PASO PERUANO - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASO PERUWIAŃSKI to:

paso peruano - rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 r. przez Francisca Pizarro; konie te poruszały się inochodem, nazywanym paso, który zachował się w Ameryce Łacińskiej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PASO PERUANO - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.300

KIESZONKA, USTAWKA, BARSZCZ, NATARCZYWOŚĆ, ZACHOWANIE, OLIFANT, COCKTAIL, WAPIENNICTWO, OKRES ZALICZALNY, SAKSOFON ALTOWY, SŁODOWNIA, PROPLASTYD, SARNA EUROPEJSKA, PRAKTYCZNOŚĆ, KEYBORD, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GENERAŁ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, HUGENOCI, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, SYMETRALNA, POROBNICA WŁOCHATKA, KONIOWODNY, THAULOW, KASABA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, ZGRZEWKA, APOGEUM, ELEMENT GRZEJNY, PLEBEJKA, OWCA FRYZYJSKA, STRZAŁA AMORA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, BEZDNO, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, WIDOWNIA, MIEDNICZKA NERKOWA, RENTA PLANISTYCZNA, GRUPA ABELOWA WOLNA, LĘG, KRIONIKA, ŚWIETLÓWKA, LIPOLIZA, INKASO, PRZEŻUWACZE, SYRENY, TAKSON MONOFILETYCZNY, HUBA PACHNĄCA, ANTYCHRYST, CHOMIK DŻUNGARSKI, NIEDOPUSZCZENIE, KOZACY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, FORMALIZM JONESA, SHONEN-AI, PRASAD, RADIOAKTYWNOŚĆ, KAFETERIA OTWARTA, POTRZASK, PRZEGRANA, WSTRZYMANIE, BACH, FLACHA, URANIZM, RAFA, MERMOZ, BUTNOŚĆ, ARBITRAŻ, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, MUFLON, MUTACJA, KOŁNIERZ SZALOWY, FAMA, MILTON ERICKSON, DRAMAT, LAKUNA, ANDROGINIA, BRACIA POLSCY, PRANKO, SSAK, KONCESJA, DESZCZOCHRON, GALIA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, SZYNA, JĘZYK GURAGE, BRUDNIAK, BAŁTOLOGIA, CZAPLA TRÓJBARWNA, CZEPEK, ŚWIT KALENDARZOWY, PISIA, REGENERACJA, CHORAŁ PROTESTANCKI, PRZEJĘCIE, PRZEWALENIE SIĘ, PARUZJA, MISIAK, AMBER GOLD, WÓDKA, KOŁATKA, GLINA LODOWCOWA, NAROŻNICA, NIZIOŁEK, JĘZYK DUNGAŃSKI, ODRA, RADIOMECHANIK, CIENKA SKÓRA, BEZKRĘGOWIEC, LEKCJA MISTRZOWSKA, TARŁO, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KOWAL, SAMSON, HEKSAMETR, RYTM ASYMETRYCZNY, LORDOSTWO, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, KARAWANA, TLENEK KWASOWY, INTENCJONALIZM, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ATAWIZM, AUTOPORTRET, KATEGORIA SPOŁECZNA, MUZYKA CERKIEWNA, SLOW-FOX, SIZAL, MLEKO, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, CHOROBA RDZY, KĄT BRYŁOWY, TONIĘCIE, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, RUSAŁKA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, PIONIER, WARUNKOWANIE, RDZA ZBOŻOWA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, DELFINISTA, POBOŻNOŚĆ, RAJTUZY, BARWA, ROZBITEK, MASKULINIZM, GARDEROBIANA, ZAOCZNY, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, CIAŁO ACETONOWE, RYZYKO KREDYTOWE, STRZEMIĘ, RUSYCYSTYKA, FARERCZYK, CIĘŻKI SEN, MOMENT, ELMERA, UMOWA KONTRAKTACJI, OBJAWIENIE, RZUT RÓWNOLEGŁY, BIAŁKO, DŻERSEJ, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, MARMOZETA, ARCUS TANGENS, KONTYNGENT TARYFOWY, RACJONALIZM, KWAS BURSZTYNOWY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, FAZA KSIĘŻYCA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, SZACHY TRZYOSOBOWE, KASZTELAN, ASYMPTOTA, OBSŁUGIWANIE, LĄD, STRAJK JAPOŃSKI, GANGLIOZYDOZA GM2, WYCIĄG, MONDRIAN, LITEWSZCZYZNA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, PODWÓJ WIELKI, RZEŹNICZKA, ASCEZA, KSIĘGA HIPOTECZNA, WYKONAWCA, KODYFIKATORKA, KAMIKAZE, TOR, SZPULA, SCYT, NUDYZM, INTERAKTYWNOŚĆ, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, KUŚNIERCZYK, CYWIL, OBEDIENCJA, TABLICA CAYLEYA, LORINAZAUR, SILNIK SPALINOWY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, MANTA, CZĄSTKA ALFA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ŚMIECH, WYJCE, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, KOKSOWNIK, SADYZM, KOSZULKA, PRASSAKI, MANGABA ZWYCZAJNA, LABORKA, EFUZJA, AKTYWNOŚĆ, MRÓWKOJADY, PODSZEWKA, CHOPINISTKA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, CYKL POETYCKI, PŁAWIK, ALKID, ZASADA EKWIPARTYCJI, RASA, WZÓR UŻYTKOWY, RESORT, MIECZ UCHYLNY, PASIAK, KOŃ ARABSKI, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, GALLIKANIZM, RODZINA KONTRAKTOWA, OWCA DALLA, HACKNEY, MAKIJAŻ, TALENT, MUSZTARDÓWKA, BIAŁA DIETA, SZYBKOZŁĄCZE, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, AALEN, PACKA, LODOWNIA, PISEMNOŚĆ, GÓWNOZJAD, PREZYDENCJALIZM, PSZCZOLINKA RUDA, KREOLKA, KINEZJOLOGIA, WIRTUOZOSTWO, SPIRILLOZA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, DROGA, DWUMECZ, BRYZG, ANGEOLOGIA, PRACA, CZUCHUNIA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, CYK, POLNIK ZIEMNOWODNY, KRENELAŻ, PARADOKSOGRAF, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, AMAZONETKA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, PRINT, SEDES, MIEJSCE, TRZMIEL DRZEWNY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, XENON, MEZOSFERA, PAPROĆ DRZEWIASTA, STANDARDBRED, POLBARY, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, WIERNY, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, SZTAMBUCH, DEKORATOR WNĘTRZ, MUNK, MYSZ POLNA, ŻABA ŚMIESZKA, MAGIERA, OBRAZKI, PRZYNĘTA, AZYMUT, CÓRDOBA, KWARTALNIK, ŚWIATŁA DROGOWE, ZBRODNIA HITLEROWSKA, GARBATE ANIOŁKI, OWCA, ?ZNAJOMA Z WIDZENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PASO PERUANO - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PASO PERUANO - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASO PERUWIAŃSKI paso peruano - rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 r. przez Francisca Pizarro; konie te poruszały się inochodem, nazywanym paso, który zachował się w Ameryce Łacińskiej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASO PERUWIAŃSKI
paso peruano - rasa koni pochodząca z Peru, a wywodząca się m.in. od koni przywiezionych z Europy w 1532 r. przez Francisca Pizarro; konie te poruszały się inochodem, nazywanym paso, który zachował się w Ameryce Łacińskiej (na 15 lit.).

Oprócz PASO PERUANO - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PASO PERUANO - RASA KONI POCHODZĄCA Z PERU, A WYWODZĄCA SIĘ M.IN. OD KONI PRZYWIEZIONYCH Z EUROPY W 1532 R. PRZEZ FRANCISCA PIZARRO; KONIE TE PORUSZAŁY SIĘ INOCHODEM, NAZYWANYM PASO, KTÓRY ZACHOWAŁ SIĘ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x