PRZENOŚNIE: PROMIENIOWANIE, ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO WYRAZU LUB POJĘCIA NA INNE, PRAWDOPODOBNY MECHANIZM POWSTAWANIA METAFOR I POETYCKICH UŻYĆ JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IRRADIACJA to:

przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IRRADIACJA

IRRADIACJA to:

jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

promieniowanie bólu, przeniesienie się ośrodka odczuwania bólu poza miejsce dotknięte uszkodzeniem tkanki (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

irradiancja - w radiometrii strumień promieniowania na jednostkę powierzchni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w fizjoterapii: przekazywanie napięcia mięśniowego z silniejszych grup mięśniowych na słabsze, pobudzanie słabszych mięśni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w psychologii: rodzaj asocjacji, przenoszenie pewnych emocji na kogoś lub coś na podstawie skojarzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: PROMIENIOWANIE, ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO WYRAZU LUB POJĘCIA NA INNE, PRAWDOPODOBNY MECHANIZM POWSTAWANIA METAFOR I POETYCKICH UŻYĆ JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.615

PUNKT WYJŚCIA, DROGA GRUNTOWA, CARSTWO, ZAPOZNANIE, BAŻANT, BABULA, KOPROFAGIA, BYCZEK, BUDOWLA OBRONNA, SEANS, WIDMO ABSORPCYJNE, PRZĘSŁO, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, BIAŁA SZKOŁA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, ROŚLINA ZIELNA, BUT, GOŚCIU, ŁAJNO, POLEWA, ZASTRZYK, OPCJA BARIEROWA, GRAMATYKA FORMALNA, HYBRYD, ADVOCATUS DIABOLI, SKORUPA, NOSICIEL, SUBEMITENT, CZYNNIK SYTUACYJNY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, MAJDANIARZ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, BYSTROŚĆ, STAROINDYJSKI, INHALACJA, MAJÓWKA, KOŃCÓWKA, DZIERŻAWCZOŚĆ, KARB, DOM JEDNORODZINNY, ŚLIZG, PODSUFITKA, PUNICKI, ZAKON MNISZY, NAPPA, AUTOMOBIL, MOWA NIEZALEŻNA, HASHTAG, USŁUGI SPOŁECZNE, GRÓD, STRZĘP LUDZKI, JĘZYK PENDŻABSKI, JARZĘBINÓWKA, KARTA, APRETURA, KRĘPACZKI, MINIATURA, GUFFA, ZNACHOR, QUADCOPTER, RAMA, ZAPACH, TŁUSZCZ, MECHANIKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, CHOMĄTO, TRYMER, GROTESKA, BARIERA, BIEG DYSTANSOWY, ATŁAS, ODZYSK, KONCERT, INKUBATOR, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ŚNIEŻNIK, SKÓRZAK, BASEN, RETUSZ, WAGA, WODA, GEOFAGIA, UFNOŚĆ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, GALASÓWKA, MAKARON, OLBERS, BETON ŻUŻLOWY, TRAWA MORSKA, HABANERA, ACETYLENEK MIEDZI, ABOLICJA, ZMARSZCZKA, SOLISTA, WIR, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, PLACÓWKA NAUKOWA, GRANDA, OBRÓBKA, MATECZNIK, JAPOŃSKI, GRAF PODSTAWOWY, PANTALEON, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, KATAR KISZEK, ZAŻALENIE, WOJNA CELNA, KOSZT KOMPARATYWNY, GALAKTYKA, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, MIŁOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, GWAREK, KORPUS, KARP PO KRÓLEWSKU, TRUCHŁO, KONTRABANDA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MŁOT, UMBRA, AKCENT RUCHOMY, SZURPEK MISECZKOWATY, PIERÓG KARELSKI, ROZGRZEWACZ, KLESZCZE, FANTOM, TRIDUUM, POCHODZENIE, MACIEJ, OŚMIOKROTNOŚĆ, LUDWIK, ADRES, CIĘGNIK, ANTRYKOT, ZIELENIEC, KRYZA, KOŁO RATUNKOWE, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, PORA, FRYWOLITKA, KAWALERIA, AKCENT FINALNY, RIKSZARZ, STACCATO, PIGULARZ, LIMNOCHARYSOWATE, KAMIENIARZ, PRZEPADEK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ODSTRZAŁ, KOLO, SAŁATA LOLLO, AKCJONARIUSZ, TUM, ASYRYJSKI, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, BURZA PIASKOWA, GŁOSKA PREPALATALNA, STEMPEL, BĄK, ZAKON CZYNNY, OBRÓT WTÓRNY, STEP, BABULINKA, SKOPEK, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, WATA, SERBISTYKA, PODATEK IMPORTOWY, MOZART, KIJ BEJSBOLOWY, ATU, RUBASZNICA, LEN, KAWA ZBOŻOWA, PAWILON, PRZEŁOM, POWÓD, FRANKIJSKI, INTERPRETATOR, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, STREFA RYFTU, PRZEWIJAK, PRZYWILEJ EMERYTALNY, BIAŁA BIERKA, TONACJA, GEKONEK, PREFEKT, GALWANOSTEGIA, PŁYTA KORKOWA, ALKOWA, CHRUST, STRONA, RESPIRATOR, IGLICA, WIKING, KASZTELANIA, ZAKAZ, BALOT, JĘZYK OBCY, GROWL, LEBERKA, POKRZYWDZONY, KESON, TOM-TOM, PODWOIK, EKOGROSZEK, OBSERWATOR, ROZPADLINA, PAROBEK, KAMELIA, KONSEKRACJA, OSSUARIUM, DROGA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BŁAZENEK, INTERWENCJA PROCESOWA, TANK, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, JĘZYK SZTUCZNY, ZNAK LEGITYMACYJNY, PRZETACZANIE KRWI, POMPA POŻARNICZA, ANTYWESTERN, KAPLICZKA, CIĄG, BURGRAF, KRUCHAWECZKA, NAWA, PIELGRZYM, DWURURKA, BAND, TURBINA GAZOWA, ZAPRAWA, KONSOLA, BODMERIA, CHEMIA, MASOŃSKOŚĆ, BULWA, HAITAŃSKI, BUTLA, PRZEKAŹNIK, ZAPORA OGNIOWA, KLASER, MINIATURKA, WARMIŃSKI, IBERYSTA, PRUSACZKA, FILTR POLARYZACYJNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, SALAMI, HOLENDERSKI, KLASA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, BALERON, AKROBACJA, LIBELLA, EPISKOPAT, ATAWIZM, BEMBO, ALBULOWATE, DIAKRYTYKA, SZAUNIS, GRADUAŁ, MIARA, EDYKUŁ, LUSTRO, OZONEK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KORZENIONÓŻKI, ANTAŁEK, WYRAZY, RENTA ZAPÓŹNIENIA, STREAMING, KONSOLIDACJA, PINGWIN MASKOWY, ANILANA, N-GRAM, JEZIORO WYTOPISKOWE, ZBYWALNOŚĆ, HIPERTONIA, LENIUCH, NAPĘD, MASTYKS, TROPIK, KOMISARZ WOJSKOWY, INDONEZYJSKI, WEJŚCIE, WYTWÓRCA, POCHLEBSTWO, TUNICZKA, OSTROWIANIN, ANTROPOCENTRYZM, ENTEROKOK, ŁEBEK, SEMAFOR, GRUSZECZKA, YPSILON, ?TERMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: PROMIENIOWANIE, ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO WYRAZU LUB POJĘCIA NA INNE, PRAWDOPODOBNY MECHANIZM POWSTAWANIA METAFOR I POETYCKICH UŻYĆ JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: PROMIENIOWANIE, ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO WYRAZU LUB POJĘCIA NA INNE, PRAWDOPODOBNY MECHANIZM POWSTAWANIA METAFOR I POETYCKICH UŻYĆ JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRRADIACJA przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IRRADIACJA
przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: PROMIENIOWANIE, ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO WYRAZU LUB POJĘCIA NA INNE, PRAWDOPODOBNY MECHANIZM POWSTAWANIA METAFOR I POETYCKICH UŻYĆ JĘZYKA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRZENOŚNIE: PROMIENIOWANIE, ODDZIAŁYWANIE JEDNEGO WYRAZU LUB POJĘCIA NA INNE, PRAWDOPODOBNY MECHANIZM POWSTAWANIA METAFOR I POETYCKICH UŻYĆ JĘZYKA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x