STRUKTURA ROZWIJAJĄCA SIĘ POCZĄTKOWO U NASADY ZALĄŻKA ROŚLIN NASIENNYCH I W MIARĘ ROZWOJU STOPNIOWO GO OBRASTAJĄCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSŁONKA to:

struktura rozwijająca się początkowo u nasady zalążka roślin nasiennych i w miarę rozwoju stopniowo go obrastająca (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSŁONKA

OSŁONKA to:

w biologii termin oznaczający cienką tkankę zewnętrzną o specyficznych właściwościach fizycznych; wyróżnia się wiele rodzajów osłonek w zależności od ich budowy, funkcji i procesu powstawania (na 7 lit.)OSŁONKA to:

materiał otaczający wędliny (np. kiełbasę); osłonki dzielą się na sztuczne i naturalne (na 7 lit.)OSŁONKA to:

mała osłona (na 7 lit.)OSŁONKA to:

w niej wędlina (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA ROZWIJAJĄCA SIĘ POCZĄTKOWO U NASADY ZALĄŻKA ROŚLIN NASIENNYCH I W MIARĘ ROZWOJU STOPNIOWO GO OBRASTAJĄCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.787

BRZYDULA, INŻYNIER DUSZ, ASYMILACJA, GEODETA, PRZETARG OGRANICZONY, WŚCIEKLICE, NIEDYSPONOWANIE, WYDŁUŻALNIK, LEKARSTWO, KŁUSAK ROSYJSKI, KABINA RADIOWA, WŚCIEKŁY PIES, NADBUDÓWKA, PRZĘDZIOREK, NOCEK BECHSTEINA, ZDJĘCIE STYKOWE, SZALE, OSOBOWOŚĆ ANALNA, POCHLEBSTWO, MARZANOWATE, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, SCYT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DIAPSYDY, IGŁY, ELITARYSTA, KUCH, OBRZĘKI, NARCYZ WONNY, RZEZAK, PRZEPYCHACZKA, KORYTO RZEKI, SIEDZENIE, DWUDZIESTKA, CIS, STRZĘPLICA GRZEBIENIASTA, KANADA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ATAK, PANOWANIE, ZŁOTA KSIĘGA, CHRONOGRAF, POWSTANIE WARSZAWSKIE, PERSPEKTYWA, PYTAJNIK, CHOROBA FABRY'EGO, LAMERSTWO, PRZEŻYCIE, GETTO, EFEKT DOPPLERA, KOŃ LUZYTAŃSKI, PANCERZ LAMELKOWY, KOŃ KLADRUBSKI, NAWÓZ SZTUCZNY, COCKNEY, INTERESOWNOŚĆ, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, PODATEK EKOLOGICZNY, STROLLER, OPTIMUM KLIMATYCZNE, MATRYKUŁA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, TŁOCZARNIA, DETERMINIZM, GWIAZDNICA BAGNOWA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, POLIMORF, WESELNIK, CHOROBA LOKOMOCYJNA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, RZYGI, ŁONO, KANAŁ KRĘGOWY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, ZSYP, GODZINA POLICYJNA, NAKIEROWANIE SIĘ, SZTORMLINA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, SZLACHTA CHODACZKOWA, NASADA, SEDES, CHIRURGIA, MIODOJAD, SZKARŁUPIEŃ, CYPROHEPTADYNA, AMBROZJA, SALOWA, SITCOM, SECESJONISTA, DYLATACJA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, LAKIER, CZYŻNIE, KOŃ PRZEWALSKIEGO, NAPIERŚNIK, SYROP, ŚLIZGAWKA, BEZTORBIKI, PÓŁKRUCHE CIASTO, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, PODWOZIE, DWUWIERSZ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, PRZEOBRAŻENIE, FILM NOIR, ŻEGLAREK, ŁAPADŁO, CZESKI, PANOPTIKON, ABNEGATKA, KASJER, LENIWCOWATE, STACJA, SANKI, MIĘSOŻERCA, STYL KORYNCKI, ŻAKINADA, PILATES, HEKTAR PRZELICZENIOWY, KWAS BURSZTYNOWY, RUMIAN AUSTRIACKI, GARDEROBIANKA, KASZUBSKOŚĆ, DYDAKTYKA OGÓLNA, LEPIARKOWATE, TRIATLON, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, WYRĄB, CUKIER MLEKOWY, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, MUNGO, PACIORECZNIKOWATE, BEZWYZNANIOWIEC, WNIEBOWSTĄPIENIE, KAMIKAZE, POSTAĆ, GUAWA, SUPERKOMBINACJA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, POMIDOR, ZMIANA PATOLOGICZNA, CIELĘCE LATA, RUDAWIEC, PSYCHOHIGIENA, KISIEL, RAZ, CRO-MAGNON, ARCHITEKTURA, REAKCJA ZAPALNA, BIAŁY MARSZ, BŁONA NACZYNIOWA, AUTOHEMOTERAPIA, KRATER, SAŁATA, HIGIENA WETERYNARYJNA, HELING, REJON, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, PAMIĘĆ, LITEWSKI, STAROŻYTNIK, SETKA, EFEKT LOTOSU, CECHOWNIA, WOŁOSKI, IMIGRANTKA, LINIA KOLEJOWA, KARTKA, SEMESTR LETNI, DOMINIUM BRYTYJSKIE, RPG, POKÓJ, LB, FOWIZM, MIĘSOŻERNOŚĆ, MOST PONTONOWY, KANION PODMORSKI, PATOLOG, CIEPŁE KRAJE, WOLNY RODNIK, HANDLARKA, KOPACZKA, ALBINIZM, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, INFORMATYK, WADLIWOŚĆ, PŁOW, ZJAWISKO THOMSONA, WYSPA PŁYWOWA, WIERSZ OBRAZKOWY, PŁYWACZOWATE, HEL, DETALISTKA, PILARZ, WIĆ, PAJAC, INKOHERENCJA, SYMBOLIZM, ŻABA SZTYLETOWATA, STYL FORMULARNY, WOREK SPOJÓWKOWY, BURACTWO, WYRACHOWANIE, KUBECZEK, ZADRAPANIE, KOLANKO, STRZELNICA, STYL CASUALOWY, PROCESOWICZ, CLERK, KWAS TŁUSZCZOWY, CZOSNKOWATE, SALANGANA, HIPERTEKST, MIĘSOPUST, STAROGERMAŃSKI, MIERNICZY, UPRZEMYSŁOWIENIE, PUDŁO, GRUPA KETONOWA, TWIST, DREWNO LETNIE, CHWAST, PRZYGOTOWALNIA, KOTEWKA, MIASTO UMARŁYCH, SPOTKANIE OPŁATKOWE, BACIK, PIERWSZY PLAN, CIAŁO OBCE, JĘZYK INDIAŃSKI, LETARG, JA, RONDO, MANIACZKA, BADIAN, ARTYSTKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DRUH, SANIE, DŁUGOSZPAR, WAPIENNIK, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, PRZECIĘTNIACTWO, FORMIZM, BICZ SZKOCKI, ZŁOTY DESZCZ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, WYGON, ZACIESZ, RADZISTA, RODZAJ MĘSKI, STAGNACJA GOSPODARCZA, KURECZKA, ROK, ORIJA, HRECZKOSIEJ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, SZAMANKO, TRZEJ KRÓLOWIE, ŚCIANA WSPINACZKOWA, ZEW, ASZKENAZYJKA, FUSYT, SPLĄTANIE, IMIENNICTWO, BODZIEC BEZWARUNKOWY, MASZERUNEK, KARTACZ, BOLSZEWICY, AMFITEATR MORENOWY, NIEDOTYKALSKI, ZBIORKOM, ŚMIECIARZ, RYBA AMFIDROMICZNA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, ŁACINA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, IMMUNOGLOBINA E, DAKTYL, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KOCIOŁEK, KINETYKA CIECZY, WĄŻ, KISZKA FASZYNOWA, BALON, BACKGROUND, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, NADMIERNA SENNOŚĆ, PRZELEW, NALEŹLINA POSPOLITA, POWSTRZYMANIE, SZTURMAK, SINGEL, ?CYBERPUNK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.787 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA ROZWIJAJĄCA SIĘ POCZĄTKOWO U NASADY ZALĄŻKA ROŚLIN NASIENNYCH I W MIARĘ ROZWOJU STOPNIOWO GO OBRASTAJĄCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA ROZWIJAJĄCA SIĘ POCZĄTKOWO U NASADY ZALĄŻKA ROŚLIN NASIENNYCH I W MIARĘ ROZWOJU STOPNIOWO GO OBRASTAJĄCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSŁONKA struktura rozwijająca się początkowo u nasady zalążka roślin nasiennych i w miarę rozwoju stopniowo go obrastająca (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSŁONKA
struktura rozwijająca się początkowo u nasady zalążka roślin nasiennych i w miarę rozwoju stopniowo go obrastająca (na 7 lit.).

Oprócz STRUKTURA ROZWIJAJĄCA SIĘ POCZĄTKOWO U NASADY ZALĄŻKA ROŚLIN NASIENNYCH I W MIARĘ ROZWOJU STOPNIOWO GO OBRASTAJĄCA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - STRUKTURA ROZWIJAJĄCA SIĘ POCZĄTKOWO U NASADY ZALĄŻKA ROŚLIN NASIENNYCH I W MIARĘ ROZWOJU STOPNIOWO GO OBRASTAJĄCA. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast