W BRYDŻU: KOLOR SKŁADAJĄCY SIĘ CO NAJMNIEJ Z CZTERECH KART - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LONGER to:

w brydżu: kolor składający się co najmniej z czterech kart (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BRYDŻU: KOLOR SKŁADAJĄCY SIĘ CO NAJMNIEJ Z CZTERECH KART". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.612

MIEDNICZKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, WATA, DYWESTYCJA, DOJŚCIE, LINIE OCEANICZNE, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, PAŹ ŻEGLARZ, PERILLA ZWYCZAJNA, RDZEŃ, BUTELKA, REGION, PRZYGODA, RETROGRADACJA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, DZIARSKOŚĆ, KONTEMPLATOR, ASYRYJSKI, BRĄZ, MIĘSOŻERCA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, WURST, MONTOWNIA, FEMTOCHEMIA, WAPIENNIK, KOLOROWOŚĆ, BŁONICA GARDŁA, CENA WYWOŁAWCZA, WLANIE SIĘ, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOZIOŁ, SKLEPIENIE PALMOWE, KARA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, PRZEBITKA, SUKCESYWNOŚĆ, STACJA TRANSFORMATOROWA, DŁUGOSZPON, KURTYNA ZERO, SŁUPEK, WARP, LÓD WŁÓKNISTY, OSTREK, BYSTROŚĆ, ODBIJANIE SIĘ, NAPARZANKA, PREPPER, POJAZD LATAJĄCY, OBŻARCIUCH, RZEŹNIA, NOCEK ORZĘSIONY, LAMUCKI, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, FOTEL ROZKŁADANY, KURONIÓWKA, DRWINA, AMORY, AWANS LODOWCA, GRZEBIEŃ BIODROWY, BYT, DOM GRY, WOK, WILCZAR, EMANACJA, GRUCZOŁ COWPERA, NIEPOPULARNOŚĆ, MASZYNA TURINGA, ZŁOTOŚĆ, KOZA SAANEŃSKA, SUCHORYT, SKROMNOŚĆ, SERIA KWALIFIKACYJNA, MIKROSILNIK, KONSONANS, HIPERMETROPIA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, NAPIERANIE, SAMOTRZASK, MAŁYSZOMANIA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, BUTELKA MIAROWA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, CLEVELAND BAY, MASZYNA WYCIĄGOWA, OGNISKO, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TYTAN, ONKOLOGIA, CESARZ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, MA, CZEPLIWOŚĆ, SKANER, HIPERTONIA, PLATYNOGŁÓWKA, AUTOSANIE, NUMER, GNOJOWNIK, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, LAMINAT, ROŚLINA AKWARIOWA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, LAWINA DESKOWA, TEORIA KOLEJEK, OTWARCIE DUSZY, BALON, KATAKAUSTYKA, INTERPOZYCJA, OSTRĘŻYNA, WIERNI, TURBINA RUROWA, RYJEC, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, KAMIKADZE, KOHORTA, ZWID, KPINA, OTOLARYNGOLOGIA, PIERWORODZTWO, WOREK REZONANSOWY, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, KICZUA, OPAD, CHOROBA ZARAŹLIWA, JAPONKA, BARBARYZACJA, PIEKARNIA, KNEBEL, KLIPA, GRZYB NIEJADALNY, KAPOK, MŁOTNIK, RYZYKO KREDYTOWE, WYCZARTEROWANIE, BECZUŁKA, TRYBRACH, URZĄD IMIGRACYJNY, CHELAT, ROZTROPEK, ETER, AMALGAMAT, RAKOWATOŚĆ, AURORACERATOPS, POPYT ELASTYCZNY, CYMES, CYBERNETYZACJA, MOTYLEK, PAPROĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, ROKIETOWATE, KOŚĆ CZOŁOWA, APIKOMPLEKS, PREPAID, WYLEW, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WIEŚ, MIJANY, TEMPERATURA ZAPŁONU, BASKINKA, PADWAN, POSIADY GÓRALSKIE, KROWA, BRANSOLETA KRZYWICZA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, LABORKA, SUWNICA, PROBLEM, FRANCA, LIŚCIENIE, LANGUR KSIĄŻĘCY, PLEUSTOFIT, MER, ORDYNUS, PĘTAK, ARC SIN, FISZ, EROZJA WSTECZNA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, LIMONIADA, MECHANIKA GÓROTWORU, CZOŁO LODOWCA, ORIJA, JAŁOWNIK, KOŁO HERMENEUTYCZNE, DICYNODONTY, SZMALCÓWKA, PINGWINARIUM, PÓŁROCZNIK, PRĄD ZWARCIOWY, KANTYLENA, DYM, KOFFLER, KRATA, BUDOWNICTWO, KNOCKDOWN KARATE, KLĘSKA URODZAJU, MALINIAK, DYSK GALAKTYCZNY, TELEFONIA STACJONARNA, SIŁA SPOKOJU, PARTIA WIEDEŃSKA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, WF, GERMAŃSKI, CLARINO, MUZYKA KLASYCZNA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, FILEMON BRĄZOWY, NEOTENIA, INFORMATYKA, SŁOWO, ZARAŻONY, LISTNIENIE, DUKLA WIERTNICZA, KOROWÓDKI, POPULACJA MENDLOWSKA, ARIANIE, EKSPRES PRZELEWOWY, ZESPÓŁ USHERA, KATA, SZENG, ULUBIENIEC MUZ, PODLIZYWACZ, ŚMIGŁO, BROŃ WODOROWA, ŚLIZGACZ, PACZKA, POITEVIN, NIEBACZNOŚĆ, JEDNOKOMÓRKOWIEC, WOJEWODA, DŻUNGLA, LENIUSZEK, MONIT, OBUDOWA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, NAMOLNOŚĆ, PARADOKS, AMORFICZNOŚĆ, FENETYKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KWALIFIKACJA PRAWNA, POŚLIZG, METATEKST, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, TOBOGAN, RUCH, WERTIKAL, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ŁAŻENIE, BAGNET, SKRZYNKA, KARUZEL, CANTUS FIRMUS, DUŃSKI, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, OSOBISTOŚĆ, CYKLOTYMIA, KORPUS, TRANCE, MECHANIKA TEORETYCZNA, ODWSZAWIANIE, DRZEWO TERPENTYNOWE, REAKCJA ORIENTACYJNA, HARACZOWNIK, KRAWIECTWO, KESON, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, EWANGELISTA, ZBIEŻNOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, JĘZYK INDIAŃSKI, NAPIĘTEK, BADACZ POLARNY, JODEŁKA, KAFKA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KLESZCZE, ADAM SŁODOWY, SEMINARIUM, MAMUT KOLUMBIJSKI, SZAFUNEK, PERGAMIN, START, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, NAWROTOWOŚĆ, SŁAWIANKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, STELMACH, ELEMENT TOCZNY, AKCELERATOR KOŁOWY, PLATT, KLIMAKS, UDAR MÓZGOWY, TABU, STYL GOTYCKI, ?ROŚLINA NASIENNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.612 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BRYDŻU: KOLOR SKŁADAJĄCY SIĘ CO NAJMNIEJ Z CZTERECH KART się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BRYDŻU: KOLOR SKŁADAJĄCY SIĘ CO NAJMNIEJ Z CZTERECH KART
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LONGER w brydżu: kolor składający się co najmniej z czterech kart (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LONGER
w brydżu: kolor składający się co najmniej z czterech kart (na 6 lit.).

Oprócz W BRYDŻU: KOLOR SKŁADAJĄCY SIĘ CO NAJMNIEJ Z CZTERECH KART sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - W BRYDŻU: KOLOR SKŁADAJĄCY SIĘ CO NAJMNIEJ Z CZTERECH KART. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast