W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOSA to:

w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOSA

FOSA to:

rów napełniony wodą opasujące stanowisko obronne (na 4 lit.)FOSA to:

rów wokół warowni (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.790

SPOIWO BUDOWLANE, YORKSHIRE PUDDING, AUDIOBOOK, HAK, KROK, RAJDER, ODCIĄG, RĄB, DEMOTYWATOR, TATRA, AKWEN, ANYŻEK, RAJA SIWA, ETERYCZNOŚĆ, WARUNEK, ELEWATOR, KOLOR OCHRONNY, RZECZNIK PATENTOWY, OKRZYK, PALIUSZ, DYSPEPSJA, PAKLON, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SIŁY POKOJOWE, EGZORCYZM, SAMOCHODZIARZ, UNIA PERSONALNA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, GWAŁT, FILM KATASTROFICZNY, LEGOWISKO, LIST POETYCKI, KLAUZURA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, PADDLE, SZMACIARZ, ALARM BOJOWY, KASA, ŚRÓDMIEŚCIE, DYWERGENCJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, TARCZA, MENTALNOŚĆ, WIESŁAW, PRZEDZIAŁ, TORII, WIĄZAR, SŁODYCZ, POLIPTYK, GĘSTE, PIENIĄDZ LOKALNY, PASEK MAGNETYCZNY, PORT, POZYCJA, MARMURKOWANIE, WARZYWNIAK, WINO ZIOŁOWE, TEST, KIPA, NACZÓŁEK, ŚWIETLIK, SKAŁA ILASTA, CZAPKA WĘGIERSKA, CZTERDZIESTKA, SAKPALTO, CIASNOŚĆ, PROCES BUDOWLANY, KOMIN PŁACOWY, ESCALIVADA, DWUDZIESTY PIĄTY, WOLUNTARIAT, TRANSPORT AKTYWNY, NATKA, PANNICA, SZYKANA, SER ŻÓŁTY, KUPON, FILM WOJENNY, EPOKA, HALOGENEK, SOS SOJOWY, SZAŁWIA, ROBOTA, LIST KREDYTOWY, STOSUNEK, REZYDENT, RAKOWATOŚĆ PNIA, RAGLAN, PIEPRZ CZERWONY, INŻYNIERIA MECHANICZNA, SUMA, WARSZTAT, MELDUNEK, TELEGRAFIA KOPIOWA, PRZYGOTOWANIE, TREŚĆ, MÜSLI, KORYFEUSZ, PĘCHERZYCA, REPUTACJA, KREDYT INWESTYCYJNY, ADIDAS, ANEMIA APLASTYCZNA, CINGULUM, OPĘTANY, GRODŹ, BRYNÓW, CZŁONECZEK, UPRZĄŻ, NEONTOLOGIA, BOCIANIEC, SULFOTLENEK, STRES, KOKPIT, OTĘPIAŁOŚĆ, ZYSK, OPASKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KADŁUB, STROICZKOWE, MODUŁ MIESZKALNY, KOTERYJNOŚĆ, UMLAUT, ŚLIZG, TWORZYWO SZTUCZNE, ALOES, LICYTACJA, BLOKADA, ARKUSZ KALKULACYJNY, ABSYDA, STER, OC, HISZPAŃSKOŚĆ, CZARTER, SZAMERUNEK, KWARTA, KAPISZON, ANDROID, DOROTA, CHOROBA GENETYCZNA, RUCH, ANTENA TUBOWA, GŁĄBIK, INTERIOR, OBRÓBKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ANTYMONARCHISTA, MAŁPA OGONIASTA, POLĘDWICA, RDZA, NIEDOPASOWANIE, KISZKA ZIEMNIACZANA, WYBIEG, MARGINESOWOŚĆ, UGNIATARKA, BRAND, SKWAPLIWOŚĆ, MASZYNA ENERGETYCZNA, PEPICZEK, GUMIDRAGAN, KNEDLE, DZIERŻAWCZOŚĆ, AUSZPIK, ZESPÓŁ CHOROBOWY, SKRZYDŁO, KARBOKSYLAZA, MINORKA, AUTOMOBIL, MOBILE, POŁĄCZENIE, ALERGIA PYŁKOWA, BROSZURKA, KAMERA, INTERNACJONALIZM, WINDA, PUKU, WYRAZY, GŁOŻYNA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, ULGA PODATKOWA, PŁAT POTYLICZNY, BŁYSK HELOWY, TRZECI PLAN, STRAŻ, BEZAN MASZT, ZAPONA, FAŁ, PRZYDANKA, ADWENTYZM, SPÓD, PIEKŁO, FLEBODIUM ZŁOCISTE, IGLICA, LIMBUS, TYRANIA, AJENCJA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SEZAMEK, JEDNOSTKA NAUKOWA, ROZKŁAD, WYDZIAŁ, MUFKA, KOCZOWNIK, BLOKADA EKONOMICZNA, MIKROKASETA, DOSTĘP, PYTANIE, ORDA, AKRECJA, AKROPOL, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ŻURNALISTA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, BOHATER RENEJSKI, BALDACHIM, POLITYKA PIENIĘŻNA, JEJMOŚĆ, PORĘCZ, BRZOSKWINKA, TĘCZA, SIEROTA SPOŁECZNA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, POWIERNICTWO, WIATR, WĘGIERSKI, PĘTELKA, OZONEK, OZOREK, SOCZEWKA, SMUGA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, CEBULARZ, OLIWKA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KOŃ KIŃSKI, CIĄGI, KOŃCZYNA GÓRNA, ROZSTRZYGNIĘCIE, KONIUNKTYWNOŚĆ, PRZECZYSTOŚĆ, OGRÓDEK PIWNY, KOMÓRKA, RICOTTA, POJAZD SILNIKOWY, POTENCJAŁ DZETA, SZTYCH, ASSAPAN, RICOTTA, TYGIEL, ALIT, KOZUBA, ŁYŻKA, IZBA ROZLICZENIOWA, OPALENIZNA, KUCZBAJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, FIAKIER, KWADRANT, CZERPAK, TONACJA, DYL, KEFALINA, KULT LUNARNY, FRONT, ZIARENKO, HISZPAN, ROSTBEF, KANCONA, CZEP, SIEDEMNASTKA, ELKI, ODNIESIENIE, NADRZĘDNIK, KARAKUŁY, KANAŁ, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, SPIĘCIE, ŻURAW, CIĘGNO NAPĘDOWE, GRZEBACZ, PSYCHOBIOGRAFIA, CZOŁDAR, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ANITA, FALA, HYBRYDALNOŚĆ, PULPA, KOŁTRYNA, KLESZCZE, SKORUPA, ŻOŁĄDKÓWKA, PALETA, KOŁEK, RANA, ABSOLUT, POZIOM, ROTMISTRZ, ROZTWÓR STAŁY, SĄD OSTATECZNY, ?TROLL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOSA w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOSA
w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia (na 4 lit.).

Oprócz W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - W FORTYFIKACJI ZAPORA W POSTACI ROWU OTACZAJĄCEGO CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ UMOCNIENIA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast