W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOSA to:

w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOSA

FOSA to:

rów napełniony wodą opasujące stanowisko obronne (na 4 lit.)FOSA to:

rów wokół warowni (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.790

NACZYNIE WIEŃCOWE, SIOSTRZYCZKA, PATRYSTYKA, SZCZEĆ, STANIK, AFRYKANIZOWANIE, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KANCONA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, TRASZKA GÓRSKA, RUTENIZACJA, MASZOPERIA, DONIESIENIE, BUDA, SUMIK, PAL, ASCEZA, WANIENECZKA, SZENILA, ODBYTNICA, ŁAPKA, KOSZULKA, USZYSKO, MAGNES, ARALIA, LISTA, LECZENIE CHIRURGICZNE, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BASEN, GALWANOSTEGIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZSZYWARKA, MORGA, PERYKARP, LEKTURA, OKULAR, MŁYN WODNY, MUSZNIK, APSYDA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ABORCJA, TRYCYKL, MIKROMETR, KOJEC, PROWINCJA, EMIGRACJA, CHŁODNIK, POLER, PALIWO SILNIKOWE, EKSPRES, WĘŻÓWKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DZIESIĄTKA, ODZIEMEK, POZYCJA, KRUPNIK, ZASTOINA, ROSZCZENIE ZWROTNE, ORGANDYNA, SPAMIK, WYBIEG, JEZIORO PROGLACJALNE, STACJA POMP, HAMULEC, MNICH, UMOWA KOMPENSACYJNA, SAKLA, JASKÓŁKA, RYT, WÓZKOWY, PRZEKRÓJ, SILNIK, KRATER, OKNO, KOTŁOWNIA, MORFEM LEKSYKALNY, TOUROPERATOR, TELEWANGELIZM, URYNA, KONTEKST, MLECZAK, ŁATA, DRZEWCE, PROCES ODWRACALNY, PODGŁÓWEK, EMISJA, ETERY, CIĄGNIK, FITOCYD, UPADEK, KURZA STOPKA, ORBITA PARKINGOWA, APOLOGIA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, STAN NADZWYCZAJNY, HEAD HUNTER, WSPÓŁUCZENNICA, OCZKO, ŻUBR KARPACKI, RDZEŃ MAGNETYCZNY, SPRZEDAWCA, NIECHLUJA, SIOSTRZYCZKA, STYPENDIUM SOCJALNE, DANE, NIMB, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, KUREK, FUNKCJA, STRONA, DUET, KOMPOZYCJA, BRAZYLIJSKOŚĆ, OPASKA, KWASZONKA, BLOCZEK, DIAKONIA, KARTOFELEK, BĘBENEK, SKRĘTKA, KOBIECISKO, MORENA KOŃCOWA, ŻUREK, DZIELNICA, LIST GOŃCZY, AUDIOBOOK, MASZKARON, KURS, AUTOMOBILISTA, INWAZJA, ROZGAŁĘZIACZ, PŁACZ, ŁADOWNICA, WĘGLIK SPIEKANY, PRZEDMIOT, AGENT, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ADAPTER, PSYCHOLOGIA, JAŁOWIEC, KIEROWNICTWO, WZÓR UŻYTKOWY, SZCZĘKOT, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ABSYDA, KLAPA, KANALIK NERKOWY, EMPIRYZM GENETYCZNY, NAKŁAD INWESTYCYJNY, STAŁOŚĆ, KLON, OZIMINA, SEN, IRRADIACJA, PORTYK, BLAT, PRZEMIANA ODWRACALNA, TYGIELEK, GARDEROBA, WYPALANKA, PAJA, ELASTIK, TORU, CZĘŚĆ, KRAB, DRELICH, OGRANICZENIE, LIBRA, PRZYCHYLNOŚĆ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PRZEWÓD, KOPULA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SŁUP, ZWŁOKI, SIAD, DASZEK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, CYPRZYN, SAMOA AMERYKAŃSKIE, DRUK, KIELICH, SILNIK SPALINOWY, WICI, TYMPAN, INŻYNIERIA MECHANICZNA, MINUCJA, KABRIOLECIK, WYLOT, DROGA WOJEWÓDZKA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, DROBIAZG, PODWIĘŹ, PLEUSTOFIT, OBŁOK SREBRZYSTY, ZLEW, SKALAR, GORĄCA KREW, CZYNNOŚCI DOWODOWE, JAJOWNIK, SOLIDARYZM, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, SEŁEDEC, AKOMPANIAMENT, KATALIZA, DUROPLAST, UDŹWIG, NUROGĘŚ, HINDIJA, SKÓRA, BRAND, LAMINAT, SEKTOR, SZCZEPONOGI, GROŹBA, GOŁĄBECZEK, OPŁATA ADIACENCKA, EFEKT, TWIST, AGNOZJA TWARZY, HEROD-BABA, RELACJA BINARNA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, WERYFIKACJA, PILOT, PRZECIER, BANER, ZIELONI, ZIELONE, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SEKSIZM, FAKSYMILE, KARTAUN, JELEŃ WSCHODNI, TYNKTURA, KOMPENSACJA, BAGAŻ, SZEZLONG, TALERZ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, OBSZAR WIEJSKI, KARZEŁ, ŚWIERSZCZYK, HIERARCHIA, PRALNIA, POZIOM, NATKA, GYROS, PACJENT URAZOWY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PODKŁADKA, WERMUT, PLEŚNIAWKA, WIESZAK, OBUCH, SZPATUŁKA, LICZBA PRZESTĘPNA, RADIO, POWŁOKA, CZYSTKA ETNICZNA, TŁUMIK, SIKAWKA, DRAMATOPISARSTWO, ZBROJNIK, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, BOMBARDON, TYMPANON, AKT, BAJECZNOŚĆ, OŁADKA, EPOKA LODOWCOWA, DYWDYK, STRZAŁCZAN, ŚWIECA, MADAPOLAM, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, SPECYFIKACJA, CZERWIOCH, KWADRANT, KANOE, BABINIEC, OSTOJA, NACISK, IKEBANA, HARCERKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, STARA GWARDIA, PODPORA, MONIZM, WAŁ MORENOWY, KULT, ODSYŁACZ, CIĘGNO, RASA, AKT, STRAJK OKUPACYJNY, HOMOGENIZACJA, NIESTRAWNOŚĆ, TĘTNICA OCZNA, ?ALARM POŻAROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOSA w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOSA
w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia (na 4 lit.).

Oprócz W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x