ZIELONA CZĘŚĆ PIETRUSZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NATKA to:

zielona część pietruszki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NATKA

NATKA to:

zielona część rośliny okopowej - listki i łodygi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIELONA CZĘŚĆ PIETRUSZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.229

CELOWNIK, WIERZCHOŁEK, ZAMEK, SEKTORÓWKA, CAMPECHE, TOPIK, KADŁUB, GONIEC, AKT, CZEP, ŚRÓDBRZUSZE, WIZJER, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, WIELKA RUŚ, USTNIK, BLOK, PONTICELLO, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SUBFUNDUSZ, LENIOWATE, SIÓDMA CZĘŚĆ, LODOWIEC SZELFOWY, ÓSMA CZĘŚĆ, LASZT, ODGAŁĘZIACZ, ROZDANIE, SZYPUŁKA, ZSTĘPNICA, GOLFIK, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, KLĘSKA ELEMENTARNA, BLOK OPERACYJNY, OSET KĘDZIERZAWY, BURTA, ŁĄCZNIK, BRZESZCZOT, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, WYROŚL, WKŁADKA, CEBULKA, BIEGNIK, KREWETKA PŁYWAJĄCA, MASŁO MAŚLANE, ALLEGRETTO, KONIUSZEK SERCA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, PŁAT, DZIEKANAT, ZAWIĄZEK, PRZEWÓD SŁUCHOWY, HALIZNA, NOGA, BERNIKLA BIAŁOLICA, LORIKA ZIELONA, PIERŚCIEŃ, TARCZA, FAZOWNIK, KOMORA, MAŁŻOWINA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, LEJBIK, PIERSICZKA, ŚCIANKA, CZEP, TUNER, CZUBEK, FIGÓWKA ZIELONA, ZWROTKA, FORMACJA DEFENSYWNA, NAGOLENNIK, SUWACZEK, NATKA, REGESTR, PARK MIEJSKI, KIEŁZNO, REMONT BIEŻĄCY, KONSOLA, PAS, WIEŻA KOŚCIELNA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, SŁONIARNIA, STUDIO NAGRANIOWE, GNIAZDO NASIENNE, WKŁAD, GICZ, CHRAPA, PRYZMA, ŁATA, SKRZYDEŁKO, GODZINA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, BECZKA, TASMAN, ZWÓJ, PLACEK, NADRZĘDNIK, UMOWA KOMPENSACYJNA, PRZĄŚNICA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, POCHWA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KORZONEK, OBŁUSZYN, LEJBIK, ZMROK, UROCZYSKO, BRODA, APEREA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, RYNEK TERMINOWY, TRZON, COKÓŁ KONTYNENTALNY, MURZYSKO, FUNDAMENT, ŁOPATA, SUTERENA, KLAMRA, OZONEK, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, POKŁAD, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, SZTANDAR, RURA OGNIOWA, INDIE WSCHODNIE, SPODNIE, CORO, SKLEPIENIE, KLEJNOTKA ZIELONA, MŁYNEK, MAJEUTYKA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, OFERTORIUM, PIRAMIDA NERKOWA, TRZON MACICY, NALEWAK, SEKWENCJA PRIBNOWA, WĘZEŁ, JAWAJSKI, NAOS, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, BATYPELAGIAL, TEMAT, STER, MOGIŁA, NOWICJAT, GAZIK, SADZ, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, GRZYWA FALI, ZATOCZKA, OFICYNA, UJŚCIE GARDŁOWE, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, EKSKLAWA, CZARCZAF, CZŁON SKRAJNY, PODMIOT DOMYŚLNY, ODZIEMEK, BIODROWA, RATY, ANAPSYDY, STOJAK, ZRAZ, TRIO, STANIK, BIEŻNIK, URUBU PSTROGŁOWY, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, CENTYMETR SZEŚCIENNY, ADWERBIUM, WIENIEC, WGŁOBIENIE, MENSA, TYKA, NOCEK DUŻY, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, DUANT, ZASTAWKA, DZATAKI, OKRĘŻNICA ESOWATA, SKRZYDŁO, PIETRUSZKA, NADBUDOWA, ŚLĄSK, NAGOLENNIK, SUFIT, DOBUDÓWKA, GRYZ, SPODNIE, OPUSZKA WĘCHOWA, USTNIK, LICO, PANEWKA, ROZŁUPKA, SOCZEWKA, ABAKUS, PODCZYSZCZALNIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KATEDRA, GUTKOWO, JEDNOSTKA ALOKACJI, WORECZEK ŁZOWY, KAPELUSZ, KORPUS, KULTURA AZYLSKA, BAR, BASEN, FORSZLAK, BYLICA POSPOLITA, STOPA, SPÓDNICZKA, ODKŁADNICA, ÓSEMKA, LUFA, KUBEŁ, BURDON, LUFA, PLASTRON, BALONET, KONSTRUKCJA NOŚNA, FOTOSFERA, CECHOWNIA, PRZEDPIERSIE, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WERSET, SŁOWO POSIŁKOWE, RASZPLA CIERNISTA, TŁUMIK, PĘCZEK, PRZÓD, GOLF, LUSTRO WENECKIE, ODCINEK, ŚLIMAK, GÓRKA, PAMIĘĆ, JASZMAK, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, SPRZĄCZKA, BĘBENEK, SKRZYDEŁKO, RESZTÓWKA, HAK ABORDAŻOWY, DŁOŃ, COKÓŁ, CIĄG DALSZY, BRODZIK, FLORYDZKA, CZESKI, NIEBOSKŁON, GÓRALKI, KINOTEATR, ANEKS, SCHAB, POLITYKA MIESZKANIOWA, MISKA, BACIK, PIOTROWO, POTASZ, PIEŃ, CIAŁO SZARE, POMPA ŁYDKOWA, MAJTKI, ABC, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, BĄK ZWYCZAJNY, GORS, MONOPOLISTA, FRONT, ASFALT, STERNICZKA, PŁAT CZOŁOWY, KURTYNA, NAGŁOWIE, NACZYNIE LIMFATYCZNE, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, CZAPLA MODRA, PUNKT, PRZĘSŁO, ZAGÓRZANKA, KOLBA, NAKŁADKA, ŚLONSK, COMBER, GARSTKA, LIVERPOOLSKA, SACZEK, RUBRUM, ŚLONSKI, PIŁONOSOWATE, CEWA, GŁOWICA, PŁAT SKRONIOWY, PODUSZKA, OSÓW, ARCHITRAW, ?KOLUMNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIELONA CZĘŚĆ PIETRUSZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIELONA CZĘŚĆ PIETRUSZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NATKA zielona część pietruszki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NATKA
zielona część pietruszki (na 5 lit.).

Oprócz ZIELONA CZĘŚĆ PIETRUSZKI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZIELONA CZĘŚĆ PIETRUSZKI. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x