JEDEN Z TYPÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSTĘPOWANIEM DZIAŁÓW FUNKCJONALNYCH KIEROWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW ORAZ ZŁAMANĄ ZASADĄ JEDNOŚCI ROZKAZODAWSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRUKTURA FUNKCJONALNA to:

jeden z typów struktury organizacyjnej charakteryzujący się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów oraz złamaną zasadą jedności rozkazodawstwa (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z TYPÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSTĘPOWANIEM DZIAŁÓW FUNKCJONALNYCH KIEROWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW ORAZ ZŁAMANĄ ZASADĄ JEDNOŚCI ROZKAZODAWSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.737

GROOMING, GNÓJ, UPAD, CYPRZYK, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ANANKE, KUŚNIERCZYK, PODNIEBIENIE TWARDE, JUDASZ ISKARIOTA, SIEDZENIE, KĄT BRYŁOWY, ELARA, KOLOR OCHRONNY, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, LOK AGNESI, PRAWOSKRĘT, NAUKOWIEC, AFRYKANISTYKA, FLASZECZKA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, ZUPA, STYGMATY, ZŁOŻENIE PODPISU, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, CEWA, WINCERADA, TRZĘSIENIE ZIEMI, RESPONDENT, OBLIGACJA MUNICYPALNA, GEOFIT KŁĄCZOWY, WOODSTOCK, SUBSKRYBENTKA, SZEKEL, WIKTYMIZACJA, KANKA, LETARG, MARABUT, ŚWIĘTOKUPCA, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZLEW, RYBOJASZCZURY, SZYPLIN, PŁYTA, CASSINI, BIDET, KOŃ ZIMNOKRWISTY, KANION PODMORSKI, SUKNIA ŚLUBNA, BATIK, HIW, CZARODZIEJ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, ROMANSOPISARZ, INWESTOR STRATEGICZNY, RZYMSKI, ZASADA PODCZEPIENIA, KARCYNOLOGIA, MODERUNEK, BARABAN, SAMOGŁOSKA DŁUGA, CZEP, AUTOPILOT, WIERZCHOŁEK KORZENIA, STYLISTYKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, FITOCHEMIA, ROPUCHA ZIELONA, NASADKA, JAMRAJ ZŁOTY, BŁONA NACZYNIOWA, RADIOTECHNIK, OWCA ROMANOWSKA, BOREWICZE, SPARTA, EUTENIKA, HISTORIA, PIERŚCIEŃ, HETEROTROFIZM, MEGATSUNAMI, STEP AMERYKAŃSKI, PÓŁKREW, WSPOMAGACZ, WETERYNARIA, ODPRAWA POŚMIERTNA, GREKA, INGRES, LUJ, CERKIEW ŁEMKOWSKA, BARIATRA, BRAMKA, KOLOR, TACIERZYŃSKI, WIZG, SATYRYCZNOŚĆ, SOPRAN KOLORATUROWY, BOA CZERWONOOGONOWY, OGLĄD, GAZ, MAKAK CZUBATY, LINIA WODORU 21 CM, BUXTEHUDE, HIPOTELORYZM, WAPIENNIK, ORGANIZATOR JĄDERKA, OBLAK, SZOGUN, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, SMUŻKA LEŚNA, WYGON, BADANIE PRZESIEWOWE, PRZYKRYCIE, RUNDA HONOROWA, BARBARZYŃSKOŚĆ, ARARAT, LEWOSKRĘT, CHŁOPIEC DO BICIA, NERECZNICA VILLARA, ISLAMISTA, DŻYGITÓWKA, ŚWIETLIKI, KAFLARZ, PAREJAZAURY, HISTON ŁĄCZNIKOWY, WYBUCHOWOŚĆ, MORALNOŚĆ, ASFALT, UMOWA UBEZPIECZENIA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, POSTĘPOWANIE, DELEGAT, STRÓJ KĄPIELOWY, WŚCIEK DUPY, TERAPIA BEHAWIORALNA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, NIECHCIUCH, KOLORYMETRIA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, KLASA POSIADAJĄCA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, PARWENIUSZ, MYCKA, UNISONO, REZERWA, WERTYKULACJA, AFERA ROZPORKOWA, EROZJA ŚNIEŻNA, DEKALOG, KOŁO, KOŚĆ ŁZOWA, DROGA POŻAROWA, METAMORFIZM REGIONALNY, WĘDZIDŁO, MEDIUM, DRAKON, LITERATURA PIĘKNA, KATA, WZIERNIK, BULLA, REUMATYZM, WYWÓZ, STRUKTURA FUNKCYJNA, KOSZATNICZKA, KNYPEL, BILL, PŁAT CIEMIENIOWY, TACZKA, PROMIEŃ, CZWARTY ŚWIAT, WOSK MONTANOWY, MARIMBA, DRUKARKA ROZETKOWA, ABSOLUCJA, WYMIENNIKOWNIA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, NIEOBLICZALNOŚĆ, TOREBKA BOWMANA, SARI, NAJDA, ŻYWY TOWAR, STRUKCZASZY, FILAMENT AKTYNOWY, MAMUT CESARSKI, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, SPŁYW BŁOTNY, KANTORIA, WIRTUALIZACJA, BEZDNO, MONAR, DOBYTEK, STRUŚ MASAJSKI, FAHRENHEIT, CZARA, PĄCZEK, WIELKORUSKI, WABIK, WÓŁ VU QUANG, HAZUKA, CYKL MIESIĄCZKOWY, KRÓLIK, EKUMENA, DACH NAMIOTOWY, STRESIK, ŚW. PIOTR, RABSZTYN, AUŁ, TREN, SZARA MYSZ, GILOSZ, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, DWA OGNIE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOŃ TORYJSKI, ŻARŁACZ LUDOJAD, BOCZEK, STAWKA KAPITACYJNA, FTYZJOLOG, SUWEREN, ANALIZA KONKURENCJI, WALKA, PODKŁAD KOLEJOWY, ADWENTYZM, DUBAJ, CENA ZAMKNIĘCIA, FRACHT DYSTANSOWY, WULGARYZM, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GERBERA, FILOZOFIA PRZYRODY, HARMONIKA SZKLANA, POCISK PRZECIWPANCERNY, KURZAJKA, ROZBIERACZ, PAPROTNICA GÓRSKA, KASZANA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, ŁUG, SPECJALISTA, ALARM POWODZIOWY, STEROWIEC SZKIELETOWY, EKSPLOZJA, WIOSNA, JASNOŚĆ, OSMOZA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, DNIÓWKA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, DOBRA FINALNE, KARO, KONGA, BEZA, DZIESIĄTKA, WIRTUOZOSTWO, WYWROTNOŚĆ, WÓZEK INWALIDZKI, NATRYSK, GRUPA AZOWA, WADA DREWNA, RIVERA, WIDZENIE PERYFERYJNE, ALBUMIK, SZEREG HOMOLOGICZNY, CMOKIERSTWO, PRZYCZEPNOŚĆ, SKŁAD, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, DYSTANS, CYKL KONIUNKTURALNY, PROTEAZA, ALMARIA, SEMITOLOG, PLACOWE, AFRYKAŃSKI, WIRUSY DSRNA, METEORYTYKA, BIEŻNIK, WTYCZKA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SYRYJSKI, AUTSAJDER, RÓWNOWAGA, BEFKA, ŚMIAŁEK, CISOWATE, WIKKA, TERCJA, PATRZAŁKI, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, ODMULACZ, ODLEWARKA, STYL GRZBIETOWY, PRZEŻYCIE, MOHER, STOPNICA, DROMONA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, WYSPA BARIEROWA, ?HOLTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.737 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z TYPÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSTĘPOWANIEM DZIAŁÓW FUNKCJONALNYCH KIEROWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW ORAZ ZŁAMANĄ ZASADĄ JEDNOŚCI ROZKAZODAWSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z TYPÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSTĘPOWANIEM DZIAŁÓW FUNKCJONALNYCH KIEROWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW ORAZ ZŁAMANĄ ZASADĄ JEDNOŚCI ROZKAZODAWSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRUKTURA FUNKCJONALNA jeden z typów struktury organizacyjnej charakteryzujący się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów oraz złamaną zasadą jedności rozkazodawstwa (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRUKTURA FUNKCJONALNA
jeden z typów struktury organizacyjnej charakteryzujący się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów oraz złamaną zasadą jedności rozkazodawstwa (na 21 lit.).

Oprócz JEDEN Z TYPÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSTĘPOWANIEM DZIAŁÓW FUNKCJONALNYCH KIEROWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW ORAZ ZŁAMANĄ ZASADĄ JEDNOŚCI ROZKAZODAWSTWA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - JEDEN Z TYPÓW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYSTĘPOWANIEM DZIAŁÓW FUNKCJONALNYCH KIEROWANYCH PRZEZ SPECJALISTÓW ORAZ ZŁAMANĄ ZASADĄ JEDNOŚCI ROZKAZODAWSTWA. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast