CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MĘTNOŚĆ to:

cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MĘTNOŚĆ

MĘTNOŚĆ to:

cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 7 lit.)MĘTNOŚĆ to:

cecha spojrzenia, które jest lekko zamglone, jakby nieobecne (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.682

LICZBA DOSKONAŁA, GRZECH, NARKOTYK MIĘKKI, SOLIDARNOŚĆ, SZLACHCIĄTKO, CIĄGNIK SIODŁOWY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, KRETOWATE, POKAZOWOŚĆ, KLISZKA, CHROPOWATOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, BIOGRAFIZM, MECHANIZM JARZMOWY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, MUZA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, GALERIA SŁAWY, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, TERAPIA SYSTEMOWA, PEŁNIA, PROSCENIUM, BEAR, KONSEKWENCJA, RASOWOŚĆ, BALUT, STENWANTA, BRUTALNOŚĆ, POMIDOR, ERYTROCYT, FILOLOGIA POLSKA, ŚWISZCZ, PANEK, EMIGRACYJNOŚĆ, ZADRA, NIEJASNOŚĆ, KREOL, INTENSJA, PLUS UJEMNY, WALOR, MUCHOMOR BULWIASTY, PODEJŹRZON, LAMPA FLUORESCENCYJNA, GRZYB TRUJĄCY, SZCZUPŁOŚĆ, ROPOMOCZ JAŁOWY, AHINSA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, CIELĘCINKA, MAMUT POŁUDNIOWY, CZYSTY ROZUM, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, DOPŁATA OBSZAROWA, UPARTOŚĆ, NIESPŁACALNOŚĆ, GRAFICZKA, POLEPSZACZ, TŁOCZYSKO, PŁAT, CASUAL, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KONTRAKT MENEDŻERSKI, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, REZYDENT, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, ELEKTROLIT, ŚLISKOŚĆ, TEREN ZAMKNIĘTY, NACZYNIE WIEŃCOWE, EWKA, KAPERKA, KRÓTKI METRAŻ, WYTWÓRSTWO, KLONOWATE, ATLANTYDA, MURZYN, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, EKSPERTKA, WSIOWY FILOZOF, PAŃSKOŚĆ, PARZYSTOŚĆ, NAJEZDNIK, ELEKTROWNIA CIEPLNA, ŁATWOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, HELMINT, COB, MECHANIKA KWANTOWA, ŁUK BLOCZKOWY, IMIENNICTWO, BUJAK, STYLON, MATURA POMOSTOWA, ALFABET MIGANY, ZDROWAŚKA, NIEPOPRAWNOŚĆ, PEŁZATKA, PRZYCISK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, WALEC HIPERBOLICZNY, NAGRODA POCIESZENIA, RADAR GEOLOGICZNY, SKORUPIAKI, WODA POZAKLASOWA, BŁĄD FORMALNY, CZOŁOWNICA, PORYWISTOŚĆ, KONSULENT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, PROCENT PROSTY, MELFALAN, ZŁOŚLIWOŚĆ, TARYFIARA, OGÓR, REIFIKACJA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, DZIARSKOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, SILNIK SYNCHRONICZNY, NIELUDZKOŚĆ, CYRKUMFLEKS, ŚMIERDZIEL, PŁEĆ, BIEG DYSTANSOWY, WIMBLEDON, PODDANY, ODCHYLENIEC, NIL, SPRĘŻYSTOŚĆ, OSTOJA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PRAGMATYCZNOŚĆ, GRAF DOSKONAŁY, UPROSZCZENIE, CHAMSTWO, PIRYDOKSAMINA, SIŁA WYŻSZA, UBYTEK, SYMPTOMAT, DZIKA RÓŻA, NOCEK WĄSATEK, NIEPOPULARNOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, DOMINATOR, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, BILDUNGSROMAN, FIMBRIA, WĘDKA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, YOUTUBERKA, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, KRUPCZATKA, DEASEMBLER, MALUCZKOŚĆ, NIEPOSPOLITOŚĆ, SEGMENT, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, BARWINEK POSPOLITY, ZABYTEK, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, OŻYWIONOŚĆ, ZAPYCHACZ, TAJEMNICZOŚĆ, MINIMALIZM, UNYTKO, MAPA FIZYCZNA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, TRADYCYJNOŚĆ, ZIELONY GARNIZON, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, DEWIANT, GRZYBY ANAMORFICZNE, LÓD, NIESPOKOJNOŚĆ, WULKAN TUFOWY, DWUMECZ, FAZA, VOTUM SEPARATUM, CIAPOWATOŚĆ, ASESOR SĄDOWY, TRANSAKCJA WIĄZANA, SŁABEUSZ, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, WNIKLIWOŚĆ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WOLNA KONKURENCJA, CZARCI POMIOT, MYDLANOŚĆ, RAJDÓWKA, KRWIOŻERCZOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, MALINÓWKA, OTOCZENIE, MARGINESOWOŚĆ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PODKŁADKA, POCIĄG EKSPRESOWY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, GŁUPKOWATOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, DAMAN, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OSADA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, MEGALNEUZAUR, WIETRZNOŚĆ, RYNEK NABYWCY, BYLICA POSPOLITA, KARKÓWKA, STAN USTALONY, HYDROZOL, HARMONIJNOŚĆ, LOTNICZKA, SUBTELNOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, AEROFON, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, HIPOSTYL, ŚCISŁOŚĆ, HALO, PODSTĘPNOŚĆ, RUCH JAŁOWY, DEFENSOR, CHŁYST, KOMÓRKA SOMATYCZNA, PŁYWAK, TRANSPARENTNOŚĆ, PÓŁCIEŃ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ZDATNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, WIROPŁAT, NIERÓB, PRZYCZYNA CELOWA, ROLSKA, KOLEJ, PIEZOELEKTRYK, PUSZKARSTWO, CECHA FIZYCZNA, WYSOKI KOMISARZ, OSZCZĘDNOŚĆ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, STEMPEL, AMPUŁKA, WIETRZENIE FIZYCZNE, DERMOKOSMETYK, PODEJRZLIWIEC, CYWIL, ANALFABETKA, ŁADA, POTRZEBA, POSTÓJ LODOWCA, DÓŁ, WSTĘŻNIAKI, NOMINALNOŚĆ, SYGNAŁ CIĄGŁY, WRAŻLIWOŚĆ, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, NARWALOWATE, PROSTA, MINUCJA, KOLEŻEŃSTWO, ZŁUDA, FUNKCJA MIERZALNA, FUNKCJA SCHODKOWA, SYNTETYZATOR, BIAŁY DZIEŃ, NIEUDOLNOŚĆ, OBRZEŻKOWATE, WIELORASOWOŚĆ, DOPEŁNIENIE ZBIORU, BIEGŁOŚĆ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, SZAFA, WICEADMIRAŁ, KOŁO, CAMEMBERT, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, CZUŁOŚĆ, SZUPINKA, ANTYCZNOŚĆ, INDEKSACJA, CYWILNOŚĆ, DZIWOŻONA, KRĄGŁOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, TWIERDZENIE PITAGORASA, JERZYK, PEREŁKA, WEŁNISTOŚĆ, NIEZAWISŁOŚĆ, ?PRAKTYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.682 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MĘTNOŚĆ cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MĘTNOŚĆ
cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe (na 7 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CECHA TEGO, CO JEST NIEJASNE, ZAGMATWANE, NIE W PEŁNI ZROZUMIAŁE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x