ORGANIZM WYKORZYSTYWANY W BADANIACH GENETYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA SWOJE CECHY, DZIĘKI CZEMU PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA RÓŻNYCH ASPEKTÓW BIOLOGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGANIZM MODELOWY to:

organizm wykorzystywany w badaniach genetycznych ze względu na swoje cechy, dzięki czemu przyczynia się do lepszego zrozumienia różnych aspektów biologii (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM WYKORZYSTYWANY W BADANIACH GENETYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA SWOJE CECHY, DZIĘKI CZEMU PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA RÓŻNYCH ASPEKTÓW BIOLOGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.838

GĘSIARZ, NADŚWIADOMOŚĆ, SŁUPOZĘBNE, BIZNES, JĘZOR, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, TROGLODYTA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, ROPUCHY NOSATE, BUŁKA WYBOROWA, CHOROBA KENNEDY'EGO, MICHAŁ, PRAWO FIZYKI, EFEKT LENSE-THIRRINGA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, GRAF PLANARNY, CHOROBA PFEIFFERA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, DEGRENGOLADA, KUJON, PODSTAWCZAK, ROŚLINA, RZUTKA, EKSPATRIANTKA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, ELEMENT, CHOCHELKA, ZBOWID, ELF, PANCERNIK SZCZECINIASTY, LEMNID, PODKATEGORIA, ŁEB NA KARKU, KOŚĆ CZOŁOWA, KOMBINACJA ALPEJSKA, PLOTER PŁASKI, TYGRYSIE OKO, MÓL BOROWICZAK, ZJAWISKO SEEBECKA, DIU, SZALE, ODBYTNICA, MOTYLEK, POPYCHŁO, WIELOETAPOWOŚĆ, RENESANSOWOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, KAPITULACJA, OBŻARCIUCH, MADZIARSKI, TYP, SZPULKA, CEL, GREKA, ŁUSKOWCE, HAPLOID, LUKIER, ASTRONAUTYKA, RZEMIEŚLNICZEK, SFERA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, GOGLE, ŻUŁAWA, PARAMAGNETYK, ORTOCENTRUM, CHOROBA LEVA, SECESJONISTA, KRASNOLUDZKI, KLUB, ANTYCYPACJA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, MINIALBUM, POPRZEDNICZKA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, LOGATOM, KALORMEN, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, WYCIERACZKA, DZIENNIKARZ PRASOWY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, BAON, KOMEDIANT, RULETKA, SIKORY, BUDOWNICTWO WODNE, SZATAN, WOLNA AMERYKANKA, MASZYNA CIEPLNA, NIEBO, WICIOWCE, PIJAK, POTENCJAŁ DZETA, CHRZEST, LENIWCOWATE, SZYBKI PANCERNIK, SKLEP ZOOLOGICZNY, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, ZAPASY, EKRAN FLUORESCENCYJNY, CIEMNOBLASZEK, SAVE, WCIĄGARKA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, FONETYKA AKUSTYCZNA, CZEKADEŁKO, TKANKA TWÓRCZA, ZEGAR KWARCOWY, TENOR DRAMATYCZNY, USTNOŚĆ, KARLIK KUHLA, PROZIAK, ODWSZALNIA, GRZYB PASOŻYTNICZY, KUC MERENS, CZUWANIE, LICZBA WYMIERNA, RICERCAR, TEMPERATURA UPAŁU, FOKMASZT, SMYCZ, PŁYWACZEK, WSCHÓD, CIĄGOTY, CHOROBA BERGERA, MIECZ OBROTOWY, DRAPIEŻNIK, GRZEBIEŃ BIODROWY, PRZEŚLADOWANIE, CYSTOLIT, WYLEW, STADIUM ANALNE, OPPERT, ZASIĘG, BIAŁY ŚPIEW, JUTLAND, EGALITARYZM, PIASEK MOCZOWY, KSYLOFON, BIEGŁOŚĆ, GORĄCY PIENIĄDZ, LATELIONAL, REWANŻ, MOBIL, TAMARYNDA, PASEK, APIKOMPLEKS, ZYGMUNTÓWKA, BYSTROŚĆ, SONDA MOLEKULARNA, KILOMETR ZEROWY, SIŁA, WYZIEWY, PODUSZKA ELEKTRYCZNA, ŚMIGŁO, PROWANSALSKI, SONAR, USPOSOBIENIE, NADPŁYNNOŚĆ, RUCH RELIGIJNY, NAKŁADKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, STRZELEC, PRASA HYDRAULICZNA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MAJSTRA, NEUROBLASTOMA, ZBÓJNICKI, ŚWIATEŁKO W TUNELU, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ZASADA PRZYSPIESZENIA, STANIĘCIE, DAKTYL, WAHACZ, HELING, PRĄTKI ATYPOWE, DZWONY, SKRAJNA PRAWICA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, STARY WYGA, REZYSTOR, NIEOBYCZAJNOŚĆ, OTRUPKA WESTWOODA, PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY, ARABIZOWANIE SIĘ, GRZYBIARZ, CYWILNOŚĆ, SPRAY, WYŻ, OBSUWISKO, JĘZYK LECHICKI, JAMA PACHOWA, HIPOPOTAM, BUDOWNICTWO, DENDROMETRIA, WYRĘBA, BAR TLENOWY, CZEPEK, DENUNCJANT, RUSZNIKARZ, POWIJAKI, LABORANT, BRUDNICA NIEPARKA, ADAT, EKONOMIA NORMATYWNA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, WAREG, GUARANA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, LINIA PRZEMIANY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, KOMEDIANTKA, TRAFUNEK, ORTOPTYSTKA, WYRZEKANIE, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ANION HYDROKSYLOWY, SFERA BIOTYCZNA, NISKOŚĆ, GOSPODARSTWO KRAJOWE, LORDOSTWO, CYKL KONIUNKTURALNY, ŚWIT CYWILNY, SPOLEGLIWOŚĆ, ANARCHIZM, BUSINESSWOMAN, WIZJER, PARK KRAJOBRAZOWY, TAMTAM, OSTROGA PIĘTOWA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, HIGHLAND, GNOJOWNIK, RANA WYLOTOWA, FLESZ, AUTOTELICZNOŚĆ, ESKORTA, TOCZYSKO, PERIOD, GNIAZDO PROCESOROWE, DENATURACJA BIAŁKA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, BABA JAGA, KURATORKA, DINGO, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, DYM, PORTUGALSKOŚĆ, NACJA, DEALPACK, PROTESTANTYZM, LATANINA, STYGOFIL, PIERWIASTEK, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, DOWÓD WPROST, MELIORACJA WODNA, GRUCZOŁ DOKREWNY, POGROBOWIEC, BRYGADA, ZWÓJKOWATE, FARSA, AWARYJNOŚĆ, RYNEK WSCHODZĄCY, FALA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, FRANIA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, SZKLANKA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, DRÓB, MASZYNA TURINGA, RENTGENOLOGIA, DIETA, ZWIĄZKOWIEC, RASZKA, WŁÓKNO, OFICER TAKTYCZNY, HIPIATRIA, ZWIĄZANIE SIĘ, KOMIK, ABRAKADABRA, ALBULOKSZTAŁTNE, KALENDARZ, OKSFORD, RYTUAŁ, SKRADANKA, WIGILIA, IZOZYM, PŁASKI TALERZ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SŁONIOWATE, PIES NA BABY, SŁONOROŚLE, KSIĘGOWOŚĆ, TYFUS PLAMISTY, ŁOKIEĆ TENISISTY, PRZESUWNIK, BENGALSKI, ?HIPPIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM WYKORZYSTYWANY W BADANIACH GENETYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA SWOJE CECHY, DZIĘKI CZEMU PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA RÓŻNYCH ASPEKTÓW BIOLOGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM WYKORZYSTYWANY W BADANIACH GENETYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA SWOJE CECHY, DZIĘKI CZEMU PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA RÓŻNYCH ASPEKTÓW BIOLOGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGANIZM MODELOWY organizm wykorzystywany w badaniach genetycznych ze względu na swoje cechy, dzięki czemu przyczynia się do lepszego zrozumienia różnych aspektów biologii (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGANIZM MODELOWY
organizm wykorzystywany w badaniach genetycznych ze względu na swoje cechy, dzięki czemu przyczynia się do lepszego zrozumienia różnych aspektów biologii (na 16 lit.).

Oprócz ORGANIZM WYKORZYSTYWANY W BADANIACH GENETYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA SWOJE CECHY, DZIĘKI CZEMU PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA RÓŻNYCH ASPEKTÓW BIOLOGII sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ORGANIZM WYKORZYSTYWANY W BADANIACH GENETYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA SWOJE CECHY, DZIĘKI CZEMU PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA RÓŻNYCH ASPEKTÓW BIOLOGII. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast