JĘZYK, SYSTEM MOWNY, W KTÓRYM POROZUMIEWAJĄ SIĘ LUDZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM JĘZYKOWY to:

język, system mowny, w którym porozumiewają się ludzie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, SYSTEM MOWNY, W KTÓRYM POROZUMIEWAJĄ SIĘ LUDZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.545

ARSENEK, POMPIER, PLAMISTOŚĆ, JĘZYK URZĘDOWY, GÓRNICTWO WĘGLOWE, OSTATKI, OBLECH, KOLEBKA, ŻMUJDZKI, NIEODZOWNOŚĆ, NAZWA DOMENOWA, SONAR, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, DWUBÓJ KLASYCZNY, ADMIRER, ZAKOLE, SYSTEM POZYCYJNY, PODSTEROWNOŚĆ, ZBLIŻENIE, BOBROWISKO, ZACHOWANIE, DEWELOPER, START, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, CZYNNIK SYTUACYJNY, BANIAK, RELACJA PUSTA, IZOMER GEOMETRYCZNY, KALEJDOSKOP, BIAŁA DAMA, TUALETA, ALOCHTON, ZYGMUNTÓWKA, HELIOFIZYKA, JAMS, ŁATA, WYKRĘTAS, LUKA DEFLACYJNA, GORZKIE ŻALE, WYSPA BARIEROWA, JAŚMIN, ROZSADNIK, SKOK, PODGÓRZE, PUDER BRĄZUJĄCY, BATERIA ANODOWA, GLINA LODOWCOWA, POMYŁKA FREUDOWSKA, APEL, OSTROKÓŁ, SYNTAKTYK, PARTIA, KEBAB, KOD DWÓJKOWY, LONDYN, GROOMING, WYCIĄG TALERZYKOWY, METACENTRUM, WYGADANIE, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, WIDŁOGONEK, ELIMINACJE, REAKCJA ORIENTACYJNA, RYGOR, KORSYKAŃSKI, TRAFIENIE, LANE CIASTO, WAPNIARKA, BASKIJSKI, TEKST, SKRĘTKOWCE, KAMIENNE SŁOŃCE, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, OPATRUNEK OSOBISTY, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, BREK, CHOROBA RITTERA, TELEFONIA STACJONARNA, BEZDEŃ, RUDZIK, BUTONIERKA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, GAR, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, NARÓD, SZCZELINA DYLATACYJNA, OKRĄG OPISANY, SZASZŁYK, PODPALENIE, WZÓR UŻYTKOWY, KRENELAŻ, FARSI, CHOROBA EKBOMA, MACH, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, ABORCJONISTKA, KARACENA, PRAWOMOCNOŚĆ, PRZEŻYCIE, KRAJANKA, ROSZCZENIOWOŚĆ, SILNIK JONOWY, GRAFICZKA, SKANDYNAWISTA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, OBLITERACJA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, BEZPOŚREDNI WTRYSK PALIWA, PREPERS, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KLISZA, RZUT OSZCZEPEM, JĘZYK PRASEMICKI, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, CERTACJA, ELEKTRONIKA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, ŻUŻLAK, KWASICA MEWALONIANOWA, DYM, ASTROLOG, BACH, EUROWALUTA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, PEŁZAK, METODOLOGIA NAUK, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, TURBOSŁOWIANIN, MOD, MIEŚCINA, FLAK, REKLAMOWIEC, SZRAF, CHOROBA BOSTOŃSKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, UKRAINISTYKA, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, MŁYNOWY, ZWARCIE, SEKCIARSTWO, TROGLODYTA, PRAWO PIĘŚCI, TURECKI, OFICYNA DRUKARSKA, INDUKTOR, LIGA, STRZELNICA, PYTEL, SOK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, JĘZYK EZOPOWY, AFEKTYWNOŚĆ, DRAMAT MODERNISTYCZNY, GUŁAG, DOŁEK, DISACHARYD, WALTER SCOTT, BROŃ TERMOJĄDROWA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, SEKWENCJA, STRÓJ WIECZOROWY, KUPIEC, CYJANOŻELAZIAN, MARSJAŃSKI, DEMOLUDY, OGNISKO MAGMOWE, MATERIA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, JAKOŚĆ, ŹRÓDŁO, NAPÓR, SYSTEM, BRANSOLETA KRZYWICZA, FAJTNIĘCIE, PADOK, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, AULA, SZABAŚNIK, DYWERGENCJA, MOZARAB, KICZUA, KAMERDYNER, DYWIZJA, ERUPCJA, PLEBEJUSZ, DZIADZIENIE, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, PLOTER BĘBNOWY, WAPNIAKI, WIADRO, SYSTEM INSTANCYJNY, FERRIMAGNETYZM, POSTĘP ARYTMETYCZNY, WRODZONY BRAK NOSA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, IZOENZYM, HUMANIZM, TURANIEC, DRAPIEŻNOŚĆ, NIERZĄDNICA, ŻÓŁTLICZKA, STĘP, NASZYWKA, ENERGIA ROZPADU, FORSYCJA, ZADYCHRA POSPOLITA, ŚLEPY TOR, ANGOBA, PLECIONKA, NABOJKA, MAPNIK CAGLE'A, STARE MIASTO, KULCZYBA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, KLOCEK, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, HERMENEUTYKA, UCHWYT ŚLIZGOWY, PROGRESJA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KAPLICA CHRZCIELNA, PODAŻ ELASTYCZNA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, FRYGOWIE, WIERSZ LEONIŃSKI, IDO, PLEBEJKA, FURUNKULOZA, JĘZYK SUAHILI, WIKIPEDYSTKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, TKACZ, KOTERIA, HISZPAŃSKI, PYLON, CHIŃCZYK, RYNEK KONTESTOWALNY, TYFLOPEDAGOGIKA, UROLOGIA, ZWARTOŚĆ, WANNA, MOGISYGMATYZM, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, WARUGA, BÓL, TĘŻYCZKA, GLORIETKA, RETROGRADACJA, AYER, LODÓWKA, PODCIEP, DYSTANS, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SNYCERZ, PRZEKŁADNIA CIERNA, LENIUCH, OLEJEK ETERYCZNY, CHIŃSKI, PROMINENT, ZASIEK, MRAŹNICA, ROCZNIKARZ, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SNIFTER, KĄT, DEVELOPER, WIEŚ, GUNIAK, SATYRYCZNOŚĆ, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, JĘZYK MACEDOŃSKI, PANEL ADMINISTRACYJNY, STAROINDYJSKI, PAŃSTWO PRAWNE, PRZEPRÓCH, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, DOLICHOCEFALIA, ZŁOŚLIWOŚĆ, STAWONOGI, SZMALEC, JĘZYK STAROGRECKI, PIESZY, POLAJ, OGNIWO WESTONA, LICZBA ATOMOWA, KARPLE, OCZKO W GŁOWIE, PISMO TECHNICZNE, SZMUGLER, JAJKO W KOSZULCE, DIZAJNER, CZEPLIWOŚĆ, NAWÓZ KATALITYCZNY, ?RATOWNICTWO GÓRNICZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, SYSTEM MOWNY, W KTÓRYM POROZUMIEWAJĄ SIĘ LUDZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, SYSTEM MOWNY, W KTÓRYM POROZUMIEWAJĄ SIĘ LUDZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM JĘZYKOWY język, system mowny, w którym porozumiewają się ludzie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM JĘZYKOWY
język, system mowny, w którym porozumiewają się ludzie (na 14 lit.).

Oprócz JĘZYK, SYSTEM MOWNY, W KTÓRYM POROZUMIEWAJĄ SIĘ LUDZIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JĘZYK, SYSTEM MOWNY, W KTÓRYM POROZUMIEWAJĄ SIĘ LUDZIE. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast