PRZEZROCZYSTA CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, PRZEZ KTÓRĄ OBRAZ JEST OBSERWOWANY LUB RZUTOWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZOŁO to:

przezroczysta część bańki lampy elektronowej, przez którą obraz jest obserwowany lub rzutowany (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZOŁO

CZOŁO to:

część głowy z przodu i powyżej oczu (na 5 lit.)CZOŁO to:

strona lub część czegoś znajdująca się od frontu, przednia (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEZROCZYSTA CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, PRZEZ KTÓRĄ OBRAZ JEST OBSERWOWANY LUB RZUTOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.386

LAPIS PHILOSOPHORUM, ACEFALIA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, PILAW, KACZY DÓŁ, CHIŃSKI, KĄT POZIOMY, ANDANTE, PRZESTRZEŃ FAZOWA, APARAT WOLCOTTA, KOMBINATORYKA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, LEKTOR, KOMIN PŁACOWY, THUN, STOPNIOWALNOŚĆ, SZYSZKA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, POWIETRZNIA, SIODŁO, WATÓWKA, ALT, OGIEŃ KRZYŻOWY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JĘZYK MIGOWY, PORCIĘTA, KRUCZOŚĆ, OBIEKT LINIOWY, ŻUŁAWA, GRZYBICA CZARNA, PRZESTRZELENIE, TRANSLACJA, GOŁODUPIEC, OPŁATA MIEJSCOWA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, POLE, ZABYTEK RUCHOMY, BLISKOŚĆ, WIEŚ PLACOWA, ILUMINACJA, GARDEROBA, JANÓW, RODZIC CHRZESTNY, PAS, CIERŃ, CUDZOŁOŻNICA, NARWALOWATE, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, BROŃ CHEMICZNA, MIECH, CHOROBA WENERYCZNA, PRZĘDZA, KLINKIER, ADRESAT, ŁUK BLOCZKOWY, PRZESTAWNIA, BEANIA, BALAST, DAUMONT, INWIGILACJA, STYLO, STOPIEŃ TURBINY, WIWAT, BICIE CZOŁEM, FREEGANIN, ABLACJA LODOWCOWA, BARANI ŁEB, GOŚCINNY WYSTĘP, FRANCISZKANIE, WYBRANIEC, LORI WYSMUKŁY, ITALIAŃSKI, POLEMICZNOŚĆ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, CZARCIK, ARTROZA, KATEGORIA SPOŁECZNA, BIRET, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, KLAPKA, DRABINKA, BEK, KOEDUKACYJNOŚĆ, ORBITA, PRZEPIĘCIE, MARGARYNA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ŻAŁOBA, CZARNA ROBOTA, KANOE, BARETKA, WORLD OF WARCRAFT, FREGATA, LIST MOTYWACYJNY, BIOFILIA, SURFINGOWIEC, FITOCYD, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, STATEK TRANSPORTOWY, ŚCIĘCIE, TANKA, KOSZER, DOPŁATA EKSPORTOWA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, STRZELNICA, NUDYSTA, WÓŁ, TYMBALIK, CHMURNOŚĆ, BĄCZEK, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, GOLF, OMIEG KAUKASKI, KOSZT INWESTYCYJNY, KERATYNA, POROŚL, OKNO, ŁUPEK WĘGLOWY, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, INTERES PRAWNY, WIEŻA HEJNAŁOWA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, DUPEK ŻOŁĘDNY, AFERA, KUSKUS, MURY JERYCHA, METAFRAZA, PÓŁNOC, CHROPOWATOŚĆ, PODLEW, DEZAKTYWACJA, AKSAMITNOŚĆ, SZTUCZNE SERCE, DWURURKA, ISTOTA FANTASTYCZNA, SEZAM, PISZCZAŁKA, TRANSGRESJA, ZABURZENIE LĘKOWE, MARKIZETA, WIERCENIE, SZARLOTKA, LEKTYNA, ŁOBUZIAK, ŚRODEK MASY, GRZĘDA, PIES DO TOWARZYSTWA, INTERVIEW, PATYCZAK, PIĘDŹ, KOSOGON, SINICA, KUFA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MAKRAMA, MARSKOŚĆ, MUNSZTUK, PUSZKARSTWO, PERKOZ RDZAWOSZYI, CUDEŃKO, METYCYLINA, CZŁON SKŁADNIOWY, EKTOPLAZMA, TRAKTONIUM, ANIMALIZM, UPIĘKSZENIE, WYPADEK, WSCHÓD, BLIŹNIACZOŚĆ, LEBERWURSZT, OBIEGNIK, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ZAKONNICZKA, SPEKTAKL, PATATAJKA, REKOGNICJA, LINIA HODOWLANA, KONKURENCJA, OFICJUM, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, WARTOŚĆ NOMINALNA, WILCZA PASZCZA, ŻYŁA, NIEAKTYWNOŚĆ, FUNKCJA, PROEPIDEMIK, SYRENA, PINGWIN MAŁY, FRESK, DYSPOZYCJA, KRYSZNAIZM, ANDANTINO, KORMORAN PLAMISTY, ANKIETA PERSONALNA, PROMIENNOŚĆ, GÓWNIANOŚĆ, WJAZD, ŚLIMAK, GRZYB MAŚLAK, PLAC APELOWY, RAMPA, EGZORTA, SAMOREALIZACJA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, RETARDACJA, TONACJA, MOC, KWATERUNEK, ARSENIAN(III), NOWA KLASYCZNA, COUNTRY ALTERNATYWNE, SEZAMEK, ABAKUS, POPLECZNICTWO, ZASPOKAJANIE, REN, KOŃ TROJAŃSKI, BATON, WAPIEŃ MUSZLOWY, BODZIEC, WSPÓŁKRÓL, PRZEDZIAŁ, ROJALISTA, TYMOTKA, ADIDAS, FIGA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, POCHWIAK OKAZAŁY, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, GOŁOLEDŹ, KĄT ŚRODKOWY, KOŁPAK, OŁTARZ, BATAGURY, ŁAJDACKOŚĆ, BLANKERS, KOSMITA, KAPLICZKA, OPASKA, MASOŃSKOŚĆ, BASKINA, PIENIĄDZ REZERWOWY, ARCHIDIECEZJA, BABA, TILAKA, DAN, STRAŻNICA, REMIKS, KOMPETYCJA, NAPIĘTNIK, ALTOCUMULUS, GRUPA WAROWNA, NIEZWYKŁOŚĆ, KONSTYTUCJA, MIŚ, CZESTER, LABIRYNT, FROTTE, DYMKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, LANGUSTA, CELOWOŚĆ, KWINTESENCJA, ODTRUTKA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, JEDNOSTKA OSADNICZA, POMNIK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, NEURON LUSTRZANY, IPERYT, PIERWIASTEK GŁÓWNY, ABSOLUTYZM, PODKOWA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, HANGAR, CZARNA WDOWA, CUKIER INWERTOWANY, WARTOŚCIOWOŚĆ, NIESZABLONOWOŚĆ, SKUNKS, SATELITA, FRONTALE, TALASOTERAPIA, POKŁAD GŁÓWNY, MONODIA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, GAL, DOKŁADNOŚĆ, KATAPULTA, KOJARZENIE, PODUSZKA, MIÓD, MOL, SUPERPRZEBÓJ, RAWKA BŁAZEN, SAKSAUŁ, SAMORZĄD, NIEDOKŁADNOŚĆ, ?KLERODENDRON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEZROCZYSTA CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, PRZEZ KTÓRĄ OBRAZ JEST OBSERWOWANY LUB RZUTOWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEZROCZYSTA CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, PRZEZ KTÓRĄ OBRAZ JEST OBSERWOWANY LUB RZUTOWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZOŁO przezroczysta część bańki lampy elektronowej, przez którą obraz jest obserwowany lub rzutowany (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZOŁO
przezroczysta część bańki lampy elektronowej, przez którą obraz jest obserwowany lub rzutowany (na 5 lit.).

Oprócz PRZEZROCZYSTA CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, PRZEZ KTÓRĄ OBRAZ JEST OBSERWOWANY LUB RZUTOWANY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PRZEZROCZYSTA CZĘŚĆ BAŃKI LAMPY ELEKTRONOWEJ, PRZEZ KTÓRĄ OBRAZ JEST OBSERWOWANY LUB RZUTOWANY. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x