CECHA SYTUACJI, NP. ŻYCIA, WARUNKÓW: TO, ŻE COŚ JEST BIEDNE LUB KIEPSKIE, POZBAWIONE WYGÓD ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUROWOŚĆ to:

cecha sytuacji, np. życia, warunków: to, że coś jest biedne lub kiepskie, pozbawione wygód itp (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUROWOŚĆ

SUROWOŚĆ to:

cecha jadalnych produktów i potraw: świeżość, to, że są one nieprzetworzone (na 8 lit.)SUROWOŚĆ to:

brak skomplikowania, prostota (na 8 lit.)SUROWOŚĆ to:

ścisłość i rygorystyczność, brak odstępstw; srogość (na 8 lit.)SUROWOŚĆ to:

cecha człowieka, składająca się z powagi i skłonności do ostrego lub okrutnego postępowania (na 8 lit.)SUROWOŚĆ to:

cecha miny, wzroku itp.: to, że wyraża on czyjąś srogość (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA SYTUACJI, NP. ŻYCIA, WARUNKÓW: TO, ŻE COŚ JEST BIEDNE LUB KIEPSKIE, POZBAWIONE WYGÓD ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.836

PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ŁACINNICZKA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SZYKANA, KWINTET, WERBLISTKA, PALPACJA, TARYFA ULGOWA, APEKS, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, BROŃ TERMOJĄDROWA, RODZAJNIK, REKOGNICJA, KŁĘBCZAK, NIESYMETRYCZNOŚĆ, APRIORYZM, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, WESTERN, WRZĘCHY, PLATYKLADUS, RACA, WYBIEG, DROŻYZNA, JASZCZURECZKA, HADŻ, BŁĘDNIK KOSTNY, BULLETIN BOARD SYSTEM, MIŁOŚCIWOŚĆ, UBOGI KREWNY, ANTAGONIZM, MORALNOŚĆ, BRYŁA, ZAKŁADNIK, MANIFESTACJA, MINIMUM SOCJALNE, WIDMO SYGNAŁU, DŁUGIE RĘCE, LIRNIK, ODPADY STAŁE, NIŻ DEMOGRAFICZNY, BIEGUN MAGNETYCZNY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KOZAK, IMPULS, STARTER, GRAF DOSKONAŁY, ELEKTROLUMINESCENCJA, SEMAFOR, GALERIA, UPIERDLIWOŚĆ, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, ŻYDOWSZCZYZNA, PROSIĄTKO, PSIKUS, BEAN, ŻYDOWSKOŚĆ, EKSPRES DZBANKOWY, DYBUK, INTERNAT, NASZYWKA, WOLA BOŻA, REMIZA, GAZÓWKA, NICPOŃ, BIAŁA SZKOŁA, ŚRODKI TRWAŁE, DYPTYCH, ORGANIZACJA, SPRZENIEWIERZENIE, PŁONINA, DURNOŚĆ, ROZSADNIK, ZARADNOŚĆ, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, SPOIWO BUDOWLANE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PANEK, UKAZ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, WYŚMIENITOŚĆ, ZNAK TOWAROWY, ULOTNOŚĆ, OSTROŚĆ, POMPA TŁOKOWA, IMPUTOWANIE, WASĄG, INSTALOWANIE, CZEPNOŚĆ, KWASJA, PRAWO FARMACEUTYCZNE, SOCZEWICA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, RUCH, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, AKLAMACJA, MISYJNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, ZIELONOŚĆ, KORONA, HIPSOMETRIA, KOSMITA, PLEŚNIAK, ZDROJEK POSPOLITY, IDEACJA, NIEGOSPODARNOŚĆ, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, CZTERNASTKA, AGENT, ŁĄCZNOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, KARMELEK, KURATOR, SPRĘŻYSTOŚĆ, GALAKTYKA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, ELEKTROFON, ZAGRANICZNOŚĆ, ZGIĘCIE PODESZWOWE, SKWARKI, KUTYKULA, CIERŃ, NIECZYNNOŚĆ, KATOLICYZM, AEROFON, REZULTAT, NIDERLANDZKI, MAKAKOKSZTAŁTNE, KACZY DÓŁ, KROK, ANORMALNOŚĆ, SYLFON, REFLEKS SZACHISTY, CHORWACKOŚĆ, TELEKONWERTER, GYYZ, KRĘGOWCE, MIESZEK, METODA FEULGENA, POSĄDZENIE, DZIANINA, SZPETOTA, BARWICZKA, SER, GOLKIPER, CZYNNIK CHŁODNICZY, RAJDER, SZWADRON ŚMIERCI, NISKOŚĆ, NOTACJA, ANOMALIA UHLA, SIUR, DZIELNICA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, MAKABRYCZNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, MASOWIEC, BAND, SZACHY KORESPONDENCYJNE, OTWOREK, NIEZBĘDNOŚĆ, WITAMINKA, NECEL, TYMPANON, UMOWA KOMPENSACYJNA, LUJEK, LEMONIADA, RULIK, TANDETA, SSAK, KRÓLOWA NAUK, PARZYSTOŚĆ, SERBSKOŚĆ, SET, WIĄZANIE ATOMOWE, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, FIRMÓWKA, ETOLA, WIEŃCE, SŁODZIAK, TELEMARK, ANTEPEDIUM, PROCES KARNY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, KARAFECZKA, BUFOR, POSUWISTOŚĆ, ZEROWOŚĆ, WYCINEK, ZAJĄKNIĘCIE, BARYKADA, KOLONIZATOR, CUKIERNIA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PRYSZNIC, GĄSIENICA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, WÓŁ, AUTOTELICZNOŚĆ, ODSTĘP, POŁĄCZENIE WCISKOWE, OBRAZ, SZLACHETNOŚĆ, TRON, STUKNIĘCIE, DYSKWALIFIKACJA, OBCIĄŻENIE, NOTOWANIA, ROZMIAR, RAJOKSZTAŁTNE, BABIA DUPA, FRYZ, ELEKTRON WALENCYJNY, ULTRAMARYNA, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, KULTURA STARTEROWA, MAPA FIZYCZNA, WABIK, TARCZA, SYSTEM POWIERNICZY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, INSTYTUCJONALNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MASKULINIZM, DARWIN, PRZEDZIAŁ, GRANICA, PTASZYNA, RELIKWIE, JAMOCHŁON, OZONOSFERA, PRZYGODA, NIECHLUBNOŚĆ, JUNAK, WARIACJE, KRYZA, KOBIETON, KIEŁ, WARSTWOWOŚĆ, KUPLET, ZLEW, MASZT, POROŚL, SPRZECZNOŚĆ, STANOWISKO PRACY, CHEMEX, ROZGAŁĘZIACZ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, MEDALOWOŚĆ, KOŃCÓWKA, ZASTAŁOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ŁAPACZ, NIEKROPIEŃ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, AKSAMIT, KOMISARZ WOJSKOWY, PŁASZCZKA NAGA, CZESZCZYZNA, NOS, ABSORBANCJA, BETON JAMISTY, NIEROZUMNOŚĆ, TRIAL ROWEROWY, SZMACIARZ, SEKSISTOWSKOŚĆ, POMPKA INSULINOWA, NAWAŁNICA, BARANIA GŁOWA, MISIEK, KSIĘGA, DRAMAT WOJENNY, CECHA DYSTYNKTYWNA, GLORIA, WARTOŚCIOWOŚĆ, POLAROGRAFIA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, INDYKATOR, TWIERDZENIE REESA, PRZEDSCENIE, OBŻARSTWO, BAZA ZAOPATRZENIOWA, TANECZNOŚĆ, STEREOTAKSJA, KALINA, KANCIASTOŚĆ, PANEL ADMINISTRACYJNY, STAŁOŚĆ, LIŚCIEC, HEGEMON, MURRINA, PROCES NIEODWRACALNY, ARABICA, BONUSIK, PIÓROSZ PIERZASTY, ADRES, UKŁAD ELEKTRONICZNY, ?PIŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.836 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA SYTUACJI, NP. ŻYCIA, WARUNKÓW: TO, ŻE COŚ JEST BIEDNE LUB KIEPSKIE, POZBAWIONE WYGÓD ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA SYTUACJI, NP. ŻYCIA, WARUNKÓW: TO, ŻE COŚ JEST BIEDNE LUB KIEPSKIE, POZBAWIONE WYGÓD ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUROWOŚĆ cecha sytuacji, np. życia, warunków: to, że coś jest biedne lub kiepskie, pozbawione wygód itp (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUROWOŚĆ
cecha sytuacji, np. życia, warunków: to, że coś jest biedne lub kiepskie, pozbawione wygód itp (na 8 lit.).

Oprócz CECHA SYTUACJI, NP. ŻYCIA, WARUNKÓW: TO, ŻE COŚ JEST BIEDNE LUB KIEPSKIE, POZBAWIONE WYGÓD ITP sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CECHA SYTUACJI, NP. ŻYCIA, WARUNKÓW: TO, ŻE COŚ JEST BIEDNE LUB KIEPSKIE, POZBAWIONE WYGÓD ITP. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x