ZJAWISKO LUB POSTAĆ TRAKTOWANE JAKO ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEJ SWOJEJ REPREZENTACJI; TYP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGURA to:

zjawisko lub postać traktowane jako zapowiedź przyszłej swojej reprezentacji; typ (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIGURA

FIGURA to:

kształt postaci, budowa ciała (na 6 lit.)FIGURA to:

wyobrażenie postaci człowieka lub zwierzęcia w rzeźbie (na 6 lit.)FIGURA to:

postać (na 6 lit.)FIGURA to:

ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 6 lit.)FIGURA to:

zespół ruchów w konkurencji sportowej, popis, akrobacja (na 6 lit.)FIGURA to:

typ, osobnik, osoba o złej reputacji (na 6 lit.)FIGURA to:

król, hetman, wieża, koń, goniec w szachach (na 6 lit.)FIGURA to:

w malarstwie figuratywnym: przedmiot przedstawiany (na 6 lit.)FIGURA to:

osobistość, ktoś, z kim należy się liczyć (na 6 lit.)FIGURA to:

tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu (na 6 lit.)FIGURA to:

element języka wzmacniający emocjonalność i obrazowość wypowiedzi (na 6 lit.)FIGURA to:

figura geometryczna (na 6 lit.)FIGURA to:

muzyczny ozdobnik (na 6 lit.)FIGURA to:

pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element wyrazisty, znajdujący się na pierwszym planie tzw. sceny, na którym skupia się uwaga podmiotu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO LUB POSTAĆ TRAKTOWANE JAKO ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEJ SWOJEJ REPREZENTACJI; TYP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.682

ADAMITA, LEOPARD, MELON, CHŁODNIK, TAMARYND, ZARAZA, HIPOREFLEKSJA, KARDAMON, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, NATASZA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KASA, ZASTRZAŁ, KRĄG POLARNY, MĄKA, SKOCZEK, WARUNEK LOKALOWY, UBOŻENIE, KORA, POPELINA, PRZEPITKA, DZBANEK, BIEG DYSTANSOWY, KICAJ, ONAGER, MASKULINIZM, AKSAMITKA WZNIESIONA, SAMPLER, STANOWISKO, ROBOTY BUDOWLANE, PALMETA, OBROŻA, AMBASADOR, KOŁNIERZ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, SPÓŁKA CICHA, RYZYKO KURSOWE, ZWÓJ, KRYZYSY BLIŹNIACZE, CYTOWALNOŚĆ, MSZA GREGORIAŃSKA, METODA FEULGENA, DŻIHAD, FASTBACK, REKWIZYCJA, FOTOTROPIZM DODATNI, OLA, WIBRACJA, KRWIŚCIĄG, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, UKRAIŃSKI, GRANAT, WYŁADOWANIE, GLIKOKORTYKOID, CEP, KOSMONAUTA, KIEŁZNO, CHOLERYK, KOŃ NOWOKIRGISKI, BEZAN, SEKTA, KAPSLE, MIGOTANIE GWIAZD, ALGEBRA LINIOWA, HIV-1, MATECZNIK, URANOWIEC, DRUGI, ZAPITKA, METODA PORÓWNAŃ, EKTENDOMIKORYZA, SATELITA SZPIEGOWSKI, BÓR WRZOSOWY, ARKADA, ATOL, ASTRAGAL, ODSYŁACZ, SAMPEL, MINI-ALBUM, BRYŁA, LITEWSKI, CUKIER WANILIOWY, RÓŻNOPAZURKOWCE, MUR, DUET, ROZSADNIK, ZAĆMIENIE, FRYWOLITKI, ANTYUTLENIACZ, WYROK PRAWOMOCNY, NASTAWA OŁTARZOWA, MAZUR, INSTRUMENT, WIKARY, TURMA, OWAD, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ZATOR PŁUCNY, CZŁON NADRZĘDNY, HYBRYDALNOŚĆ, ANTYCYPACJA, PAGI, DOZOROWIEC POGRANICZA, KRYMINALISTYKA, PODGATUNEK, ALEGORIA, BATAGURY, SOLANKA, OLDENBURGER, PAMPA, TYFTYK, ELIPSA KONTEKSTOWA, POKRYCIE, BASEN PORTOWY, PARÓWKA, MIKROFON WĘGLOWY, MAGIEL, KOMISJA REWIZYJNA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, CHORÓBKA, ŻURNALISTA, SZARPANKA, MELILIT, ANTYFONA, PUNKT WITALNY, BARCHAN, LAWATERZ, WYKRZYKNIENIE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, SÓL ORGANICZNA, OBROŃCZYNI, NARKOTYK, DWUZŁOTÓWKA, PISEMKO, MIEJSCE KULTU, POMYŁKA FREUDOWSKA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SYTA, OBRÓT PIENIĘŻNY, BERLACZ, ZATOR, WSPOMAGACZ, OBUDOWA, BRYZOL, PLEWA, WIERSZ, NOWA KLASYCZNA, MAPA POZNAWCZA, DYMA, CEMENT, FANTOM, SKRAJNOŚĆ, POLE, LODÓWKA, DRZEWO SOLITEROWE, ZGODNOŚĆ, GRADACJA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, OWOCNIA, TOWARZYSTWO, BRZOZÓWKA, KALETKA, SUBLIMATOR, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, WESTA, POTOP, BUCZYNA NIŻOWA, ALARM, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, BALET, GUMBAD, ANALIZA SWOT, EKSPLOATACJA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ZANIECZYSZCZENIE, CIAŁO OBCE, GUMA, REKONWERSJA, TARAN, PRZEŁOM, KLASTER, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, TYMPANON, KONTYNGENT TARYFOWY, STREAMING, JEMIOŁA, REDUKCJA, SYNOD, GOBELIN, PLOTER PŁASKI, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, STRZAŁKI MORSKIE, KOŁTRYNA, ASFALT, KOSMOGONIA, ZAWRÓT, MUESLI, ANALIZA, ROZROST, ROZPAD, SKAJLAJT, ZESPÓŁ CAPLANA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, IMPOTENCJA, HIALINA, ZAPŁATA, RODZICIELSKOŚĆ, KARBIDKA, KOŁNIERZ, PIERŚCIENICE, HOSTIA, JEZIORO PODLODOWCOWE, BALON, JĘZYK TAJSKI, KÓŁKORODEK, OLEJ, HEROS, WŁÓKNO SZTUCZNE, JAŁOWIEC, TRANSFERAZA, NASTAWA, DOMENA MAGNETYCZNA, SATYRA, FILAR PRZYPOROWY, ZDENERWOWANIE, ASYSTA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, SKRZELOTCHAWKI, INWAZJA, CYFOMANDRA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ŁAD SPOŁECZNY, ANGINA MONOCYTOWA, PRZEWOŹNIK, KWASZONKA, MASZYNA TŁOKOWA, REGENERACJA, TUNELOWANIE, WILCZY BILET, DYWIZ, CZĄBER, PRZEWIELEBNOŚĆ, INWESTYCJA, PREZYDENTKA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MIECHUNKA, KULTURA MATERIALNA, POETA LAUREATUS, PASTISZ, ROMBOEDR, DEPORTACJA, MNIEJSZE ZŁO, BIAŁORUSKI, DYMISJA, LAGUNA, GAD, ABSORPCJA, PRZEWŁOKA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, ŁASKAWCA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, DOGMATYZM PRAWNICZY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ŁONO, JAMA, MANDORLA, TEÓWKA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, DZIURKA, CHOCHOŁ, STOPIEŃ ETATOWY, GLICYNIA, PRODROM, SZCZECIOSZCZĘKIE, DŹWIĘK, TEATR ULICZNY, OWALNICA, ZAPONA, ROSZPONKA, SMOLT, KINKIET, VIRGA, MROZOODPORNOŚĆ, KURZAWKA, KRAINA, SAMOTNA MATKA, MONOPOL, IRISH DRAFT, REKLAMA, ABSYDA, CANZONA, PREFIKS, TIRET, OBRAZ, SOKOLE OKO, SKOPEK, KOLORYSTYKA, DERMOKOSMETYK, ?YALE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.682 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO LUB POSTAĆ TRAKTOWANE JAKO ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEJ SWOJEJ REPREZENTACJI; TYP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO LUB POSTAĆ TRAKTOWANE JAKO ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEJ SWOJEJ REPREZENTACJI; TYP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGURA zjawisko lub postać traktowane jako zapowiedź przyszłej swojej reprezentacji; typ (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGURA
zjawisko lub postać traktowane jako zapowiedź przyszłej swojej reprezentacji; typ (na 6 lit.).

Oprócz ZJAWISKO LUB POSTAĆ TRAKTOWANE JAKO ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEJ SWOJEJ REPREZENTACJI; TYP sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZJAWISKO LUB POSTAĆ TRAKTOWANE JAKO ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEJ SWOJEJ REPREZENTACJI; TYP. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x