W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ RUROCIĄGU PODSADZKOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUNETA to:

w górnictwie: część rurociągu podsadzkowego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUNETA

LUNETA to:

przyrząd, który służy do obserwacji odległych obiektów, zwłaszcza ciał niebieskich (na 6 lit.)LUNETA to:

polowa budowla fortyfikacyjna posiadająca jedno lub dwa czoła i dwa barki (na 6 lit.)LUNETA to:

element sklepienia w postaci poprzecznej kolebki przenikającej się z kolebką sklepienia głównego w celu umożliwienia wykonania okna lub drzwi w ścianie powyżej wezgłowia sklepienia (na 6 lit.)LUNETA to:

odcinek sklepienia głównie kolebkowego, najczęściej z oknem, typowa dla renesansu i baroku (na 6 lit.)LUNETA to:

TELESCOPIUM; gwiazdozbiór nieba południowego (na 6 lit.)LUNETA to:

soczewkowy przyrząd optyczny do obserwacji ciał niebieskich i wyznaczania kierunku w jakim się one znajdują (na 6 lit.)LUNETA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)LUNETA to:

przyrząd optyczny do obserwacji i wyznaczania kierunku ciał niebieskich (na 6 lit.)LUNETA to:

w obrabiarce: rodzaj podpórki używanej przy obróbce długich przedmiotów (na 6 lit.)LUNETA to:

przyrząd optyczny służący do oglądania odległych przedmiotów (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ RUROCIĄGU PODSADZKOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.246

SZELF KONTYNENTALNY, UKŁAD SYMPATYCZNY, CZASZA, BANIECZKA, KORONA, OBSZAR, ŁOJÓWKA, POCHWA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, KĄT BRYŁOWY, HELIOMETR, HACZYK, KUBEŁ, PANEWKA, RESORT SIŁOWY, SKRZYDEŁKO, PRZYGOTOWALNIA, CYBUCH, ELEMENT, PÓŁSFERZE, SPOJÓWKA GAŁKOWA, KORZONEK, STRZEMIĘ, PODRZĘDNIK, REZERWA OBOWIĄZKOWA, PUSZKA MÓZGOWA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, STOPA, MIESZAK, KOŁYSKA, TEREN ZALEWOWY, BELKOWANIE, PANCERZ, SEKEL, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, NOGAWICA, NIKAB, REGENERAT, LEMIESZ, JASZMAK, FRANSZYZA, KOŚĆ KLINOWA, POZYCJA TRENDELENBURGA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, PRZEDŻOŁĄDEK, BERNIKLA BIAŁOLICA, PUNKT, NAPIERŚNIK, LARGHETTO, WOLNE SOŁECTWO, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, KONIEC, OKULAR, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, CZASZA, UZIOM, DZIELNICA, KONIUSZEK SERCA, KNAGA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, POKŁAD, SŁUPICA, POMPA ŁYDKOWA, SYNKOPA, NUTA, KOMPARYCJA, CORO, WIERZCHOWINA, MYSZKA, NAUSZNIK, CZESKI, MASKA, TARCZA HAMULCOWA, WOREK TRZEWIOWY, GRYZ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ŚLIMAK, ROZBRATEL, PROSTNICA, ZACHÓD, SET, DANIE, WIOLIN, STELA, SYMETRIA, KNAGA, ŁUSKA, PALEMONETKA ZMIENNA, TOM, COKÓŁ, DIAFRAGMA, PERYKARP, SZTUKA, PALEOLIT, ZWORA, MUR, PŁUŻKA, SZALKA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, ODZIOM, PRZESTRON, ŁASKOTKI, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, BLOK, PUPINA, OKULARY, OSAD, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, BIEGUN ANIMALNY, STROP, LICO, PAREO, PERKOZ ROGATY, MISKA SEDESOWA, KLOCEK, JĘZYK, GÓRKA, ORZESZNICA, PRZESYP, GONDOLA, STANIK, OSTROGA, PRZEISTOCZENIE, PĘTLA OCIEKOWA, KRĄŻENIE MAŁE, ERDOKS, STELA, ZMIERZCH, LASKOWICE OŁAWSKIE, LOPOLIT, WŁOM, TRASA, PORTKI, TRZONEK, PUDŁO REZONANSOWE, GNIAZDO WTYKOWE, KOŚĆ SZCZĘKOWA, ŁYDKA, UDZIAŁ, MEMBRANA, ROTATOR, KONSOLA, PŁÓZ, GŁOWNIA, KORONA, DUJKER MODRY, EREB, KŁODNICA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, SPRYCHA, OSADNIK, CEBULKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, PRZĄŚLICA, ROZBUDOWA, SOCYNIANIZM, USTNIK, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, KOMORA FERMENTACYJNA, KIESZEŃ, ZYSK INFLACYJNY, KIELICH, FARTUCH, PÓŁKULA MÓZGOWA, PUPCIA, OSET KĘDZIERZAWY, KLĘSKA ELEMENTARNA, PODBRÓDEK, PAWILON, PLACEK, KORTYNA, SUW, NOGA, NACISK, WOŁYNIAK, KOLUMNA, STARORZECZE, PIÓRO, TOCZYSKO, NATKA, DZWONO, PODSTAWA, PALNIK GAZOWY, CIAŁO SZARE, KUPER, GARDZIEL, ANTECEDENS, MARCHEWKA, PARTIA, DOLNA SAKSONIA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ZAKOLE, TERCJA, TRIANON, PŁOZA, SEGMENT, NAĆ, ODDZIAŁ, PRZYBUDOWA, SZPILKA, SAMOA ZACHODNIE, SĄSIEK, ZAUSZNIK, DZIÓB, KINESKOP, SOLEC, SOHO, BALONET, OWOCNIA, BAWET, PARAFIA, KOMORA NABOJOWA, GEM, PODGARDLE, SUPORT, OPINKA, LUNETA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, RYT, CIEMNIA OPTYCZNA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, REKINEK PLAMISTY, RUBRUM, DACH, ĆWIARTKA, WAŁ, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, PŁAT POTYLICZNY, ŁOŻE, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, KUREK, IGLIWIE, NEUROPSYCHIATRIA, CECHOWNIA, ŻYŁA, LOTNICTWO POKŁADOWE, TABLICA ROZDZIELCZA, GALERIA, ZGRZEBŁO, PLEZJOPLEURODON, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, NÓŻKA, PĄCZEK, NAGOLENNIK, LENIOWATE, PÓŁWYSEP, PUPA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, GIROSKOP, PUCHACZ ZWYCZAJNY, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ŁONO, INFOBOKS, NAGOLENICA, CEWKA MOCZOWA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DRINK-BAR, MASKA, PRZYZIEM, JARZMO, RDZEŃ, HEŁMIATKA, RĄB, REZONATOR, TOREBKA BOWMANA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, UMOWA KOMPENSACYJNA, WYROŚLE, RURA, WACHTA, TAMA, MIĘDZYWĘŹLE, PROWINCJA, ŁYŻKA, WACHTA, PODSTRONA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, DZATAKI, OCEAN, SOPEL, DUANT, AFIKS, MIESZARKA, WARSTWA KULISTA, SPÓLNIK, MILIMETR SZEŚCIENNY, GRZEBIEŃ, MONARCHIA ELEKCYJNA, NABIODRNIK, NACIĄG, WYRYWEK, SAMOLUBNY DNA, PRZEDSIONEK, GMINA GÓRNICZA, PATELNICA, DZIÓB, PRZYBUDÓWKA, ŚLUNSK, ?OŁTARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.246 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ RUROCIĄGU PODSADZKOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ RUROCIĄGU PODSADZKOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUNETA w górnictwie: część rurociągu podsadzkowego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUNETA
w górnictwie: część rurociągu podsadzkowego (na 6 lit.).

Oprócz W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ RUROCIĄGU PODSADZKOWEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W GÓRNICTWIE: CZĘŚĆ RUROCIĄGU PODSADZKOWEGO. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x