BREZENTOWA OCHRONA OTWORU W POKŁADZIE, PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI MASZT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁNIERZ to:

brezentowa ochrona otworu w pokładzie, przez który przechodzi maszt (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁNIERZ

KOŁNIERZ to:

element wykończenia ubioru otaczający szyję, wykonany z tej samej tkaniny i na stałe połączony z ubiorem, lub z innego materiału, przyszywany, przypinany lub nakładany (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

kryza, rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

obroża, pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

orteza służąca do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa (na 8 lit.)KOŁNIERZ to:

kryza, względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BREZENTOWA OCHRONA OTWORU W POKŁADZIE, PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI MASZT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.671

BRUTAL, POLER, OKNO MODALNE, JEZIORO RAMIENICOWE, CANON, FREATOKSEN, PODSIEĆ, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PEŁNOLETNIOŚĆ, NEKTAR, SURFING, OBRAZ POZORNY, STYGMAT, PATENT, PSYCHOANALIZA, RDZA, SEKTORÓWKA, KANALIK, SZYPUŁA, TOPOS, PLAYER, ABSOLUCJA, REMIKS, WIDMO ATOMOWE, DYSFAGIA, MORENA, FLESZ, BOTULIZM PRZYRANNY, KULTURYSTA, ARENDARZ, ALDOKSYM, ŚMIECIARZ, DOLNOSASKI, GODŁO MAPY, NAJDUCH, NAWIETRZNIK, RAMIENICA OMSZONA, TURCZYN, SFERA, INDYWIDUALIZM, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PODUSZKA BERLIŃSKA, ADŻAPSANDALI, WIERZĄCY, PRANKSTER, PRZESZKADZAJKA, PRZESIĄK, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, MONOMER, ROMANISTYKA, PERON WYSPOWY, CELIBATARIUSZ, ZESKALANIE, GRUZIŃSKI, HORMON STEROIDOWY, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, ZAPALCZYWOŚĆ, KULMINACJA, WTYCZKA, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, STYL WITKIEWICZOWSKI, STRUMYCZEK, KAPELUSZ KARDYNALSKI, WAŁ, JEŹDŹCZYNI, CHAŁTURSZCZYK, UMIAK, PRACA DOMOWA, FERMENTACJA PROPIONOWA, SĄD GRODZKI, GORZKOŚĆ, GRUPA ILORAZOWA, PRZESTRZELENIE, LABORANT, JODO-SHU, BIEDAK, POIMEK, GAZ PRZEWODOWY, ZYDWESTKA, HUROŃSKI, CHORIZO, KOŃ GORĄCOKRWISTY, DZICZ, KRAINA GEOGRAFICZNA, SCEPTYK, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, KWAS, ZANOKCICOWATE, MELON, MINORAT, KATION AMONOWY, WODNICA, PERUKARZ, AKCJONARIUSZ, DOMINACJA ZUPEŁNA, HARAD, ROHATYNA, KOSTKA, OLDENBURGER, KANGUR OLBRZYMI, CHRYSLER, TERPEN, RYBKA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, FUNDUSZ SOŁECKI, APOLIŃSKOŚĆ, SKRZYDEŁKO, DUJKER MODRY, CIŚNIENIE, KIJEK, BUTONIERKA, TEMPERA, PATENT, BIAŁA HERBATA, OCHRONA PATENTOWA, ZAMKNIĘCIE CELNE, EP, BODZIEC WARUNKOWY, MIĘSIARZ, DZO, RACJONALNOŚĆ, SWOJAK, PERYSKOP ODWRACALNY, STANZA, HOLTER EKG, KROPKA, OBRONA CARO-KANN, PŁUG DWUSKIBOWY, KHUZDUL, PORÓD NIEWCZESNY, SŁOMA TARGANA, SZYBKOWAR, KREOLKA, HELISA, APOLOGETA, ANTYREALIZM, GATUNEK PARASOLOWY, DRAMAT MUZYCZNY, ROKIETA, DELFIN AMAZOŃSKI, HM, OLEJ SOJOWY, LUTERSTWO, KOREKTA DRUGOSTRONNA, PODAWACZ, STARORUSKI, PODGRUPA, KUBECZEK, FEROMON, PRZEKŁAD, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, GAMBIT PRZYJĘTY, KAZARKA CZUBATA, MIÓD BARTNY, POŚWIST, LAMPA FLUORESCENCYJNA, DYKTA, BANDOLET, DOWÓD REJESTRACYJNY, KOSSAK, LAMPA DAVY'EGO, MAKIJAŻ, IMPERIUM GHISCARI, KLOMIFEN, PRZYWODZICIEL, STOPKLATKA, ZADANIE, ŚWIATOWOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, BOSSA NOVA, URLOP TACIERZYŃSKI, DRABINA ANALGETYCZNA, ZWARCIE, PRODUKCJA WTÓRNA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, ROBOTA, USTERZENIE MOTYLKOWE, PIĄTOLIGOWIEC, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, INSTALATOR, KLINKIER, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, HALSZTUCH, STROIK, REFLUKS, MIĘSOPUST, EMPIRYZM GENETYCZNY, DŁUŻNIK SOLIDARNY, RUDBEKIA NAGA, CZARCIE KOŁO, LIMFOSCYNTYGRAFIA, PODŚWIADOMOŚĆ, CHOROBA KRABBEGO, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, JĘZYK LONGOBARDZKI, BIELAJEW, ALF, STRÓJ DWORSKI, KUŁACTWO, MOKASYNY, SOS MUŚLINOWY, MOST ZWODZONY, ZBOCZENIE ZAWODOWE, DRZEWORYT, ENCEFALOPATIA, KIESZONKA, ROZPIS, PODATEK PORADLNY, TAGALSKI, KOŃ PRZEWALSKIEGO, SKOK TŁOKA, ANTYCIAŁO, ZWIĄZEK REWIZYJNY, TRAWOŻERNOŚĆ, SERDUSZKA OKAZAŁE, BIURO LUSTRACYJNE, FAKTORYZACJA, CRIPPEN, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, DŻYGITÓWKA, RUNDA HONOROWA, WIZJER, HACEL, DELEGAT, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, DEASEMBLACJA, MENTON, SNICKERS, CHEMIA POWIERZCHNI, MILEW, PRACOWNIK BUDOWLANY, DAMKA, RANNY, WYPRAWKA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PŁAT CIEMIENIOWY, GOŁĘBIE SERCE, MOTOROWODNIAK, ODBYTNICA, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, CHAŁTUROWIEC, AUTOSZCZEPIONKA, LODOWIEC ALPEJSKI, METEORYT, CIAŁKO ŻÓŁTE, ZAPAŁECZKA, KLUCZ KODOWY, KORMORAN BRUZDODZIOBY, GRA WYŚCIGOWA, CYBERPANK, KOD GRAYA, TICO, ASTRONOM, WYPORNOŚĆ, PIERWSZY WERTYKAŁ, BIOLOG, STOSUNEK UMOWNY, WIELOPESTKOWIEC, PATRONTASZ, SZTAG, OBLACJONARIUSZ, DEMOLUDY, REKTASCENCJA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, ŁĄCZNOŚĆ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, UKŁAD DYNAMICZNY, CHOROBA RDZY, KALORMEN, KIEROWCA, DZIEDZICZNOŚĆ, CEWKA, JENIEC, NAKŁADKA, ARMEKT, KORIACKI, TERYNA, SINGEL, DŻAMAHIRIJJA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, TOR ODSTAWCZY, FILM ODWRACALNY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, SZARPANKA, ŁUT, JUMPER, FALABELLA, GRZYB TWARDZIOSZEK, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, BŁYSK, OWOC WIELOKROTNY, STRZEMIĘ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, DOBRO PRYWATNE, MINIMALIZM, NIENOWOCZESNOŚĆ, ?WYCIĄG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.671 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BREZENTOWA OCHRONA OTWORU W POKŁADZIE, PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI MASZT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BREZENTOWA OCHRONA OTWORU W POKŁADZIE, PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI MASZT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁNIERZ brezentowa ochrona otworu w pokładzie, przez który przechodzi maszt (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁNIERZ
brezentowa ochrona otworu w pokładzie, przez który przechodzi maszt (na 8 lit.).

Oprócz BREZENTOWA OCHRONA OTWORU W POKŁADZIE, PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI MASZT sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - BREZENTOWA OCHRONA OTWORU W POKŁADZIE, PRZEZ KTÓRY PRZECHODZI MASZT. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast