GÓRNA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, KULISTYM KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCA GŁOWĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWICA to:

górna część jakiegoś przedmiotu, kulistym kształtem przypominająca głowę (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁOWICA

GŁOWICA to:

najwyższa, wieńcząca część kolumny, filaru lub pilastra, będąca pośrednim członem konstrukcyjnym między podporą a elementami dźwiganymi (na 7 lit.)GŁOWICA to:

część niektórych rodzajów pocisków (na 7 lit.)GŁOWICA to:

zakaźna, mało zaraźliwa choroba wirusowa bydła oraz bawołów (na 7 lit.)GŁOWICA to:

heraldyczna figura zaszczytna powstała przez zastosowaniu cięcia linią poziomą (w pas) w górnej partii tarczy herbowej (na 7 lit.)GŁOWICA to:

robocza część urządzenia, przyrządu, maszyny, spełniająca określone funkcje (na 7 lit.)GŁOWICA to:

KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara (na 7 lit.)GŁOWICA to:

pokrywa zamykająca cylinder silnika (na 7 lit.)GŁOWICA to:

podstawowa część palnika, w której mocuje się dyszę płomieniową i dyszę tnącą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, KULISTYM KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCA GŁOWĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.147

RAJA SIWA, SKRZYDŁO, OPONA, RAMA, JABŁKO NANERCZOWE, KOMPLIKACJA, OJCZYZNA, NEOGOTYK, RYNEK TERMINOWY, WZÓR, LEJBIK, MASKA, PRETEKSTA, CIAŁO SZARE, RESZTÓWKA, PORTYK, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, ODKŁADNICA, GICZ, PERYKARP, GRZBIET, NAKRÓJ, STATYWIK, LUFA, GETTO, GÓRNICA, NIEPOKOJENIE SIĘ, ZAPAŁKA, STOPA, REJON, ODCZYN, SIODŁO, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ŁĘK, ABAKUS, PREDYKACJA, ROZETKA, PODSTAWA, KURTYNA, KORZEŃ, PUSZKA MÓZGOWA, CZEP, ŁUSKA, PODUSZKA, ŁĄCZNIK, UROCZYSKO, ZAPŁON, DOMY, PIĘTA, PO, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, KORTYNA, KOŁO, PROGRAM, REJON, WIDEŁKI, GARSTKA, WYMIAR, PORZĄDNOŚĆ, SZKAPLERZ, DNO OCEANICZNE, WAFEL, OPUSZKA WĘCHOWA, DAWCZYNI, KRZYŻAKOWATE, ODCINEK KOŁA, SEKSTET, SIODŁO, DISNEY, WRZESZCZ, PRETENSJA, AMFORA KULISTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, MALATURA, PÓŁKULA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, STALNICA, KREDYT BUDŻETOWY, NEGOCJACJA, KROK, ZAKOŃCZENIE, APANAŻE, CZOŁO, STARY, ANALIZA, KORPUS, NAGŁOWIE, DESZCZOWNICA, PRODUKCJA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, SIŁY POWIETRZNE, BRZEG, CELESTA, CZOK, GNIAZDO WTYCZKOWE, FILIGRAN, KWADRANT, SPŁACHETEK, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, CZĘŚĆ, KIELICH, AKWEN, KABINA, PIASTA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KUZYNKA, WARIACJE, MISKA SEDESOWA, ŚLĄSK, ŻEBRO, , RURA OGNIOWA, WŁĄCZNIK, ŁOŻYSKO, PARTIA, KAMERALNOŚĆ, HUBA MOCHOWIK, OPIS, ŁUPINA, OPŁATA STOSUNKOWA, KILSON, DZIÓB, SUSEŁ LAMPARCI, HIDŻAB, PĘTELKA, KILOFEK, WARSTWOWANIE, GNIAZDO WTYKOWE, KOLBA, CEPISKO, NAOS, KRZYŻÓWKA, KORZEŃ, PÓŁWYSEP, SSANIE, PODSEKTOR, MYSZ POLNA, IKAT, GODZINA, KNOWIE, HIPOTROFIA, FLORYDZKA, BEZŁAD, CZEP, ABC, WAŁEK, WODOTRYSK, KAWAŁ, ROZBIÓR, ZASADA, BLAT, OPONKA, DACH, LEVEL, WARZYWO, OŁTARZ, LOTKA, PROFIL, SANKCJA, ŁYŻKA, PŁAT SKRONIOWY, TABLETKA, KUPER, ZSTĘPNICA, KREDYT HANDLOWY, BACKGROUND, NOZDRZE, EROZYJNOŚĆ, ENTROPIA, FRAGMENTARYZACJA, PODSTRONA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, REFERENDUM AKCESYJNE, PORTFEL, STOŻEK DZIOBOWY, CZEREP, METODA ZERO-JEDYNKOWA, WIERZCHOWINA, WAZA, REKIN ŚLEDZIOWY, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, FAZOWNIK, KOŁNIERZ, ROBAK, SAMOOBRONA, WYJEC PŁASZCZOWY, RANA SZARPANA, STUŁA, JASIENICA, MUNSZTUK, DENDRYT, CZASZA, BOK, WOREK TRZEWIOWY, GORSET, PIOTROWO, RDZEŃ, OWOC, TAMBUR, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, DZIEKANAT, FORTE, KORONKA, NASTĘP, RZUT, CZARCZAF, AKLAMACJA, WZOREK, DZIOBIEC, NAWALANKA, OJCZYZNA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, DUPKA, TRIANON, METRYKA, SKALENOEDR, MIEDNICA, PRZEISTOCZENIE, ŁUK KOLANKOWY, WORECZEK, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, SZYJKA, POZYCJA, WĄŻ, JĘZOR LODOWCOWY, WEZGŁOWIE, KONIEC, NACZYNIE CHŁONNE, KADŁUB, BIELIZNA POŚCIELOWA, CIĘCIWA, RUBRYKA, SŁOWO POSIŁKOWE, NARCIARSTWO NORWESKIE, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, TON HARMONICZNY, NIEDOMOGA, SZYJKA UDOWA, MASKA, BOHATERKA, TARANTAS, CZAPLA ŁUPKOWATA, NAKARCZNIK, COKÓŁ, DROGI MOCZOWE, ARENA, GENERACJA, TALERZ, PROLONGACJA, FASOLA SZPARAGOWA, KINESKOP, SKRZYDŁO, PRZECIWSTOK, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PRZYBLIŻENIE, PROCENT, POLE, ZRAZÓWKA, WKŁAD, DZIÓB, ZWÓJ RDZENIOWY, SUFIT, BASY, DZIAŁKA ROBOCZA, EKSPEDYCJA, NACZYNIÓWKA, KOKPIT, GARDA, PRZEDODWŁOK, WIEK DOROSŁY, PUDŁO, CIĘŻKA WODA, TERMINATOR, REKONESANS, ROK, PODSTOPNICA, SOŚNIK, ZADASZENIE, TRZONEK, FALENICA, KLUCZ, KŁĄB, OBWÓJ, FORSZLAK, ORCZYCA, UDO, ODPAD, OPINOGÓRA GÓRNA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, BIEGUN ANIMALNY, MYSZ DOMOWA, KORONA, ELEMENT, GŁOWNIA, ROZKRUSZ, KĄPIEL, STEYR, ?CZĘŚĆ MOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.147 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, KULISTYM KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCA GŁOWĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GÓRNA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, KULISTYM KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCA GŁOWĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWICA górna część jakiegoś przedmiotu, kulistym kształtem przypominająca głowę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWICA
górna część jakiegoś przedmiotu, kulistym kształtem przypominająca głowę (na 7 lit.).

Oprócz GÓRNA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, KULISTYM KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCA GŁOWĘ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - GÓRNA CZĘŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU, KULISTYM KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCA GŁOWĘ. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x