ZGORZEL - ROZKŁAD TKANEK W ŻYWYM ORGANIZMIE PRZEZ BAKTERIE GNILNE (BEZTLENOWCE); PRZYCZYNĄ JEST OBECNOŚĆ OGNISKA MARTWICY, DOSTĘPNEGO DLA BAKTERII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GANGRENA to:

zgorzel - rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce); przyczyną jest obecność ogniska martwicy, dostępnego dla bakterii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGORZEL - ROZKŁAD TKANEK W ŻYWYM ORGANIZMIE PRZEZ BAKTERIE GNILNE (BEZTLENOWCE); PRZYCZYNĄ JEST OBECNOŚĆ OGNISKA MARTWICY, DOSTĘPNEGO DLA BAKTERII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.047

PŁATNIK SKŁADEK, PIASEK ZWAŁOWY, ZASOBY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NANSUK, DWORNOŚĆ, SZCZENIACTWO, DEPESZA, PACHISI, JEZIORO ENDOREICZNE, TELEWIZJA HD, GRADIENT, PRZYSTAWANIE, STARONORDYCKI, PORYWCZOŚĆ, IZOLATORIUM, WYDMUSZKA, PAGI, NIEZWYKŁOŚĆ, PENICYLINAZA, KOSZT KOMPARATYWNY, GRZĘDA, WIŚNIÓWKA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, CHLEBOWIEC, NIEOSTROŻNOŚĆ, TESLA, SALONOWIEC, SKIF, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, EFEKT BŁAŻKI, MITYCZNOŚĆ, IMMUNOGLOBINA G, OSIOŁ, OBJAW ZWIASTUNOWY, DEPRAWACJA, HUMANISTYKA, SKINNY, TWIERDZENIE SINUSÓW, ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, JEZIORO PROGLACJALNE, KRAV MAGA, KLATKA BŁAZNÓW, MARGINESOWOŚĆ, ZADANIE, PAN, LICZBA CHROMATYCZNA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, WORECZKOWY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, GĘŚL, ZGORZEL, REKTYFIKAT, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, WIELOKROTNOŚĆ, WIBRACJA LABILNA, WYSPIARSKOŚĆ, ŚWIADKOWA, CEL, POSTĘPOWANIE, PROCH, KRYTYCZNOŚĆ, IMMUNOSUPRESJA, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, OPRAWA, CYKL ROZRODCZY, BEFKA, DROGA MAGISTRALNA, ODWIEDZALNOŚĆ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, WIELOFAZOWOŚĆ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, CHOMIK AZERSKI, MANIERA, SYSTEM EKSPERTOWY, ŁACIŃSKOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, KASOWNIK, PIRACTWO, BAŁAGULSZCZYZNA, MANIERZYSTA, MONITOR, ŚWIADECTWO, ZAPRZEDANIEC, ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ, IMPLIKACJA MATERIALNA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ODWZOROWANIE LINIOWE, EHDV, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ALFABET MORSE'A, KASETON, ARTYSTOSTWO, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, HYBRYDA, NIECHLUJA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, MANDYLION, SAMOAŃSKI, ZBIÓR POTĘGOWY, SZOS, BABA, LISTWA, SAMSON, MASER GAZOWY, SYMPOZJON, GAJAL, TWIERDZENIE PETTISA, RUCH, TOPSPIN, KATAROWIE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, MIÓD PSZCZELI, KOMPUTER KWANTOWY, BIGBIT, OPŁATA RYCZAŁTOWA, RAJSTOPY, FETYSZ, TRASZKA NADDUNAJSKA, DYNA, UCHO IGIELNE, SMERFETKA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, KOMÓRECZKA, LYGODIUM PALMIASTE, JAMAJSKI, LANDARA, KURSOR, BIOTRANSFORMACJA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, DOMEK, NADZÓR BANKOWY, FAKOMATOZA, TWIERDZENIE PITAGORASA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, LEKCJA MISTRZOWSKA, WIRTUOZERSTWO, KĄT PÓŁPEŁNY, HAIN, PRZEŁAWICENIE, STANOWCZOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CURRY, AZTREONAM, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ROZETKA, RYTMICZNOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, RAGTIME, PRÓBA TUBERKULINOWA, CYSTOSTOMIA, CHWYTAK, CENA DETALICZNA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, ZMIANA CHOROBOWA, REGRESJA LODOWCA, ZASADA HUYGENSA, ADŻWAN, POPRAWKA, KOMENDA, LIPOLIZA, NEPOT, PĘCHERZYK, WYBRANIEC, KOMISJA SKRUTACYJNA, PRAWO, BERA, SOLE, MYŚLENIE MAGICZNE, ŻYCIE OSOBISTE, INKORPORACJA, PRODUKCJA, SNAJPERKA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, JĘZYK MIGOWY, KWARTA AMERYKAŃSKA, WYŚMIENITOŚĆ, WINCERADA, WIDMO RENTGENOWSKIE, ROZMACH, FONIATRIA, JESIOTRY, OZDOBA, CAMPANILE, GRZEBACZ, SPECJAŁ, PONCHO, DOCHÓD OSOBISTY, MEDIA, GARBATE ANIOŁKI, LEPSZOŚĆ, INICJATYWA OBYWATELSKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, FERMENTACJA MLEKOWA, KOLUMNA AMUNICYJNA, CZYSTA, ZAPYTANIE OFERTOWE, RACHUNEK BANKOWY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PUNKT, PARAMETR, JASZMAK, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, WALEC PARABOLICZNY, MAGNETON JĄDROWY, SUKMANA, KRWIOBIEG PŁUCNY, RÓWNANIE FUNKCYJNE, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, NANOFILTRACJA, POWIERZCHNIA WALCOWA, PINTA, INTERFEROMETR MICHELSONA, IDIOTYCZNOŚĆ, ELASTOR, CYMETYDYNA, RYNGRAF, STAMPPOT, JĘZYK SZWEDZKI, MECHANIZM OBRONNY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KLAR PORTOWY, PROMIEŃ, BUŁKA Z MASŁEM, NEOKATECHUMENAT, DERYWAT, SALWINIA, CHORWACKI, PACKA, WZÓR REDUKCYJNY, DIETA, MULTIPLET, ŻUŁAWA, OMIEG KAUKASKI, KATANA, FUNKCJA AKTYWACJI, AKT OSKARŻENIA, SYLOGIZM, PODDAŃCZOŚĆ, FILANDER RUDAWY, OWAL KARTEZJUSZA, SZKŁO AKRYLOWE, KREDYT REDYSKONTOWY, METANOGENY, NOUMENON, SZCZMIEL, GEREZA BIAŁOBRODA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, TYŁOZGIĘCIE MACICY, KLASYCZNY HATTRICK, GWAJAKOWIEC, DOBÓR SZTUCZNY, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, DZWONECZNIK WONNY, DŹWIGACZ DACHOWY, USZKA, MOSTEK TERMICZNY, WIELKOŚĆ, HENOCHIAŃSKI, BOMBA NEUTRONOWA, MŁODZIK, ARBORETUM, PRZEDAWCZYK, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, GEREZA ANGOLAŃSKA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, WELWET, SUBTELNOŚĆ, TAM TAM, IGLISHMEK, PROSTOMYŚLNOŚĆ, CHOROBA PERTHESA, MIKOŁAJCZYK, NAZGUL, ZUPA NA GWOŹDZIU, LEGANZA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, CZARNY LUD, GANGRENA, GARAŻ, UDZIAŁ, STRUMIEŃ, MEDIEWAL, SŁODKA IDIOTKA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, KERMESYT, MIKS, SAMOUPROWADZENIE, DUPERELA, KARABINEK GALLAGERA, GRUPA FOKUSOWA, ?FIMBRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.047 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGORZEL - ROZKŁAD TKANEK W ŻYWYM ORGANIZMIE PRZEZ BAKTERIE GNILNE (BEZTLENOWCE); PRZYCZYNĄ JEST OBECNOŚĆ OGNISKA MARTWICY, DOSTĘPNEGO DLA BAKTERII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGORZEL - ROZKŁAD TKANEK W ŻYWYM ORGANIZMIE PRZEZ BAKTERIE GNILNE (BEZTLENOWCE); PRZYCZYNĄ JEST OBECNOŚĆ OGNISKA MARTWICY, DOSTĘPNEGO DLA BAKTERII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GANGRENA zgorzel - rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce); przyczyną jest obecność ogniska martwicy, dostępnego dla bakterii (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GANGRENA
zgorzel - rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce); przyczyną jest obecność ogniska martwicy, dostępnego dla bakterii (na 8 lit.).

Oprócz ZGORZEL - ROZKŁAD TKANEK W ŻYWYM ORGANIZMIE PRZEZ BAKTERIE GNILNE (BEZTLENOWCE); PRZYCZYNĄ JEST OBECNOŚĆ OGNISKA MARTWICY, DOSTĘPNEGO DLA BAKTERII sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZGORZEL - ROZKŁAD TKANEK W ŻYWYM ORGANIZMIE PRZEZ BAKTERIE GNILNE (BEZTLENOWCE); PRZYCZYNĄ JEST OBECNOŚĆ OGNISKA MARTWICY, DOSTĘPNEGO DLA BAKTERII. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x