Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MĘTNOŚĆ to:

cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MĘTNOŚĆ

MĘTNOŚĆ to:

cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 7 lit.)MĘTNOŚĆ to:

cecha spojrzenia, które jest lekko zamglone, jakby nieobecne (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.570

BRZYDOTA, JĘZYK IZOLOWANY, SCEPTYCZNOŚĆ, NIEOBFITOŚĆ, WŁÓCZĘGA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, STRONNOŚĆ, AKT PŁCIOWY, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, ZASADNOŚĆ, LUZAK, HYDROFOB, BEZPARDONOWOŚĆ, LODOWIEC SZELFOWY, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, DZIEWIĘTNASTKA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, PODRYWKA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, SYNERGIZM, JEDNOKROTNOŚĆ, NIEUFNOŚĆ, OSTROŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ, ZDOLNOŚĆ, TABLOID, RYBA WYMARŁA, UPÓR, CZTEROKROTNOŚĆ, MASŁO CZOSNKOWE, ORLICZKA KRETEŃSKA, MUSZTARDA SAREPSKA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, TRÓJSTRONNOŚĆ, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, WARTOWNIK, DZIEKAN, DWUWARSTWOWOŚĆ, KABOTAŻ WIELKI, NAKTUZ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, DURNOWATOŚĆ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, STARSZY CZŁOWIEK, KRAKÓW, ANALFABETKA, KONSEKWENTNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, ARTERIOGRAFIA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, TEINA, JAŁÓWKA, MINIALBUM, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WAFELEK, BEZDENNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, GENTELMAN, NUKLEOTYD, OBSZAR GÓRNICZY, AKTUALIZM, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, UMIEJĘTNOŚĆ, BALAST, ULGA UCZNIOWSKA, HALOFIT, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, KOLOROWOŚĆ, KREDYT HIPOTECZNY, PUCHACZ, ŚWIETLÓWKA, NEOROMANTYZM, KOLKA JELITOWA, ZAROST, ZBIÓR DYSKRETNY, EGOISTYCZNOŚĆ, ADAPTER, SPÓDNICZYNA, IZOLACJA, NONA, ZASPOKAJANIE, DYSKONTYNUACJA, WSZECHWŁADNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ROZNOSICIEL, KĄPIEL, DOBROWOLNOŚĆ, RACHUNEK BIEŻĄCY, LEKSYKOSTATYSTYKA, GOLAS, SKRAJNOŚĆ, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, SPOKOJNOŚĆ, TEREN ZAKRYTY, STYGMAT, METODA SCENARIUSZOWA, DANIE ARBUZA, WAPITI, KORAL MADREPOROWY, ODJEMNA, ZAPACH, POLIANDRIA, ROŚLINY OSIOWE, KOZERA, GOMÓŁA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SZCZUR ŚNIADY, INDIAŃSKI, ŚWIATŁO, BRODZIEC, BURAK, ROPOMOCZ JAŁOWY, PRYMITYWIZM, WIARYGODNOŚĆ, POSEŁ NIEZRZESZONY, MAJAK, FUSYT, PLAMA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, MINI-ALBUM, PODPORA, KAMIKAZE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, NIT, ODWRÓCONY DASZEK, KOLIDAR, KASZANKA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, BIAŁY MURZYN, OSTROŻNOŚĆ, EGZOTERYCZNOŚĆ, FUNKCJE AMPLITUDY, LAIKAT, CYWIL, CHWYTAK, SKRÓT SYLABOWY, SOKÓŁ, FAWORYT, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, UNIWERSYTET, SPROŚNOŚĆ, WARTOŚĆ DODANA, PRZEDROSTEK, ZNANOŚĆ, EPIBLEMA, ROZKŁAD, PISCHINGER, MAŁOWODZIE, RUBASZNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, HÄNDEL, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, SIŁY POWIETRZNE, NEUTRALNOŚĆ, TRYB ROZKAZUJĄCY, RZĄD KOALICYJNY, HERMETYCZNOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, FIGA, PODCIŚNIENIE, MASTYGONEMA, KARMIDEŁKO, KARMIENIE, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ODCHYLENIE, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, SZCZEROŚĆ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, ELBAIT, TEKST JAWNY, NIEJASNOŚĆ, WSZECHBYT, NISKOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, CHORÓBKA, CHESTER, MIECZ UCHYLNY, NERWOWOŚĆ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, REDAKTORSTWO, NASOSZNIKOWATE, ZWIĄZEK NASYCONY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, WYSTĘPNOŚĆ, TELEWIZJA, ZABÓR, SHERGOTTYT, CZARNY CHARAKTER, ROZDZIAŁ, WIĄŚL, SALONOWIEC, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, AUTOPRZESZCZEP, OSTROSŁUP FOREMNY, TRUDNOŚĆ, PÓŁCIEŃ, ŻARŁACZ LUDOJAD, WOSKOWATOŚĆ, WSIUR, POTULNOŚĆ, JAGODÓWKA, ZAUROPTERYGI, KOCANKA WŁOCHATA, INICJATYWNOŚĆ, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, OPŁATA RYCZAŁTOWA, PODSTAWA POTĘGI, FALISTOŚĆ, OUDRY, NIEUCHWYTNOŚĆ, MASZT, LEKTURA, NALEŹLINA, KRAŃCOWOŚĆ, DOBUDOWA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, PIANOGAZOSTYLIKAT, SOCJOBIOLOGIA, NIEAKTYWNOŚĆ, CENA ADMINISTRACYJNA, PRÓBKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, MĘDREK, JĘZYK, MAŁOŚĆ, NIEGRZECZNOŚĆ, SYGNAŁ CIĄGŁY, SOLFUGI, USŁUGOWOŚĆ, STOSUNEK, MODUŁ MIESZKALNY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, PROTEKTORAT, FIRMÓWKA, POTRZEBA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, PYTANIE RETORYCZNE, MECHANIZM KORBOWY, KREDYT STUDENCKI, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ZACIĘTOŚĆ, INSTYNKTOWNOŚĆ, ZIOMEK, DELEGACYJKA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, BIEGUN ANIMALNY, ŻEBRO, OGNIK SZKARŁATNY, NIECHLUJNOŚĆ, CZAS MIEJSCOWY, PAPROĆ DRZEWIASTA, STADION OLIMPIJSKI, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, NIELOGICZNOŚĆ, PODKŁADKA, WIERNOŚĆ, CZEREMCHA, ZASZŁOŚĆ, PRZECIER, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, BELLADONA, PRACOWNIK, MERZYK GROBLOWY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, AVIZO, MOKROŚĆ, SKACZELE, LEASING OPERACYJNY, GETTER, ZWALISTOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, POWIDŁA, SPRAWNOŚĆ, LAKKOLIT, DWUPRZODOZĘBOWCE, TRAWERS, NIEPRAWDZIWOŚĆ, HOMARZEC, UBÓJ, PAROLATEK, SWAWOLNOŚĆ, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, MNICH, MOTOR, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, KLESZCZE MIĘKKIE, SZARAK, RYNSZTOK, REGIONALISTA, TUSZ, CHŁÓD, PROSZEK DO PIECZENIA, PRZYCZYNEK, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, MAKABRYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mętność, cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MĘTNOŚĆ
cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x