RODZAJ RACHUNKU ZDAŃ, W KTÓRYM PRZYJMUJE SIĘ WIĘCEJ NIŻ DWIE WARTOŚCI LOGICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA to:

rodzaj rachunku zdań, w którym przyjmuje się więcej niż dwie wartości logiczne (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ RACHUNKU ZDAŃ, W KTÓRYM PRZYJMUJE SIĘ WIĘCEJ NIŻ DWIE WARTOŚCI LOGICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.475

WAGA SZALKOWA, KOMORNIK, PIECZYNG, ANTARKTOPELTA, FLĄDRA, PRUSAK, HANDEL ZAMIENNY, NIKANDRA, SIATKA, WZMACNIACZ, ANONIMAT, PLEZJOZAUR, LAMPAS, PĘTÓWKA, SĘDZIA KALOSZ, ŻABA, PŁETWA STEROWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, ODSTĘPSTWO, HARUSPIK, KARABIN AUTOMATYCZNY, PALIWO RAKIETOWE, PLANIMETRIA, ZATRWIAN, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, TANATOLOGIA, TALK SHOW, MODERNIZM, TURIAZAUR, KORONA, LICZEBNIK ZBIOROWY, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, TYTAN, PROLIFERACJA, PIANOLA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, DIODA PRÓŻNIOWA, PIJAWKA, GOT, KARACENA, PODKÓWKA, RAJD, GRZECH ŚMIERTELNY, ZDRAJCA, ZESPÓŁ CAPLANA, PRZEWÓD, AZTREONAM, GEN PLEJOTROPOWY, PŁOW, WSPÓŁMAŁŻONEK, MECHANIZM JEZDNY, TUBKA, DOJŚCIE, BÓL, SZYBKOWAR, GITARA HAWAJSKA, EKSPERTKA, PODUSZKA BALANSOWA, ROŚLINA NASIENNA, TELEGRAF CHAPPE'A, STAN, NASIONO, WULKAN BŁOTNY, PODZBIÓR, SZWARCCHARAKTER, SCENICZNOŚĆ, SUBSTANCJA EGZOGENNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, RYJEC, ZĄBEK, BEZANMASZT, KRWIOŻERCZOŚĆ, SKRADANKA, CHOROBA SOMATYCZNA, OBUSTRONNOŚĆ, TEST KOMPLEMENTACJI, KOLEPIOCEFAL, RYBI OGON, DAŃ, DNA MOCZANOWA, IDIOFON, WYCENA, DOLAR FIDŻI, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, POPYCHŁO, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, RUMBA, JEŻOWIEC, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PTEROSPONDYL, SHOUNENAI, KOMITET KOORDYNACYJNY, FERGANAZAUR, POIDEŁKO, BRACTWO SZPITALNE, HEKSAPTYK, INHIBICJA, TREPAK, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, SKÓRZAK, WAWRZYNEK, CHORDOFON, PORA, RODZAJ GRAMATYCZNY, OKRUSZYNA, CZĘŚĆ, STEROWANIE HYDRAULICZNE, IMPRESYJNOŚĆ, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, FUNKCJA BORELOWSKA, ADAM SŁODOWY, KIEROWCA TESTOWY, ZESPÓŁ BEHRA, GLIKOZYD FENOLOWY, ASZKENAZKA, PIKNIK, JĘCZMIEŃ OZIMY, SZTAJEREK, KOŁNIERZ SZALOWY, ZWARTOŚĆ, PŁOMYK, IMPREGNATOR, IMPRESYWNOŚĆ, GROCH, STULENIE USZU, SZUFLA, SKROMNOŚĆ, ZAPASY, ODWSZALNIA, DZIANINA, ANTONÓWKA, DOOM METAL, KATAKUMBY, BUGENAZAURA, KAMPUS, SALON PIĘKNOŚCI, JEDNOSTKA ALOKACJI, DERMATOLOGIA, POJEZIERZE, KORD, TYRALIERA, PISCHINGER, TROCZEK ZGINACZY, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, KWADRAT, PIRAMIDA, UNIKATOWOŚĆ, ASOCJACJA, NARAMIENNIK, BŁONA MIĘŚNIOWA, SPRAWDZIAN, TEMPERATURA CURIE, SEMINARZYSTA, ALEJA SZTYWNYCH, CIĄŻA, ODRĘTWIENIE, BRUTALIZM, KOTWICZNIKOWCE, RYCERZ, EFEKT SORETA, GRAF DOSKONAŁY, CALLANETICS, NAZWA OGÓLNA, MORGANUKODON, LÓD WŁÓKNISTY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, XHOSA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, GRUPA RYZYKA, STRUMIEŃ, JAŁOWNIK, UDRY, IRANIZACJA, ALGEBRA, IMPREGNAT, CECHOWNIA, GORĄCZKA DUM-DUM, LODRANIT, STAN PODSTAWOWY, KUC SZETLANDZKI, DĘBIK, SKOS, SZKŁO LABORATORYJNE, TYRANOTYTAN, SZEŚĆDZIESIĄTKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, TROJEŚĆ, RYBONUKLEOZYD, TOTALIZATOR, MOKRADŁOSZ, ARTYLERIA, DINGO, WOJNA CELNA, WYWRÓCENIE SIĘ, PŁOTKA, GWAŁTOWNOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PRAŻNIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, PATENA, INDUKCJA WŁASNA, BYLICA POSPOLITA, DOJŚCIE, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, JEDNOKOMÓRKOWIEC, SADZENIAK, MOMENT MINSKY'EGO, KABAŁA, PĘTÓWKA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, MELODYKA KANTYLENOWA, GORG, MIRAŻ, ZWARCIE, FRAMUGA, TOTEM, TARTAN, KRYPA, POCHODZENIE, MALAWIZAUR, CENA ZAMKNIĘCIA, RYWALIZACJA, RUMIAN PSI, WIELKA CHOROBA, JĘZYK ŻYWY, HURTOWNIA DANYCH, LEJEK, WARTOŚĆ DODANA, GALOPKA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, TOCHIZAUR, POŻYCZKOMAT, ORFIKA, KLUCZ DYSZKANTOWY, ZARAŻONY, PRANA, MOWA ZALEŻNA, DOLOT, PRYSKAWKA, NALEŹLINA, CMOKIER, JĘZYCZEK U WAGI, AULA, ANTYGRAWITACJA, DEALPACK, MAKSISINGIEL, STAŁA SVEDBERGA, MISIAK, ZAZDROŚĆ, TEOLOGIA WYZWOLENIA, BAJKOWOŚĆ, TIENSZANOZAUR, WODOROSIARCZAN(VI), KOŹLAREK, DRAPACZ, APARAT DALMIERZOWY, ENCYKLOPEDYSTA, ŚMIAŁOŚĆ, HAIŃSKI, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, KARDAMON, RZEP, BŁYSTKA OBROTOWA, NORMALIZATOR, PRZEBIEG, BARCZATKA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, RODZAJ ŻEŃSKI, BRÓG, KIRYS, OGNISKO MAGMOWE, STARA MALUTKA, SZKAPLERZ, TROMPA, FOTOEDYTOR, ELASMOZAUR, KACERSTWO, ETOLOGIA, HUMOR SYTUACYJNY, FAJCZARNIA, CZYNELE, SZMACIAK, SEKCIARSTWO, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, NA PIESKA, PLANTAN, KOPOLIMER, NASADKA, TANIKOLAGREZ, SENTYMENT INWESTYCYJNY, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, ARYTMIA, MANDRYL, FALKARIUS, CLERK, ?ZAROST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.475 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ RACHUNKU ZDAŃ, W KTÓRYM PRZYJMUJE SIĘ WIĘCEJ NIŻ DWIE WARTOŚCI LOGICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ RACHUNKU ZDAŃ, W KTÓRYM PRZYJMUJE SIĘ WIĘCEJ NIŻ DWIE WARTOŚCI LOGICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA rodzaj rachunku zdań, w którym przyjmuje się więcej niż dwie wartości logiczne (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA
rodzaj rachunku zdań, w którym przyjmuje się więcej niż dwie wartości logiczne (na 22 lit.).

Oprócz RODZAJ RACHUNKU ZDAŃ, W KTÓRYM PRZYJMUJE SIĘ WIĘCEJ NIŻ DWIE WARTOŚCI LOGICZNE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RODZAJ RACHUNKU ZDAŃ, W KTÓRYM PRZYJMUJE SIĘ WIĘCEJ NIŻ DWIE WARTOŚCI LOGICZNE. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast