MAŁE, PRZEWAŻNIE OKRĄGŁE JEZIORO, POWSTAŁE W ZAGŁĘBIENIACH PO WYTOPIENIU SIĘ BRYŁ MARTWEGO LODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCZKO POLODOWCOWE to:

małe, przeważnie okrągłe jezioro, powstałe w zagłębieniach po wytopieniu się brył martwego lodu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁE, PRZEWAŻNIE OKRĄGŁE JEZIORO, POWSTAŁE W ZAGŁĘBIENIACH PO WYTOPIENIU SIĘ BRYŁ MARTWEGO LODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.095

BOMBA TERMOJĄDROWA, TŁOCZEK, CENTRUM KONFERENCYJNE, WALKA Z WIATRAKAMI, ENERGETYKA JĄDROWA, PARZYSTOŚĆ, BOSTON, JEZIORO SAPROTROFICZNE, HIPISKA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, TAŚMA, ARYSTARCH, JUDAISTA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, DZIKUS, REE, ZAPAŁECZKA, KONWENT, CHORIAMB, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, POKAL, ARDALS, ORGANIZM MODELOWY, KANAPA, KOPROFIL, RYBY, PRZEPOWIADACZ, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, PODLIZUCH, GLOBULINA, PROMIENIOWANIE ALFA, PILAR, PŁYTKI TALERZ, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PRZYPŁYW, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, JĘZYK TAMILSKI, LATINO, WĘŻOWIDŁA, JĘZYK POLSKI, OULU, HONGZE, PLAMA, KOD JĘZYKOWY, BEZTORBIKI, NARĄBANIE SIĘ, RODZAJ ŻEŃSKI, POPYT ELASTYCZNY, FYKOLOGIA, TYTUŁ WYKONAWCZY, MORFOTROPIA, EURYBIONT, KOMORNIK, OGNISKO, SZKŁO Z MURANO, HIPOTEZA KNUDSONA, INFORMACJA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PROCES POSZLAKOWY, EMPIRE, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, OBRZYD, KOŃ TROJAŃSKI, WŁÓKNO WĘGLOWE, CHEMIA ANALITYCZNA, ZNAMIENITOŚĆ, ANTYCYKLON, NAPARZANKA, SZCZĘKA, PRZYKRYCIE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PRZEJAZD, KAPILARNOŚĆ, WŁADCZOŚĆ, MAFIA PALIWOWA, REPOZYCJA, NÓŻ, TELEWIZJA, ŻWAWOŚĆ, RYSOWNICA, TUNDRA, PRASOWNIA, WĘZEŁ, NEURONAUKA, TRZEŹWOŚĆ, TEORIA KATASTROF, SOLARKA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, CMENTARZ GRZEBALNY, AEROGRAFIA, ZĄBEK, FILM SAMURAJSKI, PADOK, HYDROCHEMIA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, TELETRANSMISJA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, REWANŻ, WYKRZTUSZANIE, CHOROBA HALLOPEAU, FLISAK, CHAŁTURZYSTA, PRZETARG OGRANICZONY, BUTNOŚĆ, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, PINGWIN ADELI, SEKS, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, HERBATKA, SAMOAKTUALIZACJA, DZIENNIKARZ, NARZECZONA, ADAPTOWANIE SIĘ, SITCOM, ASTRONAWIGACJA, GÓRNICTWO MORSKIE, ŻAREŁKO, TRZMIELOJAD, BEZGŁOWOŚĆ, PAMPA, WŁAMANIE, TELEWIZORNIA, PTASZNIK GOLIAT, KWASOWĘGLÓWKA, AKUMULACJA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, CHOMIK DŻUNGARSKI, TENOR LIRYCZNY, CZTEROTAKT, GRUPA ARYLOWA, PRZYKWIATEK, WRÓG, GŁODOMÓR, ŚPIEW, SZTYWNIAK, REFREN, IZOZYM, TEOLOGIA MORALNA, FENEK, CHMURA NISKA, CUKIER BURACZANY, PROFESOR, KUMOSZKA, PARTIA ROSYJSKA, MINA, VIANI, CRIOLLO, SZPIK KOSTNY, NIEROZEZNANIE, PLAMIEC AGREŚCIAK, LICHWA, RZUT WOLNY, TRAWELEBRYTA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, KIERUNEK, WYZNAWCA, WYGŁAD LODOWCOWY, GRUCZOŁ ŁZOWY, KARAFINKA, KOŁBAŃ, ŁOWCA TALENTÓW, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, KOŃ TROJAŃSKI, BŁYSK, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, GZA, AFISZOWANIE SIĘ, INFLACJA, DNO KWIATOWE, PAREMIOGRAF, VUOT, LUSTRO, ZAKON MENDYKANCKI, STACJA POMP, ZALANIE PAŁKI, OBRZĘKI, SACHARYD, KOREAŃSKI, APELACJA, WYCIERACZKA, SIEWECZKA, LICZBA NIEWYMIERNA, PODKŁAD, KASZALOT, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, DUCH, OCZKO, TRANSPOZON, RYBA AKWARIOWA, GENETYKA POPULACYJNA, OKOT, GOTOWOŚĆ, GARNITUR, MEDIALNOŚĆ, PACHISI, OTĘPIENIE, MIKROSILNIK, FILOLOGIA POLSKA, RADIANT, ŚWIDRAK, METAMORFIZACJA, BARKAS, PEPPERONI, TRZECIORZĘDNOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, WŁAZ, KONESER, CEMENTOWE BUTY, NIEZBĘDNOŚĆ, PEDET, JĄDRO ŚLIMAKOWE, FATUM, MECHANIKA NIEBA, PRZEBIEG, ŹDZIEBLARZE, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, ANTYROMANTYZM, KLEJOWNIA, GRENADA, KECZUP, LORDOSTWO, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, CYKL OWULACYJNY, FAJCZARNIA, CZYRACZNOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, CHAOS, INSZA INSZOŚĆ, PODOKARPOWATE, TRĘBACZE, PRYZMA AKRECYJNA, PISMO, KARLIK KUHLA, BUŁGARSKI, BAJDA, ORBITAL, MIMETYZM, INLET, KOŃ TRAKEŃSKI, VOTUM SEPARATUM, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, WŚCIEKŁY PIES, MASKULINIZM, SYLABA OTWARTA, JEDNORAZOWOŚĆ, TRYBADYZM, KAMELEON, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, IGŁA MAGNETYCZNA, MANZILA, PRE-PAID, PARKINGOWY, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, LINA RATUNKOWA, SZYBKI PANCERNIK, ROLADA, WEGETARIANIN, ARAKAŃCZYK, IZOLATKA, GEKON PAZURZASTY, KSIĘSTWO ANDORY, DOKUMENTARYZM, SHORT TRACK, BARLEE, PRZESTWORZE, ADHEZJA, MISKA, STROIK PODWÓJNY, NIMFA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, SKLEPIENIE KLASZTORNE, WALIDACJA KRZYŻOWA, MUSZLOWCE, SOK, SYSTEMATYKA, JĘZYK FRYZYJSKI, PŁYNNOŚĆ, STĄGIEW, CZERSKA, KANDYDEMIA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, DZBANIEC, HUTA SZKŁA, SĘKACZ, ŁAMAGA, NET, OBJAWIENIE, SPECJALISTA, DOKUMENTACJA BUDOWY, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, MAJOWY PRACOWNIK, OBEREK, OSPAŁOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, LABIRYNT, ?PŁOTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.095 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁE, PRZEWAŻNIE OKRĄGŁE JEZIORO, POWSTAŁE W ZAGŁĘBIENIACH PO WYTOPIENIU SIĘ BRYŁ MARTWEGO LODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁE, PRZEWAŻNIE OKRĄGŁE JEZIORO, POWSTAŁE W ZAGŁĘBIENIACH PO WYTOPIENIU SIĘ BRYŁ MARTWEGO LODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCZKO POLODOWCOWE małe, przeważnie okrągłe jezioro, powstałe w zagłębieniach po wytopieniu się brył martwego lodu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCZKO POLODOWCOWE
małe, przeważnie okrągłe jezioro, powstałe w zagłębieniach po wytopieniu się brył martwego lodu (na 16 lit.).

Oprócz MAŁE, PRZEWAŻNIE OKRĄGŁE JEZIORO, POWSTAŁE W ZAGŁĘBIENIACH PO WYTOPIENIU SIĘ BRYŁ MARTWEGO LODU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MAŁE, PRZEWAŻNIE OKRĄGŁE JEZIORO, POWSTAŁE W ZAGŁĘBIENIACH PO WYTOPIENIU SIĘ BRYŁ MARTWEGO LODU. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast