZAUR to:

Apatosaurus - duży zauropod żyjący ok. 150 mln lat temu w późnej jurze na terenach Ameryki Północnej;brontozaura dzisiaj uważa się za niższy rangą synonimapatozaura (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRONTOZAUR

BRONTOZAUR to:

amerykański dinozaur o długości do 22 m, chód czworonożny, ziemnowodny roślinożerny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APATOSAURUS - DUŻY ZAUROPOD ŻYJĄCY OK. 150 MLN LAT TEMU W PÓŹNEJ JURZE NA TERENACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ;BRONTOZAURA DZISIAJ UWAŻA SIĘ ZA NIŻSZY RANGĄ SYNONIMAPATOZAURA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.818

PLAMISTOŚĆ, KONFIRMACJA, RÓW TEKTONICZNY, DINHEIROZAUR, ADHD, OBRZĘKI, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, SALA, KRATKA VICHY, WALABIA BENNETTA, ZEW, PRÓBA WODY, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, PRZESTRZEŃ STANU, SZACHY TRZYOSOBOWE, PANCERZ LAMELKOWY, AUDIOTEKST, IGŁAWA, CISTECEFAL, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, MAPA SZTABOWA, OPROWADZACZKA, BRAT POLSKI, ZUPA ŚMIECIOWA, ALGEBRA, PIERWSZOROCZNY, SANIE, KOMONDOR, ANALIZA KOSZTÓW, SPLOT SKRZYDŁOWY, OPERA, SURMIA, PORZĄDEK JOŃSKI, GRUCZOŁ DOKREWNY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, TOPSPIN, PEPPERONI, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, TURANISTA, KOŁOWROTEK, BAHAMY, RASOWOŚĆ, PAS, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, MARSZ, CINEREA, PLIOCEN, FLUITA, APOLOGETA, RZEŹNIK, ŚWIERK, MECHANIK, BETON ŻUŻLOWY, BEZBRZEŻE, OGIEŃ, ZGNIŁY KOMPROMIS, NUROGĘŚ, HACKER, DWUSTRONNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, ANTYCYKLON, HELODERMA, KRÓLIKARNIA, KOROWÓDKI, DYSKWALIFIKACJA, WKŁADKA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ZBIORÓWKA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, MODNIARZ, SZCZĘŚCIARA, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, JĘZYK ŁACIŃSKI, JĘZYK ISLANDZKI, GUMA NATURALNA, ŚNIOT, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, DROZD, FARERCZYK, GAMEPLAY, KROSNY, CHAŁTURZYSTA, ZATYCZKA DO USZU, POSTAĆ BIBLIJNA, RONDO, PŁACHTA, SIODEŁKOWCE, MRÓWNIK, KOMETA, EMBAZAUR, SUWNICA BRAMOWA, RADA, JEDZENIE, WIRUS, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KILKUNASTOLATKA, WYJCE, MONOPOL, POJAZD, PUNKT KATECHETYCZNY, ZIEMIA ŚWIĘTA, FUNKCJA BORELOWSKA, ROMANISTA, SZERMIERZ, ZABUDOWA, ŻÓŁW IBERYJSKI, STATYSTYKA OPISOWA, RZEŻUCHA WODNA, GRUBA ZWIERZYNA, ZANOKCICOWATE, KONCENTRACJA, DORADZTWO PERSONALNE, SZRAPNEL, KWEZYTOZAUR, ARTYSTKA, PASCHA, KAMIEŃ OZDOBNY, ŁAMANY DACH POLSKI, HYDRA, KECZUA, PERON, TALENKAUEN, FISZ, PECYNA, ZAPALENIEC, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, TYKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, WINOGRODNIK, FORMALISTKA, HANDLARKA, BIEGACZ, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, PĘTAK, OPĘTANIE, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, FORTUNA, MOSKWICZ, HIGIENA WETERYNARYJNA, ETNOLINGWISTYKA, HOWARDYT, SZEW STRZAŁKOWY, OPŁATA, DOROŻKARSTWO, RAJA POLARNA, REAKCJA ORIENTACYJNA, MASZT, PARK PRZEMYSŁOWY, KORONKA BRABANCKA, WŁÓCZYKIJ, CZERWONA GWARDIA, USTROJOWOŚĆ, ASIEJEW, KROK, TV, UMIEJĘTNOŚĆ, MEDYCYNA LOTNICZA, WYSPA KONTYNENTALNA, OSIEDLE, HIPOTEZA KNUDSONA, MAŹ PŁODOWA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, DOMINO, PRZESYP, WYWÓZKA, UPADŁY ANIOŁ, FITOCENOZA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, PŁYWACZEK, SZTOLNIA WODNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, AKTYWNOŚĆ, ASTRONOM, ŚMIETNIK, WARAN BEZUCHY, PŁYN ZŁOŻOWY, PIŻMOWIEC, NAPAD, UDAR MÓZGOWY, MEZOSFERA, ZASIĘG, ŻUŻLAK, WULKANODON, KOLONIA, WĘZEŁ KOLEJOWY, KAGU, PÓŁNOCNY WSCHÓD, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, JODŁA SYBERYJSKA, NIEŻYT, FREGATA, IZOFONA, ROZCHÓD, JEDWABNIK, IBIS, WESELNIK, NADLINA, FOTOGRAFIKA, MISJA STABILIZACYJNA, RÓJ, BŁAGALNIK, VAELBE, CEWA, KAMIEŃ, CANTUS FIRMUS, ŁUCZNIK, KRYSZTAŁ, ZIEMNODROZD DUŻY, MANIPULATOR, GRZECH ŚMIERTELNY, TRÓJKĄT, JURYSDYKCJA, ZAPORA, GRZYB SKALNY, NADBUDOWA, CUDOWNY OWOC, MAJMA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ELIMINACJA, MECHANIKA GÓROTWORU, ŻÓŁTODZIÓB, BIURO MATRYMONIALNE, KONWEJER, POPRZECZNICA, ZGIEŁK, GALARETKA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, INTUICYJNOŚĆ, PINAKOID, NAWAHOWIE, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PTERODAKTYLE, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, LATAWICA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, NAKRYCIE GŁOWY, SZCZUROSKOCZKOWATE, ADELOBASILEUS, LEUMAFIT, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, ŚLICZNOŚĆ, MISKA SEDESOWA, CZŁOWIEK INTERESU, USZTYWNIACZ, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, NEUROBLASTOMA, EOZYNOFIL, MEKSYK, SKINHEAD, REZERWA, RYBA MAŚLANA, SKRZYDŁO, WRÓBEL POŁUDNIOWY, DYFTERIA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, REGLAN, ITALIAŃSKI, WODY INGLACJALNE, WGŁOBIENIE, PLANETA WEWNĘTRZNA, CZYSZCZALNIA, ZACHOWANIE, KOMPLIKACJA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, DZIEŃ POLARNY, SSAKI ŻYWORODNE, ELEKTRON WALENCYJNY, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ŁĘG OLSZOWY, STOLICA, TEORIA DESKRYPCJI, ANALIZA FUNDAMENTALNA, SZAFUNEK, SZABAŚNIK, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, STRZAŁA EROSA, POMIDOR, FILOLOGIA POLSKA, WIELOPŁETWIEC, FIGURKA TANAGRYJSKA, WITREKTOMIA, PRZEPRAWA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SYMBOLIZM, ZWYŻKA, WYŚCIG, NEOGEN, USZATKA, FLUWIOGLACJAŁ, DRAKOREKS, WYSADEK, KRZYŻAK OGRODOWY, ALBERTONYK, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SKŁAD, ?SPÓŁGŁOSKA USTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.818 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APATOSAURUS - DUŻY ZAUROPOD ŻYJĄCY OK. 150 MLN LAT TEMU W PÓŹNEJ JURZE NA TERENACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ;BRONTOZAURA DZISIAJ UWAŻA SIĘ ZA NIŻSZY RANGĄ SYNONIMAPATOZAURA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APATOSAURUS - DUŻY ZAUROPOD ŻYJĄCY OK. 150 MLN LAT TEMU W PÓŹNEJ JURZE NA TERENACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ;BRONTOZAURA DZISIAJ UWAŻA SIĘ ZA NIŻSZY RANGĄ SYNONIMAPATOZAURA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRONTOZAUR Apatosaurus - duży zauropod żyjący ok. 150 mln lat temu w późnej jurze na terenach Ameryki Północnej;brontozaura dzisiaj uważa się za niższy rangą synonimapatozaura (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRONTOZAUR
Apatosaurus - duży zauropod żyjący ok. 150 mln lat temu w późnej jurze na terenach Ameryki Północnej;brontozaura dzisiaj uważa się za niższy rangą synonimapatozaura (na 10 lit.).

Oprócz APATOSAURUS - DUŻY ZAUROPOD ŻYJĄCY OK. 150 MLN LAT TEMU W PÓŹNEJ JURZE NA TERENACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ;BRONTOZAURA DZISIAJ UWAŻA SIĘ ZA NIŻSZY RANGĄ SYNONIMAPATOZAURA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - APATOSAURUS - DUŻY ZAUROPOD ŻYJĄCY OK. 150 MLN LAT TEMU W PÓŹNEJ JURZE NA TERENACH AMERYKI PÓŁNOCNEJ;BRONTOZAURA DZISIAJ UWAŻA SIĘ ZA NIŻSZY RANGĄ SYNONIMAPATOZAURA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast