ZAGŁĘBIENIE, ROWEK W BOCZNEJ KRAWĘDZI JEDNEGO ELEMENTU Z DREWNA, W KTÓRYM WCHODZI CZĘŚĆ WYSTAJĄCA DRUGIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WPUST to:

zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu z drewna, w którym wchodzi część wystająca drugiego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WPUST

WPUST to:

w mechanice: element pośredni (łączący) połączenia wpustowego (na 5 lit.)WPUST to:

FELC (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGŁĘBIENIE, ROWEK W BOCZNEJ KRAWĘDZI JEDNEGO ELEMENTU Z DREWNA, W KTÓRYM WCHODZI CZĘŚĆ WYSTAJĄCA DRUGIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.566

KAMIZELA, KOŃCÓWKA, JĘZOR OSUWISKOWY, HEBRAJSKI, ODŁAM, JAMNO, KICK BOXING, CIESAK, CHOLEWKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, BOBROWISKO, KOMORA GAZOWA, FLOTA, ZABIEG LECZNICZY, ŁYŻKA, LÓD, CIĘCIWA, BIAŁORUSKI, SKLERYT, OKRĘŻNICA ESOWATA, SŁOJOWANIE, OSTRY KURS, OKAP, AKCIK, CZWÓRKA, TRADYCJA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, BABA, MIKOŁAJKI, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, CZEP, JODEK, SZEW STRZAŁKOWY, BENEFIS, KARBOANION, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, WAŁECZEK, PRIORYTET, ADŻMAN, PROBLEM DECYZYJNY, TRZON, PRZYZIEM, KARWIA, ANGEOLOGIA, SPÓJKA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, PRACA, KONSULAT, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, PLOTER PŁASKI, ROZBUDOWA, PRZEDŻOŁĄDEK, KOLUMNA, PLASTYCZNOŚĆ FENOTYPOWA, KORONA, SUBIEKT, SYJON, LECYTYNA, PARNIK, PORTAL INTERNETOWY, PASMO PRZENOSZENIA, OPTY, LAWETA, STRZEMIĘ, GAR, ŚCIANA DZIAŁOWA, PRECYPITAT, AKT, ZŁOŻENIE, STYL DOWOLNY, HYDROŻEL, SPLOT ODBYTNICZY, SCHERZO, PIEŚŃ, PRZYCISK, ŁĘK, TLENEK AZOTU, PRZYCHODNIA, WARZYWO, PODEST, UŁAMEK WŁAŚCIWY, RĘBARKA, EWANGELIA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, MOC CZYNNA, LIMBO, DYPTYCH, KABOTAŻOWIEC, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, ANGLOSASKA, HIPEROATOM, FRANCUSKI, GONIEC KRÓLEWSKI, POŁUDNIE, PARODOS, PRZYBYTEK, POLONISTYKA, ACHTERDEK, KORBKA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, PODZBIÓR, SPODNIK, ROZPIĘTOŚĆ, POKOLENIE, TOTALIZATOR, KLEJNOTKA ZIELONA, CZUBEK, CAŁUSEK, TERCJA, KOMORA MINOWA, KONTRPOCHÓD, CERKWISKO, SEMINARIUM DUCHOWNE, GRYZ, FEDERACJA MIKRONEZJI, UZDA, ROMANISTYKA, LAS MIESZANY, APARTAMENT, OSTROGA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, STADIUM, JUDAIZM, OGNISKO, PRZYKRYWKA, SŁOWO, KRASNOLUDZKI, ODDZIAŁ, KORZONEK, INSTRUMENT STRUNOWY, PÓŁSFERZE, ARCHEOTYRIS, NARYS POLIGONALNY, SIŁA WYŻSZA, ODCINEK, POMPA ŁYDKOWA, TEMAT FLEKSYJNY, LINIA KOLEJOWA, HEŁM TURNIEJOWY, NACZYNIE WZBIORCZE, NIEWAŻKOŚĆ, RYNEK KAPITAŁOWY, BRZUSZEK, LONDYN, PADOK, REGENERAT, SINGIEL, WESOŁE MIASTECZKO, WYDAJNOŚĆ PRACY, WIEK POBOROWY, WUEF, ALFABET MIGANY, PUPA, OŁTARZ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, UKŁAD SŁONECZNY, LEJ, KNAGA, ELEMENT CAŁKOWITY, SIODZI, SZLACHTUZ, OSCYLATOR, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, SZRANKI, PÓŁGOLF, OKRES, KONFEKCJA, RPG, SET, ITAKA, ADWERBIUM, CZESKI, LOKAL, POCIĄG FIZYCZNY, MUFA, AFGAŃSKI, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, GAZELA, KARB, KONTRABAS, LAS DRĄGOWY, AGENCJA, SOPEL, ZWIERCIADŁO, TEK, KUŹNICA, DUKLA WIERTNICZA, GRZEBIEŃ, SEKRETARZYK, KOREAŃSKI, WANDAL, PRZĄŚNICA, ASFALT, WIERZCHOŁ, SUMATOR, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, POKÓJ, BIEG ROZSTAWNY, ODCINEK, NIEMIECKI, ETAT RĘBNY, SKRZYDŁO, PUPINA, DOŁEK OSIOWY, CMENTARZ GRZEBALNY, BLIŹNIAK, IBIS BIAŁY, NAPASTLIWOŚĆ, PILARKA RAMOWA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, BIURKO, KREWETKA PŁYWAJĄCA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, ARMIA ZACIĘŻNA, WAŁ MORENOWY, PANTALEON, TOPIK, ANAL, ŚLEDŹ, ANAPSYDY, ZAŁOŻENIE, ORZECZENIE, SATANISTA, OBŁUSZYN, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ZALESIE, REZERWA OBOWIĄZKOWA, STAW KULISTY WOLNY, NEON, SĄD JEDNOSTKOWY, DRAMAT GANGSTERSKI, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, KLEJONKA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, GROSZ, HAMULEC BĘBNOWY, PRE-PAID, NERWICA SPOŁECZNA, PŁATEK USZNY, KWIAT LOTOSU, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, CZARNA MOWA, INDYWIDUALIZM, PAN, NONA, ZALĄŻNIA, TRZON TŁOKOWY, RADIOKABINA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KLASA, BAWET, KWASICA, EMPIREUM, MASKA, CHIŃSKI, FLOTA, PUDŁO REZONANSOWE, WĘGIEŁ, BASEN SEDYMENTACYJNY, BATERIA, KAMBUZ, CZANKA, TOTEM, GIMNASTYKA, METODA ELEMENTU BRZEGOWEGO, NIERUCHOMOŚĆ, AUTOPORTRET, FOTOLAB, AMALAKA, TRZON, SZWEDZKI, MISA EWORSYJNA, NORRLAND, MIĘKKOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ŁUCZYNA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, CIOSŁA, SINIZNA, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, PORTUGALSKI, STOPA, TUNER, SIOSTRA, CEWA, LUZACKOŚĆ, AULOS, ESICA, SKŁAD, ZWORA, ZALĄŻNIA, TRZON, SZYNKA, BRZUCHORZĘSKA, STREFA CZASOWA, OSKARŻENIE PUBLICZNE, ?SCENA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAGŁĘBIENIE, ROWEK W BOCZNEJ KRAWĘDZI JEDNEGO ELEMENTU Z DREWNA, W KTÓRYM WCHODZI CZĘŚĆ WYSTAJĄCA DRUGIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAGŁĘBIENIE, ROWEK W BOCZNEJ KRAWĘDZI JEDNEGO ELEMENTU Z DREWNA, W KTÓRYM WCHODZI CZĘŚĆ WYSTAJĄCA DRUGIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WPUST zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu z drewna, w którym wchodzi część wystająca drugiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WPUST
zagłębienie, rowek w bocznej krawędzi jednego elementu z drewna, w którym wchodzi część wystająca drugiego (na 5 lit.).

Oprócz ZAGŁĘBIENIE, ROWEK W BOCZNEJ KRAWĘDZI JEDNEGO ELEMENTU Z DREWNA, W KTÓRYM WCHODZI CZĘŚĆ WYSTAJĄCA DRUGIEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZAGŁĘBIENIE, ROWEK W BOCZNEJ KRAWĘDZI JEDNEGO ELEMENTU Z DREWNA, W KTÓRYM WCHODZI CZĘŚĆ WYSTAJĄCA DRUGIEGO. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x