NIELEGALNE KOPIOWANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI, MUZYKĄ, FILMAMI ITP.) BEZ ZGODY AUTORA LUB PRODUCENTA I BEZ UISZCZENIA ODPOWIEDNICH OPŁAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIRACTWO to:

nielegalne kopiowanie i posługiwanie się własnością intelektualną (programami komputerowymi, muzyką, filmami itp.) bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIRACTWO

PIRACTWO to:

dokonywanie przez załogi prywatnych statków morskich napadów rabunkowych na inne statki na pełnym morzu (na 8 lit.)PIRACTWO to:

łamanie przepisów ruchu drogowego, powodujące narażenie bezpieczeństwa uczestników ruchu (na 8 lit.)PIRACTWO to:

działanie terrorystyczne polegające na uprowadzeniu samolotu przy sterroryzowaniu załogi i pasażerów (na 8 lit.)PIRACTWO to:

nadawanie programu telewizyjnego lub radiowego bez licencji (na 8 lit.)PIRACTWO to:

korsarstwo, rozbójnictwo morskie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIELEGALNE KOPIOWANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI, MUZYKĄ, FILMAMI ITP.) BEZ ZGODY AUTORA LUB PRODUCENTA I BEZ UISZCZENIA ODPOWIEDNICH OPŁAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.852

CZERWONE, ALIDADA, ŁUG, REWOLTA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, DOVE, PIEGUSEK, CHASEREK, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, PIECZYWO, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, WET, STRATEGIA, ARYTMOMETR, DZISIEJSZOŚĆ, STĄGIEW, RZEŹ NIEWINIĄTEK, TRÓJSTRONNOŚĆ, WYGASZACZ, PÓŁWEŁNA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KERO, MASZYNA TURINGA, ŁOKIEĆ TENISISTY, FLEKTA, WYCHODŹTWO, PISIOR, KUTYKULA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KOCZ, PŁOMYKÓWKA, WYRAZISTOŚĆ, MIKROFON LASEROWY, NATYWIZM, WIESZAK, KORZENIONÓŻKI, ROZSTRZYGNIĘCIE, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, CHŁODNIK, SZOK CENOWY, ANTAGONISTA, ZARYCIE NOSEM, KRÓTKODYSTANSOWIEC, MOHORYCZ, STEROWNIK, SCENKA, ANTAŁEK, STRUNA GŁOSOWA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, QUEBECKI, WIZJONER, PILOT, ELASTYCZNOŚĆ, SZKOŁA, PERFUMA, PEDOFILIA, EKRAN, LANGOSZ, TROLL, GWIAZDOR, WŁOCHACZ, CAPRICCIO, LAWINA DESKOWA, BUKACIARNIA, TREPANG, PONCZOWNICA, SZWALNIA, IDIOGRAFIZM, POLEPA, ETANERCEPT, WĘZEŁ WINDSORSKI, SZTUKA, GNIOTOWNIK, DZIENNIKARZ PRASOWY, NEGATYWA, MATERIALNIA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PIGMALIONIZM, PRZEMYT PLECAKOWY, SUTEK, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, BABULINKA, BI, ŚLEPA AMUNICJA, SMUTY, SPOTKANIE OPŁATKOWE, BERBER, REDUKCJA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, EMALIA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, STAWONOGI, GRANICA CIĄGU, USTERKOWOŚĆ, MCHY LIŚCIASTE, VIANI, SZAFARZ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KAMIKADZE, ODPRAWA, PRĄD, RYNEK KONTESTOWALNY, CHRUST, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, METRYKA, BEGINKI, VERTIKAL, TRIADA CARNEYA, ORGANISTA, ELEKTROCHIRURGIA, ODSUWACZ, TRZY KRÓLE, WOLUTA, SUPRESJA, WODA, AUTOSKLEP, GRUPA KETONOWA, FASOLA, RĄCZNIK, KOSZT UTOPIONY, SINIEC, POLITYK, PARASOLNIK, ASYSTA, KRATA ROZDZIELNA, NACISK, OBÓZ WĘDROWNY, NAKŁAD INWESTYCYJNY, OBRÓT PIERWOTNY, BOCZNICA KOLEJOWA, EKLER, GRA POJEDYNCZA, HARCAP, HELING, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, SZAŁWIA, PACHISI, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, WYŚCIGI KONNE, PUSZKA, OPOZYCJONISTKA, TYRANIA, GRZEBIEŃ BIODROWY, PRINSEPIA CHIŃSKA, CYNODONTY, PURYNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, RONDO, STRAPONTEN, MECENASOSTWO, EKSPOZYCJA, KRATKA ŚCIEKOWA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, POWIEŚĆ S-F, WEBMASTER, GWAŁTOWNOŚĆ, KAWALER, DRUŻYNA, ZŁOTOROST, GORCZYCZNIK, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, KNEDLE, EPOKA INDUSTRIALNA, KOCZOWNIK, ZORZA, JUDASZ, BECZKA BEZ DNA, ANGLOSASKA, ORBITAL, ORBITA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, CHARAKTERYSTYKA, WIBRATO, NIEMĘSKOŚĆ, MAKINTOSZ, ALLEGROWICZKA, SAMOLOT, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PNEUMATOLIZA, TRANSCENDENCJA, HALLOWEEN, OPCJA WALUTOWA, TYFTYK, KONODONT, WAHLIWOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, RODZAJ, SZMALEC, JANE, FAZA, DWUDZIESTY PIERWSZY, MANDAT, FILOLOGIA POLSKA, TABUIZACJA, KASA, OMDLAŁOŚĆ, UŁUDA, CHONDRYTY, JĘZYK BIAŁORUSKI, JONIZACJA, STREFA TROFOLITYCZNA, NIEOCZYWISTOŚĆ, HEJT, MECHANIKA PŁYNÓW, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PLANETA WEWNĘTRZNA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, AMFORA, LALA, DODATEK RODZINNY, PUSTA STRUNA, AKWEN, ZDERZACZ, PRZYLEPNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, WSPÓLNOTA, INFORMATYKA KWANTOWA, TV, KOBIETA SPOD LATARNI, WYCISK, AKTYWNOŚĆ, NORDYCKOŚĆ, WYGŁOS ABSOLUTNY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, OPŁATA, NAKŁADKA, ŁOWIECTWO, BRZYDAL, CELEBRACJA, SIEDZISKO, NERECZNICA VILLARA, RUCH, STRAJK OSTRZEGAWCZY, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, PATROLOWIEC, SKARYFIKACJA, RĘKA SZPONIASTA, SUBSTANTYWNOŚĆ, PERGAMIN, MCHY WŁAŚCIWE, ANAMORFOZA, PROTEGOWANY, REZERWA WALUTOWA, WOREK, BLOCZEK, AMEN, UTAGAWA, SMAKOWITOŚĆ, NAPPA, SŁOWO, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, POWAGA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, DWUPRZODOZĘBOWCE, PEBA, GERMAŃSKOŚĆ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ATOL, WYPRAWIACZ, PADWAN, MUZA, SEKSTET, ZIELONA RECEPTA, KARUK, ŁASZT, MCV, KANAŁ HAVERSA, MUFLA, SIŁA, BILTONG, SOCJOGRAFIA, PAKLAK, MELANODERMIA, KOZAK, ENDOSZKIELET, JEŻOWCE, PALUCH KOŚLAWY, WIETRZENIE INSOLACYJNE, PLECIONKA, ANTYCYPACJA, STOS, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, POJAZD GĄSIENICOWY, NASTROSZEK BRUCHA, TROPIK, PUZZLE, URSZULA, AUTOKEMPING, PROCES FIZYCZNY, UCINKA, PART, NIEWIERNOŚĆ, KIKUTNICE, GEN WĘDRUJĄCY, ?TASIEMIEC NIEUZBROJONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.852 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIELEGALNE KOPIOWANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI, MUZYKĄ, FILMAMI ITP.) BEZ ZGODY AUTORA LUB PRODUCENTA I BEZ UISZCZENIA ODPOWIEDNICH OPŁAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIELEGALNE KOPIOWANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI, MUZYKĄ, FILMAMI ITP.) BEZ ZGODY AUTORA LUB PRODUCENTA I BEZ UISZCZENIA ODPOWIEDNICH OPŁAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIRACTWO nielegalne kopiowanie i posługiwanie się własnością intelektualną (programami komputerowymi, muzyką, filmami itp.) bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIRACTWO
nielegalne kopiowanie i posługiwanie się własnością intelektualną (programami komputerowymi, muzyką, filmami itp.) bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat (na 8 lit.).

Oprócz NIELEGALNE KOPIOWANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI, MUZYKĄ, FILMAMI ITP.) BEZ ZGODY AUTORA LUB PRODUCENTA I BEZ UISZCZENIA ODPOWIEDNICH OPŁAT sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - NIELEGALNE KOPIOWANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI, MUZYKĄ, FILMAMI ITP.) BEZ ZGODY AUTORA LUB PRODUCENTA I BEZ UISZCZENIA ODPOWIEDNICH OPŁAT. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x