CZĘŚĆ BIELIZNY KIELICHOWEJ, SERWETKA ZAKŁADANA NA KIELICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WELON to:

część bielizny kielichowej, serwetka zakładana na kielich (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WELON

WELON to:

element kobiecego ubioru (najczęściej kojarzony ze strojem ślubnym lub żałobnym); udrapowany na głowie cienki materiał, którym może być zasłonięta twarz (na 5 lit.)WELON to:

jedna z odmian złotych rybek (na 5 lit.)WELON to:

nakrycie głowy zakonnicy z dużą ilością opuszczonego na ramiona (lub nawet dłuższego) materiału (na 5 lit.)WELON to:

element stroju liturgicznego stosowany czasem w różnych kościołach chrześcijańskich, pas tkaniny nakładany na barki podczas przenoszenia Najświętszego Sakramentu lub posługi przy mitrze i pastorale (na 5 lit.)WELON to:

przen. coś, co jest konceptualizowane jako podobne do welonu, lekko coś przysłania, okrywa, otula (także, gdy mowa o rzeczach, zjawiskach abstakcyjnych) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BIELIZNY KIELICHOWEJ, SERWETKA ZAKŁADANA NA KIELICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.235

BIMS, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, MAJTKI, OPONA, WOŁYNIANKA, IMPLEMENTACJA, BOKS, ŚLUNSK, KOLEC, BABINIEC, KĄT BRYŁOWY, ALTERNAT, BRUDNIAK, SZYJKA, WELON, KABATY, RYNEK TERMINOWY, PÓŁNOC, UKŁAD SYMPATYCZNY, TASMAN, SAMOOBRONA POWSZECHNA, MASKA, BREW, ŁONO, REGESTR, SZCZĘKA, KORONA, UKŁAD ADRENERGICZNY, PARODOS, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, GRUNWALD, KŁĄB, UZDA, ZWIERCIADŁO, PŁATEK USZNY, PAMIĘĆ, MALATURA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ELEKTROINSTALACJA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, GICZ, FORSZLAK, WIERZCHOWINA, BRYT, KOMORA FERMENTACYJNA, NADBUDOWA, ZAKOŃCZENIE, BIEŻNIK, ŁAWA DZIAŁOWA, WELON, MANKIET, PLEZJOPLEURODON, PREZBITERIUM, NAWALANKA, POTAŻ, PRALNIK, ZAGŁÓWEK, PRZEDNÓŻEK, PAWILON, LOCH, EFOD, TEREN ZALEWOWY, AKT, LEŚNICTWO, SIODŁO, WKŁAD, KARK, GNIAZDKO TELEFONICZNE, PATRYSTYKA, STOPA, PADOK, BASKINKA, LEVEL, WIEK DOROSŁY, ZABUŻE, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, BARIERA JĄDROWA, GLIKOPROTEID, RĘKAW, KOMORA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, PODCZYSZCZALNIA, PIĘTKA, ZYSK INFLACYJNY, SETECZKA, WIĘZADŁO, MANICA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ŁUK KOLANKOWY, GŁOWNIA, AKT, ANGLIA, SUMIK, ESCHATOLOGIA, SPÓD, KOLBA, PATENA, GAŁKA BLADA, OBSADKA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, SOPEL, JELITO PROSTE, GRAAL, DUBLET, SŁABIZNA, FLORYDZKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, FOLA, ZABYTEK NIERUCHOMY, WIERZCHOŁEK, CZŁON PĘDOWY, POKRYWA, GÓRKA, USTNIK, WIELOWIEŚ, ALLEGRO, SIÓDMA CZĘŚĆ, EPOKA LODOWCOWA, SOLEC, KONSOLA, GÓRA, SCHEDA SPADKOWA, WARGA, JĘZYK, WROTA WĄTROBY, CZOŁO, TARCZA, KABINA, RDZEŃ, OWOC, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, PUSZKA MÓZGOWA, DOPEŁNIENIE, WAFEL, REJON, LITOSFERA, GZYMSIK, CZESKI, FAZA, DUSZA, NARAMIENNICA, KORONA, DEKANAT, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, JAMA BĘBENKOWA, UZDA, ECHINUS, KLAPKA, FILECIK, KULTURA AZYLSKA, KUREK, ŁONO, PRZEDPOLE, OBRĄCZKA, WARZYWO KORZENIOWE, GRZBIET, MYSZ LEŚNA, ARTYLERIA LEKKA, POLE, TURKIESTAN, OLINOWANIE, RÓWNINA ZALEWOWA, PRZODOMÓŻDŻE, CZAPLA MODRA, REJON, BRZUCH, COKÓŁ KONTYNENTALNY, OKRĘŻNICA ESOWATA, LĘDŹWIE, WĘGLÓWKA, IROKEZ, TRZECIA CZĘŚĆ, ŁUSKA, RDZA ZBOŻOWA, KRZYŻÓWKA, INTERMEZZO, DZIAŁKA, GEM, ADVERBIUM, PODSTAWA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, GLORIA, BLAT, GNIAZDO, KORONA, DZIAŁKA ROBOCZA, OCEAN, KONIEC, ŚWIĘTOJANKA, ROŚLINA KORZENIOWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ŚLĄSK, EMPORIUM, KROK, OFICYNA, SACZEK, STOPA, ZAWZGÓRZE, SZPONDER, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, MYSZ DOMOWA, PŁÓZ, WEKA, SWOSZOWICE, BECZKA, DETAL, RAJA SIWA, PAREO, KREPA CHIŃSKA, KADR, MALTA, PANCERZ, DNO OCEANICZNE, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KWARTAŁ, WISKACZA, LISTEK, PUSZKA, NOGA, TYBINKI, NADTWARDÓWKA, MISKA SEDESOWA, KOŁNIERZ, BALIA, ŁYSINKA, MIEJSCE, KOŁYSKA, MYSZ POLNA, NAUSZNIK, LIMBUS, KIL, GŁOWICA, FLEGMA, PIŁOGON, DRABINA, TRANSMITANCJA, NOC ASTRONOMICZNA, POKŁAD, PELERYNA, ANALIZATOR, AKROPOL, GŁOWICA, STOPIEŃ TURBINY, SABOT, PISAK, BAWET, GACIE, ZESPÓŁ, BACIK, KOPULA, MASKA, WELON, PUKU, GWIAZDA, ECHIN, WEWNĘTRZNY, ORZESZNICA, DEPRESJA, GONDOLA, ODDZIAŁ, SZYPUŁKA, KRAWIECZYZNA, DUPAL, SOLÓWKA, SADZ, ĆWIARTKA, KAZIMIERZ, ZESZYT, SIEDZISKO, NAOS, WARZYWNIK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, NOWA HUTA, KREPA JEDWABNA, PRZEWIESZKA, DIAFRAGMA, STANIK, NEUROPSYCHIATRIA, GWIAZDKA, UJŚCIE GARDŁOWE, PLAMA BARWNA, MRAD, FAZA, BIZON LEŚNY, DUPKA, CZANKA, MYKOHETEROTROF, UDO, ZAPALENIE SPOJÓWEK, PALUSZEK, KLOAKA, NERW WZROKOWY, PUŚLISKO, NATKA, BATYMETRIA, KADR, ŚRÓDBRZUSZE, REFLEKTOR, ?KOLUMNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BIELIZNY KIELICHOWEJ, SERWETKA ZAKŁADANA NA KIELICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BIELIZNY KIELICHOWEJ, SERWETKA ZAKŁADANA NA KIELICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WELON część bielizny kielichowej, serwetka zakładana na kielich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WELON
część bielizny kielichowej, serwetka zakładana na kielich (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BIELIZNY KIELICHOWEJ, SERWETKA ZAKŁADANA NA KIELICH sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - CZĘŚĆ BIELIZNY KIELICHOWEJ, SERWETKA ZAKŁADANA NA KIELICH. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast