IZOMER PRZESTRZENNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOMY POŁĄCZONE SĄ W TYCH SAMYCH SEKWENCJACH CO W INNYM, ALE RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE UŁOŻENIEM PRZESTRZENNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOMER KONFIGURACYJNY to:

izomer przestrzenny, związek chemiczny, w którym atomy połączone są w tych samych sekwencjach co w innym, ale różnią się jedynie ułożeniem przestrzennym (na 20 lit.)STEREOIZOMER to:

izomer przestrzenny, związek chemiczny, w którym atomy połączone są w tych samych sekwencjach co w innym, ale różnią się jedynie ułożeniem przestrzennym (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IZOMER PRZESTRZENNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOMY POŁĄCZONE SĄ W TYCH SAMYCH SEKWENCJACH CO W INNYM, ALE RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE UŁOŻENIEM PRZESTRZENNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.470

BASEN, KETEN, INDYKATOR, PODUSZKA, MACHANIE RĘKĄ, STYL WIKTORIAŃSKI, KRĘG SZCZYTOWY, ZAAWANSOWANIE, POWIJAKI, SKAUT, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KILOFEK, WIGURA, PRZESŁANIE, PLAZMOLIZA, WYROK, STACJA ZAKŁADOWA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, KOMISJA BUDŻETOWA, PERTURBACJA, OSUTKA SOSEN, KOSZYKÓWKA, ZŁOTÓWKA, ŻEGLARZ, USTERZENIE RUDLICKIEGO, PODPORA, PLEUSTOFIT, PINGWIN BIAŁOOKI, PLAFON, ZACHOWAWCZOŚĆ, HUBA BIAŁAWA, PAS WŁĄCZENIOWY, SIŁA LORENTZA, KARBIDEK, SKRYBA, FUZJA JĄDROWA, ŚMIERDZĄCE JAJO, GWAJAKOWIEC, SKŁADNIA RZĄDU, KAPELUSZ PANAMSKI, BULWA, PRZEGUB, OBLECH, BÓBR AMERYKAŃSKI, LODOWIEC SZELFOWY, SZCZOTECZKA, DESKA KLOZETOWA, KANAŁ PÓŁKULISTY, KEKULE, RUCH PRZYSPIESZONY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, UMOWA KONTRAKTACJI, POLONEZ, ÓSEMKA, DRUK ULOTNY, KAZAMATA, TRZĘŚLIKOWCE, TRACKLISTA, SIATKA, CUDA NA KIJU, ALDOL, GNIOTOWNIK, ARENGA PIERZASTA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MASTURBACJA, GRZEBIEŃ, MUSZLA, BRETOŃSKI, SPRAWDZIAN, ALMIKI, CZERWONOKRZEW, UKŁAD CYFROWY, KOSTIUM, LANSJER, ESTAZOLAM, PŁOMYCZEK, SUBKONTRAKT, BANK DANYCH, POWIĄZANIE, ŁUK BLOCZKOWY, CHIROPTEROLOG, SADOWNICTWO, ODKRYWANIE DUSZY, PASZKWILANT, TARCZA KRYSTALICZNA, WILK PSZCZELI, ASYSTA, REWOLWER, TERMINAL KONTENEROWY, KAGANIEC, WYTRAWERSOWANIE, PLATFORMA SERWEROWA, KOTWICA, LUGIER, FONETYKA AKUSTYCZNA, AMORY, PIERWSZY, WOSKOWNIA, RZUT OSZCZEPEM, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, DRAMA, ROZWAŻNOŚĆ, KOKTAJL MOŁOTOWA, STANDARDBRED, PROLIFERACJA, IRYZACJA, KORNICKI, KSIĄŻĘ ALBERT, PÓŁSANATORIUM, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, WARIAT, ULOT, JEDWAB, HAMULEC TAŚMOWY, ZAPOJKA, DELAWIRDYNA, CHYTROŚĆ, CYKLAMAT, CYFRA, SKARPETKA, LAMPA KARBIDOWA, WOREK, DOKUMENTALISTYKA, BATAT, ASTRACHAN, DRZEWO GUTAPERKOWE, KLUSKA KŁADZIONA, ODMIANA HERBOWA, PIKIEL, TRITYLODON, CYJANOŻELAZIAN(II), ROZNOSICIEL, IZOPRENALINA, ODPYLNIA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, HORYZONT CZĄSTEK, TYRANOTYTAN, JASKINIOWIEC, PARADOKSOGRAF, WYDAWNICTWO SERYJNE, WODOROSIARCZAN(VI), GZY, PAROKSYZM, OBLITERACJA, SYFON, KONSUL, DEOKSYGUANOZYNA, REALIZM, APLEGIER, PODŁOŻE GRUNTOWE, AKTUALIZM, FATALIZM, KWAS PALMITYNOWY, WARSTWA OZONOWA, AKCELERATOR LINIOWY, ZBIÓR, TIOALKOHOL, CIĄŻA, PUSTA STRUNA, CUKIER LODOWATY, KOŃCZYNA, ZAMACH SAMOBÓJCZY, CNOTLIWA ZUZANNA, FILOZOFIA, GRUBA LINIA, ANGIELSKA FLEGMA, CHLOREK SREBRA, WELUR, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, TOPIALNIA, REGENERACJA, PUŁAPKA KREDYTOWA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KOŁODZIEJ, ARABSKI, NARCYZ, NOSACZ, RZADKOŚĆ, DETALISTA, AGROPROMOCJA, PIEKŁO, MOLE, ABISAL, GARDEROBA, OLEJARNIA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, KORONIARZ KOŃCATY, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, BIEG, ŚLIZG, PROCES DOSTOSOWAWCZY, MANIAK, UBOŻENIE, KLEJOWNIA, KAUTOPIREIOFAGIA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, KALIMBA, HYDROFOB, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, PROCENT SKŁADANY, ZASADA, MASECZKA, HYDROKSYAMINOKWAS, ATTACHAT, KALKA CERAMICZNA, MAGISTRALA, CYGAN, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ŚRYŻ, LIT, RYZYKO NIEWYGASŁE, OLEJ ARACHIDOWY, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, GZY, BUTELKA MIAROWA, DNO, GRAFIKA RASTROWA, SEPTET, TELEBINGO, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PEPINIERA, NAWÓJ, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, MALINNIK, PREMIA GÓRSKA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, NARCIARZ DOWOLNY, SIODŁO, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, SZTUCZNY SATELITA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, NAGRODA POCIESZENIA, PRZEPIÓRKA, CZASOPISMO NAUKOWE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, WINDSOR, SPLĄTANIE, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KRAKELURA, WLANIE SIĘ, WF, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, PRZEWOŹNIK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, TKACZ, BIUROKRATA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, HELIKOPRION, KOKILKA, SEJM, BIOLOGIA SYSTEMOWA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KISZKA, SZWARCCHARAKTER, DNA MOCZANOWA, CHRZĄSTKA, OCEANOTECHNIKA, HELIOFIZYKA, GENOMIKA TEORETYCZNA, LASONOGI, DRZEWO TERPENTYNOWE, PRZYBŁĘDA, GRUSZKA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, GRZYB PIASKOWY, SZYNSZYLE, REIFIKACJA, PRZEDGÓRZE, VOLKSDEUTSCH, ZAKŁADNIK, FALA, RADIOMECHANIK, BIAŁORUSKI, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, UNTERWALDEN, SIATKA, CAP, BON OŚWIATOWY, WINA NIEUMYŚLNA, KRZYŻ MALTAŃSKI, HEIMWEHRA, ŁATA, PŁYWACZEK, SPOŻYCIE, PAS PLANETOID, EKSPEDYTURA, ŁUSKOSKÓRNE, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, JOGIZM, NITROZOBAKTERIA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ZANOKCICA CIEMNA, CHLORAN(V) POTASU, MONTANISTA, IZOZYM, POZBYWANIE SIĘ, ?KOPROFAG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IZOMER PRZESTRZENNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOMY POŁĄCZONE SĄ W TYCH SAMYCH SEKWENCJACH CO W INNYM, ALE RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE UŁOŻENIEM PRZESTRZENNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IZOMER PRZESTRZENNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOMY POŁĄCZONE SĄ W TYCH SAMYCH SEKWENCJACH CO W INNYM, ALE RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE UŁOŻENIEM PRZESTRZENNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOMER KONFIGURACYJNY izomer przestrzenny, związek chemiczny, w którym atomy połączone są w tych samych sekwencjach co w innym, ale różnią się jedynie ułożeniem przestrzennym (na 20 lit.)
STEREOIZOMER izomer przestrzenny, związek chemiczny, w którym atomy połączone są w tych samych sekwencjach co w innym, ale różnią się jedynie ułożeniem przestrzennym (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOMER KONFIGURACYJNY
izomer przestrzenny, związek chemiczny, w którym atomy połączone są w tych samych sekwencjach co w innym, ale różnią się jedynie ułożeniem przestrzennym (na 20 lit.).
STEREOIZOMER
izomer przestrzenny, związek chemiczny, w którym atomy połączone są w tych samych sekwencjach co w innym, ale różnią się jedynie ułożeniem przestrzennym (na 12 lit.).

Oprócz IZOMER PRZESTRZENNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOMY POŁĄCZONE SĄ W TYCH SAMYCH SEKWENCJACH CO W INNYM, ALE RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE UŁOŻENIEM PRZESTRZENNYM sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - IZOMER PRZESTRZENNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY, W KTÓRYM ATOMY POŁĄCZONE SĄ W TYCH SAMYCH SEKWENCJACH CO W INNYM, ALE RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE UŁOŻENIEM PRZESTRZENNYM. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x