W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANDROPAUZA to:

w ujęciu biopsychospołecznym definiowana jako okres w życiu mężczyzny (najczęściej po 50 roku życia), zapowiadający zbliżające się wejście w okres starości z początkiem wystąpienia szeregu dolegliwości w różnych sferach funkcjonowania jednostki, zarówno somatycznej, psychologicznej jak i seksualnej o podłożu wielonarządowych zmian w organizmie, w tym zmian hormonalnych, wywołanych starzeniem się (na 10 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.356

JUTLAND, SADZAK, PRZEDMURZE, CHOROBA PFEIFFERA, BEZGRANICZE, PKB PER CAPITA, PŁYWAK, ANONIMAT, NOUMEN, KOŚĆ NIEZGODY, UJŚCIE GARDŁOWE, SZPARA POWIEKOWA, PEPTON, USZATKA, CYKL MIESIĘCZNY, SCENERIA, DIETA KOPENHASKA, MANICURZYSTKA, PINCZER KARŁOWATY, PRZYBYTEK, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, NEPALSKI, KWAS, MINERALOGIA GENETYCZNA, WIDLISZEK, SZWARCOWNIK, AFTERPARTY, REWOLWER, PAZUR, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, HUCZEK, TUTORIAL, KALIMBA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, CENTRUM, DIU, PIRAMIDA, SZTYWNIAK, MORAWSKI, TEORIA DOWODU, ASTRONAWIGACJA, DIPLODOKI, BŁONA SUROWICZA, INTROJEKCJA, WAMPIR, PONCZ, CHOMIK CAMPBELLA, PATENA, GRUCHOT, PRZEKUPKA, HARDTOP, ELEKTROMAGNES, WET, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, POLSKI, ZUBOŻANIE, KANKA, MAŁY PODATNIK, OBIBOK, MEMFIS, GLINA LODOWCOWA, GLOSA, BURSZ, PODKŁAD, WALKA Z WIATRAKAMI, PSYLOFIT, STOPA ŻYCIOWA, ZODIAK, WARTOŚĆ MODALNA, FONDUE CZEKOLADOWE, LABORANT, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, GALARETKA, PERSKIE OCZKO, PANNICA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, OGRZEWNICTWO, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, TAKSÓWKARKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, PROFESOREK, WYGADANIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, BŁĘKIT INDYGOWY, ŁUSKA, WZNOWIENIE, OSADY DENNE, SZEREG HOMOLOGICZNY, SZAŁWIA OMSZONA, KINO DROGI, PIŁKARZ, KULT ŚWIĄTYNNY, LINIA ROZUMU, INTEGRACJA POZIOMA, TĘTNICA SKRONIOWA, ZREKOMPENSOWANIE, GŁUPEK, NIECHCIUCH, CIERLICA, DWUDZIESTY PIĄTY, FIGURA DZIOBOWA, SERNICA, KRATER BOCZNY, KOSS, REPRESJA, ZESPÓŁ BEHRA, GRZAŁKA, TYTOŃ, BAON, KONCYLIACJA, CHA-CHA, KIEŁKOWNIK, IDYLLA, LECH FALANDYSZ, PEŁNIA, CHOROBA FAZIO-LONDE, DEMISEKSUALIZM, MATMA, HALOFIT, RYZYKO NIEWYGASŁE, PIASKOWNICA, STAROHISZPAŃSKI, ERPEG, WĘŻORYBOWATE, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, BĄBEL, IGE, WATA, NAŚLADOWNIKOWATE, NIEMIECKOŚĆ, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, OBRONA SYCYLIJSKA, WSPÓŁUCZEŃ, BULDER, FISZBINOWIEC, MAGICZNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, GMINNOŚĆ, FORUM, ŚCIANA OGNIOWA, RÓŻA PUSTYNI, POKAL, GAWIALOWATE, KONTROLA ZARZĄDCZA, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, SNIFTER, PIĘKNO, GRANICA KULTUR, MINUTA, ISKRA, WOJSKA RAKIETOWE, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, ROSÓŁ, ŻYWY TOWAR, BILDUNGSROMAN, SZARLATAN, KOLOR LUKOWY, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, GORĄCZKA ZŁOTA, TASIEMIEC UZBROJONY, DERBY, AHISTORYZM, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, JĘZYK NAHUATL, SERBISTYKA, DEOKSYCYTYDYNA, EFEKT RYGLA, KOTERIA, DRYL, NOC, ORGAN PROMULGACYJNY, KONSOLETA, KOSZULA, RYNEK PRACY, IKONA, ROŚLINA KSEROFILNA, FILEMON CIENKODZIOBY, GEN PLEJOTROPOWY, HORYZONT CZĄSTEK, TRZONOWIEC, ŻYWOTNIK ZACHODNI, TRANSPORTEREK, HIGIENISTKA, ODTWARZACZ WIDEO, ABORTERKA, FALA ODBITA, ŁYKACZ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, CHWILA, IMPLANTACJA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, AKT, TYP TURAŃSKI, GASIWO, NASKALNIK, KURA DOMOWA, JAM SESSION, CIEMNICA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, SELENOGRAFIA, PIANKA POLIURETANOWA, PARANOJA PIENIACZA, KONTO, BUCHTA, BEZA, KSIĘSTWO SABAUDII, POZBYWANIE SIĘ, KOŁKOWNICA, PRZECIWNIK, AQUAFABA, CZEPIAKOWATE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, BIEGANINA, SKÓRKA, KOMPOZYCJA, FLOTA, MEGATSUNAMI, KLIN, EUTEKTYK, KOSZYKÓWKA, IMMELMANN, WAPNIARKA, KOSZAROWOŚĆ, FITOESTROGEN, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ZAKRĘCANIE, SZKARADZTWO, KOLOKWINTA, RANEK, CYKLOTYMIA, SYNKOPA, HYDRA, SEZON LĘGOWY, KATEGORYCZNOŚĆ, KAUCZUKOWIEC, PRĄD ZMIENNY, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, DZIURKA, OBLICÓWKA, HISTORYK, PODKOWIASTOGŁOWE, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, NAPRĘŻACZ, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, DŁUGOŚĆ, BIEG, POMROK, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, LUGER, DŁUGONOGOŚĆ, DZWONY RUROWE, SYSTEMATYKA, ROMANISTA, SZASZŁYKARNIA, RUCH PROSTOLINIOWY, FETYSZYZM TOWAROWY, SEANS, EWOLUCJA KASKADERSKA, WAMPIR, DYL, PEŁZAK, DANE SENSYTYWNE, FILOLOGIA, MAJĄTEK RUCHOMY, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, ABORDAŻ, ATASZAT, DERP, KWIATEK, PUNKT WĘZŁOWY, TENOR LIRYCZNY, PILNOWACZ, PRAŻMO, SZYLD, CYCEK, MISTRZ, FERMA, CHUTLIWOŚĆ, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, BELWEDER, PŁOMYKÓWKA, TUŁACZ, TECHNICYZM, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, PIERWSZOROCZNY, KONTROLA, STACJA KOPULACYJNA, POWIJAKI, HYBRYDA, FAZA ROZKWITU, GŁODOMÓR, GINEKOMASTIA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, GLINKA KAOLINOWA, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, ?REZYDENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANDROPAUZA w ujęciu biopsychospołecznym definiowana jako okres w życiu mężczyzny (najczęściej po 50 roku życia), zapowiadający zbliżające się wejście w okres starości z początkiem wystąpienia szeregu dolegliwości w różnych sferach funkcjonowania jednostki, zarówno somatycznej, psychologicznej jak i seksualnej o podłożu wielonarządowych zmian w organizmie, w tym zmian hormonalnych, wywołanych starzeniem się (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANDROPAUZA
w ujęciu biopsychospołecznym definiowana jako okres w życiu mężczyzny (najczęściej po 50 roku życia), zapowiadający zbliżające się wejście w okres starości z początkiem wystąpienia szeregu dolegliwości w różnych sferach funkcjonowania jednostki, zarówno somatycznej, psychologicznej jak i seksualnej o podłożu wielonarządowych zmian w organizmie, w tym zmian hormonalnych, wywołanych starzeniem się (na 10 lit.).

Oprócz W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast