W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANDROPAUZA to:

w ujęciu biopsychospołecznym definiowana jako okres w życiu mężczyzny (najczęściej po 50 roku życia), zapowiadający zbliżające się wejście w okres starości z początkiem wystąpienia szeregu dolegliwości w różnych sferach funkcjonowania jednostki, zarówno somatycznej, psychologicznej jak i seksualnej o podłożu wielonarządowych zmian w organizmie, w tym zmian hormonalnych, wywołanych starzeniem się (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.356

CZARA, CZYSTE RĘCE, TŁOK, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ILORAZ RODZINNY, ONTOLOGIA, OKRES PÓŁTRWANIA, PATOGENNOŚĆ, JEŻYNA, TAON, KŁĘBCZAK, JAŁTA, SATELITA GEOSTACJONARNY, ŻUBR WĘGIERSKI, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, COROCZNOŚĆ, POLITYKA KURSOWA, LĘG, PŁÓTNIANKA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, LISZAJ CZERWONY, ALFABET GRECKI, BOGUCKI, MATKA, BEZTORBIKI, AUDYTORIUM, OBRONA, GZA, LIKWIDACJA, OSMOZA, ZBIÓR, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, WYŁADOWANIE ULOTOWE, TUŁACZ, OBJĘTOŚĆ, MAJOWY ROBOTNIK, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PIĘKNY WIEK, KARCYNOLOGIA, RUSYCYSTYKA, GLAZURA, ZUCH, PERGAMIN, MAKROREGION, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, SMAR, ODWILŻ, LICENCJA PRZYMUSOWA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, TRZMIELOJAD, LINIA GEODEZYJNA, ODKUPICIEL, METEOROLOGIA ROLNICZA, DEVELOPER, TEREN ZIELENI, HUCUŁ, CYPROHEPTADYNA, DRABKA, GENETYKA POPULACYJNA, ZIARNO, WELUR, GRZBIETOPŁAT, WAGINA, ŻEGLAREK, ENEOLIT, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, WIEK MŁODZIEŃCZY, DRUŻYNA SPORTOWA, ANALIZA, DZIEŃ POLARNY, WINO RÓŻOWE, PERYPATETYK, BACHMISTRZ, SEMINARZYSTA, ART DECO, WZGLĄD, BRUZDKOWANIE, CZERSKA, STANDING FINANSOWY, WELON, KIMOGRAF, SZALE, POKAL, PUNKT KONSTRUKCYJNY, CHARLES, ADRENALINKA, PLEŚNIAWKA, LALKARSTWO, RDZENIARZ, NIEUCHRONNOŚĆ, ABORCJONISTKA, ŚCIANKA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, CHRZEST, KARBIDÓWKA, FORMALISTKA, SYN, JĘZYK PRASEMICKI, UCZENNICA, WAGA SZALOWA, AUTOGAZ, AEROB, SYNDROM, FUNT IZRAELSKI, TAUTOCHRONA, LOKATA, AMFISBENA, BATTLE DRESS, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, KUMOTERSTWO, ZRZĄDZENIE, PSALM ALFABETYCZNY, STOS PACIERZOWY, POKŁAD GŁÓWNY, OKTET, PSEUDOLOSOWOŚĆ, PLUSKWICA, NERKA WĘDRUJĄCA, VIP, OKRES NOACHIJSKI, BŁĘKIT TURNBULLA, EWANGELIZATOR, NALEWKA, FLORYSTA, ZDATNOŚĆ, POŚLIZG, PLATYNOWA PŁYTA, STARORUSKI, KOMETA, ZAJĄKNIĘCIE, SCHLUTER, EPONIM, BANANA SPLIT, DUPERKA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, SZKAPLERZ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, UPRAWIACZ, ZAPACH, SUWNICA POMOSTOWA, BAR, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, ZGROMADZENIE, ANTYPERSPIRANT, ZAWŁOKI, DYPTYK KONSULARNY, DZISIEJSZOŚĆ, STOSUNEK, PREMIA GÓRSKA, SEPSA, KUBAS, MAŁYSZOMANIA, TEATR MUZYCZNY, MOSKIT, LATANIE PRECYZYJNE, ANTIDOTUM, DRUT, UMIEJSCOWIENIE, RUMPEL, REGENERACJA, TRZY GROSZE, TOLTEK, KAMIEŃ SŁONECZNY, KWARTALNIK, OBCIĄŻENIE, BUSINESSMAN, ROŚLINY OSIOWE, HIPERMETROPIA, KUKICHA, OWCZA WEŁNA, SYSTEM, MIESIĘCZNICA, DRYL, GLIZA, REAKCJA ORIENTACYJNA, SPLOT, APOTEOZA, VALIDOL, PŁYN STAWOWY, FILOZOFIA POZNANIA, TRANSPORTER, RODZAJ MĘSKI, OWOC ZBIOROWY, WZNOWIENIE, BANDA, STARY WYGA, ŁAŃCUSZEK, SERIA, WORKOWCE, MINUTA, PRZEŻYCIE, BACIK, GALERNIK, SEGOVIA, WIELOETAPOWOŚĆ, WYZIEW, NOZDRZAKI, SOZOLOGIA, EKLEKTYZM, LAUFER BIAŁOPOLOWY, MIECZ DWURĘCZNY, SĘKACZ, SFERA, PRZYGODA, LEJNIA, DIZAJNER, CYGARNICA, PRZYZWOITOŚĆ, PORZĄDEK JOŃSKI, ZROBIENIE KUPY, DZIKUS, ŚLIZGAWICA, CIELĘCY WIEK, AURORACERATOPS, PARNAS, NAKIEROWANIE SIĘ, IKONA, PROTROMBINA, KROK PÓŁROZKROCZNY, DUŃSKI, ZWIERAK MIKROFALOWY, RYBA AKWARIOWA, GRYMAŚNIK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DRUMFILL, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, MOTYW, INDYGOWIEC, EKSPRES PRZELEWOWY, BĘBNICA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, DZIEŻA, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, CYSTOIDY, BOROWODOREK LITU, HALF-PIPE, KOCIOŁ, ART ROCK, DRZEWO MAMUTOWE, OSTRY DYŻUR, KAWA Z MLEKIEM, MAANAM, FOSFATAZA ALKALICZNA, ZWARCIE SZYKÓW, CZARCIE NASIENIE, REIFIKACJA, GRZYB WOLAK, NIEPOKORNOŚĆ, IDIOFON, GOSPODARKA PLANOWA, WADLIWOŚĆ, KULTURA PIEŃKOWSKA, WAMPIR, PISMO TECHNICZNE, SŁONOROŚL, METEOROID, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, UKŁAD BRZEŻNY, KWADRUPOL, MURSZ, NAJEM OKAZJONALNY, KARDYNAŁ, BALSAM, ŁASKAWCA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WESTERN, ŻURAWIOWE, KURAŻ, ODKŁAD, KAWIOR, GIMBAZA, POTOK, JĘZYK PROTOSEMICKI, NADMIERNA SENNOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GINSENG, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, MORGANUKODON, CHAŁTURSZCZYK, NADPŁYNNOŚĆ, NEOKLASYCYZM, PIRACTWO, PALEOBOTANIKA, TRUTEŃ, LORD, OFICER NAWIGACYJNY, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SIŁA ODŚRODKOWA, BIDET, BIODROWA, DYSZA WYLOTOWA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ULTRAPRAWICA, WGŁOBIENIE, KARDAMON, CHŁOPIEC, AUSTRONEZYJCZYK, ?TURANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANDROPAUZA w ujęciu biopsychospołecznym definiowana jako okres w życiu mężczyzny (najczęściej po 50 roku życia), zapowiadający zbliżające się wejście w okres starości z początkiem wystąpienia szeregu dolegliwości w różnych sferach funkcjonowania jednostki, zarówno somatycznej, psychologicznej jak i seksualnej o podłożu wielonarządowych zmian w organizmie, w tym zmian hormonalnych, wywołanych starzeniem się (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANDROPAUZA
w ujęciu biopsychospołecznym definiowana jako okres w życiu mężczyzny (najczęściej po 50 roku życia), zapowiadający zbliżające się wejście w okres starości z początkiem wystąpienia szeregu dolegliwości w różnych sferach funkcjonowania jednostki, zarówno somatycznej, psychologicznej jak i seksualnej o podłożu wielonarządowych zmian w organizmie, w tym zmian hormonalnych, wywołanych starzeniem się (na 10 lit.).

Oprócz W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - W UJĘCIU BIOPSYCHOSPOŁECZNYM DEFINIOWANA JAKO OKRES W ŻYCIU MĘŻCZYZNY (NAJCZĘŚCIEJ PO 50 ROKU ŻYCIA), ZAPOWIADAJĄCY ZBLIŻAJĄCE SIĘ WEJŚCIE W OKRES STAROŚCI Z POCZĄTKIEM WYSTĄPIENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI W RÓŻNYCH SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI, ZARÓWNO SOMATYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ JAK I SEKSUALNEJ O PODŁOŻU WIELONARZĄDOWYCH ZMIAN W ORGANIZMIE, W TYM ZMIAN HORMONALNYCH, WYWOŁANYCH STARZENIEM SIĘ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x