ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORPUS to:

archit. główna część budowli (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORPUS

KORPUS to:

ciało człowieka lub zwierzęcia analizowane jako część centralna bez głowy i kończyn (na 6 lit.)KORPUS to:

grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) (na 6 lit.)KORPUS to:

wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.)KORPUS to:

zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.)KORPUS to:

główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.)KORPUS to:

często spotykany drobiowy element handlowy; mięso z korpusu tuszki, jej centralnej części - to, co pozostaje po odcięciu od niej innych, cenniejszych fragmentów mięsa (skrzydełek, nóżek, piersi) (na 6 lit.)KORPUS to:

w botanice: element stożka wzrostu u okrytozalążkowych (na 6 lit.)KORPUS to:

zrąb - zasadnicza część czegoś (na 6 lit.)KORPUS to:

duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.)KORPUS to:

kadłub; element konstrukcyjny maszyny łączący w jedną całość pozostałe elementy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.324

RDZEŃ, SIMA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, MASA, SOHO, POTAŻ, PŁYWAK, MŁOTEK, DAMAN, MIESZADŁO, OSTROGA, RUBRYKA, ZAKRĘT CZOŁOWY, WYROŚL, PANTOFLE, PLAN SYTUACYJNY, JAKLA, ZBOWID, PERKOZ ZAUSZNIK, STOPA LĄDOLODU, KASZYCA, KWATERA, GAR, KAWAŁ, KORONA, WIELKOROSJA, IBIS BIAŁY, TRENT, CZEREP, KROKODYLEK, PELETON, WACHTA, ŁONO, SKLEPIENIE, ZWORA, RAMA, KAMIZELA, GICZ, KREWETKA ZMIENNA, DZIEWIARNIA, DZIANINA, AKROPOL, MIĘSIEŃ SERCOWY, WKŁAD, TRIO, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, KALESONY, WSTĘP, BIFORIUM, STANIK, USTNIK, OWOC, ŚWIERKLE, JĄDRO, WIDZOWNIA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, MUNSZTUK, KŁODNICA, UDZIAŁ, POKŁAD, ŻABA TRAWNA, PRETEKSTA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, PALNIK GAZOWY, KARK, WRZESZCZ, WIEK NASTOLETNI, ORGAN, MASKA, KORONA, REFLEKS, TARANTAS, KORBKA, BIZON LEŚNY, LISTEK, ŁAWA DZIAŁOWA, KOMORA, WARZYWNIK, LÓD, ESCHATOLOGIA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, PIŁONOSOWATE, LANGLEY, GOTOWALNIA, CHWYTAK, BATERIA, KOMUNIA, GOLF, OJCZYZNA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, AFIKS, POLĘDWICA, TOPIK, SABOT, SKRZYDŁO, ZABUŻE, FAJKA, ARTERIA, PRZEISTOCZENIE, PRZEDNÓŻEK, PUDŁO REZONANSOWE, MASKA, ZWÓJ RDZENIOWY, MARYNARKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, CZAPKA TEKTONICZNA, NOGA, SIEDZISKO, CENTRUM URAZOWE, JARZMO, CIĘŻKA WODA, DENNICA, KOŃCZYNA, SZTANDAR, MIEJSCE, BAJER, ZESZYT, CIAŁO MIGDAŁOWATE, MENSA, SPÓLNIK, GAŁKA OCZNA, WEZGŁOWIE, STOPA, SZCZĘKA, ŚCIANKA, KAPLICA, ROZBUDOWA, PALIUSZ, NOS, SYBERIA, NADTWARDÓWKA, SZYJKA, BOKS, WOŁYNIANKA, WIEŻA ZEGAROWA, WIELKA RUŚ, GETTO, SUPORT, BLUZA, MILIMETR SZEŚCIENNY, ZDERZAK, SUTERYNA, BĘBEN, GÓRKA, SZYNKA, ECHINUS, MUSTEL GWIAŹDZISTY, PODETAP, KISZKA STOLCOWA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WIZJER, ŁYŻKA, FRANSZYZA, CZOŁO, LICO, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, HIPOCENTAUR, FAZA, PIĘTKA, KOLEC, MALTA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, WOLNE SOŁECTWO, ŁUK, PĘTLA NEFRONU, LOPOLIT, DOMY, ELEWON, TEOGONIA, KIRYS, SOCJOPOLITYKA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, BRZOSKWINKA, MINUTA, JABŁKO NANERCZOWE, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, PINGWINARIUM, SPÓDNICZKA, BIEŻNIK, UCHO WEWNĘTRZNE, CZĘŚĆ WSPÓLNA, IGLIWIE, POKRYWA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PĘTELKA, SZALKA, PREDELLA, TEOGONIA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, REKINEK PLAMISTY, WĘZINA TARCZYCY, PALEOLIT, FLORYDZKA, WĘZEŁ, CZUB, BUFET, GAŁKA BLADA, ZERWA, OŁTARZ, BITNIA, NOZDRZE, TRABANT, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, USTNIK, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, DUPAL, SERAJ, OSÓW, MÓŻDŻEK, SIŁY POWIETRZNE, CAMPECHE, GAZIK, TYMPAN, REKIN ŚLEDZIOWY, PRZĄŚNICA, KAPLERZ, ŻEBRO, KARCZEK, SKRZYDEŁKO, BUDA, OŁTARZ, TRIESTEŃSKA, PIRAMIDKA, USZTYK, WYJEC PŁASZCZOWY, MAŁOPOLSKA, NAWA, ZAMEK, GYNYCEUM, NABIODRNIK, STALNICA, TERCJA, BANIECZKA, WORECZEK, GEOTECHNIKA, FILANDER PRĘGOWANY, TERA, MISKA, HARAM, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, SIAMANG, KLATKA PIERSIOWA, OKAP, OFERTORIUM, MODUŁ, PRĘGA, JĄDRO GALAKTYKI, KAPSUŁA, MAŁŻOWINA, OWRĘŻ, GÓRA, POZYCJA TRENDELENBURGA, PUNKT, SŁUP, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, CACHE, ÓSEMKA, POMPA ŁYDKOWA, NAPIERŚNIK, TARCZA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, STUŁA, SCHEDA SPADKOWA, WARGA, STOPKA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, ARYTMOMETR, ZALĄŻNIA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, PRZĄŚLICA, LEMIESZ, KILSON, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, RĘKA, SKŁADOWA, JARZYNA, TEMACIK, PÓŁSFERZE, DETAL, GRZEBIEŃ, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, DZIOBIEC, JURA POLSKA, OCULUS, SŁABIZNA, ARCHITEKTONIKA, WORECZEK ŁZOWY, KOLBA, ZMIERZCH, LOTNICTWO WOJSKOWE, SKLERYT, KWARTA, DZIERŻAK, MILIRADIAN, NAWA, KRYZA, TRIANGULACJA, SAMOA ZACHODNIE, ?JELITO PROSTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORPUS archit. główna część budowli (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORPUS
archit. główna część budowli (na 6 lit.).

Oprócz ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast