ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORPUS to:

archit. główna część budowli (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORPUS

KORPUS to:

ciało człowieka lub zwierzęcia analizowane jako część centralna bez głowy i kończyn (na 6 lit.)KORPUS to:

grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) (na 6 lit.)KORPUS to:

wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.)KORPUS to:

zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.)KORPUS to:

główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.)KORPUS to:

często spotykany drobiowy element handlowy; mięso z korpusu tuszki, jej centralnej części - to, co pozostaje po odcięciu od niej innych, cenniejszych fragmentów mięsa (skrzydełek, nóżek, piersi) (na 6 lit.)KORPUS to:

w botanice: element stożka wzrostu u okrytozalążkowych (na 6 lit.)KORPUS to:

zrąb - zasadnicza część czegoś (na 6 lit.)KORPUS to:

duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.)KORPUS to:

kadłub; element konstrukcyjny maszyny łączący w jedną całość pozostałe elementy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.324

CZARA, JĘZYK SPUSTOWY, WILKES, KLUCZ, SPÓLNIK, SZKAPLERZ, NOC ASTRONOMICZNA, TRIO, ESCHATOLOGIA, ŚLĄSKI, WIEK NASTOLETNI, ŁĄCZNIK, NERW WZROKOWY, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, PODZAKRES, SPÓD, JĘZYK PIKTYJSKI, POŁOWA, ODBŁYŚNIK, SZCZĘKA, PUNKT, TRABANT, WENET, LOTNISKO, CZŁON PĘDOWY, SUW, KAPSUŁA RATUNKOWA, SKLEPIENIE, WRZESZCZ, NAPIĘTNIK, CHOLEWA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, BELKOWANIE, PODSTAWY, TEOGONIA, MASKA, KALESONY, BRÓDKA, NACIĄG, EUROPA, MANTYLA, JASIENICA, NACISK, ZADASZENIE, RATA, NATKA, DZIKÓW, TOM, PRZEDSIONEK, ZBIORY ROZŁĄCZNE, NAKRÓJ, PAMIĘĆ, KONKLAWE, JURA, STRUNNIK, WIERZCHNICA, CIEMNIA OPTYCZNA, POKRYWA, PODESZWA, REFLEKS, RAMIENISKO, KARKAS, URYWEK, PESZT, GODZ, KLOCEK, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, GARDA, INTERMEZZO, ELEMENT, KANON, PIŁONOSOWATE, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, BOKS, NAPIĘTEK, REMONT BIEŻĄCY, MAGAZYN, STOŻEK DZIOBOWY, WARSTWA KULISTA, SUBIEKT, GONDOLA, NIEBO, LICE, KUFA, PIEŚŃ, ROZGRZEWACZ, PIASTA, GETTO, PAS, MINIMUM PROGRAMOWE, KAPSUŁA POWROTNA, MOSTOWNICZY, MASA, GZYMSIK, PRZODOMÓZGOWIE, GOLF, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, NARCIARSTWO NORWESKIE, ŁONO, WARZYWO, KONTAKCIK, ROZWORA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, MŁOTECZEK, OSTROGA, FLEGMA, SKRZYDŁO, PAWILON, NAUSZNIK, EPOKA, GŁOWNIA, PATRYSTYKA, NAPIERŚNIK, GICZ, SUCHY DOK, COKÓŁ KONTYNENTALNY, TARANTAS, WKŁAD, JELEC, ZASTAWKA, KRAN, SOCZEWKA, GORSET, MIKRONEZJA, DACH, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, KREWETKA ZMIENNA, KOTLINA, GŁADŹ, PROGRAM UŻYTKOWY, DZWONNICA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, KAPLICA, PODSEKTOR, DRZEWCE, PUCKA, SZCZĘKA, BLIŹNIAK, PĘD, RYCYK, STOPA, UKŁAD ADRENERGICZNY, STRZEMIĘ, KONSOLA, KOTEW, KĄT, RÓWNINA ZALEWOWA, ŁUK KOLANKOWY, AORTA BRZUSZNA, PÓŁKULA, PARTER OGRODOWY, WORECZEK, DECHA, BLOK OPERACYJNY, KOLANO, SET, KORONA, PŁAT CIEMIENIOWY, RYGIEL, PODKOLANIE, ARCHITEKTONIKA, DŁOŃ, CENTAUR, NÓŻKA, GUZ KULSZOWY, DANIE, WAŁ, GRZYWA, TARCZA HAMULCOWA, JAMESA, ŚCIANA WSCHODNIA, WKŁADKA, DZATAKI, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, MIEDNICA, WSTĘPNICA, SPRYCHA, PERKOZ OLBRZYMI, KLAMRA, ŁUK, BALKON, MOHER, KASZYCA, ZERWA, QUETZAL, OBUDOWA, KROKODYL, SŁABIZNA, GRUNCIK, KATOLICYZM, LEJEK, APARAT GĘBOWY, BIEGNIK, SCHEDA SPADKOWA, KROS, UCHO WEWNĘTRZNE, WIENIEC, GŁÓWKA, PIĘTA, DOM PRZYSŁUPOWY, MUNDSZTUK, BRYNÓW, ANTROPOSFERA, HAITI, GOLONKA, ŁEBEK, CHOMĄTO, GARDZIEL, KULMINACJA, LICO, KOŁYSKA, KOTWICA, LUNETA, NASTĘP, MODUŁ, WYROSTEK RZĘSKOWY, ELEWON, TEMAT FLEKSYJNY, FILANDER PRĘGOWANY, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, JĘZOR LODOWCOWY, NOC, PIRAMIDA NERKOWA, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, GNIAZDKO, EWANGELIA, WIEK, ANDANTINO, WIERZCHOWINA, OWOC, ŁĄCZNIK DROGOWY, DUSZA, WIATROWNICA, PRZEDPOLE, NORRLAND, ŁATA, ĆWIARTECZKA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, POCHWA LIŚCIOWA, OCZKO, ESICA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, TRIANON, SPISZ, SKŁADOWA, ŚCIANKA, ROTATOR, KORPUS, ÓSEMKA, KAWAŁ, PANEWKA, JELEŃ WSCHODNI, MILIRADIAN, SPODNIE, EMPIREUM, KAPLERZ, NANOŚNIK, COKÓŁ, PÓŁKULA MÓZGU, SET, KOHORTA, SERAJ, NIEBIOSA, SETECZKA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, NANERCZ, SUBREGION, PODSTOPIEŃ, PLAZMA, ODSETEK, ZWÓJ, ROŚLINY NASIENNE, BRZUSIEC, MARCHEWKA, PRZYBUDOWA, PROLOG, MANIPUŁ, ANTENKA, WĘGIEŁ, SKRAJ, STOPKA, STERNICZKA, STROP, GRUSZKA ŻAROWA, DĘTKA, KOŁNIERZ, PRZYSIOŁEK, MAJĄTEK NIERUCHOMY, BIODOSTĘPNOŚĆ, SUTERENA, GOLFIK, PAS MIEDNICOWY, MINUTA, MARCHEW, TARCZA NUMEROWA, WIDOWNIA, OJCZYZNA, KOLCZYK, ?SIŁA ROBOCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORPUS archit. główna część budowli (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORPUS
archit. główna część budowli (na 6 lit.).

Oprócz ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ARCHIT. GŁÓWNA CZĘŚĆ BUDOWLI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x