ODMIANA BUDDYZMU, KTÓRA JEST GŁÓWNĄ RELIGIĄ TYBETU I JEGO REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH OD CZASU USTANOWIENIA JEJ JAKO RELIGII PAŃSTWOWEJ PRZEZ KRÓLA TRISONG DECENA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDDYZM TYBETAŃSKI to:

odmiana buddyzmu, która jest główną religią Tybetu i jego regionów sąsiadujących od czasu ustanowienia jej jako religii państwowej przez króla Trisong Decena (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA BUDDYZMU, KTÓRA JEST GŁÓWNĄ RELIGIĄ TYBETU I JEGO REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH OD CZASU USTANOWIENIA JEJ JAKO RELIGII PAŃSTWOWEJ PRZEZ KRÓLA TRISONG DECENA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.964

LINEARNOŚĆ, PRZEWRÓT PAŁACOWY, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, CHOINÓWKA, DUNIKOWSKI, PŁYTA KORKOWA, JEDNOŻEŃSTWO, MEC, ARCHETYPOWOŚĆ, CISZA WYBORCZA, PIERWSZOROCZNY, KALKA TECHNICZNA, HAYDN, FRAKCJA, ŚLEPY STRZAŁ, MAJAR, KRETOWINA, BRIENZ, TANCERZ, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, AUDYTOR, MINUTA, DYSKURSYWNOŚĆ, ENTODERMA, KOŚCISTOŚĆ, KĄPIEL, FLAMANDZKI, DESIGNERKA, RAMBO, PIEPRZ ZIOŁOWY, KUCZKI, ANTYWESTERN, TWIERDZENIA TALESA, GŁUCHY TELEFON, PIEŃ WULKANICZNY, DYŻURNA, SZLACHAR, BULIONER, MORENA DENNA, KITAJKA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, PARAZYT, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, OCZODÓŁ, BIOMECHANIKA, GODZINA WYCHOWAWCZA, MENEDŻMENT, WIATRAK, UGIER, SAMOOKREŚLENIE, RAGLAN, KONIECZNOŚĆ, BREST, MISTRZYNI, GRUSZA FAWORYTKA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PROGRAM TELEWIZYJNY, PAŹ, ZESTAWIK, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, BEM, PTERANODON, OMIEG KOZŁOWIEC, STAROINDYJSKI, PSALMOGRAF, KLUCZ, AZJATYCKOŚĆ, PIŁKA HALOWA, DROMONA, KROWIAK, GRZYB SKALNY, TETRIS, BAJA, TURYSTYKA KONNA, CHOROBA SOMATYCZNA, KOBYŁA, JOŁOP, PARAFIA, JĘZYK PIECZYŃSKI, KONWENCJA TURYSTYCZNA, ARSEN, KREDYT REDYSKONTOWY, HECA, WSOBNOŚĆ, OPERA, PODRYWKA, PIECHUR, CYBERNETYZACJA, PILARKA, RĘKA, NIEUCZCIWOŚĆ, PRASA, JEDNOSTRONNOŚĆ, DONŻON, KURZYSKO, IMIR, WYSPIARSKOŚĆ, NIEDELIKATNOŚĆ, DORADCZYNI, NASADA, SAGOWCOWE, PRAWO WEKSLOWE, ŚWIĘTA, ROTACJA, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, OBRAZA MAJESTATU, GÓRY KOPUŁOWE, NAPLETEK ŁECHTACZKI, CZŁON PODRZĘDNY, BALBO, PÓŁKAPONIERA, SŁUP ENERGETYCZNY, POZYTON, KĄTNIK WIĘKSZY, BÓBR AMERYKAŃSKI, AROMAT, DOBRO WOLNE, CHORĄŻA, ASYSTENTKA, ILUZJONIZM, HISTON ŁĄCZNIKOWY, CHYLAT, MAŁPKA, KOMÓRKA ROŚLINNA, AGAR, AMBASADORKA, MIASTO STAROŻYTNE, EGZAMIN, BOŻODAJNIA, PUSTELNICZKA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, IBIZA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, NORMA ABSTRAKCYJNA, USZAK, WYZNANIOWOŚĆ, FRA, BARANIA GŁOWA, ANYŻ, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, NACZYNIOWE, UT, NIEZGRABA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, STONÓG MYSZATY, JEŻ, NIEKOMPLETNOŚĆ, RELACJA TOTALNA, DOLNOSASKI, MATERIA AUTOCHTONICZNA, BROŃ RADIOLOGICZNA, ZARATUSTRIANIN, LARYNGOLOGIA, OKTAWKA, KARTOFLANKA, TELEWIZJA KABLOWA, HELIOLATRIA, OSTROSŁUP FOREMNY, SUGESTIA, BACHATA, KADETT, DOMARSKI, STRAJK OKUPACYJNY, POPRAWKA, WIRUSY SSRNA-RT, MIMBAR, KURTYZOWANIE, ZASOBOŻERNOŚĆ, UCHO, SPECJALIZANTKA, ŚWIECOWANIE USZU, ASEKURANT, MINERALIZATOR, PRACA, CHOROBA GÓRNIKÓW, ZANIECZYSZCZENIA, ZUPA NA GWOŹDZIU, MLEKO LODOWCOWE, PREFEKT APOSTOLSKI, CHWILA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, MANDALA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, OKNO RADIOWE, BON MOT, MALOWIDŁO, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, BOMSTENGA, PROGRAMOTWÓRCA, HELLENIZM, DŻET, WASABI, AUTOTEMATYZM, BAZYLISZEK, ORKIESTRA, WICIOKRZEW, KURIER TATRZAŃSKI, PRODUKCJA WTÓRNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, PŁYWACZKA, GEOLOGIA, WSPÓŁSPADKOBIERCA, NIELITOŚCIWOŚĆ, MOLESKIN, BIDON, SUFFOLK, BOGOMILSTWO, KOLOKATOR, SPLĄTANIE, LUSTRO WENECKIE, WIELKOGŁOWOWATE, DOM PRZYSŁUPOWY, WOKALIZA, KRZYWA PODAŻY, USZYSKO, UCHO ZEWNĘTRZNE, KARABIN PRZECIWPANCERNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, TAKT, PRAKTYKA RELIGIJNA, TARYFIARA, GTA, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, BRAMKARZ, ŁOWCA GŁÓW, KOŃ KLADRUBSKI, LEWICOWOŚĆ, PATRONTASZ, KOŃ BULOŃSKI, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, LEPNICA, REGULATOR POGODOWY, BATERIA, OKLEPIEC, EISEGEZA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, KOKLUSZ, CIAŁO, HISTOLOGIA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, PIŻMOWCOWATE, KILOTONA, POUFAŁOŚĆ, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, SZCZYPIOR, ŚNIEĆ, MERKUROCHROM, MIĘSOPUST, CWAJNOS, WARUNEK, PODSZYWACZ, DELFIN GRUBOGŁOWY, TON, MĄDROŚĆ, NIL, KRZEŚLISKO, FAJKA WODNA, KATASTROFALNOŚĆ, DEGRADACJA SPOŁECZNA, METYL, RADIOECHO, JASZCZURKA SARGANTANA, EFEKTOWNOŚĆ, REGIMENTARZ, PASYWNOŚĆ, ROZMARYN, PŁASKORYT, TRASZKA NADDUNAJSKA, WYWIAD RZEKA, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, JĘZYK URZĘDOWY, MAKROKIERUNEK, MASOŃSKOŚĆ, FAŁSZYWA POLĘDWICA, ORZESZEK ZIEMNY, STRATEG, OPODATKOWANIE, NIECIERPLIWOŚĆ, HELLEN, WYGRA, KONCEPTUALIZM, PORZĄDEK CIĄGŁY, OGNIWO CLARKA, POKAZOWOŚĆ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, SANITARIA, UNIHOKEISTKA, GRENADYNA, CHOROBA HISA-WERNERA, BASTION, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, WIEŚNIAK, GÓWNOZJAD, KLIKALNOŚĆ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ?TRANSEPT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.964 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA BUDDYZMU, KTÓRA JEST GŁÓWNĄ RELIGIĄ TYBETU I JEGO REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH OD CZASU USTANOWIENIA JEJ JAKO RELIGII PAŃSTWOWEJ PRZEZ KRÓLA TRISONG DECENA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA BUDDYZMU, KTÓRA JEST GŁÓWNĄ RELIGIĄ TYBETU I JEGO REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH OD CZASU USTANOWIENIA JEJ JAKO RELIGII PAŃSTWOWEJ PRZEZ KRÓLA TRISONG DECENA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDDYZM TYBETAŃSKI odmiana buddyzmu, która jest główną religią Tybetu i jego regionów sąsiadujących od czasu ustanowienia jej jako religii państwowej przez króla Trisong Decena (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDDYZM TYBETAŃSKI
odmiana buddyzmu, która jest główną religią Tybetu i jego regionów sąsiadujących od czasu ustanowienia jej jako religii państwowej przez króla Trisong Decena (na 17 lit.).

Oprócz ODMIANA BUDDYZMU, KTÓRA JEST GŁÓWNĄ RELIGIĄ TYBETU I JEGO REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH OD CZASU USTANOWIENIA JEJ JAKO RELIGII PAŃSTWOWEJ PRZEZ KRÓLA TRISONG DECENA sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - ODMIANA BUDDYZMU, KTÓRA JEST GŁÓWNĄ RELIGIĄ TYBETU I JEGO REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH OD CZASU USTANOWIENIA JEJ JAKO RELIGII PAŃSTWOWEJ PRZEZ KRÓLA TRISONG DECENA. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast